28 mei 1998. Betreft: MISSIE Kenmerk: JH/LH980528. Beste Liesbeth, Donderdag 28 mei 1998. Het emotionele probleem betreft uiteraard de begrafenis van mijn vader. Hierover had ik de pastor vanmorgen aan de telefoon. Ik zal niet het hele levensverhaal vertellen van Pa. Ik doe de eerste lezing Johannes 14 vers 1 tot en met 6. Hoe kan het anders: 'In het huis van mijn vader is plaats voor iedereen'. In dit verband ontving ik ook een brief van Frank de Grave in de postbus met de volgende tekst.

"Instituto Cervantes NBLEW t..a.v. de heer J. van der Heyden. Postbus 689. 3500 AR UTRECHT. Uw brief d.d. 23 april 1998. Onderwerp Kroon op het werk. Ons kenmerk: AM/AAB/98/1351. Datum 27 mei 1998. Doorkiesnummer 070-33349999. Contactpersoon P.A.M. van Dun. Geachte heer Van der Heyden, U heeft mij geïnformeerd over de stand van zaken betreffende het door u geïnitieerde Instituto Cervantes. U sluit uw brief af met een verzoek om financiële ondersteuning. Minister Melkert heeft u in zijn brief van 22 oktober 1997 reeds aangegeven, dat er voor het Ministerie van Sociale Zaken geen taak is weggelegd ter ondersteuning van uw initiatief. Op grond van uw recente informatie zie ik geen reden, om nu positief op uw verzoek tot ondersteuning te reageren. Hoogachtend, de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, (mr. F.H.G. de Grave)."

Hier heb ik alsvolgt op gereageerd: MISSIE. Wat Johannes 14 voor mij persoonlijk betekent hoef ik jou niet uit te leggen. Vers 1 tot en met 6 doet mij denken aan de Engelse liefdadigheidsprojecten en de zevende die nog moet worden opgestart. Toevallig is Caroline ook op deze 28ste mei jarig. Daarom heb ik een verjaardagskaart voor haar gekocht met zonnebloemen en haar veel 'Sunflower Power' toegewenst. Dat wens ik jou eveneens. Ik denk daarbij aan jouw conflict met de heer Breuker. Ik heb gisteren gelezen welke uitspraken van mij hij aan de rechter heeft doen toekomen. Ondanks de moeilijke omstandigheden op dit moment heb ik er hartelijk om moeten lachen. Het klopt allemaal wat hij over mij heeft geschreven. Hij noemt mij in zijn brieven jouw rechterhand. Dat is geen grootspraak, maar wél een feit. Ik ben in ieder geval niet met jou in een machtsstrijd verwikkeld. Integendeel. Ik sta hem niet toe om te citeren uit mijn Letters in verband met mijn auteursrechten. Ik ben wel benieuwd wat Professor Knol doet met zijn boekje. Met name met de onderstreepte passages, die niet helemaal overeen komen met de werkelijkheid. Voor een opfrissertje is hij welkom in de tent op de Neude. Het is er reuze gezellig. Vooral op het postkantoor en in de stadskastelen. Ik ga thans verder met mijn dagelijkse Nieuwsanalyses.

