FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

PRINCE LEE THE NUMBER ONE TORREMOLINOS

Datum: Zaterdag 24 juli 2004 Betreft: JOHN AND DIANA, THEIR QUIXOTIC QUEST Kenmerk: 20040724JHRvL Beste 'Lee', Hartelijk dank voor jouw serenade van vannacht en voor het artikel over mijn ontvoerde bijna-echtgenote. Ik heb hierover het volgende in mijn dagboek vermeld.

Brief De vork in de steel heb ik vannacht om 00.15 uur ter verzending in de brievenbus van het postkantoor van Torremolinos gedeponeerd. Daarna naar de Number One. Veel Engelsen, zoals Richard, Dawn ("Ladies and gentlemen. We've got him!") met dochter Christine en Michael. Later ook Aleen en Gloria. Laatstgenoemde heb ik laten weten "that she looked 'stunning'". "What? Stunning?" "Yes. Stunning". Voordien had Prince Lee mij al een artikeltje gegeven uit het blad Aktueel met de titel Voorzag Diana haar 'moord'? Ik heb het artikel enigszins gekuist in verband met een ongelukkige woordkeuze van de auteur. Mijn reactie werd met belangstelling gevolgd door alle aanwezigen uit het Verenigd Koninkrijk. Vooral nadat Lee voor mij het lied Diana ten gehore had gebracht. Ik heb laten weten dat de desbetreffende brief over 'X' (Prins Charles) dateert uit de tijd dat Diana voor de tweede keer bij mij langs is geweest voordat zij naar Australië vertrok. De foto waarop Diana met haar middelvinger naar haar voorhoofd wijst geeft veel aan. Zij geeft hiermee duidelijk te kennen "You are crazy!". Dat ligt voor de hand vanwege alle interpretaties door die paparazzi. Er is nooit sprake geweest van een relatie tussen haar en die Egyptenaar uit Málibu. Wij konden hem alleen gebruiken voor het geld en eventueel voor een filmproductie. And nothing more than that. De datum 20 april 1997 is opmerkelijk. Van die dag dateren deze foto's.

Het ligt voor de hand dat MI5 en MI6 op die dag zijn begonnen met het treffen van veiligheidsmaatregelen. Ik had mij immers al aangekondigd als Diana's aanstaande echtgenoot. De Nederlandse vertaling van mijn boek is inmiddels ook gereed. Hieronder volgt mijn beschrijving van de betreffende dag.

Zondag, 20-04-1997 Dit was een bijzondere dag. Mijn hoofddoel was het bijwonen van een kerkdienst in de kathedraal van Westminster. De Underground was tamelijk verwarrend en ik moest een trein nemen tot Oxford Circus. Daar zag ik een boodschap 'No Se' en een groen vraagteken. Om 13.15 arriveerde ik bij het Parlementsgebouw.

Daar was een voortdurende helikoptersurveillance. Om 14.00 heb ik de tentoonstelling Tower Parliament Past and Present bezocht.

Om 15.00 uur ben ik naar de 'Choral Evensong' gegaan in Westminster Abbey. Mij was de eer vergund plaats te mogen nemen op de eerste stoel op de eerste rij achter de dominee. Vermoedelijk de stoel van Hare Majesteit de Koningin. Ik vond de dienst zeer indrukwekkend. De hymne Glorious things of thee are spoken van Franz Joseph Haydn (1732-1809) sprak mij uiteraard bijzonder aan. Ik had ook bewondering voor Het Gebed van dominee Dr Anthony Harvey.

Daarna ben ik naar Scotland Yard gegaan en de Inn van Sherlock Holmes binnengegaan. Daar trof ik twee dames die betrokken waren bij de organisatie van de Karel de Groteprijs in Aken (Duitsland). Na mij te hebben voorgesteld bevestigde één van de Duitse heren "Van der Heyden. Dass ist ein Sehr Hoch Adliches Geschlecht."

Ik hoop dat je begrijpt wat dit betekent. Na de dienst in Westminster Abbey had ik namelijk een gesprek met de dame die verantwoordelijk is voor de tentoonstelling "Tower Parliament, Past and Present." Ik liet haar weten wie mijn favoriet is. Daarop antwoordde zij: "Zij heeft Haar plicht gedaan. Ze heeft twee erfgenamen voor de Troon geproduceerd. Nu heeft Zij iets nieuws nodig om een nieuw gezin op te bouwen." "Ik zal mijn best doen", heb ik haar geantwoord.

