25 februari 1998. Betreft: VIJF MARGRIETEN Kenmerk: JH/LH980225

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Gisteren verzond ik de volgende fax aan de heer Knol: 24 februari 1998. Tijdstip: 17.10 uur. Op de foto van Queen Mum Elizabeth zie ik dat zij vijf margrieten in haar hand heeft. Dat begrijp ik goed. Van mijn ex-vrouw kreeg ik laatst ook nog een kaart met vijf margrieten. Mummy is zich er blijkbaar duidelijk van bewust dat zij nog onmogelijk vijf rozen in haar handen kan nemen nadat Prinses Margriet mijn honneurs heeft waargenomen op 6 september. Het zijn echter wel vijf margrieten die zij in de handen heeft. Laten wij samen ervoor zorgen dat het getal zes binnenkort een wereldomvattend vredelievend getal wordt. Amway heeft de milieuprijs van de Verenigde Naties ontvangen. Dat sluit geheel aan bij het onderwerp van jouw laatste congres De Baak zet het sein op groen. Ik ben gisteravond weer naar Maarn geweest. Ik was een beetje vroeg voor de vergadering van de programmacommissie en heb daarom nog een wandeling gemaakt naar mijn voormalige woonhuis aan de Plattenberg 2. De vijver, die ik samen met Peter heb aangelegd, ligt er nog goed bij. Ook de bomen die ik heb geplant ter voorkoming van indiscrete blikken reiken thans zowat tot in de hemel en het voormalige woonhuis van de buren - die de discussie over 'onze' verliefdheid op gang hebben gebracht - beschikt thans over een prachtige vijver in de voortuin, met tal van vissen.

Daar was Peter ook zo gek op. Vooral op 'goudwinden'. Ranke en slanke goudkleurige creaturen welke als een speer door het water schoten, zoals jij in het verkeer. Ten tijde van de beslaglegging op mijn huis door 'Opa Europa' en aanverwante artikelen, bedroeg de waarde van mijn huis 'slechts' 300.000 gulden. Dat bedrag is thans verdubbeld. Ik vraag mij achteraf dus af of ik er goed aan heb gedaan die zaak te delen met mijn toenmalige echtgenote. Het zou overigens voor mijn voormalige partners veel interessanter zijn geweest als ze met het leggen van beslag op mijn huis tot nu hadden gewacht. Dan hadden ze er een claim van 6 ton van kunnen maken. Maar je moet natuurlijk wel over zeer veel creatieve fantasie beschikken om een rechter of officier van justitie zo gek te krijgen om dat soort fantasieën te laten geloven. Dit thema heb ik nadien ook aangekaart bij de plaatsvervangend voorzitter van onze programmacommissie. Hij maakt als jurist deel uit van de zakelijke leiding van het NOS-journaal bij NOS/RTV te Hilversum. Zijn echtgenote is als journalist verbonden aan het programma NOVA en zendt alles uit wat ze hoort. Ik heb echter geadviseerd datgene wat wij hebben besproken binnen vier muren te houden. Ik werk immers vanuit een - al of niet gefingeerde - positie "Behind the Palace Walls". In dat verband is het Het Beste dat er voorlopig geen berichtgeving naar buiten komt alvorens de onderhandelingen over bezittingen of erfgoed zijn afgerond. Ik heb mijn voorzitter gemeld dat ik jou - na het uitvallen van Di - thans als eerste informeer over alles wat ik doe. Daarbij heb ik hem geadviseerd het artikel 'TV-journalistiek ontbeert visie' nadrukkelijk ter harte te nemen aangezien een vals gecreëerd beeld bij het publiek nooit meer kan worden gecorrigeerd. Even wachten dus. Want er was weer volop helicopter-activiteit in de lucht. Dat had ik al een hele tijd gemist sinds 31 augustus. Het was immers een vertrouwd geluid geworden, zoals je weet. Maar als het goed is hebben de veiligheidsdiensten mijn hierboven vermelde faxbericht aan de professor afgetapt en terzake passende stappen genomen. Dat is uiteraard wel hard nodig in verband met de voorbereidende activiteiten aangaande onze reis naar Spanje. Ik reken er immers op dat je meegaat. Ida zal dat ook buitengewoon waarderen. Zij heeft - voor zover ik dat kan beoordelen - ook een goede relatie met het Spaanse Vorstenhuis. De laatste keer dat ik bij haar op bezoek was was Juan Carlos toevallig ook in Málaga.

