12 maart 1998. Betreft: KONINKLIJKE PERIKELEN Kenmerk: JH/LH980312

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Woensdag 11 maart 1998 Nog even een één na laatste brief voor het vertrek. Dan heb je iets te lezen onderweg in het vliegtuig. Betaalde rekeningen Hfl. 2116,11. Dit kan nog iets oplopen. Ik heb overigens nog eens nagedacht over het feit dat DIANA's echtscheidingsregeling ongedaan is gemaakt. Dat zou juridisch mogelijk zijn geweest. Ik kan mij daarvoor slechts één juridische grondslag voor de geest halen. DIANA zou ook overspel hebben gepleegd en wel eerder dan CHARLES. Dat moet dan wel aantoonbaar zijn geweest. Bij voorbeeld door een genetisch onderzoek bij zijn kinderen. Stel dat CHARLES niet de vader is van een of beide kinderen, dan hebben we allemaal een flink probleem en een zware historische verantwoordelijkheid. De kinderen hebben het al zo moeilijk. Ik zie noch bij WILLIAM, noch bij HARRY enige gelijkenis met Prins CHARLES. Ik ben benieuwd hoe zich dit verder ontwikkelt. Al bij al acht ik CHARLES SPENCER geschikter voor de Britse troon dan zijn voormalige zwager. Wellicht kom ik toch nog eens daarvoor in aanmerking. Want ik heb niets te verbergen en ik heb mij erop voorbereid en ik heb meer regeringservaring dan CHARLES. Als er op het bovenvermelde punt iets mis is, dan denk ik dat het het beste is dat zij daar dan ook voor uitkomen. Een leugen is immers nooit te verbergen. Het is maar goed dat hij niet naar Paleis Het Loo is gegaan toen JUAN CARLOS en zijn gade daar aanwezig waren. Ik ben immers niet alleen het Geheim van Huis ten Bosch, maar ook van Paleis Het Loo, BUCKINGHAM PALACE, WINDSOR CASTLE, KENSINGTON PALACE, PALACIO DE LA ZARZUELA en LA MONCLOA. Een dergelijke reputatie heeft in het verleden alleen nog maar mijn naamgenoot JAN VAN DE BRANDWEER kunnen opbouwen. Daar moet DIANA ook in geïnteresseerd zijn geweest. Zijn schilderijen hingen immers ook op BUCKINGHAM PALACE, evenals de gobelins met de afbeeldingen van Don Quixote ("I'll follow You!" - "Yes, follow me, please"). In Hilversum is er nog een straat naar Jan genoemd. Niet ver daarvandaan woont iemand die een week met DIANA heeft opgetrokken in Lacaune. Dat was in de tweede week van januari 1984. Op 15 september daaropvolgend is prins HENRY CHARLES ALBERT DAVID geboren. Ik tel de maanden en vraag mij af: Waar was prins CHARLES in de tweede helft van januari 1984? Dat zullen de kronieken wel kunnen aangeven. Van het Britse vorstenhuis ligt alle nieuws immers dagelijks op straat. Deze traditie is al ingezet door Henry VIII. Als ik het bij het rechte eind heb zal HARRY in de toekomst ook recht hebben op de Nederlandse nationaliteit. Dan zullen WIJ samen voor hem moeten zorgen. Dat lijkt mij dan de beste oplossing. Ik heb nog geen bericht ontvangen uit Madrid. Maar als ik jou was zou ik toch maar komen. Dan kunnen we in ieder geval samen naar het Alhambra in Granada. Daar is immers in 1992 mijn instituut geboren. Exact 500 jaar nadat de stad was ingenomen op de moren. Daarom moeten wij uiteraard ook naar FRIGILIANA, waar ik onze koers heb uitgezet. Dat op zijn minst. Als ik je niet tref in het vliegtuig kun je mij altijd telefonisch bereiken op mijn mobiele telefoon. Voor de aardigheid geef ik je hierbij ook de teksten van de faxberichten die ik in 1995 aan mijn Spaanse naamgenoot in Alcalá de Henares heb doen toekomen. Dan kun je weer wennen aan het Spaans, want alleen maar Engels zal op den duur ook wel eens gaan vervelen, denk ik: 18 DE JULIO DE 1995 CONFIRMACIÓN DE LLEGADA (FAX); 30 DE JULIO DE 1995 BALTASAR GARZÓN. Heb je nu door waarom José zo hard moest lachen nadat hijmijn briefje 6 DE MAYO DE 1996 CONGRATULACIONES AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA had ontvangen op zijn paleis? Je ziet wel dat ik meer regeringservaring heb dan Charlie. Hij houdt zich ook veel te veel met de randgebieden bezig, zoals India, Australie en Zuid-Afrika. Het wordt dus hoogtijd dat hij zijn plaats leert te kennen. Ik vervolg met mijn faxberichten aan Spanje: 6 DE SEPTIEMBRE DE 1995 CAMBIO DE DIRECCIÓN; 4 DE NOVIEMBRE DE 1995 ATENTADO. Zo zie je maar: IN ALKMAAR BEGINT DE VICTORIE. Zo is het altijd geweest en zo zal het altijd blijven. Ik begrijp nu waar om "Pepe's" regering "conservatief' wordt genoemd, terwijl hij het meest vooruitstrevende kabinet heeft dat SPANJE ooit heeft gekend. Je begrijpt natuurlijk wel waarom hij elk jaar een kerstkaart stuurt. Nietwaar? Heb jij ook zo'n vrienden? Dan wil ik ze wel eens leren kennen. Breng ze maar mee volgende week. Ik heb vooral behoefte aan een goede econoom, maar die eigenschap kunnen we HANS WIJERS niet ontzeggen. Dus ik reken op hem.

