ZONDAG 6 JUNI 2010

In verband met het hete weer heb ik gisteren besloten een bezoek te brengen aan Zandvoort. Ik was niet de enige die op het idee was gekomen. De intercity van 13:44 was volgeladen met uitgelaten mensen die op stap gingen onder het motto WIJ GAAN NAAR ZANDVOORT AAN DE ZEE, WIJ NEMEN BROODJES EN KOFFIE MEE.

Eén van de passagiers hoorde ik al zeggen "Dat is die meneer uit Spanje". Om 14:14 uur kwamen wij onder een stralende zon op het station van Zandvoort binnen.

Aan de Noordzeekust aangekomen heb ik op een terras een kopje cappuccino met appeltaart genuttigd. De kop en schotel vertoonden keurig de huiskleuren van het INSTITUTE OF ENGLISH STUDIES en het INSTITUTO CERVANTES BENELUX.

Veel behoefte om daar nog lang te blijven zitten had ik niet. Na het zien van de ANWB-aanduidingen van het fietspad naar de LANGEVELDERSLAG en NOORDWIJK heb ik besloten om daar naartoe te wandelen met de gedachten aan GEEN ZEE TE HOOG in mijn achterhoofd.

Het was rond 15:00 uur dat ik het fietspad naar NOORDWIJK opwandelde. Een uitgestrekt duinlandschap lag voor mij. Het is inmiddels twintig jaar geleden dat ik van NOORDWIJK naar ZANDVOORT ben getrimd en deze onvoorbereide wandeling was dus voor mij een bijzondere uitdaging. Zou ik het wel halen? Twintig kilometer onder de hete zon met mijn sandalen als mijn enige schoeisel.

Ongewild kwamen bij mij de gedachten op van de boetedoening van DON QUIJOTE in de SIERRA MORENA ten faveure van zijn schone jonkvrouw DULCINEA. En daarom heb ik doorgezet. Het eerste punt waar zich meerdere mensen ophielden was het FKK-strand. Daar ben ik deze keer aan voorbijgegaan en een LONG AND WINDING ROAD lag weer voor mij open. Althans een LONG AND WINDING FIETSPAD waarop ik zelfs de conversatie hoorde van een Amerikaanse uit NEW YORK op de fiets.

Vanzelfsprekend dacht ik hierbij aan het thema A GALOPAR, A GALOPAR, HASTA ENTERRARNOS EN EL MAR. Het beeld van NOORDWIJK op 21 april 1991. Af en toe heb ik een foto gemaakt van mijn horloge. Ik wist immers niet of mijn lichaam de inspanning nog aankon op mijn leeftijd. Na het overschrijden van de grens tussen NOORD- en ZUID-HOLLAND heb ik gekozen voor een met rood aangegeven voetpad.

Ook dat pad was stil en verlaten totdat ik een dame en een heer tegenkwam uit Polen. Zij lieten mij in het Duits weten dat het nog ongeveer twintig minuten lopen was naar de bewoonde wereld. En uiteraard dacht ik weer terug aan het woord Svoboda als vermeld in mijn verslag van 29 MEI 1992 getiteld REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE. Ik heb het pad vervolgd tot aan een bankje waarop staat vermeld "Aangeboden door Flexis Group aan Triodos Bank als dank voor de samenwerking".

Voordien had ik van een fietsend echtpaar uit de omgeving van HEEMSTEDE water gekregen. Ik heb hen in dat verband in kennis gesteld van mijn contacten met DOLPHINE GRIJNS en het verhaal dat nadien is gevolgd in WARWICK. Rond 17:30 kwam ik bij de LANGEVELDER SLAG aan.

Bij navraag bleek de snelste manier om naar NOORDWIJK te gaan een wandeling te zijn over het strand. Dat besluit heb ik dus maar genomen. Om 17:40 lieten mijn batterijen het afweten en heb ik derhalve enige tijd OP HET STRAND STIL EN VERLATEN een ice-tea genuttigd.

18:24 Hoefijzers in het zand.

Klaarblijkelijk hadden er twee personen te paard de rit vanaf NOORDWIJK gemaakt.

Ik ben toen doorgewandeld naar het strandpaviljoen DE ZEESPIEGEL aan de DUINDAMSESLAG.