Ik had haar enkele dagen daarvoor nog een van de eerste brieven van mijn goede vriend uit Madrid getoond. Op Ida's advies ben ik toen enkele dagen eerder naar Nederland teruggekeerd, op dezelfde dag dat Su Real Majestad weer naar Madrid terugging. Een leuk detail hierbij is dat het Malaca Instituto veel ambassadeurs onder haar clientèle kan rekenen.

Deze zullen uiteraard eerst hun geloofsbrieven bij de koning dienen in te dienen voordat ze bij Ida op bezoek gaan. Ik neem aan dat jij ook van die procedures op de hoogte bent. My Lady was daar uiteraard ook een goede bekende.

Zij is ooit nog eens op 'Málaga Airport' in een hinderlaag gelopen, toen zij aan het werk was in het kader van 'Her Quixotic Quest'. Een groep journalisten stond daar toen een misdadiger op te wachten die de Errant Knight werd genoemd. Zij is in die situatie in ernstige moeilijkheden geraakt, hetgeen helder in beeld is gebracht in de televisie-uitzending Behind The Palace Walls. Vandaar dat ik mij nu zo goed in die positie kan verplaatsen. Binnen dit kader lees ik Lichte beroerte velt prinses Margaret. Ik kan mij zeer goed verplaatsen in haar situatie. Met name aangaande de problematiek met Fergie. Margaret woont ook in KP, zoals je weet en zij heeft zich niet zo bijzonder ingenomen getoond met 'Lady Ferguson's' escapades in de tijd dat er ook Fergusontractoren op de Wellenkamp verschenen. Ik heb in die tijd ook Margarets zijde gekozen in dat conflict. Zoals je weet. Ik heb Diana overigens nog gefeliciteerd met de 67ste verjaardag van Her Royal Highness op 21 augustus vorig jaar. Zij was immers haar medebewoonster op KP. Dat bericht moet haar nog hebben bereikt. Ik betreur de huidige gezondheidstoestand van de prinses ten zeerste. Haar kinderen hebben zich met kerstmis nog over William en Harry ontfermd en Margaret heeft zich steeds zeer begaan getoond met de problematiek in de Familie. (25 april 2006. Dat was een vergissing. De kinderen van Prinses Anne hebben zich over THE BOYS ontfermd met kerstmis 1997 voor zover ik mij dat nog goed kan herinneren). Wellicht weet zij ook waar mijn schilderij is terechtgekomen.

Terugvallend op de horoscoop hoop ik inderdaad dat jouw onderhandelingen bevredigend verlopen. De opmerking "Baadt het niet, het schaadt ook niet" doet mij denken aan het saunabad Vitalizee in Scheveningen. Dit is gisteren ook nog ter sprake gekomen in het kader van de planning van onze slotdag die wij in Den Haag en Scheveningen zullen houden op 20 juni. We denken dan aan een bezoek aan Madurodam, een lange strandwandeling en een gezellige afsluitende avondmaaltijd. Ingeval het regent zullen wij 's middags het ruimtevaartcentrum in NOORDWIJK bezoeken. Daar heb ik immers zo'n goede herinneringen aan en het is zeer inspirerend. Zelfs Willem-Alexander en Prins Filip van België zijn daar op bezoek geweest en uiteraard denk ik daarbij ook aan ons gezamenlijk bezoek aldaar. Ik denk nu ook nog even terug aan het advies dat jij mij op 22 april 1992 hebt gegeven: De Nederlands-Spaanse Kamer van Koophandel is neutraal. Begin met een joint venture. Dat heb ik ook geprobeerd en heb daartoe eind mei 1992 de 'Cámara' bezocht in de Calle Zurbarán. Daartoe haal ik mijn brief aan van 1 juni 1992 uit Benalmádena.

"Querida amiga, De Sierra Morena ben ik overgetrokken. Dit is weer de realiteit. De realiteit van zon en zee, maar ook van hard werken en het leggen van contacten met nieuwe amigos. Ik ben nu te gast bij de AEEA, de Asociación Empresarial de Escuelas de español para extranjeros de Andalucía. De bezoeken worden door een Zwitserse secretaresse met Zwitserse precisie georganiseerd. Iets over het voorgaande. Ik heb gesprekken gevoerd met Marianne de Jong van don Quijote, de directeur van het Colegio de España in Salamanca, Julio Sampedro, de secretaris-generaal van het Spaanse Instituto Cervantes te Alcalá de Henares, de heer Don Juan A. Gimeno Ullastres,

de commercieel attaché van de Nederlandse Ambassade in Madrid, de heer Frans Hulsman, en de directies van een groot aantal instituten in Andalusië, die cursussen Spaans verzorgen aan buitenlanders. De gesprekken maken mij duidelijk welk produkt Cervantes Benelux aan het Nederlands-Spaanse bedrijfsleven in Nederland kan bieden. Ik werk dit verder uit wanneer ik weer in Nederland ben. Met de Nederlands-Spaanse Kamer van Koophandel heb ik niet kunnen spreken. De directie was op het moment dat ik in Madrid was op handelsmissie. Ik heb afgesproken in Nederland weer contact met hen op te nemen. Voor het College van Advies heb ik al verschillende kandidaten met een serieuze belangstelling. Vanuit Spaanse zijde een vertegenwoordiger uit de Asociación AEEA, een vertegenwoordiger uit het door de Spaanse overheid ingestelde Instituto Cervantes en ook Julio Sampedro staat niet negatief tegenover toetreding. Hij stelt echter prioriteiten ten aanzien van zijn huidige werkzaamheden. Julio heeft mij zeer hartelijk ontvangen. Hij heeft met mij gesproken over Nuevo Espíritu. Ik zal je daar in Nederland meer over vertellen. Hij is zeer geïnteresseerd in het Cervantes-project en heeft mij een aardig voorstel gedaan dat goed zou kunnen passen binnen de marketing-strategie. Ik stel mij voor het College twee keer per jaar bijeen te laten komen, één keer in Nederland en één keer in Spanje. Er worden toetredingseisen gesteld. Vanmorgen heb ik een gesprek gehad met de voorzitter van de AEEA. Hij heeft mij een zeer interessante opdracht gegeven. Hij verwacht van mij een offerte voor een PR/marketingproject van rond een half miljoen (Nederlandse guldens). Het project is interessant, wordt ondersteund door de regionale regering van Andalusië en past binnen de eigen marketing-strategie van Cervantes. Hiervoor kan een oud IMS-er worden ingezet. Vanmiddag heb ik een gesprek met de directie van het Malaca Instituto. Dit instituut heeft mij al jaren als ideaalbeeld voor ogen gestaan. Als vertegenwoordiger van de International Association of Language Centres was ik hier in 1985 te gast. De directie werd toen gevoerd door Joaquín Chacón, een Spanjaard, en Ida Willadsen, een Deense. Met Ida praat ik vandaag. Joaquín is van haar gescheiden en voert de directie over drie andere instituten. Hem spreek ik deze week ook. Eenmaal terug in Nederland neem ik contact met je op voor een afspraak. Bestaat er voor jou een mogelijkheid in de eerste week van juli ergens in het midden van het land? Misschien Woudschoten of zo? Hoewel ik nu 4000 kilometer achter de wielen heb denk ik dat ik in Nederland weer gauw moeite met het pietepeuterige filewerk zal krijgen en Nijmegen-NOORDWIJK is toch nog een stukje verder dan vanuit Maarn. Un fuerte abrazo y saludos a todos, John." Ik denk aan deze brief ten gevolge van de opmerking "Pogingen om een speciale vriendschap te activeren werpen vrucht af". Het is immers niet zo goed afgelopen met die Kamer van Koophandel. In februari 1993 is de kamer immers failliet gegaan en opgekocht door curator Eric Kavelaers van International Venture Consultants (IVC), opgericht door de al eerder genoemde en overleden 'Opa Europa' uit Vught. Kavelaers was ook een goede bekende van Annet de Jong. Oorzaak van het faillissement was de beslissing van het toenmalige Ministerie van Economische Zaken om geen subsidies meer te verstrekken. Het resultaat was dat de Kamer dusdanige hoge tarieven diende te gaan hanteren die voor tal van bedrijven en organisaties onbetaalbaar waren geworden. Gelukkig is daar thans verandering in gekomen. Ik lees in het NRC van gisteren. Subsidies in '98 kosten rijk 16,59 miljard. Het subsidie-overzicht heb ik aangevraagd. Ik denk dat het een goede zaak zal zijn als in mijn plannen geïnteresseerde deelnemers van jouw 'Business Contest' hiermee aan het werk gaan. Ik zie ook een foto van onze voormalige baas Alexander Rinnooy Kan. Ik heb hem ooit nog verwelkomd in ons bedrijf, zoals je weet. Ik mocht de brief echter niet persoonlijk tekenen, hoewel het míjn brief was. Daar was Hortensius voor. Alleen voor de handtekening. Weet je nog? Maar het werk deden wij. Ik heb jouw commentaar op die brief nog levendig voor de geest: "John, een goede brief". Alex doet het nu ook goed bij de ING. Wellicht kan hij op korte termijn ook nog iets betekenen voor mijn/ons bedrijf. Ik heb immers nog mooie cursussen "Spaans voor het bankwezen" op het programma en Ida kan wel voor de uitvoering daarvan zorgdragen. Als Alex met de heren Kalff en Herman Wijffels nu eens de koppen bij elkaar steekt, dan kan op dat punt op korte termijn ook een flink stuk omzet worden gegenereerd en wat nog veel beter is: en flink stuk rendement (Directeur Franssen van de ING Bank in Nijmegen is goed bekend met zowel Alex Rinnooy Kan als Mr Cottrell in Kensington).

Dan kunnen we in de toekomst wat meer reizen naar het buitenland maken en bij voorkeur in een eigen vliegtuig. Bespreek dat maar eens met Alex. Henk Lulofs kan goed met hem overweg, zo hij mij heeft verteld tijdens ons etentje voor aanvang van het Noordwijkse criterium in de tijd dat jij het druk had met de Wereldruiterspelen. 12.50 Peter heb ik inmiddels de volgende brief gezonden: INVITATIE. De zin uit mijn faxbericht aan de professor "Maar voorlopig houd ik het nog wel netjes en zakelijk. Dan komt de rest vanzelf" corrigeer ik bij deze. Dat moet uiteraard zijn. "Zoals gebruikelijk houd ik het steeds zakelijk en netjes. De rest blijft uiteraard ook netjes. Zo zijn wij immers opgevoed". Dit sluit ook aan bij de activiteiten van Meeting Point, waarvan ik de informatie vandaag ontving (bijgevoegd). Hoewel ik mij niet direct allerlei Afrikaanse dansen zie uitvoeren spreekt met name het programma van zondag 24 mei in Leeuwenhorst tot mijn verbeelding. Vooral de afsluiting in een van de vele restaurantjes in NOORDWIJK. Ik heb de datum voorlopig in mijn agenda genoteerd maar zal om budgettaire en overige redenen nog niet beslissen vóór 1 april aanstaande. Bovendien merk ik dat er weer beweging is in het veld. Op de eerste plaats neemt het helikopterverkeer weer toe in de lucht boven het Neude. Op de tweede plaats ontving ik bijgaande post uit Salamanca met het volgende bericht: "22 Febrero 1998, Beste John! Een aantal jaren geleden stuurde je ons een kaart van 'la casa de las conchas' in Salamanca. Na aankomst uit Barcelona via Teruel - Cuenca - ARANJUEZ - Toledo en Avila hebben wij dit oude pelgrimshuis zelf kunnen aanschouwen. Het wordt voor ons een tussenlanding, want spoedig gaan wij door richting Asturias... Hier ontvingen wij je kaart met wensen van The European Cervantes Foundation. Een bescheiden reprimande lijkt mij op zijn plaats, vanwege de overigens beeldschone afbeelding van prinses Diana; een beetje smakeloos. Gepokt door de algehele sfeer in U.K.? Gefocust op Engeland lijkt het erop, dat je wat hier betreft wat gemist hebt aan de viering(en) van - zijn - 450e geboortedag. Het jaar 2002 wordt hier al genoemd als culturele hoofdstad van Europa; zorg dat je erbij bent! Ik wens je het beste en 'suerte'. Un abrazo! Harrie, Maria.". Het is leuk om je te laten weten dat ik met deze mensen - Harry Wagemakers en Maria Evelein - in contact ben gekomen in de tijd dat ik nog bij jou in NOORDWIJK werkte. Ik was toen zeer geïnteresseerd in de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela. Tijdens een van mijn laatste reizen van Leiden naar Utrecht trof ik in de trein een bejaard echtpaar uit Zwolle dat mij vertelde dat hun dochter (Maria) als pelgrim te voet onderweg was naar Santiago, met een partner. Die partner was Harry. Harry en Maria hebben er een jaar over gedaan om naar Santiago te wandelen en weer terug. Bij hun terugkeer werd ik door mevrouw Evelein gebeld met de boodschap "De pelgrims zijn weer thuis". Het was voor mij toen een moeilijke tijd, zoals je weet en heb toen gekozen voor de gedachte "als ik geen geld meer heb kan ik altijd nog naar Santiago lopen". Gekozen voor principes dus. Daar is dit leuke contact met Harrie en Maria uit voortgekomen. Zij weten echter niet wat ik de laatste twee jaar heb meegemaakt. Daarom heb ik hen vandaag de volgende reactie gezonden: SALAMANCA. Ik heb nu nog vier postzegels over. Zonder tegenbericht zal ik die morgen gebruiken voor mijn brieven aan de heren Fernández Fábregas en Aznar te Madrid. Met vriendelijke groet. Je toegenegen collega.

26 FEBRUARI 1998 PARTNERSHIP