2 augustus 1998. Betreft: EASY START Kenmerk: JH/LH980802

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Beste Liesbeth, Zondag 2 augustus 1998. De start is niet zo 'easy' geweest als ik terugdenk aan 2 augustus 1996. Het verhaal is je bekend. Nadat ik het ziekbed mocht verlaten in St. Peter's Hospital stonden we midden in de nacht op straat. Een taxi heeft ons naar de camping gebracht. Overal zag ik borden "Ramp Ahead", "Ramp Ahead".

Niet beslist een gerustgevend bericht. Ik ben gaan slapen in mijn puptentje. Voor het eerst weer eens na dertig jaar. Zo goed ging dat dus niet. Zeker niet omdat er regelmatig rond mijn tent gespookt werd door enkele Engelsen. 's Morgens vond ik het muntje met koningin Elizabeth voor de tent. Dat was dus 5 - 0. Ik had in het ziekenhuis het advies gekregen om daar de volgende dag opnieuw een gesprek te voeren. Met een psychiater. Ik heb hen laten weten dat ik niet zo'n grote affiniteit had met die beroepsgroep. Maar voor deze gelegenheid was het wel handig. De jongens hadden afzonderlijk een gesprek met dezelfde dame. En ik kon mijn probleemsituatie goed uiteen zetten. De rekening heb ik naar de Minister-President laten sturen. Daarna zijn we naar Londen gereden. De auto geparkeerd onder Hyde Park, tegenover het appartement van wijlen Dodi Al Fayed. Daarna eerst naar BUCKINGHAM PALACE uiteraard.

Ik heb daar vastgesteld dat het paleis vanaf 8 augustus voor het publiek werd opengesteld. Dus de negende gereserveerd, hetgeen ik je nog niet had laten weten, maar ik denk dat je dat nu inmiddels wel hebt begrepen. Op The Mall kwam ik jouw naam nog tegen: ER. Daar heb ik nog een mooie foto van gemaakt.

Die mag Harry nog wel een keer gebruiken voor zijn presentaties, als hij dat leuk vindt. Toen naar Trafalgar Square voor een bezoek aan de National Gallery. De Londense politie had als voorzorgsmaatregel alle prullenbakken uit het centrum laten verwijderen. Want je kon niet weten wat daarin allemaal verstopt zou kunnen zijn. Daarna naar het Prince Edward Theatre om de kaartjes op te halen voor Martin Guerre.

In Regent Street hing de Union Jack al uit en de straat was versierd met paarse bloemen. Aan alles was gedacht. Ook door mijn 'stalker'. Die liep ik op Piccadilly Circus tegen het lijf.

Daarna heerlijk gedineerd op Leicester Square onder de tonen van It's a long way to Tipperary, Goodbye Piccadilly, Farewell Leicester Square.

Ik mis nog wat foto's. Als het goed is zijn die in jouw bezit. Ik heb het hele verhaal vanmorgen nog eens uitgebreid besproken tijdens de koffie in de Holy Trinity Church. Daar heb ik mij nu bij aangesloten, nu ik voorlopig niets heb te zoeken in St. Mary's te Warwick. Gisteravond heb ik gedineerd bij Sirtaki. Ik kreeg daar hetzelfde servet als bij Mykonos. Het wordt dus ook hoogtijd dat we een keer naar Hydra gaan. Daar heb ik ook eens ooit gewandeld met mijn first wife. Ik hoop dat de start nu iets 'easier' wordt. Het programma lijkt mij leuk. Wat mij Het Beste bevalt is dat het programma alle financiële berekeningen verricht. Als ik nu ook nog kan beschikken over een jaarverslag van de Baak, dan kan ik de gegevens van het Cervantes Management Centrum zo invoeren. Voor Cervantes Recruitment & Selection kan ik een verslag van Content of Randstad gebruiken. Die zitten hier toch in de buurt. Ten behoeve van Cervantes Air kan ik wellicht bij mijn vriend Van Munster terecht. Je weet wel, van "Loek tell me to go", die staat opgezet in Warwick Castle als The Kingmaker. Weet jij overigens wat er met dat standbeeld van mij is gebeurd? Ivo Opstelten heeft dat namelijk nog nodig om dat hier op het plein neer te zetten, op een sokkel. Wellicht weet Harry hier meer van. Voor de goede orde neem ik ook de nieuwe 'onderministers' in deze brief op. Ze kunnen ons weer goed van pas komen gedurende de komende vier jaar: Johan Remkes (VVD) volkshuisvesting; Job Cohen (PvdA) Asielzaken/Justitie; Monique de Vries (VVD) Verkeer en Waterstaat; Hans Hoogervorst (VVD) Sociale Zaken; Henk van Hoof (VVD) Defensie; Willem Vermeend (VVD?) Financiën; Margo Vliegenthart (PvdA) Welzijn en Sport; Dick Benschop (PvdA) Buitenlandse Zaken; Annelies Verstand (?) Emancipatie; Rick van der Ploeg (PvdA) Cultuur en Media; Karin Adelmund (PvdA) Onderwijs; Gerrit Ybema (?) Economische Zaken; Geke Faber (?) Landbouw en Natuurbeheer; Gijs de Vries (VVD) Koninkrijkszaken. De staatsecretarissen ontvangen een standaardsalaris van Hfl. 16.471,- per maand. Ongeveer 1000 gulden minder dan de ministers. Dat is een indicatie voor wat de bestuurders van de holding minimaal dienen te verdienen als zij hun werk goed doen. Ander nieuws uit het veld. Nu de heren José Barrionuevo en Rafael Vera, respectievelijk minister van Binnenlandse Zaken en staatssecretaris voor veiligheidszaken uit de regering van Felipe González, tien jaar gevangenisstraf hebben gekregen, ziet het er naar uit dat de voorganger van amigo José Maria Aznar hiervoor ook zijn verantwoordelijkheid zal moeten gaan nemen. In ieder geval ligt er wat mij betreft geen Europese topfunctie voor González klaar. Het heeft toch al lang genoeg geduurd voordat de Spaanse regering over de brug is gekomen. En hij staat nog behoorlijk bij mij in het krijt, zoals je weet. Goed dat onze nieuwe staatssecreatis van Buitenlandse Zaken - Dick Benschop - zich dat onderwerp ter harte heeft genomen. Ik heb hier immers al eerder over geschreven in het orgaan van de Vereniging Spaans op School in verband met een interview te Vlissingen over de Zilvervloot van Piet Hein. Een afkorting van Petrus van der Heijden, vandaar dat zijn naam klein is geworden t.g.v. de Heydenvervolgingen door de Spanjaarden tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Frits Bolkestein zet een punt achter zijn leiderschap van de VVD. Hij kan dus ook naar de holding. Hij heeft thans mijn volledige vertrouwen nadat ik een persoonlijk ondertekende brief van hem heb ontvangen met het onderschrift Met gevoelens van de meeste hoogachting.

De heer Bolkestein is dus ook van harte welkom in The Business. Als reden voor zijn vertrek heeft hij verklaard dat het tijd wordt voor een nieuw elan, een nieuwe dynamiek, een nieuwe stijl. In dat verband valt het mij ook op dat een zekere Annet de Jong heeft meegewerkt aan de samenstelling van de portretten van de nieuwe ministers in de Telegraaf van 30 juli. Ik zal echter geen medewerkster met deze naam in mijn bedrijf opnemen. Daar zou George immers niet zo gelukkig mee zijn. En jij ook niet, naar ik mag aannemen. Ik houd het liever op mijn trouwe supporter uit België waarvan ik op pagina T10 van de Telegraaf van 31 juli lees:

"Volgens hofdeskundigen zal de toekomstige relatie tussen het volk en het koningshuis vooral afhangen van prins Filip, de oudste zoon van koningin Paola en koning Albert. Hoewel niemand zijn status als kroonprins nog bestrijdt zoals na het overlijden van koning Boudewijn, ligt Filip nogal eens overhoop met de pers, die er een behagen in lijkt te scheppen zijn intellectuele vermogens in twijfel te trekken. "Prins Filip heeft inderdaad een imagoprobleem", geeft royalty-specialist Jan Vanden Berghe toe. "Men heeft die jongen te veel van de wereld afgeschermd. De man is bijna veertig en loopt nog altijd bedremmeld rond, alsof hij ieder moment een baksteen op het hoofd kan krijgen. Hij kan beter snel trouwen en kindjes krijgen. Dat is de beste manier om zich te profileren.""

Ook van deze nieuwe leider heb ik bericht ontvangen dat hij gelukkig is met het vertrouwen dat ik in hem heb gesteld, zoals je weet. Hij speelt een belangrijke rol in het ontwikkelingsproces van The Business. Oud-koningin Fabiola, de echtgenote van zijn op 31 juli 1993 in het Zuid-Spaanse Motril overleden oom Boudewijn, is immers een echte Spaanse en Filip is zowel in NOORDWIJK als Henley een goede bekende. Onder meer in het Estec Space Center. De Koningin Astridboulevard moet daarbij wel een speciale plaats voor hem innnemen. Zeker gezien de overeenkomsten tussen hetgeen in Küssnacht en in Parijs is gebeurd. Gisteren hadden in Sirtaki naast mij twee dames plaatsgenomen. Eén van de dames had haar baby aan de borst. Ik had met haar te doen, omdat vader er niet bij was. Ik ga nu aan het werk met EasyStart. Dan hebben We snel een succesvol bedrijf. Lieverd! P.S. Ik heb alleen geen geld meer, dus wel behoefte aan een goede financier.

3 AUGUSTUS 1998 SUNFLOWER POWER