Donderdag 12 maart 1998 Ik zoek geen zondebok om fouten op af te schuiven. Ik weet immers wat het betekent om ten onrechte als zondebok te hebben moeten dienst doen en ga graag uit van het spreekwoord "Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet". Nochtans zijn er wel enkele probleemsituatie die nog wel enkele verheldering behoeven. Ik denk bijvoorbeeld aan hetgeen gisteren in mijn horoscoop is gesteld: Wees op uw hoede als iemand zoete broodjes bakt. In dit vergand viel mijn oog vanmorgen op het volgende artikel in het NRC van gisteren. Politie houdt Taartman aan om jarenlange hasjhandel. Dit verhaal sluit sterk aan bij hetgeen ik hierboven heb vermeld. De in dit artikel vermelde heer Langendoen - werkzaam voor het CID Kennemerland - is volgens berichten verantwoordelijk voor de liquidatie van de hierboven vermelde Alkmaarse naamgenoot, zoals je uit mijn brieven aan WINNIE kunt opmaken. Ik heb in dit verband in april 1996 - via bemiddeling van de heer Udo van de Telegraaf - contact gehad met de heer Kray, oud-rector van het Westfries dag/avondcollege. Uit die tijd dateren de volgende faxberichten: 5 APRIL 1996 GEWONNEN MAAR TOCH ZWAAR VERLOREN TER ATTENTIE VAN DE REDACTIE VAN DE TELEGRAAF, 10 APRIL 1996 EN UN LUGAR DE LA MANCHA TER ATTENTIE VAN DE VOORMALIGE RECTOR VAN HET WESTFRIES DAG-AVONDCOLLEGE TE HOORN. In dit verband lijkt het mij goed jou ook te laten weten welke berichten ik in de loop der tijd aan de redactie van De Telegraaf heb doen toekomen: 8 DECEMBER 1994 VALSE START ENQUETECOMMISSIE TER ATTENTIE VAN DE REDACTIE VAN DE TELEGRAAF; 9 DECEMBER 1994 FAXBERICHT VAN GISTEREN 8 DECEMBER 1994 TER ATTENTIE VAN DE REDACTIE VAN DE TELEGRAAF; 11 DECEMBER 1994 PROF.DR. B. SMALHOUT TER ATTENTIE VAN DE REDACTIE VAN DE TELEGRAAF; 23 DECEMBER 1994 UW REACTIE OP MIJN SCHRIJVEN 10.8911 TER ATTENTIE VAN DE REDACTIE VAN DE TELEGRAAF; 24 APRIL 1995 KASTELENROUTE VAN VORDEN; 9 MEI 1995 KANSEN VOOR ADVOCATEN VAN TOP-CRIMINELEN; 18 MEI 1995 UW STANDAARDBRIEF D.D. 15 MEI 1995 TER ATTENTIE VAN DE REDACTIE VAN DE TELEGRAAF; 12 JUNI 1995 NU BRAND WEER!(1) TER ATTENTIE VAN DE REDACTIE VAN DE TELEGRAAF; 12 JUNI 1995 NU BRAND WEER (2) TER ATTENTIE VAN DE REACTIE VAN DE TELEGRAAF; 12 JUNI 1995 BEDANKT ROB; 20 SEPTEMBER 1996 GEUR; 21 september 1996; 21 SEPTEMBER 1996 BEWEGING; 20 JANUARI 1997 RECHTSSTAAT; 8 FEBRUARI 1997 ENGEL TER ATTENTIE VAN DE HEER ROB HOOGLAND. Voorts heb ik ook nog een aantal berichtjes aan zijn collega van de rubriek 'Privé' doen toekomen. Here We go! 29 NOVEMBER 1996 PRINSES DIANA; 29 NOVEMBER 1996 CERVANTES; 29 NOVEMBER 1996 MIJN GROTE LIEFDE; 29 NOVEMBER 1996 FIETSEN OF FOETSIE...; 29 NOVEMBER 1996 KERSTVERHAAL (1); 29 NOVEMBER 1996 KERSTVERHAAL (2); 29 NOVEMBER 1996 LIFE STORY; 29 NOVEMBER 1996 MIJN SLEUTELS TER ATTENTIE VAN DE HEER HENK VAN DER MEYDEN TE AMSTERDAM; 29 NOVEMBER 1996 EXCLUSIEVE RECHTEN; 15 AUGUSTUS 1997 PRINSES DIANA TER ATTENTIE VAN HENK VAN DER MEYDEN; 18 SEPTEMBER 1997 MEDEVERANTWOORDELIJKSTELLING; 13 NOVEMBER 1997 ARTIKEL OVER MY LADY. Privé heeft zijn artikel van maandag 9 maart jongstleden beëindigd met een krachtig SLOT. En dat is