4 februari 2001. Betreft: NIJMEGEN-ARNHEM Kenmerk: JH/HdK20010204. Nijmegen, zaterdag 3 februari 2001.

Even een kort reisverslag van gisteren. Vertrek Dukenburg 14.41. Aankomst Elst 15.02. Sauna Lingetuin Aamsestraat 15, 6662 NJ Elst. 15.15. Ik ben daar als gast 940 Van Heijden ingeschreven. Vertrek aldaar 23.51. Ik heb daar een gesprek gevoerd met een beveiligingsmedewerker van NUON en hem laten weten dat ik bereid ben tot een gesprek met het bestuur van Vitesse. Daartoe heb ik hem inzage gegeven in een kopie van mijn brief VITESSE-NEC van 13.45 uur. Ook heb ik hem in kennis gesteld van mijn gesprek met de heer Van Soest van Cadans, van afgelopen woensdag. Hij adviseerde mij zondag de wandeling naar de Stenen Tafel te maken en daar te gaan eten. Ook vond hij dat het Vitessebestuur mij een VIP-kaart zou kunnen verstrekken, teneinde enkele gesprekken te voeren. Bij thuiskomst lag er een briefje: John. Workshop te Arnhem gaat zondag niet door. Ik heb jouw nummer doorgegeven. Het was een bijzonder aardig meisje of mevrouw. Je kunt haar bellen en vond het jammer voor jou.15 en 16 februari gaat het wel door. Er waren maar twee gegadigden. Welterusten. Ma. 14.25 Ik heb haar voicemail dus om nadere informatie gevraagd. Inmiddels zie ik weer eens een bekende naam in de Telegraaf met een artikel dat rechtstreeks mijn beleidsplan raakt. De naam is Annet de Jong. Zo op het eerste gezicht is zij de zaken al voor mij aan het regelen. Vader Máxima welkom door ANNET DE JONG AMSTERDAM Binnen het kader van Regeren is Vooruitzien beschouw ik dit als uitstekend werk van Annet. Geheel in de lijn van het schrijven dat ik bij het vertrek bij Nieuw Elan van Dolphine Grijns heb meegekregen.

Voor John, 27/6/1991

The highest good is like water,
Water gives life to the ten thousand things and
does not strive
It flows in places men reject and so is like the Tao
In dwelling, be close to the land.
In meditation, go deep in the heart.
In dealing with others, be gentle and kind.
In speech, be true.
In ruling, be just.
In business, be competent.
In action, watch the timing.
No fight: No blame.

Uit: TAO TE CHING

Eind april 1997 heb ik deze foto's gemaakt in Warwick en Royal Leamington Spa.

Op eerste kerstdag, na mijn bezoek aan Althorp House, ben ik er nog een keer naartoe gereden. Naar onze priester, David Brindley, en stelde vast dat Leamington een zustergemeente is van HEEMSTEDE, waar Dolphine woonachtig was 'at the time'.

Ik denk dat ik nu heel goed begrijp waarom die 'mysterieuze financier' het op het laatste moment heeft laten afweten en Karel Aalbers in de kou heeft laten staan.


WATERLOO STATION 17 APRIL 1997

Hierbij denk ik ogenblikkelijk aan de man die jou heeft aangeduid met de titel Brother in Arms. Onder dergelijke omstandigheden ben ik op Koninginnendag 1997 in London Waterloo Station in de verkeerde Eurostar gestapt. Een dag na een gepland familiebezoek in september daaropvolgend. In plaats van de trein naar Brussel reed ik onverhoeds toen naar Parijs.

Het is dus goed dat onze goede vriend uit Houten - die ik toen vanuit Frankrijk nog heb gebeld - een nieuw toekomstpad gaat uitzetten. Ik denk hierbij aan het pad naar de Stenen Tafel.

Liefde is... ...dat kleine grote geluk. Ik zal eens zien wat ik eraan kan doen. Er breken zware tijden aan voor de Minister-President. Zeker nu ik lees 'Duidelijkheid en meer informatie'

Ik heb er geen bezwaar tegen dat de heer Kok de regie een tijdje overneemt, alhoewel ik van mening ben dat die bij Liesbeth in goede handen is. Dat heb ik de heer Steurbaut in september 1996 al laten weten in Apeldoorn. Daarom heb ik hem ook mijn CD met het boek Gran Hermano gestuurd. Hij dient er daarbij uiteraard van uit te gaan dat alles in zijn onderlinge samenhang dient te worden gecommuniceerd. Daarbij zal hij ongetwijfeld worden geconfronteerd met de vraag "Wat is er in april/mei 1993 allemaal met de heer Van der Heijden gebeurd?". Zo las ik gisteren ook in het blad Metro: Kamerlid Rouvoet niet overtuigd van beweringen rechercheteam. De heer Rouvoet kan het weten. Hij maakte in 1995 ook deel uit van de parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden onder leiding van de heer Maarten van Traa. Samen met onder meer Thom de Graaf en Prof. Mr. Alis Koekkoek uit Tilburg. De commissie onderzocht in die tijd - op grond van mijn aangifte terzake - de doodsoorzaak van mijn naamgenoot in Alkmaar, in april 1993. Dit probleem beschouw ik als een ernstiger probleem dan het verleden van de heer Zorreguieta, aangezien dit op Nederlandse bodem heeft plaatsgevonden en de opbouw van mijn organisatie vele jaren vertraging heeft opgeleverd, waarvan de schade nauwelijks te becijferen valt. Ik ben dienaangaande duidelijk geweest in de richting van de Minister-President, getuige zijn bijgaande reacties d.d. 18 en 25 maart, 24 april en 12 en 26 juli 1996, kort voor mijn vertrek naar Engeland op 1 augustus van dat jaar.

Op 17 oktober daarna ontving ik de laatste brief van hem met de mededeling dat hij had besloten onze briefwisseling niet voort te zetten aangezien het probleem hem nog niet helemaal duidelijk was. Ik heb daar toen alsvolgt op gereageerd: 96MO06949/6595. Die vijfde brief kwam nog geen vier weken later vanuit het Stadhouderlijk Hof. Het is dus zaak dat WIJ eerst de hand in eigen boezem steken alvorens naar een ander te wijzen. Ik ben het dus volledig met de heer Rouvoet eens en stel het daarom buitengewoon op prijs van de heer Kok en zijn echtgenote weer eens een kaart te hebben ontvangen. Nochtans voel ik er in deze fase van de ontwikkeling van onze organisatie niet voor om mee te gaan in de discussie dat onze kroonprins een huwelijk of verloving met señorita Z. in het vooruitzicht heeft gesteld. Mede vanwege mijn laatste faxbericht aan hem op zijn laatste verjaardag: Ik zond hem om 12.55 uur een gelukwens per fax met de tekst A Sus 33 Años. Het origineel tref je bijgaand aan. Lijst hem maar in. Hij is geld waard. Veel. Voor zover ik mij kan herinneren had ik er nog een PS-je aan toegevoegd met de mededeling "Voor de Stichting Cervantes Benelux hebben zich nog geen geschikte bestuursleden aangediend." (10 maart 2005: Dit betrof mijn faxbericht van 27 april 1999). Ik ga er derhalve vanuit dat hij señorita Zorreguieta om die reden heeft benaderd. Het is dus inderdaad aan Willem-Alexander zelf om dienaangaande mededelingen te doen aan de Minister-President. Vóór die tijd kunnen we van de heer Kok onmogelijk nadere mededelingen terzake verwachten. Heb jij dat origineel trouwens nog? De strategie om voortdurend te werken aan positive reinforcement van de koningshuizen in Europa begint zijn vruchten al af te werpen naar ik uit de berichtgeving dienaangaande opmaak. Hiervoor neem ik de volledige verantwoordelijkheid. Ik citeer dienaangaande Monarchie dik in orde. Dat probleem is nu dus volledig uit de wereld. De vraag is alleen nog wie de agenda heeft gestolen van de Koningin. We kunnen onze positie thans gaan versterken in Europees verband. Zo zag ik vanavond in Parijs nog een Koninklijke wacht op het bordes van de Franse president. Een vreemd gezicht. In Italië tracht men momenteel mijn aandacht te krijgen. De journaalbeelden uit Rome begonnen vanavond met dit beeld.


ROME
30 OKTOBER 1968

Ik ga er dus vanuit dat Tiscali vandaag haar 'charme offensief' richting CERVANTESONLINE heeft ingezet. Zondag 4 februari 2001. 10.14 Raine, Raine, all the time. Dat wordt dus geen wandeling vandaag. Dat is een flinke Kink in de Kabel. Tot morgen.

5 FEBRUARI 2001 HAND IN EIGEN BOEZEM