FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

13 mei 1998. Betreft: ROODKAPJE Kenmerk: JH/LH980513. Beste Liesbeth, Dinsdag 12 mei 1998. Vanmorgen werd ik al gebeld door TMK. Hij belt altijd op het juiste moment. Zoals jij dat ook deed vroeger. Hij belt nog terug om een afspraak te maken. Vandaag is het te mooi weer om binnen te blijven. Ik wacht nog even met het aangaan van nieuwe financiële verplichtingen totdat mijn verantwoordelijkheden hier zijn overgenomen. Dat is immers ook het thema van gesprek met TMK. Ik denk dat hij een goede mentorfunctie kan vervullen. Vandaag heeft hij een gesprek met de heer Van der Dussen in Amstelveen. De heer Van der Dussen maakte ook deel uit van het overleg in 1986. Mij viel vandaag de foto op van ELTON JOHN. Hieraan zit een zekere sentimentele waarde vast. Ik vertrouw op jouw onweerlegbare loyaliteit. Ook als ik in Spanje woon. TMK heeft mij geadviseerd om te 'kappen' met de Baak. Dat lijkt mij echter geen goede zaak. Het werk van de afgelopen jaren dient namelijk zijn rendement thans op te brengen. Daar heb ik jouw loyaliteit wel bij nodig. Ik ga nu naar NOORDWIJK. Woensdag 13 mei 1998. Het was een genoeglijke dag gisteren in het Zon en Zeebad bij jou voor de deur. Eerlijk gezegd vond ik het wel enigszins genant om daar te gaan liggen luieren, terwijl er zo hard gewerkt wordt op de Baak. Maar vandaag maak ik dat weer goed. Want ik werd al vroeg gebeld door de heer M.A. van Gaal van D'66 namens mevrouw Borst. De stichting heeft nu dus volop de aandacht van de nieuwe regering. Ik stuur hem mijn beleidsplan en de statuten op, hoewel die laatsten wellicht aan herziening toezijn. Dat geldt ook voor mijn businessplan. Ik begin dus aan mijn 14de redesign. De heer Van Gaal liet blijken dat hij een bestuur van 11 leden zeer schamel vond. Ik heb er geen enkel bezwaar tegen als dat wordt uitgebreid op basis van de benodigde deskundigheid om Nederlands-Spaans arbeidsmarktbeleid te ontwikkelen. Ik ontving vanmorgen ook de uitnodiging van Harry Starren en Vincent Pieterse voor de creatieve sessies voor de ANWB. Het doet mij deugd dat je me nog niet vergeten bent. Ik neem uiteraard graag aan deze sessies deel en heb mij al opgegeven voor beide bijeenkomsten op 3 juni en 1 juli. De laatste datum echter onder voorbehoud voor het geval wij samen in die week naar Engeland moeten. Ik sta immers thans als Vice President van Instituto Cervantes Holding LTD op het briefpapier van de Baak te boek. Hetgeen uiteraard niet zonder implicaties is. Ik heb mij gisteren ook opgegeven voor de voorlichtingsbijeenkomst over Career and Life management op 9 juni aanstaande hier in Utrecht. Zo houden we contact. Dat is zeer belangrijk. De uitnodiging van gisteren met het opschrift "PERSOONLIJK EN VERTROUWELIJK'

is hiervoor reeds een goede basis. Ik stel het op prijs dat de onkosten worden vergoed, aangezien ik er zelf al zoveel geld in heb gestoken. Er zijn uiteraard mogelijkheden om geld te lenen bij de bank. Dit wil ik zeker overwegen, zodra het gehele organogram van het bedrijf is ingevuld. De snelle reactie van vanmorgen uit 's-Gravenhage is een positieve indicatie in die richting. Vooral nu mevrouw Borst het zo druk heeft met de formatiebesprekingen. Ik heb de stellige indruk dat ook mijn brief Nieuwe Bestuurssamenstelling een belangrijke rol gaat vervullen bij de totstandkoming van Paars II. Mijn brieven aan mijn voormalige rechterhand zijn er niet op gericht om pijnlijke situaties te creëren. Ik heb ze geschreven omdat ik het belangrijk vind dat mijn partners verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen handelingen. Dus ook voor de handelingen in het verleden. Dat doe ik ook. Ik neem mij nog steeds voor TMK te verzoeken als mijn zaakwaarnemer op te treden zodra ik in Spanje woon. Mijn belangen dienen dan wel goed te worden behartigd in Nederland. Vooral in Utrecht, waar ik mijn postbus handhaaf. Ook dient er een nieuw vestigingsadres voor de Stichting Cervantes Benelux te worden vastgesteld. Wat mij betreft kan de stichting naar Den Haag verhuizen zodra de parlementariërs mijn verantwoordelijkheden hebben overgenomen. Ik heb er geen bezwaar tegen als je contact onderhoudt met mijn Lions-vriend Storm van 's-Gravezande. Ook zou ik het bij voorbeeld aardig vinden jou eens te zien als presentatrice van een televisieprogramma. Van TELEAC bij voorbeeld. Net als Harry, George en mijn goede vriend - von damals - Wim Tijhaar. Ik kom hier in Utrecht regelmatig langs het zalencentrum Aristo in Lunetten. Daar heb ik jou ooit eens een presentatie zien verzorgen. Weet je nog? Zo zie ik jou ook graag voor de televisie. Mijns inziens heb jij Nederland in een mum van tijd aan je voeten. En je kunt er nog geld mee verdienen ook. For the Business. Dan kan ik wellicht bij jou lenen. Omdat wij geen familie zijn, helaas. 12.00 Ben zojuist gebeld door de heer Breuker vanuit Friesland. Hij liet mij weten dat zijn zaak op zijn eind loopt en er eind juni getuigen worden opgeroepen. Mijn verklaringen terzake spelen hierbij een rol. Mijn verklaring dat ik de Sociale Dienst van de gemeente Groningen verantwoordelijk houd voor zijn probleem baseer ik op de stukken die de heer Breuker mij heeft doen toekomen. Ik houd dat ook staande. Verder hecht ik er sterk aan nog een probleem te ontzenuwen. De heer Breuker vertelde mij dat hij enige weken geleden intensief met Ruud van der Zalm van gedachten heeft gewisseld. Ruud heeft mij daarbij eveneens ter sprake gebracht. Ruud heeft mij - volgens de heer Breuker - in dat gesprek aangeduid met de term "stalker". Daar heeft de heer Breuker zijn eigen visie over. Ruud wellicht eveneens. In zijn visie zou ik jou regelmatig achtervolgen. Dat is echter geenszins het geval. Na mijn vertrek in NOORDWIJK in 1991 heb ik uitsluitend strategische keuzes gemaakt, omdat jij had bedongen graag bij mijn keuzeproces betrokken te willen blijven. Daarom heb ik onder meer als doelstelling gekozen jou boven in dat kamertje te krijgen waar je nu je werk verricht, zoals ik mij ook had voorgenomen om William op de Britse troon te krijgen. In het realiseren van mijn eerste doelstelling ben ik geslaagd. Daarvoor heb ik jou niet achtervolgd. Integendeel. Ik heb jou uitsluitend geïnformeerd omtrent mijn vorderingen in het verlengde van jouw loopbaanadvies. Ik heb de heer Breuker wel laten weten dat ik Ruud ooit - op jouw verzoek - heb ingewerkt in Hoofddorp en NOORDWIJK, aangezien ik ingewijd was in jullie computersysteem. And nothing more than that. Ik ben er wel gelukkig mee dat Ruud deze ontboezeming heeft gedaan. Van 'stalking' in jouw richting is immers geen enkele sprake. Ik weet niet eens waar je woont en ik heb mij nog nooit met jouw privéleven bezig gehouden, met uitzondering van het inspreken van een welgemeende kerstwens in jouw antwoordapparaat. Ik beschouw jou uitsluitend als een prettige, integere collega, waar ik twee jaar op een uitstekende wijze mee heb samengewerkt. Niets menselijks is mij echter vreemd. De heer Breuker heeft vastgesteld dat ik bewondering voor je heb vanwege jouw zorgvuldigheid. Dat hebben wij gemeen. Ik ben blij dat Ruud dat gesprek heeft gevoerd met 'Tjitse'. Wellicht kijkt hij nu op een iets positievere wijze tegen onze 'verstandhouding' aan. Wat het Engelse probleem betreft ontvang je hierbij ook nog een kleurenkopie van pagina 3 van The Express van afgelopen vrijdag. Ik heb deze thematiek gisteren aan het strand besproken met een voormalig luchtmachtofficier. Hij was van mening dat de Prince of Wales nog een kans maakt om op de Britse troon te komen. Hij was van mening dat het Britse volk Hem nu wel zou accepteren. "Maar de kerk niet", was mijn antwoord. Diana wilde William op de troon en niet haar echtgenoot. Die nagedachtenis zal ik haar trouw blijven. Dr Carey zal nu ongetwijfeld over mijn positie terzake zijn geïnformeerd. Al tijdens de uitvaartplechtigheid op 6 september heeft hij daar blijk van gegeven. Ik ben ook nog even naar The Harbour Lights gegaan om te eten. Ook daar heb ik in mijn portefeuille laten kijken. Daar ben ik nog steeds een goede bekende. Vervolgens ben ik naar de bushalte gegaan op de Parallelboulevard bij ons voormalige kantoorpand. Ik keek naar de Vuurtoren en zag plotseling een huis, met het opschrift Roodkapje. Vandaar dat ik nu in mijn woordenboek kijk in verband met de term "stalker". Dit is iemand die wild besluipt => jager. Zo heb ik toch nog iets geleerd vandaag. Wil je Ruud hiervoor mijn hartelijke dank betuigen? Ook aangaande 'zorgvuldigheid' jegens mijn beste collega heb ik iets bijgeleerd. Ik ontving namelijk van Huis & Comfort wederom een aanbieding voor een fotolijstje. Ik heb hier alsvolgt op gereageerd: Fotolijst. De heer Breuker kreeg de volgende reactie op zijn telefoongesprek: The Stalker. Verder wil ik je nog in kennis stellen van een leuke ontmoeting die ik had in de trein van Utrecht naar Leiden met de voormalige bewoonster van de bungalow naast de Baak. Ik heb haar van mijn Engelse avontuur in kennis gesteld. Om die geest nog levend te houden heb ik gisteren in Zon en Zeebad ook gelezen uit de boeken I met a Lady en Ik lach me een kriek in het geel en het paars.

In veel gevallen is niet alleen Inspirine een goed medicijn, maar ook een gezonde dosis humor. Daarom eindig ik deze brief van vandaag met de gevleugelde woorden van Jaap Aap: Tuut, tuut, tuut, tuut. Doe de groeten aan Ruud. Tevens heb ik ook nog een afspraak gemaakt met mijn notaris - Mr. J.P. Penders - op 27 mei aanstaande om 11.00 uur voor het opmaken van Mijn Testament. HARTELIJKE GROET, JOHN VAN DER HEYDEN. Bijlage: Kleurenkopie pagina 3 van The Express d.d. 8 mei 1998 'I had that Queen in the back of my cab'

14 MEI 1998 A MI MANERA