Datum: 12 mei 2004 Betreft: EUROPESE GRONDWET Kenmerk: 20040512JHLH

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Ik vervolg mijn brief van gisteren. 16.30 Brief ONTBREKEND MATERIAAL verzonden.

Woensdag 12 mei 2004
26 bezoeken. Speciale aandacht van mij in de Top 100 van 117 verwijzende pagina's 13. De Ronde Tafel 22. El Puente Holandés 25. Letters to Diana, Princess of Wales 30. Teambuilding 37. Vis Schoonmaken 55. Sluit Vrede 56. Visita 62. Faith, Hope and Love 63. Gelukwens 88. Persoonlijke gegevens initiatiefnemer 89. Naam van de organisatie 91. Feedback

Gelezen. Clinton heeft memoires af. Ik ben benieuwd welke rol wij in dat boek vervullen. Vandaag is er door de astroloog ook aandacht besteed aan Marks vriend en collega Stier Frank Sanders.

Na de kleinkunstacademie maakte hij zijn theaterdebuut in de musical De Stunt. Zelf heeft hij de mooiste herinneringen aan Maskerade en Madame Arthur. Hij schreef liedjes voor het cabaretgezelschap Tekstpierement en met zijn partner Jos Brink leidt hij al sinds de jaren zeventig een theaterproductiebedrijf. Maar zijn hart ligt bij de musical en daarom richtte hij in 1998 zijn eigen Frank Sanders Akademie op, een musicalopleiding voor talenten. Momenteel regisseert hij de eindexamenvoorstelling Broadway Baby's van de derdejaars. FRANK SANDERS, charmante alleskunner op het gebied van acteren, zingen, dansen en regisseren. Mijn belangstelling gaat uit naar het 'Europese Volkslied' 'Alle Menschen werden Brüder', ofwel 'Canción a la Alegría' van Ludwig van Beethoven. Van Yoyo ontving ik het bericht "Welkom, John!". In april 1993 zijn er klaarblijkelijk onzuivere verhalen over mij in de wereld geholpen die mij jaren van mijn leven hebben gekost en de ontwikkeling van onze geplande organisatie een jarenlange achterstand hebben opgeleverd. Deze situatie heb ik gisteravond in LUX ook besproken met Europarlementariër Maria Martens van het CDA, Markt 14, 6811 CG Arnhem. Ik heb haar het volgende bericht doen toekomen. Hello Maria Martens, Leuk gisteravond met u kennis te hebben gemaakt. Zoals beloofd heb ik u mijn correspondentie met politici en regeringsleiders toegezegd. U vindt die op Beleidsplan Cervantes/0120histreg. Van hieruit kunt u ook door mijn gehele beleidsplan 'heenfietsen' dat ik al vanaf 1991 in ontwikkeling heb. Mijn visie inzake de ontwikkeling van de Europese Unie heb ik verwoord in het dossier Gran Hermano Dit dossier heb ik op dit moment in bewerking en staat dus off-line. (20 februari 2005: thans weer beschikbaar) Graag geef ik een reactie op uw verkiezingsbrochure. Zeer positief is uw open uitstraling op de foto. Dit straalt gelijk vertrouwen uit. Ik ondersteun uw standpunten inzake de bestrijding van internationale criminaliteit, terrorisme en het beheersen van migrantenstromen, zoals ik dat gisteravond met u heb besproken. In dat verband is de Nederlandse Regering nog de betaling verschuldigd van een factuur terzake aan de Stichting Cervantes Benelux. Niet alleen de verbetering van de positie van vrouwen en het respecteren van mensenrechten is belangrijk, ook de verbetering van de positie van Nederlandstalige hispanisten, die - zoals ondergetekende - altijd zelf het werk hebben moeten genereren omdat zij in Den Haag geen gehoor kregen. De nieuwe Spaanse premier Zapatero heeft aan uw wensen inmiddels gevolg gegeven door acht vrouwen en acht mannen in zijn kabinet op te nemen. Het opgeven van het vetorecht acht ik daarom een heilloze weg nu wij als Benelux, samen met Spanje en het Verenigd Koninkrijk nog een vuist kunnen maken in de Europese Unie. Zodra we dat uit handen geven verschuift het economisch middelpunt van Nederland naar Duitsland, zoals dat de facto nu al is gebeurd na 1 mei jongstleden. Wij dienen onze positie als oprichters van de Benelux en bijgevolg de Europese Unie - hetgeen door overige lidstaten klaarblijkelijk steeds meer uit het oog is verloren - nimmer op te geven. Voor het Europese buitenlandse beleid dient eerst een eensluidende visie te worden ontwikkeld alvorens het vetorecht ter discussie wordt gesteld. In dit verband wijs ik u graag op mijn brief aan Hare Majesteit de Koningin d.d. 21 mei 1996. U zult begrijpen waarom ik gisteravond ook uw aandacht heb gevraagd voor het 'Heydense' geloof. Nijmegen is immers nog steeds de hoofdstad van het oude 'Heydenrijck'.

