17 oktober 1999. Betreft: ROODKAPJE Kenmerk: JH/LH991017. Dear Elizabeth, Vrijdag 15 oktober 1999. Liefde is... ...een ruzie nooit lang laten duren. Inmiddels heb je al meer dan 500 brieven van mij ontvangen. Ik hoop dat je er plezier aan beleeft. Ik heb zoëven (19.25) de traditionele wandeling gemaakt vanaf de Plaza Costa del Sol. Men had mij hier al een tijd gemist. Vooral de dame die getuige is geweest van de arrestatie van die twee heren nadat ik mijn brief aan de Spaanse Minister-President in de bus had gedeponeerd was zichtbaar verheugd dat ik weer behouden ben teruggekeerd op de zuidelijke basis.

Ook trof ik Marjolein Bartelds. Ik heb haar kond gedaan van de gebeurtenissen op 18 augustus in het Golden Tulip Hotel in Utrecht. De verschuldigde bedragen zijn normaal van mijn Spaanse rekening afgeschreven. Ik vond hier een kaart van Herman de Koning uit Gibraltar d.d. met een artikel uit het Algemeen Dagblad van 7 augustus met de titel VS bezitten geheime dossiers Diana. Die zullen inmiddels al hun diensten hebben bewezen naar ik aanneem. Zo ziet het er naar uit dat de Pluk Ze Wetgeving haar eerste substantiële resultaat gaat opleveren nu ik lees in de Telegraaf van vandaag: "Hoogste eis in kader pluk-ze-wetgeving. Justitie vordert 63 miljoen van drugscrimineel". Dat is een leuke aanzet. Ik heb zojuist (20.15) opnieuw een E-mailbericht naar Aloys gestuurd. Ik weet niet of je ook weer vrijgezel bent, maar vernam van Aloys dat je geniet van je rust. Wat die romance betreft denk ik bij het woord gras aan mijn E-mailadres met de aanduiding grn van groen. Harry maakte hier eergistermiddag nog een toespeling op toen ik hem vroeg de titel van de 'cursus' uit te leggen. "Lief bedoel je" was Harry's reactie. Dat was goed van hem gevonden. Daar ga ik wel in mee, lieverd. Jammer dat je niet met het vliegtuig bent meegekomen. Maar dat kan nog steeds. Jullie foto staat nog steeds naast mijn bed. Alleen Harry en Ruud heb ik nog maar gezien. Het wordt dus hoogtijd dat je een keer acte de présence geeft. Er wordt op het Malaca Instituto op gerekend. Ik heb van Neil Kennett van Blake Publishing ook de foto's retourontvangen voor Kasteel Rozendael en bij Halbertsma Pallets. Het ziet er wel naar uit dat de heer Kennett mijn floppy heeft gekopieerd. Het resultaat zullen we dan wel weer bij iemand anders zien opduiken. Ik hoop dus dat Cervantes Publishing op korte termijn rond is. Dan kunnen we het boek in ieder geval in eigen beheer uitgeven. Harry had donderdag niet veel tijd voor de groep. Hij moet zijn eigen boek ook promoten via Teleac. Dat is nog niet gebeurd en ik heb hier ook nog geen Baakbericht ontvangen met een verslag van het jubileum. Ik hoop dat ik die fl. 875,- ook niet behoef te betalen. De rekening dient uiterlijk op 25 oktober te zijn voldaan. Zodra je de limited officieel in holding hebt omgezet en geregistreerd kan ik van die betaling afzien. Uiteindelijk is dit privé niet meer op te brengen. Er liggen nog meer rekeningen, zoals van de Open Universiteit: Fl. 250,- + (vrijstellingsonderzoek), Fl. 535,- (inschrijving BSOW1 wo Bestuurskunde, HBO/WO toeslag en inschrijfgeld). Samen Hfl 785,-. En dan te bedenken dat ik de OU tijdens haar opstartperiode gratis terwille ben geweest door mijn medewerking aan de inventarisatie van alle particuliere vooropleidingsmogelijkheden. Het wordt nu toch eens tijd dat daar iets van terugkomt. Jij bent de enige die ik ken die daarvoor kan zorgen. In het kader van de aanhef van vandaag ben ik ook bereid het uit het verleden daterende geschil met 'het NIOW' bij te leggen indien mijn voormalige collega's bereid zijn in ons bedrijf te investeren en zich te conformeren aan onze normen en waarden, alsmede verantwoording af te leggen voor het gevoerde en te voeren beleid. Ik beschouw Peter Ottenhoff nog steeds als een belangrijke pion in de opbouw van onze organisatie. Ik ben benieuwd hoe het met hem gaat. Ik kreeg overigens wel een HERINNERING VOOR VIP'S van KOERS KOMPAS. Daar kan ik op dit moment geen gebruik van maken, maar op Paleis Het Loo heeft men mij een VIP-behandeling toegezegd wanneer het bedrijf operationeel is. Ik heb de betreffende dame daarbij laten weten dat ik eerder een MIP-behandeling had verwacht, maar ik ben al dik tevreden met de toekomstverwachting die op Het Loo is uitgesproken. Onze vriend van Downing Street neemt daarop vandaag al een voorschot. De Telegraaf:  Premier Blair op campagne voor EU. Dat bedoel ik maar met "handenschuddend ondergaan".

Zaterdag 16 oktober 1999.
De problematiek die ik met Aloys heb besproken wordt thans ook binnen de bankwereld aangepakt. Ik werd vandaag uitgenodigd door een bewonderaar in verband met het bovenstaande (13.00). Ik ontving de volgende brief uit Fuengirola gericht aan 152. Heer J.L. van der Heyden Torremolinos:

"ING ASSET MANAGEMENT ING BARING PRIVATE BANKING. Strassen, 6 oktober 1999. Geachte Mevrouw, Mijnheer, Tijdens de week van 8 november zijn wij enkele dagen bij u in de buurt om onze bank te presenteren. ING Baring Private Bank biedt vermogende particulieren een volledig assortiment financiële diensten om behulpzaam te zijn bij opbouw en behoud van vermogens en vermogensoverdracht. Graag nodigen wij u uit voor een gesprek met één van onze adviseurs in de week van 8 november. Tijdens dit gesprek zullen wij u uitleg geven over onze producten en indien u wenst kunnen wij u ook een tweede opinie geven over uw huidige portefeuille. Indien u geïnteresseerd bent in het maken van een afspraak, dan verzoeken wij u zo spoedig mogelijk telefonisch contact met ons op te nemen. U kunt ons telefonisch dagelijks op werkdagen bereiken van 9:00 tot 17:30 uur. Op maandag 1 november zijn wij in verband met een vrije dag niet bereikbaar. Vertrouwende u hiermede van dienst te zijn geweest, verblijven wij. Hoogachtend, ING Baring Private Bank, Luxemburg. John Kerckhoffs, Manager Private Banking. Ton Eggen, Manager Personal Banking."

In verband met het advies van de astroloog reageer ik hier voorlopig nog even niet op. Ik heb immers nog geen reactie ontvangen van de hoofddirectie van de ING bank om mijn bedrijfsactiviteiten te financieren. Aangezien mijn handelsmerk inderdaad een vermogen waard is vind ik deze uitnodiging wel interessant. Ik heb gisteravond overigens nog enkele E-mails verzonden. Om 20.13 verzond ik het bericht Roodkapje naar Aloys. Ik heb vastgesteld dat hij dit heeft ontvangen. Om 13.42 had ik al eerder mijn Curriculum Vitae en biografie gemailed in het Engels. Dit is klaarblijkelijk niet aangekomen. Om 21.42 heeft Ida Willadsen het volgende bericht ontvangen met de titel CONGRESO 2000. En na wat te hebben gesurfd op de Baaksite zond ik om 22.30 het volgende bericht naar Vincent Pieterse: CERVANTES MANAGEMENT CENTRE. 16.13 Verzending E-mail: Beste Aloys, Ter informatie laat ik je hiermee weten dat ik inmiddels de volgende informatie in mijn MIS heb opgeslagen (vertrouwelijk). Ik hoop dat je mijn informatie inmiddels ook in goede orde hebt ontvangen. Dit c.v. sluit goed aan bij mijn Business Plan. Ik heb bij jouw logo van het Cife dezelfde blauwe basis van Het NIOW herkend. Dit bedrijf is mij nog een substantiële schadevergoeding verschuldigd in verband met ongewenste inmenging in mijn privé-aangelegenheden. Die zaak zal echter wel verjaard zijn. Dat neemt niet weg dat ik er de voorkeur aan geef dat alle Spanje-gerelateerde activiteiten onder mijn label worden gebracht. Dat geldt ook voor bovengenoemd bedrijf. Jouw gemelde adviesproducten sluiten aan bij de geplande ontwikkeling van het Cervantes Management Centre. Ik zal de directeur van mijn bedrijf derhalve terzake een advies doen toekomen. Hartelijke groet. Instituto Cervantes Holding Limited. J.L. VANDERHEYDEN Vice President"

Rekening houdend met het bovenstaande kun je hem per 1 november aanstaande een aanbieding doen als divisiemanager ingeval hij in staat is om vermogen binnen de onderneming te genereren, onder meer door het door de Spanjaarden verschuldigde bedrag met terugwerkende kracht vanaf 1 april 1997 vast te stellen en in te vorderen. De Beatles hebben het goede voorbeeld gegeven, inzake 'Apple'. Jíj blijft echter mijn directeur! Liefde is... ...hem 'steunen' bij zijn controlebeurt. In dat verband heb ik er geen enkel bezwaar tegen als je mijn verhalen checkt aan de hand van de gesprekken die ik met de doktoren Dofferhoff en Van Bergen heb gevoerd. Ik drink nu een glas Guinnes Kaliber cerveza sin alcohol na mijn traditionele rondje langs de kust. In Carihuela trof ik toevallig Annabel van Uwe Majesteit op het terras van de Carribbean beachclub. Ik kon even goed met haar bijpraten en heb mij tegoed gedaan aan een flesje Buckler. Die worden in Nederland uit de handel genomen ten gevolge van de acties van ene heer Van 't Hek, maar ik ben blij dat ik hier nog zo'n versnapering kan nuttigen. Dan blijft mijn lever - wellicht - nog intact. Annabel heeft drie kleine dochtertjes en heeft hier kwartier gemaakt, zodat haar echtgenoot per 1 december ook bij haar aan het werk kan. Hij heeft in Nederland ontslag genomen als sportleraar omdat een leerling - naar haar zeggen - verliefd op hem was geworden en vervolgens de zaak had omgedraaid. Ik heb Annabel laten weten dat ik blij ben dat ik zeven jaar vrijgezel ben gebleven omdat het in mijn positie zelfs zo erg was geworden dat er al artikelen in de Telegraaf verschenen over 'sexuele intimidatie' in verband met een goed oogcontact onder twee goede collega's. Ik heb je daar al eens een keer over geschreven. Het artikel was toen afkomstig van Annet de Jong. Zij was er sterk in om problemen te creëren die er niet waren. Dat leverde haar gelijk een nieuwe baan op bij de Telegraaf, voor zover ik dit goed heb begrepen. Tijdens mijn gesprek met Annabel werd ik op mijn GSM gebeld door De Optimist. Na een bezoek te hebben gebracht aan het hotel Amaragua heb ik hem het volgende faxbericht doen toekomen: 16 oktober 1999 20.25. Kort daarop, om 20.40 uur, verscheen zijn telefoonnumer op mijn GSM. Ik werd door Mischa gebeld. Hij liet weten dat hij een E-mail zou sturen. Ik heb hem nu (21.10) gebeld. Hij 'mailt' aanstaande dinsdag rond het middaguur. Daartoe kan hij het beste advies inwinnen bij Theo van Heijningen. Dan kan Cervantes Empleo ook van start op Schiphol, alsmede Cervantes Air. In het dossier Diana trof ik ook nog mijn verhaal onder het motto Gerookte Zalm, deel 1. Ook het hierin gemelde bedrag dient nog te worden ingevorderd. Ik las zoëven ook het artikel over de penitentiaire inrichting in Vught in de NRC. Dit bedrijf heeft - na mijn adviezen terzake aan de Minister van Justitie - uitstekend dienst gedaan. Het is alleen nog niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor het bekladden van het oorlogsmonument aldaar aan de Loonsebaan. Daar was de vader van advocaat Van Goethem uit Breda eveneens woonachtig. Hij werd door ingewijden 'Opa Europa' genoemd, maar is enige tijd geleden overleden. Wellicht kan gemelde advocaat daaromtrent enige opheldering verschaffen. Frank Kooijmans en Karin Scholten van het IBO in Slot Zeist kennen hem wel. Meer weet ik niet. Dat vind ik ook niet belangrijk, als de rekening maar wordt betaald.

