Woensdag 10 maart 2004

WAARDE COLLEGAE,

Ik loop met u de Top 100 van 243 verwijzende pagina's door van vandaag. Deze pagina staat op nummer 1. Op 2 mijn reisverslag naar Alcalá de Henares. Op 3 mijn reisverslag van 1992. Het Dossier Vitesse op 7. Mijn reis naar Althorp in december 1997 op 8. Het bezoek van PRINSES MÁXIMA aan Nijmegen afgelopen maandag houdt naar mijn stellige overtuiging verband met mijn brief met de titel Guusje op plaats 9. Het betreft een werkgelegenheidsproject voor 500 allochtone dames. Als zij Spaans spreken zijn zij welkom in The Business. Op 10 een brief aan mijn collega Starren inzake de geplande Cervantes Kring. Ook in deze brief maakt PRINSES MÁXIMA belangrijk deel uit van het verhaal. Ten onrechte werd deze week in homoseksuele kringen geprotesteerd tegen het verbod om de regenboogparaplu te gebruiken. Terecht. Want daar is hij beslist niet voor bedoeld sinds de Wereldtentoonstelling van Sevilla in 1992.

Op 11 de brief van 28 april 1998 aan mijn eerder beoogde Sister in law. Op 12 de meest uitgebreide brief aan mijn collega Karin de Winter van de Baak. Mijn bericht van afgelopen zaterdag neemt reeds de 14de plaats in. Op nummer 16 is vooral mijn vertegenwoordigingsbevoegdheid van belang en de toekomstige functies van onze Prinsen van Oranje. Mijn eerste brief aan Koningin Elizabeth met een 'Honourable Proposal' is afgezakt naar plaats 17. Op 18 De Paarse Vlinder en het Blauwe Licht uit de tijd dat ik nog in Utrecht woonde. Op 19 mijn brief aan Minister-President Kok van februari 1997 inzake mijn voorgenomen verhuizing naar het Verenigd Koninkrijk (Althorp waarschijnlijk). In deze brief is vooral mijn faxbericht van 7 januari 1997 van zwaarwichtig belang. In juni 1991 was ik in dit verband ook al 'om zwaarwichtige redenen' op positieve wijze bij de Baak ontslagen. Kleur bekennen is een belangrijk onderwerp op 26. Prinses Diana's daadwerkelijke testament komt op nummer 27 ter sprake. Met dank overigens aan Privé deze keer. Dit onderwerp komt ook aan de orde in mijn Canterbury Tales op 28. 'The Winner takes it all', zult u wel denken. Dat klopt, maar het is voor HET GOEDE DOEL.

Op 29 vindt u in dit verband mijn reisverslag van augustus 1997 naar Engeland en op 30 het Spaans Staatsbezoek. Op 32 mijn eerste werkverslag uit Spanje van dit jaar (nog steeds onbezoldigd). Op 33 de Finishing Touch. 36 is vooral belangrijk voor ons marktonderzoek. Op 38 komt de geplande Parasolorganisatie in beeld. Op 39 En nu de website.... De geplande activiteiten in de Verenigde Staten van Amerika op 40. Op 42 mijn eerste 'Baakbericht'. Op 44 de behoefte aan een accountantsrapport per 1 april aanstaande. Het Appeltje voor de dorst vinden we op 46. De nieuwe droom op 47. Op 48 het geplande internetbedrijf. 49 betreft de Nederlandstalige uitgave van mijn boek. Fietsen op 57 gaat vooral over het belang van de kennis van de Spaanse taal en het belang van de medewerking aan ONS PROJECT door de voetbalclub REAL MADRID.

Brief 56 gaat over een buitengewoon ongelukkige uitspraak van onze welbekende acteur en schilder Jeroen Krabbé. Om die reden was mijn bericht van gisteren hoofdzakelijk in het zwart. Ik vind dat een excuus van Jeroen nu op zijn plaats is. 57 is een belangrijk bericht aan mijn voormalige districtleider van de regio Utrecht. Mede in verband met het faxbericht uit Brussel d.d. 18 november 1996. Op 58 in dit verband mijn werkverslag van 28 januari van dit jaar. 59 betreft de voorloper van de 'Cervantes Kring'. 'Floris' staat thans op 60 evenals 'Diana'. 'De kip of het ei?' op 63. Op 64 het Mission Statement van de Stichting Cervantes Benelux. Op 66 nog enkele 'Reminders'. 67 betreft onze voormalige Minister van Buitenlandse Zaken. 68 gaat over Paul Burrell inzake de voorloper van mijn boek. 70 stipt de ongevraagde interventie aan van de familie Kelly in onze persoonlijke aangelegenheden. Het betreft de dag dat in Alkmaar de Victorie opnieuw zou beginnen: 1 juli 1998. In brief 72 komt Cervantesonline opnieuw ter sprake. Op 73 het Business Plan Contest 'Starter van het Jaar' 1998. Brief 74 geeft aan dat het thans zaak is dat Mohamed Al Fayed verantwoordelijkheid neemt door DE WAARHEID te vertellen dat Diana absoluut geen trouwplannen had met zijn zoon. 77 gaat over een 'Blauwe Hoed met tien Parels'. 'Reunion & Change Management' treffen we op 82. Op 86 vinden we een stukje familiegeschiedenis van het aloude hoogadellijke geslacht Van der Heyden dite de la Bruyère. Vanzelfsprekend is dit een aanknopingspunt aangaande de historische relatie met de familie Spencer. Inzake mijn persoonlijke keuzepoces is daarbij de vraag omtrent een 'Truitje of Spencer' (91) van cruciaal belang. Dat is voor mij de aanleiding geweest om contact op te nemen met het bedrijf LENEN.NL. Terzake treft u mijn eerste brief op 92. Jan-Peter Balkenende komt op 94 in beeld. Dat komt goed uit nu José María Aznar aanstaande zondag zijn werkzaamheden in Madrid beëindigt als 'Presidente del Gobierno'. Ik heb begrepen dat hij ook een groot liefhebber is van voetbal. Mijn Arreglo Amistoso staat in dit verband op 95. Hij is dus zeer binnenkort ook welkom in Arnhem (96) om de aftrap te doen van de nieuwe voetbalclub. Edward Sturink ziet het immers niet meer zitten. Paul Riegen (98) zorgt uiteraard voor de PR. Mijn onkostendeclaratie is nog steeds niet vergoed. Ik heb het totale bedrag volledig verantwoord op 1 januari 2001 aan de Minister-President en zijn collega's. En nadien zijn de kosten wederom opgelopen. Wie heeft het werk overgenomen van Annemarie, nu zij burgemeester is geworden van Almere? JOOP BRAAKHEKKE misschien? Je zult eerst moeten kleur bekennen.

JOHN L. VAN DER HEYDEN

COSTA DEL SOL

11 MAART 2004 ¡BASTA YA!