Hieruit is onze Westeuropese samenleving voortgekomen hetgeen van groot belang is voor de Westeuropese identiteit. Hoewel ik de motieven van het CDA begrijp lijkt het mij geen goed idee om de term joods-christelijk in de preambule van de Europese Grondwet op te nemen. Als u mijn verslag leest van het congres in Alcalá de Henares zal het u wellicht duidelijk worden waarom het in alle opzichten beter is om dat niet te doen. Zeker na de gebeurtenissen van 11 maart jongstleden die ik al had zien aankomen. Godsdiensten hebben veel normen en waarden aan onze samenleving bijgedragen, maar ook geleid tot tal van conflicten die wij vanaf nu tot in lengte van dagen kunnen voorkomen. Ik heb daarom ook bij Tineke Netelenbos gepleit voor een Europees onderwijssysteem waarin deze normen en waarden kunnen worden behandeld binnen het Europees Perspectief en Convergentiebeginsel. Inzake uw belangenbehartiging voor de regio KAN verzoek ik uw medewerking aan de totstandkoming van een sterk bedrijfsleven dat opnieuw de motor van onze economie dient te worden, zoals dat ten tijde van ons poldermodel - vanaf de oprichting van het Instituto Cervantes Benelux - ook een wereldwijde gangmaker is gebleken. Helaas tref ik binnen de Nijmeegse gemeentepolitiek nog te weinig elementen die hieraan een positieve bijdrage kunnen leveren. Het Arnhemse voetbalstadion kan daarin vanaf heden als Nederlands-Brits-Spaans-Duits bedrijvencentrum een zwaarwichtige functie gaan vervullen. Tenslotte pleit ik opnieuw voor de herbouw van de Valkhofburcht in Nijmegen als een Nederlandse 'parador nacional' en symbool voor de eenwording van het Nieuwe Europa. Ik wens u veel succes tijdens de komende verkiezingen. Met vriendelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN In Books Letters to Diana Princess of Wales by John L. Van Der Heyden ; Paperback Special Order* Our Price: $31.99 * See more information about this product Price and availability are subject to change. To read the Amazon.com reviews of Letters to Diana Princess of Wales, click here J.L. VAN DER HEYDEN requested that we send this message. If you have questions about Amazon.com, please visit our Help Department Amazon.com Earth's Biggest Selection Find, Discover, and Buy Virtually Anything http://www.amazon.com

