Datum: 14 juli 1997. Tijdstip: 22.40. Aantal pagina's: 4. Betreft: ONZE SPAANSE VRIENDEN Uw ref.: T/23402. Geachte heer Thiel, Graag wil ik u in kennis stellen van bijgaande brochure van onze vrienden op het Domplein waar ik hedenavond de toren heb beklommen en genoten van het beiaard-concert van Klaas de Haan. Ik heb vooral genoten van nummer vier van het concert: Nun Komm der Heiden Heiland. Ik wil de Spanjaarden wel gedogen, maar het wordt wel hoog tijd dat ze gaan betalen. U bent uiteraard van harte welkom 'on the Neude'. Mijn Britse samenwerkingspartner heb ik inmiddels ten huwelijk gevraagd. Ze sprong vandaag een gat in de lucht. In het vertrouwen U naar tevredenheid te hebben geïnformeerd tekenen Wij inmiddels. Met vriendelijke groet, INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales. Johannes L. Van der Heyden. Manager Benelux. Bijlagen: Overzicht taalcursussen herfst 1997 cervantes@globalxs.nl.; 'Paars vol lof over Kok en Van Mierlo'

DREAMTEAM