FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Vrijdag 13 september 2002 Nieuws: Netelenbos geeft topambtenaren schuld door Alexandra van den Bos en Annet de Jong 19.25 Vanmiddag ben ik met de trein van 12.10 opnieuw naar Velp gegaan. Op het station in Arnhem trof ik Jessica, de vriendin van Jan Struyk uit Ellecom. Zij liet mij weten dat zij tegenwoordig vaker naar de sauna in de Stationsstraat in Velp gaan. Ook vanavond. Daar ontmoeten zij Margit Kaper van DE VOORST. Ik heb Jessica verzocht Margit te laten weten dat ik op 3 oktober naar De Voorst kom. Ik heb nog enkele sponsors nodig voor de bekostiging van de produktie van mijn Nederlandse boek. Wim ten Hove van L@rix is niet meegegaan naar Parijs. Hij heeft Pagemaker 7 op mijn harde schijf gezet. In principe moet ik de Nederlandse versie van mijn boek nu ook zelf kunnen maken. Wel sponsors nodig. Zoals Lucaya. Gisteren trof ik een foto in Hola van mijn vermoedelijke laatste rustplaats. Hola laat ook beelden zien van Celia Villalobos met de baronesa Thyssen Bornemisza tijdens de Feria de Málaga. Ook onze goede vriend JULIO IGLESIAS en zijn echtgenote MIRANDA zijn in het blad opgenomen tijdens Julio's laatste optreden in Marbella. Ik ben benieuwd naar zijn reactie op MIJN BOEK.

Het RTL4-programma Boulevard toonde vandaag een foto van PRINS HARRY samen met een foto van James Hewitt. Er is inderdaad sprake van een opmerkelijke gelijkenis. Het niet publiceren van DIANA'S TESTAMENT VAN 1996 kan slechts worden gerechtvaardigd als zij aantoonbaar overspel heeft gepleegd. Dit kan door een DNA-test worden aangetoond. Lijkt mij ook goed voor HARRY om uit die onzekerheid te geraken. Dit zal weer tot nieuwe discussies leiden in Hilversum. Ook staat er in Hola een reportage over Ana Botella. Boulevard meldde overigens dat de foto's van HARRY zouden zijn gemaakt door fotograaf Mario Testino. Volgens de informatie van Vanity Fair van 14 JULI 1997 zou Mario Testino een kapper zijn en een evenbeeld van ondergetekende. Ik denk dat we hem ook maar eens moeten uitnodigen voor het maken van een fotoreportage. Aangaande HARRY ga ik nog eens terug naar de tijd dat ik afspraken heb gemaakt in Hilversum in verband met mijn familiegeschiedenis. Mijn bezoek op 17 januari 1998 aan GIJSBERT VAN DEN BROEK in Hilversum. Ik citeer terzake 17 januari 1998. Betreft: VITALIZEE. HARRY is geboren op 15 september 1984. Negen maanden terugrekenend kom ik op 15 januari 1984 uit. (26 MEI 2008: FOUTJE. MOET ZIJN: Acht maanden terugrekenend) Voor zover mij bekend had Diana toen nog geen contact met mijn stand-in uit Devonshire. Ontvangen: Subject: Brieven aan Diana Date: Fri, 13 Sep 2002 12:06:59 From: Rika Faber Geachte heer Van der Heijden, Hartelijk dank voor uw e-mail bericht betrekkend hebben op uw boek Brieven aan Diana, Prinses van Wales. Hoewel ik uw verzoek om na te denken over de uitgave van uw boek zeer op prijs stel, moet ik u toch al in eerste reactie laten weten dat u naar mijn inschatting bij Van Gorcum aan het verkeerde adres bent. Wij zijn een wetenschappelijke uitgever en richten ons feitelijk uitsluitend op een academische en professionele doelgroep. Uw boek vraagt naar mijn inschatting om de inbreng van een publieksuitgever. Ik kan daarbij onvoldoende inschatten of u bij een publieks georiënteerde uitgever van managementboeken moet zijn of dat u het in een nog wat populistische hoek moet zoeken. Misschien dat HARRY STARREN u in deze kan adviseren. Met vriendelijke groet, Koninklijke Van Gorcum BV Louwe Dijkema Directeur. H.M. Faber Directiesecretaresse KONINKLIJKE VAN GORCUM BV Verzonden: Subject: Re: Brieven aan Diana Date: Fri, 13 Sep 2002 23:14:42 To: Rika Faber CC: DRS E.H. HALBERTSMA, DRS H.J. STARREN. Geachte mevrouw Faber en heer Dijkema, Hartelijk dank voor uw reactie. Ik begrijp de probleemstelling. Eerlijk gezegd zit ik er zelf ook wel een beetje mee. Enerzijds beschrijft het boek mijn ontwikkelingsstrategie van het geplande bedrijf CERVANTES HOLDING vanaf het moment dat ik in 1991 bij DE BAAK ben vertrokken, maar toch op mijn ervaringen daar heb voortgebouwd. Anderzijds bevat het de inhoud van alle brieven die ik aan PRINSES DIANA heb geschreven. Het is een dagboek en met name juridisch en historisch relevant. Nu ik mijn eigen tekst aan het corrigeren ben kom ik ontzettend