14 mei 1998. Betreft: A MI MANERA Kenmerk: JH/LH980514. Beste Liesbeth, Woensdag 13 mei 1998. Ik kom zojuist terug uit Tapas Bar El mundo in de Voorstraat. Daar stond nog een fles Cuarenta y Tres in de vitrine. Het deed mij denken aan de fles die ik tijdens mijn afscheid met haring en wittebrood aan jou heb overgedragen in die mooie villa die thans wordt gerestaureerd. Afgelopen maandag liep ik al iemand tegen het lijf boven het terras van The Ostrich alhier, met een glaasje 43 in de hand. Wij zijn thans zeven jaar verder en als Bert gelijk krijgt begint het Nieuwe Leven op het moment dat je deze brief in handen krijgt. Ik reed gisteren nog met de bus langs dat mooie kanaal in Voorhout. Daar staan prachtige woningen die mij wel enigszins deden denken aan mijn voormalige bezit in Maarn. Er liggen ook prachtige jachten voor de deur. Als je mij in die tijd een baan voor het leven had bezorgd had ik daar thans gewoond met mijn huisgezin. Maar jij en ik hebben beiden gekozen voor 'Change'. Op mijn 43 heb ik echter nog geen echte feedback ontvangen. Althans niet op de wijze zoals Wij daar samen tegenaan kijken. Ik heb vanavond de makelaar op bezoek gehad, voor de zoveelste keer. Voordien heb ik nog een brief verzonden aan Ruud van der Zalm. Hij zal je zelf wel op de hoogte stellen van de inhoud, aangezien hij tot Onze onderdanen behoort. Ik heb ook nog een brief voor mijn onderburen achtergelaten met de volgende tekst: Amsterdam Arena. Ik ga er daarbij vanuit dat jij thans aan al mijn verzoeken hebt voldaan. Dat is een kwestie van vertrouwen. Op dit moment zitten er zo'n kleine duizend mensen voor mijn huis. Ik heb ook een gesprek met mijn makelaar achter de rug. Ik heb hem geadviseerd het pand te verkopen aan een museumdirecteur. Dan kan ik hier gelijk al mijn foto's uitstallen. Maar daar dient de Vereniging van Eigenaren haar medewerking aan te verlenen. Ik werd bij het verlaten van het pand ook blij verrast door een volksdansgroep onder de naam Morris Team. Zij voerden dansen uit uit Midden-Engeland. Ik denk dat je dat wel leuk vindt. Vandaar dat ik je hun brochure doe toekomen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Koos de Reus in MAARSSEN. Ik heb mij nooit met jouw privé-situatie ingelaten - los van je verzoek om persoonlijke attenties op jouw huisadres te laten bezorgen - maar nu denk ik dat het ook een leuk idee is voor Bart om in die groep mee te dansen. Dat zal hij leuk vinden. Ik stel mij immers voor dat jij hem wel het een en ander hebt verteld over jouw ervaringen in het Hart van Engeland. Ik ben daar uiteraard nog steeds nauw bij betrokken sinds ik de directie van het Institute of English Studies heb overgenomen. Daarom heb ik eveneens een bezoek gebracht aan het Café Luden. Morgen ga ik daar terug voor een volgend diner, aangezien de barkeepster het vanavond te druk had om aandacht aan mij te besteden. Mevrouw Vermeulen is zeer geïnteresseerd in al mijn beslissingen. Maar ik heb niet voor niets een fles Cuarenta y Tres cadeau gedaan in 1991. Ik hoop dat je daar echt van hebt genoten en ik binnenkort je feedback tegemoet kan zien. Het eerste signaal van Harry is voor mij al een positief teken om The Business te starten. Donderdag 14 mei 1998. Heet. De geldzaken betreffen de verkoop van het appartement. Ik ben met de makelaar een fixed price van Hfl. 199.000,- overeengekomen. Bij totstandkoming van de transactie op deze basis zal de koper geen rechten mogen ontlenen aan de vermelding van het adres op briefpapier van het Britse vorstenhuis. Nochtans zou het voor mij veel lucratiever zijn als het pand als museum wordt gebruikt. Zo kreeg ik vandaag ook een brief van de Burgemeester van Utrecht, die alsvolgt luidt.

"Instituto Cervantes NBLEW. De heer J.L. van der Heyden. Postbus 689. 3500 AR UTRECHT. Verzonden 12 mei 1998. Behandeld door M. Kemo. Doorkiesnummer 030-2861027. Datum 11 mei 1998. Ons kenmerk 98.5903 AZ. 8 april 1998. Onderwerp werkgelegenheid spaanstaligen. Geachte heer van der Heyden, Zoals ook uit mijn vorige brief aan u van 27 juni 1997 reeds is gebleken, zie ik voor de gemeente geen rol bij de werkzaamheden van uw instituut. Als u met derden wilt samenwerken kunt u rechtstreeks contact met hen opnemen. Ik wens u succes met uw werkzaamheden. Hoogachtend, De Burgemeester van Utrecht, mr. I.W. Opstelten."

Van de gemeente hoef ik het dus niet te hebben. Ik blijf daarom voor honderd procent op 'NOORDWIJK' bouwen en zal mijn ogen en oren wijd open houden. Ik moet hierbij denken aan het schilderij dat ik op 22 april vorig jaar op KENSINGTON PALACE heb afgegeven. Ik ben benieuwd wat hiermee is gebeurd. Ik beschouw het immers als een familiestuk, omdat het het symbool was van onze nieuwe organisatie. Dit is voor mij aanleiding om hem de volgende brief te schrijven: Nieuwe Start. De Kamer van Koophandel kreeg de volgende brief: Wijzigingsformulieren.16.00 Terug van Makelaarskantoor De Gier. Daar heb ik de ondertekende verkoopopdracht ingeleverd met lijst van roerende goederen. Allemaal. Ook een foto van mijn overleden vriendin laten zien. We zijn nu wederom one step away van het beoogde doel. Er ontbreekt alleen nog een standbeeld voor het Neutje. Dat laat ik evenwel aan de Burgemeester over. Dan mag Mohamed Al Fayed het onthullen als Wij in Spanje wonen. Vanavond dineer ik in Hotel-Restaurant Luden, tegenover de kerk van mijn vermoedelijke voorvader, de staatsman Gaspar ("I'm a statesman, yeah, yeah!"). Dan lig ik morgen weer aan het strand van NOORDWIJK om de Vrede van Munster te vieren. Met een boek in de hand in de kleuren Paars en Geel. Tussen de Beach Babes. Dat is weer iets anders dan de Spice Girls. With Love. Bijlage: Brochure Utrechts Morris Team.

17 MEI 1998 VREDE VAN MUNSTER