De jongeman uit NOORDWIJKERHOUT die mij een koffie heeft geserveerd, heb ik een postzegel van mij en DIANA cadeau gedaan. Zijn vraag of dat een nieuwe postzegel is heb ik bevestigend beantwoord. De serie van JOHN VAN DER HEYDEN en DIANA SPENCER bij het standbeeld van EELTJE HALBERTSMA kan dus binnenkort door TPG in produktie worden genomen. Hierna volgde ik opnieuw het spoor van de hoefijzers en genoot van de ondergaande zon boven de Noordzee.

Ik passeerde een dame in een rood jack en witte pantalon die mij achteraf aan mijn geliefde collega LIESBETH HALBERTSMA deed denken.

Het was 19:40 uur.

NOORDWIJK kwam daarna in zicht. Op het strand een volleybalnet als op de camping van LALEHAM in de eerste week van augustus 1996 als vermeld in MAGNIFICARE.

Om 20:00 en punto kwam ik aan bij het door MR GIJSBRECHT VAN AMSTEL in zijn brief van 15 MAART 2000 vermelde doel:

DE VUURTOREN VAN NOORDWIJK

en daarna de HOTELS VAN ORANJE

ROODKAPJE

en ONS HUIS

met het blauwe dak op de PARALLELBOULEVARD 304.

Wat voor mij 30 april betekent. Het beschikt thans over twee inpandige garages, is niet meer te koop en de ingang is schitterend versierd met PAARSE bloemen en een loper in de kleur van de vlag van ARGENTINIË.

Na nog even te hebben verwijld bij het standbeeld van KONINGIN WILHELMINA en nadien de melkzuurophoping in mijn beenspieren enigszins te hebben laten oplossen heb ik mijn voettocht voortgezet langs bekende plaatsen als de HARBOUR LIGHTS, het GAT VAN PALACE

IETS ANDERS

het makelaarskantoor van PHILIP BÖNNIKE

HUIS TER DUIN

en ZON EN ZEEBAD

ben ik uiteindelijk op het terras van DE BAAK beland.

Daar had ik contact met een heer en dame uit WIJK BIJ DUURSTEDE inzake PRINSES IRENE en mijn eerste Spaanse lessen in haar woonplaats in 1979. Ons damspel neemt er nog steeds een prominente plaats in.

Van een uit Katwijk afkomstige serveerster ontving ik een cappuccino waarna direct mijn arbeidsverleden op DE BAAK ter sprake is gebracht en zij mij in contact heeft gebracht met FETTY die zich mij naar haar zeggen nog goed kan herinneren. Ik heb de dames dan ook vóór mijn vertrek een exemplaar van onze postzegel verstrekt na te hebben laten weten dat ik het contact met IDA WILADSEN heb beëindigd en HARRY STARREN thans aan de invulling van het programma van het CERVANTES MANAGEMENT CENTRE in TORREMOLINOS een aanvang kan nemen. Nadien ben ik met de bus als gewoontegetrouw vanaf de halte Picképlein naar Leiden Centraal vertrokken en van daaruit naar de hoofdstad van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN teruggekeerd. Tijdens de reis van LEIDEN naar AMSTERDAM hoorde ik de vraag van een jongeman met een HALBERTSMA-oogopslag wat de belangrijkste foto is geweest die zijn gesprekspartner vandaag heeft gemaakt. Voor mij is dat DE HOEFSLAG OP HET STRAND.

15:50 Het regent nu in Amsterdam. Ik heb JAN PETER BALKENENDE vandaag twee keer op de televisie gezien. Ik heb voor hem een brief geconcipiëerd met de titel PAARS, die ik dinsdag vanuit Nijmegen zal verzenden. Weer kijk ik naar de Telegraaf met de informatie over PROF.DR. BOB SMALHOUT uit BOSCH EN DUIN. Ik vind het verbazingwekkend dat de heer Smalhout als vooraanstaand medicus over zoveel wapens beschikt als het krantenbericht vermeldt. Daarom ben ik de documenten nog eens nagelopen waarin ik de heer SMALHOUT heb vermeld, maar heb besloten hier niet meer op terug te komen. Ik heb drie brieven van hem gehad, t.w. BS7tdv/9604289 Onderwerp: Stichting Cervantes Benelux d.d. 4 januari 1996

BS7tdv/960538 Telegraaf / Column d.d. 20 februari 1996 en BS7tdv/960701 d.d. 25 april 1996.

De brief van 20 februari 1996 vind ik een vreemd verhaal. Hij schrijft hierin over een brief die ik aan Minister Borst zou hebben geschreven met rekensommen. De enige brief die ik Els Borst heb doen toekomen als minister is de brief getiteld REFERENDUM d.d. 27 MAART 1996. Hierin heb ik geen rekensommen vermeld. Het was uitsluitend een brief als doorverwijzing door toenmalig MINISTER-PRESIDENT WIM KOK. Op pagina T5 bij het artikel VECHTER JAN PETER BALKENENDE BLIJFT GELOVEN IN WINST VOOR CDA bevindt zich een inzet met de tekst: NU IN DE BOEKHANDEL ANNET DE JONG LEVEND BEWIJS LITERAIRE THRILLER Q.

Deze Q staat mijns inziens voor uitgeverij QUERIDO, die ook de werken van A.F.TH. VAN DER HEIJDEN uitgeeft. Een opmerkelijke samenhang na mijn bezoek aan HAESJE CLAES. 18:40 Het intrigeert mij wel die titel LEVEND BEWIJS. Ik heb immers zoveel meegemaakt met de dame die eveneens ANNET DE JONG heet. Ik weet niet of het dezelfde persoon is, maar het lijkt mij wel waarschijnlijk. Al die herinneringen komen hier nu weer boven in Amsterdam. Ik voel mij nu net ONZE LIEVE HEER OP ZOLDER en beschouw mijzelf eveneens als LEVEND BEWIJS van tal van ontwikkelingen. Tijdens mijn NIOW-periode heb ik hier docentenvergaderingen bijgewoond. Zij werden hoofdzakelijk geleid door mijn districtleidster HELEN PORCELIJN. Het is steeds hetzelfde netwerkje waarin ik hier blijf ronddraaien. Echter een netwerkje dat deel uitmaakt van een groter geheel. ANNET DE JONG is vermeld in mijn verslaglegging. Te beginnen met OPERATIE DELTA van 14 DECEMBER 1994. Hierna volgen 27 JANUARI 1998 CONTACTEN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 15 FEBRUARI 1998 VALENTIJN 1998 TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 18 FEBRUARI 1998 LADY IN RED/HELDERE COMMUNICATIE, 22 FEBRUARI 1998 TEAMBUILDING TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 25 FEBRUARI 1998 VIJF MARGRIETEN, 26 FEBRUARI 1998 PARTNERSHIP, 22 MEI 1998 ROLLS ROYCE SILVER SERAPH, 28 MEI 1998 MISSIE TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 2 AUGUSTUS 1998 EASY START, 20 AUGUSTUS 1998 DOWNSIZEN, 21 AUGUSTUS 1998 NIEUWE WONING, 9 NOVEMBER 1998 ELTON JOHN, 30 JUNI 1999 FUSIE , 1 JULI 1999 ACHT EN DERTIG, 19 AUGUSTUS 1999 HOTEL DE BOTEL, 22 SEPTEMBER 1999 DE ROZENBOOM, 17 OKTOBER 1999 ROODKAPJE, 20 OKTOBER 1999 DE HEERLICKHEIJD, 17 DECEMBER 1999 KONINGSCHAP EN TRANSPARANTIE, 27 JANUARI 2000 BUILDING THE HOLDING III, 4 FEBRUARI 2001 NIJMEGEN-ARNHEM, 25 FEBRUARI 2001 CORPORATE IDENTITY, 1 MAART 2001 TIEN JAAR NIEUW ELAN, 13 SEPTEMBER 2002 HARRY, 5 DECEMBER 2002 ALUMNIDAG 2002, 9 OKTOBER 2002 AHEAD ONLY, 7 OKTOBER 2003 RETOUR NIJMEGEN-SOESTDIJK en 18 DECEMBER 2004 KERNBEGRIPPEN. Het is interessant om te zien hoe inzichten kunnen veranderen in de loop der jaren. Hoewel wij praktisch nooit op dezelfde frequentie hebben gezeten denk ik toch wel dat ANNET DE JONG een belangrijke rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van ONZE ORGANISATIE. Alleen al haar dagelijkse verblijf aan de DA COSTAKADE hier in Amsterdam ten tijde van de voorgenomen ontwikkeling van NIEUW ELAN INTERNATIONAAL. En toch blijven wij behoefte hebben aan een dergelijke drive. Dat heb ik gisteren ook besproken met de twee dames op DE BAAK. Ik heb hen laten weten dat ik in SPANJE alle contacten heb gelegd om het CERVANTES MANAGEMENT CENTRE in Torremolinos op te starten. Ik heb hen ter plaatse verteld dat het HOTEL CERVANTES in TORREMOLINOS volledig is verbouwd en de sfeer ademt van het