veel elementen tegen. Ook op historisch gebied. Er ligt ook een wetenschappelijke studie over onze voorouders aan ten grondslag. Het zoeken naar identiteit. Het voert terug op Keizer Karel de Grote in Nijmegen en zijn Stenen Tafels in Arnhem en Heyden. Vanavond heb ik nog het volgende bericht verzonden aan LIESBETH HALBERTSMA. U welbekend. "Beste Liesbeth, Van harte gefeliciteerd met jouw 46ste verjaardag. Verschillende bekende 'maagden' die deze week hun verjaardag vieren. Ik heb vandaag vastgesteld dat IDA WILLADSEN in Málaga tegelijkertijd met PRINS HARRY jarig is op 15 september. Hij wordt dan 18 jaar. Ook een bijzonder moment om bij stil te staan. Vanzelfsprekend ben ik mijn dierbaren niet vergeten. Dat geldt dus ook voor jou. Gisteren heb ik met veel belangstelling het programma gezien over PRINSES IRENE en HERMAN WIJFFELS met hun nieuwe Stichting NatuurCollege. Ook met IRENE heb ik al lange tijd een spirituele binding. Vermoedelijk nog daterend uit 1980 in de Calle de Bailén in Madrid. Zij doet mij altijd ook aan jou denken. Door onze gezamenlijke bezoeken aan WIJK BIJ DUURSTEDE in de tijd van NIEUW ELAN en jouw mededeling in 1991 dat je een 'zus' in MADRID had wonen. Ik ben nu bezig met de laatste correctie van de Nederlandse vertaling van mijn Brieven aan Diana. Zodra ik ermee klaar ben zal ik de tekst aan jou doormailen. Uiteindelijk ben jij nu de hoofdpersoon en samen met mij de eerste belanghebbende. Ik ben benieuwd hoe het met jou gaat. Zowel persoonlijk als met de ontwikkeling van jouw (onze?) organisatie als 'schaduwmanager'. Ik ben ook benieuwd of je de Engelse versie van mijn boek al hebt ontvangen. Kort vóór mijn vertrek naar MOSKOU in maart van dit jaar heb ik nog een exemplaar aan FRITS WIERSEMA verstrekt in de Malietoren voor jou en Harry. Frits is mij zeer sympathiek en ik leef ook met hem mee. In TORONTO is er ook een exemplaar gekocht. Daar ben jij 48 (pardon: 46) jaar geleden geboren. Voor zover ik dat goed begepen heb uit de Patriciaatsboekjes. Gisteren en vandaag was ik weer eens in Velp. Ik heb veel plezier van de medewerkers van AppleShop L@rix . Zij zijn dit weekend naar PARIJS. Nu ik het programma 'Pagemaker 7' heb kan ik de Nederlandstalige vertaling van het boek hoogstwaarschijnlijk zelf verzorgen. Aan Roy Diment in Canada ben ik al zo'n kleine 5000 euro kwijtgeraakt voor de opmaak van de Engelse versie en op een gegeven moment is de bodem van de schatkist weer in zicht. Ik heb nu dus een aantal sponsors nodig om de Nederlandstalige versie op de markt te brengen. Hopelijk lukt dat vóór 28 SEPTEMBER AANSTAANDE. Mijn aanbod is nog steeds van kracht. In december ga ik waarschijnlijk weer - op uitnodiging - naar het VERENIGD KONINKRIJK. Het water op het LANDGOED ALTHORP is al paars gekleurd in de media. In november bestaat de mogelijkheid om samen met mijn zoon Mark en aanstaande schoondochter Caroline met de NEDERLANDSE CLUB COSTA DEL SOL een bezoek te brengen aan het Spaanse Koninklijk Paleis in Madrid. Daar dienden wij in feite al naartoe te zijn gegaan in de tijd dat ik nog op De Wellenkamp in Nijmegen woonde. Maar, zoals je al eerder hebt gesteld: "At ease anything is possible". De afgelopen jaren hebben aangetoond dat het belangrijk is geen overhaaste stappen te ondernemen, maar in elke situatie met de nodige zorgvuldigheid te opereren. Zeker op Top Management Level. Ik heb er geen bezwaar tegen dat GIJS VAN AMSTEL onze plannen zorgvuldig bewaakt, maar stel wel prijs op een reactie van jou persoonlijk. Van GIJS verwacht ik uitsluitend uitgewerkte contracten, waaronder ik slechts een paarse handtekening dien te zetten als ik het ermee eens ben. Advocaten bedenken soms de vreemdste verhalen. Zoals je weet en uit het oog is nog niet uit het hart. VAN HARTE GELUK GEWENST MET JOUW 46STE VERJAARDAG, JOHN L. VAN DER HEYDEN NIJMEGEN. P.S. Vorige week bracht ik nog een bezoek aan FIFTY-FIFTY." Hoewel we nu vijf jaar verder zijn beschouw ik mijn boek als wereldnieuws. Ook staatkundige elementen spelen een belangrijke rol. Wellicht kunt u mij verder adviseren zodra ik de algehele tekst heb gecorrigeerd. Aanstaande maandag ben ik daar waarschijnlijk mee gereed. Ik stuur dit bericht dus nu ook door naar HARRY en LIESBETH en verzoek hen hierbij om een suggestie.

14 SEPTEMBER 2002 RUST EN STILTE