NRC 26/5 Blair onder de maat als EU-voorzitter. door Jean Penders. Hiermee ben ik het volstrekt oneens. De heer Penders haalt zaken aan die de Europese Unie absoluut niet aangaan. 1. Uitbreiding Turkije; 2. Bemoeienis Midden-Oosten; 3. Brusselse EMU-weekeinde; 4. Kosovo; 5. Indiase kernproeven. Deze probleemgevallen liggen immers allemaal buiten de grenzen van Onze Unie. Alleen Jaqcues Chirac kan zich punt vijf aantrekken. Hij heeft zijn langste tijd trouwens al gehad zoals te zien is in het artikeltje "Elysée werkt FRAUDE-ONDERZOEK tegen". Er gaan thans mechanismes werken die hem automatisch buitenspel zullen zetten. Zo trof ik deze week al enkele Fransen aan in het conditiecentrum aan de Oudegracht. Dit voor het eerst. Inzake de benoeming van Wim Duisenberg heeft Blair tactisch uitstekend werk verricht. Daar zal Chirac nog wel achter komen in de nabije toekomst. Het is overigens opvallend hoeveel mensen zonder verstand van zaken de gelegenheid krijgen hun verhaal te vertellen in het NRC. Over het algemeen constateer ik weinig zicht op de hen omringende realiteit. Uiteindelijk bepalen jij en ik wat er gebeurt in de Europese Unie. Ik heb geen behoefte aan een narcoticastaat als Turkije binnen onze binnengrenzen. Het is dus goed dat zij geen bezoek hebben gebracht aan de balzaal van BUCKINGHAM PALACE, waar My Lady nog heeft gedanst. Het zou een smet hebben geworpen op haar nagedachtenis. Ik lees Ook topmanagers moeten zich verantwoorden. Daar ben ik het mee eens. Daarom schrijf ik dit ook allemaal op. Ontwikkelingen in de uitzendbranche zijn zichtbaar in de artikelen Start werft in St. Petersburg (NRC 23/5), Plan De Grave 'funest' voor de privacy' (NRC 25/5) en Hollands Dagboek (NRC 23/5) over Sylvia Tóth. Het is leuk dat Sylvia ook een dagboek voert. Ze is alleen een beetje 'grof in de mond'. Daar zijn wij beiden niet zo op gesteld. Dat is ook de reden waarom ik een punt achter mijn huwelijk heb gezet in 1991. Nochtans ben ik van mening dat Sylvia over de juiste capaciteiten en mogelijkheden beschikt om The Business verder mee gestalte te geven. Dat geldt zowel voor de uitzendactiviteit als de opleidingspoot. Het concept van de nieuwe Hogeschool Schoevers met goedkeuring van minister Ritzen is al een aardige ervaring om op een ander segment van de markt toe te passen. Ik lees dat uitzendbureau Start sinds een half jaar volledig geprivatiseerd is. Dat betekent eveneens dat Start thans in Cervantes Recruitment & Selection kan stappen. Op dit punt heeft Frank de Grave waarschijnlijk het belangrijkste probleem. Ik lees "DEN HAAG, 25 MEI. De privatisering van de sociale zekerheid, de gezondheidszorg en de ontwikkelingen op telecommunicatiegebied brengen de bescherming van persoonsgegevens in gevaar. Dat stelt de Registratiekamer in zijn jaarverslag, dat vanmiddag is gepresenteerd. "Wat staatssecretaris De Grave van plan is met de uitvoering van de sociale zekerheid, is funest voor de privacybescherming." etc. etc. terwijl Sylvia in haar dagboek van dinsdag 19 mei schrijft "Vandaag is het geluk met ons: Business Creation Result, een adviesbureau voor flexibiliteit en mobiliteit van medewerkers, heeft ja gezegd tegen ons voorstel tot overname.' Business Creation is geen onbekende van mij, zoals je weet. De directeur van dat bedrijf - de heer Noorlander geloof ik - heeft mij in 1988 nog willen contracteren voor Hfl. 10.000,- per maand voor het opzetten van een soortgelijk project in Barcelona. Dit is echter niet doorgegaan ten gevolge van een interventie van Annet de Jong, die mij hard nodig had voor het project waarover de