Zondag 17 oktober 1999
Ik loop mijn brieven aan jou door vanaf 1 april van dit jaar en lees in mijn brief van 9 april ""27 t/m 29 oktober: Nederlandse Arbeidsverhoudingen in Europees Perspectief. Een uniek congres dat plaats zal vinden in St. Paul de Vence. Frankrijk." Dit lijkt mij een aardig model om op door te gaan. Joke de Wit zal ervoor zorgdragen dat ik hierover op de hoogte word gehouden." Wil jij Joke hieraan herinneren? 10.15 Ik heb ingelogd op www.sbo.nl en krijg de volgende informatie: "Sinds
1986 ontwikkelt en organiseert het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid kwalitatief hoogwaardige studiedagen en cursussen voor het hoger management binnen overheid, non-profit organisaties en het bedrijfsleven. Bij elk evenement wordt samengewerkt met gerenommeerde adviesorganisaties. Er worden studiedagen en cursussen georganiseerd op vrijwel elk vakgebied. Indien u op de hoogte wilt blijven van onze activiteiten vul dan dit formulier in. U ontvangt dan regelmatig informatie over onze activiteiten binnen uw vakgebied.

Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid. tel: 040-2974888 fax: 040-2974924 email: klant@sbo.nl Er worden studiedagen en cursussen georganiseerd op het gebied van: Algemeen management , Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening, Milieu, Personeel en organisatie, Financiën, Onderwijs, Gezondheidszorg, Sociale zekerheid, Wetgeving, IT/Automatisering. Overheid en Non Profit. Tweede Kamer, Postbus 51, Europese unie/commissie, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Ministeries."

Dit bedrijf heeft zich dus uitstekend ontwikkeld conform het gedachtengoed dat wij in 1986 hebben ontwikkeld. Ook weer nieuwe produkten, zoals de

"Nieuwe HBO-opleiding: Post HBO-opleiding REGISTER ZORGMANAGER (MANAGER RZ). Haal de officiële titel Register Zorgmanager! In januari 2000 start het SBO-instituut met de HBO-opleiding Zorgmanager. De opleiding is tot stand gekomen door de samenwerking van het SBO-instituut te Eindhoven, Opleiding en Ontwikkeling te Breda en de Hogeschool van Utrecht, Hogeschool Brabant en de Hogeschool van Amsterdam. Deze nieuwe opleiding wordt aangeboden in Utrecht, Amsterdam, Den Haag, Breda en Zwolle, onder voorbehoud van voldoende deelname (een bekende werkwijze, JH).