Vanaf die dag was ik dus in de weer voor de opbouw van ons familiebedrijf Van der Heyden/Spencer, zoals ook blijkt uit de beschrijving van de volgende dag. Ook hiervan heb ik 'lots of photographs' Die zijn echter bestemd voor de film John and Diana Their Quixotic Quest.

Maandag, 21-04-1997 Vanmorgen ben ik naar Kensington High Street gegaan om de bankrekening te openen bij NatWest. 25 meter voor de vestiging van de bank viel mij om 10.00 uur een jongedame op met rood en paars haar; rode, paarse en zwarte kleren en een sleutelbos in haar hand. Ik had een gesprek met de heer Tony Cottrell, Small Business Adviser van Kensington Royal Garden Branch, 55 Kensington High Street London W8 5ZG. Ik heb hem het businessplan verstrekt dat ik voor jou heb gemaakt (15 april 1997, 16:19) en hem verteld dat ik de rekening samen met jou open. Ik heb hem de brochure van de Government Game laten zien om aan te tonen dat de Nederlandse Regering mij steunt en de aanbevelingsbrieven. Ik heb hem de gegevens verstrekt van mijn secretariaat in Groot-Brittannië, het Certificate of Incorporation

en de brief PSU/CO van 18 januari 1997.

Hij heeft het Company's Memorandum en Articles of Association nog nodig die ik ongelukkigerwijs in Nederland heb laten liggen. Ik hoop dat je mij hier kunt helpen omdat ik jou een kopie heb gestuurd. Ik hoop dat je zult meewerken. Om het contract te tekenen moeten jij en ik en de heer Manders samen op het kantoor in Kensington High Street 55 verschijnen. Wellicht is 29 april geschikt. Ik ontving een bericht van Kolonel Ross van BUCKINGHAM PALACE dat hij niet in staat is om mij toestemming te verlenen om de aflossing van de wacht van binnenuit het paleis bij te wonen omdat dat voor kinderen is en gehandicapten.

Ik ben hem zeer erkentelijk dat hij aandacht aan mijn verzoek heeft geschonken maar ik ga desalniettemin en zal het van de buitenkant bekijken. Elk veranderingsproces heeft zijn tijd nodig. De heer Cottrell heeft mij ook een bevestiging gevraagd van mijn toekomstige adres in het Verenigd Koninkrijk, mijn referentie aan de andere kant van de zee van de ING Bank en van de heer Manders een zes maanden geldige verklaring van de bank en bevestiging van het adres in het Verenigd Koninkrijk en identificatie. Dit kan ik pas regelen na mijn bezoek aan de burgemeester van Stratford dat ik aanstaande 28 april op het programma heb staan. Vanavond ga ik om 20.00 uur naar Earls Court Gym. Tot slot dient deze brief ertoe om jou te machtigen namens mij te handelen bij NatWest Kensington Royal Garden Branch. P.S. Ik heb het registratieformulier niet ingevuld omdat ik jou als de belangrijkste company director wil. Gekopieerd door "Lucy." Lucy kwam uit Egypte.

Deze zaak wordt momenteel in Engeland tot op de bodem uitgezocht. Ik heb inmiddels ook het boek van David Cohen over dit onderwerp gelezen en mijn commentaar naar de uitgever gestuurd. Feit is en blijft dat Al Fayed verantwoordelijk is voor de hele zaak. Dat heb ik in een faxbericht op 15 september 1997 aan de Britse Ambassadeur in Den Haag laten weten. Zij is ook de eerste die het manuscript van mijn boek heeft gekregen. Bijgaand tref je de CD aan van het design van mijn website van vandaag. Richard heeft mij toegezegd de site te bestuderen. Wil je zo goed zijn de CD aan hem te verstrekken? Jullie kunnen ook samen kijken omdat jij ook belangrijk deel uitmaakt van het verhaal. De Nederlandse vertaling van mijn boek heb ik op maandag 16 september 2002 naar de Engelenburg in Brummen gemaild. Op woensdag 4 december 2002 heb ik om 14.23 uur de gehele Nederlandse vertaling per email retour ontvangen. Ik ga er derhalve vanuit dat men de tekst daar volledig op juistheid heeft gechecked. Elke 28ste van de maand is een deadline. "Op het overschrijden van deadlines staat de doodstraf" volgens mijn lieve schat uit Buitenkaag. Morgen vertrek ik met de Talgo van 12.45 naar Madrid. Woensdag 28 juli gaan WIJ naar Salamanca. Ik hoop dat Al Fayed de schade dan heeft vergoed aan ONS BEDRIJF. GOED WEEKEND JOHN

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN