DONDERDAG 11 MAART 2004

 

BERICHT UIT DE ZEVENDE HEMEL

WAARDE COLLEGAE,

Gisteravond was het de avond van REAL MADRID tegen de club van Roy Makaay uit Wijchen.

Daar is 25 jaar geleden Ons Bedrijf geboren. On number 28.

Een Frans-Spaans samenwerkingsverband met het Institute of English Studies. Koning Juan Carlos en Doña Sofía waren gisteren ook aanwezig, alsmede de Spaanse Minister-President. Ik ben ervan overtuigd dat mijn brief van 17 oktober 2001 aan de Nederlandse Minister-President een belangrijke bijdrage zal leveren aan een gezamenlijk succes. Ik ben altijd open en eerlijk geweest. Ik vraag mij daarom af waarom ik niets meer hoor van al die mensen die ik in de loop der jaren heb gediend. Ik denk dat een algeheel medisch onderzoek thans op zijn plaats is. Onder alle omstandigheden tracht ik de ontwikkeling van ons bedrijf te bevorderen. Daartoe is wel de medewerking noodzakelijk van everyone concerned. Dus geen onderlinge twisten meer. SAMEN OPTREKKEN dus. Naar het GEWENSTE DOEL.

Met de gebeurtenissen van vandaag in de Spaanse Hoofdstad ben ik vanzelfsprekend niet zo gelukkig. Dit mag ons er echter niet van weerhouden om POSITIEF TE BLIJVEN DENKEN. Hier houd ik het dus maar even bij voor vandaag.

ESTIMADOS AMIGOS,

Anoche fue la noche del REAL MADRID contra el club de Roy Makaay viniendo de Wijchen cerca de Nimega.

Hace 25 años nació allí Nuestra Empresa. En el número 28. Una colaboración francesa-española con el Institute of English Studies para fomentar un mejor entendimiento entre personas de varias culturas. Sus Majestades los Reyes de España también fueron presentes anoche, tanto como el Presidente del Gobierno. Estoy convencido de que mi carta del 17 de Octubre de 2001 al Ministro Presidente de los Países Bajos contribuirá considerablemente a un éxito colectivo. Siempre he sido abierto y sincero. Por eso me pregunto por qué ya no recibo noticias de toda esa gente que he servido durante los años. Pienso que una investigación médica completa ahora sería adecuada. Bajo todas las circunstancias trataré de promocionar el desarrollo de nuestra empresa. Para eso necesitamos el apoyo y colaboración de todos los incluídos. Entonces no más conflictos entre sí. ANDAR JUNTOS entonces. Hacia el OBJETIVO DESEADO. Nada más haber escrito estas palabras en idioma neerlandés me llegó la noticia fatal de Madrid Atocha donde tengo mis mejores amigos en España.

Así como el 31 de Agosto de 1997 de nuevo estoy completamente destrozado por estas brutalidades. Estoy completamente de acuerdo con la opinión del Presidente del Gobierno y de esta manera tengo que expresar el mayor pésame a todas las víctimas de hoy y sus familiares entre las cuales se encuentran indudablemente un sinúmero de cervantistas de ALCALÁ DE HENARES y sus contornos. Esto nunca puede haber sido el motivo de nuestro gran escritor de Alcalá en escribir su don Quijote ni por mi en fundar el INSTITUTO CERVANTES BENELUX e INSTITUTO CERVANTES INGLATERRA Y GALES.

Sinceramente,

JOHN L. VAN DER HEYDEN

12 MAART 2004 ¡AVANZAMOS!

STICHTING CERVANTES BENELUX

Mission Statement

De Stichting Cervantes Benelux is een ideële organisatie die middels haar doelstelling tracht samenwerkingsprojecten tussen Nederlandstalige en Spaanstalige organisaties te bevorderen.

De stichting beoogt geen winst. Zij tracht met behulp van haar handelsmerk Instituto Cervantes wél ondersteuning te bieden aan bedrijven die ten behoeve van hun bedrijfscontinuïteit winstafhankelijk zijn. De stichting accepteert geen giften die aantoonbaar afkomstig zijn uit criminele activiteiten, tenzij deze in het kader van de 'Pluk Ze-wetgeving' rechtmatig zijn verkregen.

De Stichting Cervantes Benelux gaat bij haar ondersteuning uit van de universele waarden die door de Spaanse schrijver don Miguel de Cervantes (1547-1616) aan de westerse beschaving zijn toegevoegd.

Deze waarden laten zich vertalen met de eigentijdse termen ethiek, integriteit en menselijke waardigheid.

Eenieder die de vertaling van deze ideeën in Nederlands-Spaans arbeidsmarktbeleid zou willen ondersteunen kan hiertoe zijn/haar bijdrage overmaken op gironummer 4729266 van de Stichting Cervantes Benelux te Utrecht.

JOHN L. VAN DER HEYDEN

MEDE NAMENS

THE LATE PRINCESS OF WALES