Zorgmanager: een opleiding op maat
Managers in de zorg hebben veelal een specifieke zorgopleiding als achtergrond waarin nog te weinig aandacht besteed word aan algemene managementkennis- en vaardigheden. Om op de vraag naar een bedrijfskundige opleiding, toegespitst op de vraagstukken van de zorgsector, in te kunnen spelen heeft het SBO-instituut een opleiding op maat ontwikkeld waarin de zorgmanager verder geschoold wordt in het managen van organisaties, meer inzicht krijgt in bedrijfskundige modellen en in het beheren van zorgprocessen. Een brede managementopleiding waarbij naast algemene management vaardigheden ook stil gestaan wordt bij typische brancheproblemen in de zorg zoals fusies en reorganisaties. De opleiding bestaat uit twee fasen. * De eerste fase: een post-HBO opleiding Zorgmanager die kennis biedt en traint op managementvaardigheden. * De tweede fase: de kopstudie tot Register Zorgmanager: bedoeld voor managers op het hoogste niveau die grote (veranderings-)projecten moeten kunnen aansturen en verantwoordelijk zijn voor de totale beheersing van de processen binnen hun organisatie. Na afronding van deze kopstudie behaalt de cursist de titel Register Zorgmanager! Vooropleiding: HBO met minimaal 2 jaar werkervaring op managementniveau Informatie: Inhoud van de opleiding: Organisatorische informatie: Opleiding en Ontwikkeling te Breda, SBO-instituut te Eindhoven, Mark van den Broek, Fienie van der Zanden. Telefoonnummer: 076-5300883. Telefoonnummer: 040-2974819."

De organisatie heeft zich op onderwijsgebied gespecialiseerd in Personeel en Organisatie en Milieu. Voor beide segmenten is een adviesraad ingesteld. Zo heb ik ook www.niow.nl geraadpleegd en opnieuw vastgesteld dat zij dezelfde core business hebben als de Baak, met dien verstande dat hun promotiemateriaal is gesteld in de talen Nederlands, Engels en Tsjechisch. Er is sprake van complimentariteit. Het produktengamma is echter nog hetzelfde als dat van de Baak: "This is an overview. Click the fields for more information. | Consultancy | Human talent | Assessment | Personal counselling | Management clinics® | External Coaching | Teambuilding | Interim Management | Career reorientation | Management Skills | Business Communication | Language training".

Dat is niet mijn probleem. Zij kunnen hun voormalige Spanjegerelateerde activiteiten dus thans in onze holding inbrengen. Onder ónze condities. Het is nu 11.05. Tijd voor een duik in mijn zwembad. Voordien belde Mieke Vermeulen. We hebben alles rond. Aloys kan in principe ook van mijn appartement gebruik maken als hij in Spanje wil werken. Het Management Informatie Systeem is inmiddels ook geïnstalleerd en alles geïmplementeerd. Ook is Tara Palmer-Tomkinson welkom om mee te gaan skiën in de Sierra Nevada als ze dat leuk vindt. Als ze maar van onze kinderen afblijft. Ik neem nu al mijn brieven aan jou nog een keertje door. Zo lees ik in mijn verslag van april: "Het zou leuk zijn als er nu een Nederlander in de arena's van Andalusië gaat optreden. Dan heb ik mijn werkstuk "La Corrida" op de Pedagogische Academie niet voor niets geschreven." Ook dat gebed is inmiddels verhoord. De heer Aad van den Heuvel kan vanmiddag in de plaza de toros van Marbella naar El Holandés gaan kijken. Ze hebben hier nog steeds niet door dat Nederland niet alleen uit 'Holanda' bestaat. Zodra de eerstvolgende Nederlandse stierenvechter met El Neerlandés wordt aangeduid, ga ik weer een keertje kijken. De volgende moeten ze dan maar El Europeo dopen. Die kan dan in Buenos Aires aan het werk. Uit Bogotá moeten we voorlopig maar even wegblijven. Laat dat maar weten aan Aloys. Hartelijke Groet. Bijlage: 'Society-ster slaapt niet met prins William' (AD donderdag 14 oktober 1999). P.S. Ik heb www.royal.gov.uk ook geraadpleegd. Diana heeft de plaats gekregen die Haar rechtens toekomt. Ik heb de gegevens in mijn familiegeschiedenis opgenomen. Ook het verhaal van de heer Drijber.

18 OKTOBER 1999 CORDON BLEU CON SALSA DIANA

ALL RECHTEN VOORBEHOUDEN