maar goed ook. Ik ga thans verder met de analyse van de horoscoop. Ik zou mij goed kunnen voorstellen dat je wat zwaar op de hand kunt zijn onder al deze omstandigheden. Reden temeer om de zon even op te zoeken. Ik neem het je overigens niet kwalijk dat je fouten hebt gemaakt in mijn richting. Ik heb je altijd 'Doña Perfecta' genoemd, but nobody is perfect. Kijkend naar mijn horoscoop 'Iemand van het andere geslacht lijkt u te achtervolgen met attenties'. Daar heb ik geen moeite mee. Ik heb het in het verleden ook zeer op prijs gesteld als jij mij een attentie bezorgde. Vooral dat kistje met twee flessen Rioja op mijn verjaardag en die prachtige kaart is het mooiste verjaardagscadeau dat ik ooit van iemand heb gehad. Ook die CD van Paco Peña. Dus daar heb ik geen moeite mee. De horoscoop van Peter ziet er prima uit. Ik reken er dus ook op dat hij al zijn afspraken eerlijk en oprecht houd. Bij de opmerking 'Laat u niet intimideren door iemand die hoger in rang is' denk ik aan Europees commissaris Van Miert. Ik haal daartoe een ander artikel aan uit de voorpagina van het NRC van gisteren. Fusies: we proberen het en we kijken hoever we komen. Dit is een interessante discussie die ik met belangstelling zal blijven volgen. De ontwikkeling van mijn Business kan wellicht ook worden tegengehouden door de Europese kartelwetgeving. Ik stel daarbij dan ogenblikkelijk de vraag hoe het mogelijk is dat in Zuid-Amerika kartelvorming een doodnormale aangelegenheid is en er in Europa zo moeilijk moet worden gedaan. CERVANTES EDITIONS moet een bedrijf worden dat de specifieke doelgroep Nederlands-Engels-Spaanssprekenden moet bedienen. Daarvoor is de door mij gekozen bedrijfsstructuur een ideale manier van zakendoen. Ik realiseer mij overigens naar aanleiding van het bovenstaande dat ik in december 1996 het volgende bericht aan de redactie van het NRC Handelsblad heb doen toekomen: 11 DECEMBER 1996 EUROPESE INTEGRATIE TER ATTENTIE VAN DE REDACTIE VAN HET NRC HANDELSBLAD. Ik ben benieuwd wanneer ik hieromtrent iets te horen krijg van Jannetje Koelewijn. Ik loop niet achter ze aan. Laat ze maar komen. 15.00 Ik kwam zoëven GRAAF VAN RANDWIJCK nog tegen hier in de Drakenburgstraat. Hij zal het wel druk hebben, hoewel hij er relaxed bijliep. Hij kijkt mij wel steeds op een vreemde manier aan. Zo'n beetje onderuit. Ik vind echter dat hij ons wel dankbaar mag zijn. Hij heeft door mijn ingrijpen er immers twee miljoen aan overgehouden en een hoop vrije tijd. Net als Arthur. Maar er is weer werk aan de winkel bij politie en justitie. Er werd vanmorgen weer volop gejaagd in de Voorstraat. Het zijn harde werkers, die jongens met hun blauwe pakjes. Ze hebben wel een compliment verdiend. Ik mag thans wel aannemen dat er ook nog een villa voor ons vrijkomt in Spanje. De Taartman is imers een goede bekende van de Sapman. En voor zover ik mij goed kan herinneren had die nog contacten op de Da Costakade in Amsterdam. Daar woonde Annet in die tijd. Wellicht kan zij ons nog van dienst zijn. Ze heeft immers nog wel iets goed te maken jegens ons bedrijf. Daar heeft zij thans de gelegenheid voor. Zij heeft immers ook nog eens een lid van de familie Boone in de organisatie gehaald. Zij heette eveneens 'Jannetje' of 'Janny'. Ja, Janny Boone. Dat lijkt verdraaid veel op 'Jan' Boone. Het was leuker geweest voor Jan als hij 'John' had geheten, of 'Pat' Ja, 'Pat Boone', dat lijkt mij leuk. Je weet wel van April Love en Love Letters in the Sand. 