FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

De heer Gijsbert van den Broek HILVERSUM. Datum: 29 januari 1998. Betreft: FAMILIEONDERZOEK. Kenmerk: LJHB/GVDB980129. Dear Gilbert, Met dank voor de leuke middag ontvang je hierbij een impressie van jouw bezoek aan mijn huis op 17 januari jongstleden alsmede een foto van het toekomstbeeld dat ik thans voor mijzelf voor ogen heb. Het was een zeer bijzondere dag. Uiteraard tot wederdienst bereid. Met vriendelijke groet, LORD JOHN HYDE BROOK. Oprichter Stichting Cervantes Benelux, Eigenaar Handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux, Eigenaar Instituto Cervantes Limited England and Wales, Initiatiefnemer European Cervantes Foundation, Voormalig adviseur van The Princess of Wales. P.S. Voor het gebruik van de titel 'Lord' behoef ik nog toestemming van Queen Elizabeth, maar ik loop hier maar vast op vooruit."

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

La Corona de la Casa Real Española sirve de símbolo de unidad de nuestros países y muestra la Lealtad Histórica como expresada en el himno nacional de los Países Bajos.

More information at the website of Amazon.com, Wal-Mart and Trafford Publishing Canada.

VANAF 16 OKTOBER 2004 HEEFT DE OPRICHTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, EIGENAAR VAN HET HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX EN DE LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES - OP STRAFFE VAN EEN DWANGSOM - EENIEDER WAAR OOK TER WERELD - VERBODEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE BEELTENIS VAN ZIJN OP 31 AUGUSTUS 1997 TIJDENS EEN ONTVOERINGSPOGING OM HET LEVEN GEKOMEN PARTNER, TENZIJ DIT BINNEN HET KADER VAN DE DOOR HEM VERSTREKTE VOLMACHTEN NADRUKKELIJK IS OVEREENGEKOMEN.

THE WORK CONTINUES

© J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN