FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

TELEFAX Bestemd voor: Bestuur Vereniging Spaans op School. T.a.v.: De heer Dago de Werd. Betreft: STRATEGISCH PERSPECTIEF Afzender: J.L. Van der Heyden. Datum: 16 februari 1997. Tijd: 19.00 uur. Aantal pagina's: 12. Geacht Bestuur, Gaarne wil ik U van harte geluk wensen met Uw bereikte historische mijlpaal: Spaans op School in 1998. Exact 350 jaar na de Vrede van Munster. Ook wil ik U graag complimenteren voor de uitstekende jaarvergadering van gisteren. Ik bevestig hiermee mijn benoeming tot director Instituto Cervantes England and Wales en mijn beoogde verhuizing naar het Verenigd Koninkrijk per 1 april aanstaande. Ik heb de eer u bijgaand het Certificate of Incorporation of Instituto Cervantes Limited England and Wales te doen toekomen. Dit houdt automatisch in dat ik de rechten heb verworven om opleidingen, trainingen en cursussen onder dit label te laten verzorgen in Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales. Uiteraard in goede samenwerking met onze Spaanse partners. Derhalve ontvangt u bijgaand eveneens de kerstkaarten die het Instituto Cervantes Benelux heeft ontvangen van de Minister President van Spanje en Nederland, alsmede van de voorzitter van de Nederlandse werkgeversorganisatie VNO/NCW, die het thema bruggen bouwen daarbij in beeld heeft gebracht. Bruggen zullen onder meer ook moeten worden gebouwd naar Spanje en België. Vandaar dat ik hierbij de eer heb U tevens afschrift te doen toekomen van de koningshuizen van beide landen van respectievelijk 9 en 12 september 1996. Voor El Puente Holandés zal er in de toekomst in dit verband een belangrijke taak zijn weggelegd: de omzetting van de Stichting Cervantes Benelux in European Cervantes Foundation. Mijn commitments in het Verenigd Koninkrijk houd ik graag nog even geheim. Dat neemt niet weg dat ik U hiermede reeds wil uitnodigen Uw volgende jaarvergadering - in het kader van verdere internationalisering - te houden in Stratford-upon-Avon. Hierbij zal ik U dan graag uitnodigen op een High Tea. Uiteraard wordt U dan als bestuur overgevlogen, mede in het kader van het Schiphol Project, waarvoor ik alle hispanisten hoop te kunnen inzetten. Alsmede hun toekomstige leerlingen. Voor de financiering van het geheel ben ik nog in afwachting van een betaling van Hfl. 80.168.995,-, verschuldigd door de Minister van Financiën aan mijn bedrijf per 31 december 1996. Ik mag aannemen dat dit voor de Staat der Nederlanden geen probleem hoeft op te leveren. Uiteraard hoopt mijn organisatie ook een bijdrage te kunnen leveren aan het Congres Spaans op 27 september aanstaande. Graag tot volgend jaar. Met de meeste hoogachting, INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales. J.L. Van der Heyden. General Manager. Bijlagen: Certificate of Incorporation of Company No. 3300636 Instituto Cervantes Limited;

Letter PSU/CO d.d. 18/01/97 from Chief Executive John Holden of Companies House Cardiff

Letter YOUR REF PSU/CO ON BEHALF OF MR JOHN HOLDEN COMPANIES HOUSE CARDIFF WALES d.d. 6-02-1997; Kerstkaart van Drs J.C. Blankert, gericht aan het Instituto Cervantes Benelux

Kerstkaart van El Presidente del Gobierno de España, gericht aan het Instituto Cervantes Benelux

Kerstkaart van de Minister-President en Mevrouw Kok aan het Instituto Cervantes Benelux

van de rector van Instituut Blankestijn te Utrecht dat mijn permanent rechtinstandhoudend gebruik van het handelsmerk Instituto Cervantes aantoont in de Benelux, d.d. 10 februari 1997

Brief namens Filip van België d.d. 12 september 1996, gericht aan het Instituto Cervantes Benelux

Brief namens Su Alteza Real el Príncipe de Asturias d.d. 9 september 1996, gericht aan het Instituto Cervantes Benelux

Totaal aantal pagina's: 12.

14 FEBRUARI 1998 BESLUITVORMINGSPROCESSEN TER ATTENTIE VAN VOORZITTER MEVROUW DRS H. DAM VAN DE VERENIGING SPAANS OP SCHOOL