'Pat' krijgt het overigens nog druk de komende tijd. Ik las zoëven immers in het Utrechts Nieuwsblad dat hij nu moet opdraven voor de vriendin van de Hakkelaar. Zij is onlangs gearresteerd in Hilversum. Zo lopen er blijkbaar nog enkele andere criminelen op vrije voeten. Maar daar hoeven wij gelukkig niets meer aan te doen. Wat dat betreft heeft het Fortteam uit De Bilt haar werk goed gedaan. Vind je niet? Ik vind het overigens wel jammer dat Leo van Velzen geen foto van mij heeft gemaakt toen ik in Hilversum mijn Nieuw Elan-certificaat ontving uit handen van Johan van Stekelenburg. Jij zag er toen zo leuk uit, in dat mooie lichte MANTELPAKJE. Cees van Lede zat mij wel voortdurend aan te kijken. Hij woonde toen in de Struisvogellaan. Weet je nog? Die dag vergeet ik niet meer. We hebben Cees toen aardig uit de malaise geholpen. Je hebt mij op die dag ook nog uitgenodigd voor het eten. Dat hebben We dus nog steeds tegoed. Je laat me nu toch niet weer zo lang wachten. Hoop ik. Er zijn gezellige restaurantjes aan de Costa del Sol. Vooral in Marbella, Puerto Banús. Of Benalmádena. MIEKE verwacht ons al. Dus ik hoop dat je me niet meer teleurstelt. Wie weet kunnen we thans samen gaan varen in mijn eigen jacht. Voorts heb ik nog een bezoek gebracht aan een Arabisch bedrijf aan de Amsterdamse Straatweg, t.w. Arabia Ware Benelux. Ik heb gesproken met Saïd Essanoussi, Sales Manager, Amsterdamsestraatweg 81. 3513 AB UTRECHT. Hij is een buitengewoon voorkomend heer. Ik ben dus ook van mening dat in zakelijk opzicht met Arabische mensen goed kan worden omgegaan. De Arabische cultuur getuigt van een oude en hoge beschaving. Ik kan mij derhalve ook wel voorstellen dat DIANA daarvoor gevoelig was. Maar goed, aangaande die zaak ken je mijn standpunt: Zakelijk blijven. Dan kan de KONINKLIJKE LUCHTVAART MAATSCHAPPIJ CERVANTES binnenkort de lucht in. Arabia Ware Benelux is gespecialiseerd in de MacIntosh. Ik kreeg van Saïd een mooi demonstratiepakket van het vertaalprogramma 'Euroglot'. Het programma kost Hfl 1800,- en vertaalt documenten direct in het Engels, Frans, Duits, Spaans en Italiaans. Dit lijkt voor mij een uitkomst. Zo kan ik al mijn boeken direct in zes talen op de markt brengen. En ook het Business Plan. Het zijn toevallig ook nog de talen die ik persoonlijk beheers. Dus ik kan nooit door de computer worden misleid. Zodra We terug zijn uit Spanje zal ik mij dit pakket laten demonstreren. Ik heb overigens weer spaghetti gegeten. Dat smaakte mij weer goed. Toch wel een goed idee van jou, die poedeltjes. CON PAZ Y AMOR. JUAN VAN DER HEYDEN P.S. Er is nog geen post uit Madrid. Maar wat niet is dat kan nog komen. Laat de postbus maar goed in de gaten houden door jouw mensen uit Utrecht. Zie je nu hoeveel vertrouwen ik in jou heb?

13 MAART 1998 FRANS SPAANS INSTITUUT