Instituto Cervantes Postbus 689 3500 AR UTRECHT KINGDOM OF THE NETHERLANDS Directeur DMD Huis & Comfort De heer Bart Cossey Antwoordnummer 9070 4530 TB TERNEUZEN Datum: 13 mei 1998 Betreft: FOTOLIJST Kenmerk: JH/DMD980513 Uw Kenmerk: 535.381.69 410.514 Geachte heer Cossey, Ik ontving bijgaande informatie van uw bedrijf. Ik zal in de toekomst heel wat fotolijstjes kunnen gebruiken aangezien ik de afgelopen jaren duizenden foto's heb gemaakt. Ik heb echter nog geen reactie van u ontvangen op mijn brief JH/LH980331 van 31 maart jongstleden. Het kenmerk van die brief moet luiden 'JH/DMD980331'. Ik verzoek u dit in uw correspondentie aan te passen. Zodra ik antwoord op deze brief heb ontvangen zal ik graag van uw aanbod gebruik maken om hierin de op de aangehechte postzegel afgebeelde foto te plaatsen van de prinses die ik de functie Vice President of the European Cervantes Foundation had toegekend. Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet. Met vriendelijke groet, JOHANNES L. VAN DER HEYDEN

 

1 DECEMBER 1998 DUWTJE IN DE RUG TER ATTENTIE VAN DMD HUIS & COMFORT

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN