Zondag 31 oktober 2004

Deze originele potloodtekening uit Althorp van mijn tijdens een ontvoeringspoging overleden Britse Partner is vandaag binnengekomen in de Top 30 van 6465 URLs. Wellicht exact op het juiste moment getuige het bericht Bush en Kerry aan de haal met boodschap Bin Laden in de Telegraaf van vandaag. Daar komt bij dat Diana door een Egyptenaar is ontvoerd en niet door een Irakees. Veel mensen vragen mij steeds "Maar zij had toch een relatie met Dodi?" Waarop mijn antwoord is "Ja, voor het geld. Als investeerder voor ons bedrijf". Dat wil niet zeggen dat hij zich kon onttrekken aan onze regels van de wet. Thans is voldoende aangetoond dat hij van plan was Haar mee te nemen naar zijn appartement in de fatale nacht. Dat is door zijn eigen vader bevestigd. Daartoe heeft hij mij nooit om toestemming gevraagd. Ook de heer G.W. Bush heeft dit gegeven onvoldoende onder ogen gezien. Daarom beschouw ik hem als volstrekt ongeschikt als President van de Verenigde Staten van Amerika. Dit is onder meer tot uitdrukking gebracht in het artikel Weinig tastbare successen Bush. In de afgelopen vier jaar heeft de man op geen enkele wijze blijk gegeven van enig redelijk zicht op de ons omringende werkelijkheid. Ik hoop dan ook van ganser harte dat het tijdperk Bush vanaf dinsdag tot een definitief einde kan worden gerekend. De door de man in de afgelopen vier jaar aangerichte schade is niet te becijferen. Leest u het artikel nog eens goed door en u kunt zien dat de man niet goed uit zijn ogen kijkt. Cineast Steven Spielberg heeft mij ook bevestigd dat hij geen licht was op de Universiteit van Harvard. Dit soort mensen kunnen wij missen als kiespijn. Het is het spiegelbeeld van wat WIJ voor ogen hadden in de tijd van NIEUW ELAN. Het zou goed zijn als dat positieve denken weer terugkeert. Ook in de wereldpolitiek. Met reactieve elementen zijn WIJ niet gediend. Uitsluitend met een pro-actieve visie op de toekomst, waarbij 'positive thinkers' - zoals Wayne Dyer indertijd - kunnen WIJ van deze planeet weer 'a better place' maken. In dit verband is de belangstelling voor mijn brief van 7 mei 1998 aan Els Borst van D66 opmerkelijk. Een bijna gelijkluidende brief heb ik toen ook verzonden aan de fractieleiders van PvdA en VVD. In de Top 100 van 1940 verwijzende pagina's treffen wij vandaag op plaats 70 de informatie aan over onze holding. Ik hoop dus van ganser harte dat die thans gestalte krijgt. De voetballers uit Arnhem hebben klaarblijkelijk ook weer nieuwe inspiratie. Uiteindelijk is alles mensenwerk. Motivatie is hierbij de belangrijkste drijfveer. In dit verband vinden wij 'Corporate Governance' op 78. Mijn verslag over Moskou staat op 91, maar is op dit moment niet leesbaar op het internet. Daartoe dienen er waarschijnlijk nog enkele afspraken te worden gemaakt met het Kremlin. Op 92 treffen wij Abraham Moszkowicz. Wil het een beetje lukken Bram? Na meer dan vijf jaar mogen WIJ nu wel resultaat verwachten. Mijn verslag als nieuwbakken ongehuwd weduwnaar staat op 96. Op 97 volgen de Brieven aan Breuker. Op 98 de Genealogie. Hieraan kan nog veel worden toegevoegd. Met name in verband met Diana, our beloved partner. Tot slot vind ik mijn Paasverslag op nummer 100. In de Top 20 van 81 zoekopdrachten is Jerry Meadows binnengekomen.

Hij zou nog wel eens een belangrijke rol kunnen spelen op 2 november. Harrods vinden we op 19. MAAGD. Ik verneem graag of je onze holding opbouwt vanuit jouw kantoor of studio thuis in Buitenkaag. Zo ben ik in 1979 ook begonnen met het Frans-Spaans Instituut. Op dat gebied kunnen wij nog veel plezier beleven van onze gezamenlijke ervaringen. Alle rekeningen zijn betaald. Nu zijn onze debiteuren aan de beurt, zodat mijn gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. 18.15 Terug uit Fuengirola. Daar heb ik de voetbalwedstrijd gezien van AJAX AMSTERDAM tegen de KONINKLIJKE NIJMEGEN EENDRACHT COMBINATIE. Het doet mij deugd dat het team van de Nijmegenaren thans met een aantal Spaansprekende voetballers is versterkt. Ik vraag mij nu dus af wie de eretitel FC CERVANTES verdient. De club uit NIJMEGEN of uit ARNHEM? In de Nederlandse 'Family Bar' had ik een diepgaand gesprek met een voormalig wethouder van 's-Graveland. Hij is eveneens zeven jaar weduwnaar.

HAPPY HALLOWEEN

TOT MORGEN

1 NOVEMBER 2004 GELOOF, HOOP EN LIEFDE