Ook heb ik gesproken met ir. Lily C.W. Jacobs uit Nijmegen. Voor haar het volgende bericht. Hello ir. Lily C.W. Jacobs, Leuk gisteravond met u kennis te hebben gemaakt. Zoals beloofd heb ik u mijn correspondentie met politici en regeringsleiders toegezegd. U vindt die op Beleidsplan Cervantes/0120histreg. Van hieruit kunt u ook door mijn gehele beleidsplan 'heenfietsen' dat ik al vanaf 1991 in ontwikkeling heb. Mijn visie inzake de ontwikkeling van de Europese Unie heb ik verwoord in het dossier Gran Hermano Dit dossier heb ik op dit moment in bewerking en staat dus off-line. (20 februari 2005: thans weer beschikbaar) Ik geef u graag enkele persoonlijke standpunten die ik hierin heb verwoord. Het opgeven van het vetorecht acht ik een heilloze weg nu wij als Benelux, samen met Spanje en het Verenigd Koninkrijk nog een vuist kunnen maken in de Europese Unie. Zodra we dat uit handen geven verschuift het economisch middelpunt van Nederland naar Duitsland, zoals dat de facto nu al is gebeurd na 1 mei jongstleden. Wij dienen onze positie als oprichters van de Benelux en bijgevolg de Europese Unie - hetgeen door overige lidstaten klaarblijkelijk steeds meer uit het oog is verloren - nimmer op te geven. Voor het Europese buitenlandse beleid dient eerst een eensluidende visie te worden ontwikkeld alvorens het vetorecht ter discussie wordt gesteld. In dit verband wijs ik u graag op mijn brief aan Hare Majesteit de Koningin d.d. 21 mei 1996. Inzake uw belangenbehartiging voor de regio KAN verzoek ik uw medewerking aan de totstandkoming van een sterk bedrijfsleven dat opnieuw de motor van onze economie dient te worden, zoals dat ten tijde van ons poldermodel - vanaf de oprichting van het Instituto Cervantes Benelux - ook een wereldwijde gangmaker is gebleken. Het tripartite overleg binnen het eerste paarse kabinet heeft aangetoond dat ook een partij als de PvdA hieraan een belangrijke bijdrage kan leveren. Helaas tref ik binnen de Nijmeegse gemeentepolitiek nog te weinig elementen die hieraan een positieve bijdrage kunnen leveren. Het Arnhemse voetbalstadion kan daarin vanaf heden als Nederlands-Brits-Spaans-Duits bedrijvencentrum een zwaarwichtige functie gaan vervullen. Tenslotte pleit ik opnieuw voor de herbouw van de Valkhofburcht in Nijmegen als een Nederlandse 'parador nacional' en symbool voor de eenwording van het Nieuwe Europa. Ik wens u veel succes tijdens de komende verkiezingen. Met vriendelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN.

Ik heb ook kennis genomen van het artikel ALARM AAN DE RIJN in de Telegraaf van vandaag met de subtitel Voortbestaan Vitesse ernstig in gevaar in geval van degradatie. Het lijkt mij dus een goede zaak om de verouderde naam van de Arnhemse voetbalclub snel te vergeten zodra zij degraderen en een Nieuwe Spirit te creëren in de vorm van de FC Cervantes te Arentheem. Heb jij enig idee hoeveel exemplaren van mijn boek al zijn verkocht via Amazon.com? Daar mag ik inmiddels wel enige royalties van verwachten. De slagzin van vandaag luidt:

MET ALEX GA IK NAAR DE KUST
OMDAT IK GRAAG EEN
KONINCK LUST

De leiding van de forumdiscussie was gisteren overigens in goede handen van Piet-Hein Peters, een journalist die ook verantwoordelijk is voor de programma-invulling van LUX. Ik heb hem geadviseerd om mijn boek te lezen in overleg met Paul Sars, secretaris van het College van Bestuur van de Radboud Universiteit. Ik heb hem laten weten dat er wereldwijd een Sars-epidemie is uitgebroken nadat ik Paul van mijn boek in kennis had gesteld. Maar die zaak is nu weer aardig onder controle voor zover ik heb begrepen. Piet-Hein leek erg gelukkig met de mogelijkheid als eerste HET EXCLUSIEVE VERHAAL te kunnen publiceren nadat hij mij aan een flink aantal kritische vragen had onderworpen. Hij werkt onder meer voor De Gelderlander. Reden waarom ik hem heb verteld dat ik Willibrord Frequin op 28 november 1997 in de Pieterskerk in Leiden op het hart heb gedrukt om voorlopig zijn mond te houden over deze aangelegenheid. De inleiding werd verzorgd door hoogleraar staatsrecht prof. mr. P(Paul) P.T. Bovend'Eert Hij heeft in korte tijd een beknopt overzicht gegeven van de belangrijkste ontwikkelingen inzake het grondwetsinitiatief van Joschka Fischer. De drie belangrijkste gezagsorganen: Raad van Ministers - Europese Commissie - Raad van Europa met Europees Parlement. De Raad van Ministers wordt het hoogste gezagsorgaan onder voorzitterschap van een vaste voorzitter. In mijn visie vervult die voorzitter in de nabije toekomst de oude keizersfunctie. Voor mij blijft Karel V daarbij nog steeds een belangrijke inspiratiebron. Ik ga nu verder met het bijwerken van mijn website. Verzonden 15.50 Amazon.com Sales Rank: 1,541,241

13 MEI 2004 ALEX