heer Breuker zo'n leuk verhaal heeft geschreven voor de rechter. Aan die privacybescherming moet dus nog wel worden gesleuteld. Maar Frank kennende denk ik dat hem dat wel lukt 'in due course'. Ik stel overigens vast dat Sylvia op het Haagse Lange Voorhout woont. Dat is ook een favoriete lokatie van mij. Met name de Spaanse en de Britse ambassades, het Hotel des Indes en de Kloosterkerk behoren daar tot de plaatsen waar ik het liefst vertoef. Het wordt dus hoog tijd dat ik naar Wassenaar verhuis met een tweede optrekje aan de Costa del Sol en iemand anders het werk hier van mij overneemt, want er dient nog een behoorlijke inhaalslag te worden geleverd. Indien mevrouw De Jong niet had ingegrepen zou ik vanaf 1988 een jaarsalaris van Hfl. 120.000,- hebben ontvangen. Over de afgelopen looptijd van tien jaar zou dat hebben betekend dat ik in totaal Hfl. 1.200.000,- (1,2 mio) zou hebben ontvangen. Daarbij denk ik nog aan mijn beleidsnota "Hoe bespaar ik een miljoen?" Die heb ik dus in jouw bedrijf gestopt. Ik hoor je nu nog zeggen tijdens ons bezoek aan de Emmastraat alhier, waarin jij 'Ridder John' weigerde de jas te laten aannemen, zoals dat hoort in onze kringen: "Het wordt tijd dat jouw investering eruit komt". Jij bent nu dus aan zet, dan hoef ik mij niet zo nadrukkelijk meer met mijn buitenlandse beleid bezig te houden, want men doet toch wel wat ik heb geschreven. Bijvoorbeeld IRA onder druk om te ontwapenen (NRC25/5) en Partij Chirac inde in Parijs 3 procent 'RRR-belasting'. Je ziet wel dat die Indiase atoomboom toch nog ergens goed voor is geweest, net als in Japan. In de Telegraaf lees ik vandaag ook nog Adel 'te hoog' voor Pieter. Juliana was onverbiddelijk. Daar had zij groot gelijk in. Wij kunnen niet iedereen tot 'prins' verheffen, hoewel ik hem wel graag mag hoor, en dat lijkt mij wederzijds, getuige zijn reactie op mijn opgestoken duim tijdens prinsjesdag 1996 op de Lange Voorhout, bij Sylvia voor de deur. In dit verband viel ook mijn oog op een advertentie met de tekst "Informatie: Bureau H.A. van Ameyde B.V. Kleine Oord 181, Arnhem. Vragen naar de heer Van den Berg." Hij kan wellicht vertellen hoe het verder gaat met het geplande kasteel voor 'Di and I' op het Valkhof te Nijmegen. De familie Van den Berg is immers goed thuis in onze familiekastelen. Ook zie ik Prinses Margriet leent oma's fiets uit. Wilhelmina en Juliana namen zoals bekend ook vaak de fiets. Dat gold ook voor Floris. Vandaar dat ik hem ook nog de titel Fietsende Vorst heb meegegeven. Helaas kan ik op 9 juni de plechtigheid niet bijwonen aan de Waal onder het Valkhof. Ik vertoef dan immers in de Residentie. Wellicht kan de heer Boshouwers mijn honneurs waarnemen. Dan zal ik de familie voorstellen om de Gazelle van mijn vader aan Velorama cadeau te doen zodra H.K.H. haar exemplaar weer komt ophalen. Dat zou zijn op 21 juli. Dat moet dus kunnen. Tenslotte vind je hierbij een afbeelding van Het GEHEIM van Utrecht. Wat daaronder wordt verstaan kan Ghislaine Coenegracht je exact vertellen. Op 3 juli vindt de finale plaats. We kunnen op dat moment al terug zijn van Althorp House, als het spel maar goed gespeeld wordt in VEENENDAAL, Oudewater en Houten. Dat hebben jij, Peter en Sylvia in de hand als Semi-Finalisten. Ónze halve finale spelen wij in Engeland. Wellicht gaat de finale tussen Halbertsma en Van der Heyden. Dan maken Wij samen ook nog een fietstocht naar Paleis Het Loo. Met het hele team. Daar zijn Wij immers al goed bekend. Hartelijke groet, Het Geheim van Utrecht. P.S. Een Gazelle is ook een goede fiets.

29 MEI 1998 MACHTSVERSCHUIVINGEN