HOTEL DE BAAK in NOORDWIJK. Ik heb hen ook verteld dat het initiatief om dit management centrum leven in te blazen THANS ligt bij HARRY STARREN. Wij hebben ook gesproken over de moeilijke economische situatie waarin SPANJE verkeert op dit moment. En juist op dat punt heeft ANNET DE JONG een voortrekkersrol vervuld binnen het project NUEVO ESPÍRITU. Dat moet ik haar nageven en je kunt vooraf nooit weten met welke intenties partijen in een project stappen. Ik zit nu in het huis van mijn eigen zoon die mij het leven heeft gered. In dit verband is de titel LEVEND BEWIJS goed gekozen. SPANJE heeft ook behoefte aan een project NUEVO ESPÍRITU. Dat heb ik de dames gisteravond eveneens uitgelegd. Evenals het tijdens deze verkiezingscampagne in NEDERLAND gaat over bezuinigingen en investeringen dient men thans in SPANJE ook soortgelijke keuzes te maken. In dit verband is Nederland voor de Spanjaarden een lichtend voorbeeld volgens JOSÉ MARÍA AZNAR. Ik heb de dames laten weten dat ik daarover heb gesproken met de BURGEMEESTER VAN ESTEPONA. Ook de SPAANSE REGERING dient opnieuw te investeren in een NIEUW ELAN. Het is mijns inziens de enige manier om de Spaanse economie weer vlot te trekken. Ik denk dat het INSTITUTO CERVANTES BENELUX daarin een belangrijke katalysatorfunctie kan vervullen. In dit verband blijft er mijns inziens voor JAN PETER BALKENENDE nog een belangrijke rol weggelegd binnen de G20, waarbinnen ARGENTINIË in due course een belangrijke rol zal gaan vervullen nadat zij uit hun faillissement in het jaar 2000 op de economische wereldkaart zijn teruggekeerd. Ik heb de dames gisteravond ook uitgelegd dat ik MIJN VOETTOCHT VAN ZANDVOORT NAAR NOORDWIJK heb gemaakt voor LIESBETH. Ik wil immers nooit meer dat zij nog ooit zal twijfelen aan mijn TOEWIJDING AAN MIJN NUMBER ONE POPPETJE. 21.00 Ik heb RAMON gebeld in MARBELLA. Hij heeft mijn brief van het GVZ gevonden. 22.00 Met genoegen kijk ik naar de reportage over WILLI LIPPENS uit Kleef. Vanavond eet ik PAELLA. 23.00 Ik heb naar NOS Sport gekeken. HUGO BORST was al in het PAARS terwijl de heer VAN PRAAG het bidbook voor het WK 2018 heeft getoond voor "HOLLAND AND BELGIUM" i.p.v. THE KINGDOMS OF THE NETHERLANDS AND BELGIUM. Ik vraag mij af waarom hij niet simpelweg heeft gekozen voor het WK Voetbal 2018 in de BENELUX. Ik heb ook naar KOEFNOEN gekeken. In de politiek is alles mogelijk. Vooral het gesprek met WILLIBRORD FREQUIN en het onderhoud op het terras van BURGERS ZOO in ARNHEM heeft mij zeer tot de verbeelding gesproken. Dat geldt ook ten aanzien van de beelden van WOUTER BOS met zijn gezin. Al bij al doet het mij deugd dat de meerderheid alles door EEN PAARSE BRIL bekijkt. Daarna werd er een spotje gepubliceerd van de ROYAL BANK OF SCOTLAND. Daar ga ik in privé niet mee in zee voordat zij volledig in de BANK CERVANTES BENELUX zullen zijn geïntegreerd. Ik heb de melding over de noodlanding van een Marokkaans vliegtuig van ROYAL AIR MARROC boven SCHALKWIJK doorgekregen. Dit soort toestanden heb ik ook meegemaakt in de tijd dat ik met LEONORE THOLEN werkte en zij Schiphol heeft laten weten dat zij liever geen vliegtuigen meer door de straat wilde hebben. MARK RUTTE is hier op dit moment in PARADISO samen met FEMKE HALSEMA. Ik hoop dat zij in staat zijn om de goede partijen bij elkaar te brengen. En als ik zo naar de hiernavolgende krimi van de TROS kijk begrijp ik ook niet hoe de Duitsers zonder KEIZER kunnen in HOTEL KAISERHOF.

MAANDAG 7 JUNI 2010 HERMITAGE AMSTERDAM