WOENSDAG 4 JANUARI 2012

WAARDE COLLEGAE

Verzonden: "Date: January 4, 2012 2:37:04 PM GMT+01:00 To: THOMAS TRIEBELS Cc: LIESBETH HALBERTSMA. Beste Thomas, In verband met de afspraken die ik op 2 januari 2012 als beschreven in MAANDAG 2 JANUARI 2012 ARRESTATIE MOHAMED AL FAYED NADERBIJ met jou heb gemaakt heb ik besloten jou voorlopig als enige te informeren over mijn activiteiten hier in Spanje. Indien nodig met kopie aan Liesbeth. Vandaag gaat de aandacht uit naar CERVANTES BUSINESS CONSULTANCY (NEDERLANDS) en 12 OKTOBER 1994 TIPGELD TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Van Knijff Merkenadviseurs heb ik het bewijs van vernieuwing registratie nr. 0508277 woordmerk INSTITUTO CERVANTES ontvangen. De vervaldatum is THANS 25 maart 2022.

Ik ben gisteravond op de hoogte gesteld van de benoeming van mevrouw ANA BOTELLA tot eerste vrouwelijke burgemeester van Madrid. Zij is de echtgenote van voormalig Minister-President José María Aznar en vermeld in 22 APRIL 1997 THE CHANGING OF THE GUARDS AT BUCKINGHAM PALACE AND PRESENTING MY CHRISTMAS PRESENT AT KENSINGTON PALACE, 23 APRIL 1997 CONVERSATION WITH SERGEANT DAVID SHARP AT ETON COLLEGE AND FAMILY TRISTEN IN HENLEY-ON-THAMES, 10 MEI 1997 SELFFULFILLING PROPHECY TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 18 MAY 1997 BUILDING THE BRIDGE BETWEEN STRATFORD-ON-AVON AND ALCALÁ DE HENARES, 18 JUNI 1997 GELUKWENSEN AAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 2 AUGUST 1997 REGARDING THE LETTER FROM MR G.P. MITCHELL OF HER MAJESTY'S TAX COLLECTOR, 14 AUGUST 1997 WEDDING ON BEHALF OF MR ANDREW MORTON, 14 AUGUST 1997 NO WEDDING SAYS DIANA, 7 OCTOBER 1997 LETTERS TO DIANA PRINCESS OF WALES ON BEHALF OF MR MOHAMED AL FAYED, 8 JANUARI 1998 ZAKENREIS, BRIEF AAN LIESBETH HALBERTSMA, 23 FEBRUARI 1998 MEETING POINT, 26 FEBRUARI 1998 PARTNERSHIP, 2 MAART 1998 AFDELING BEDRIJFS CONTACTEN, 14 APRIL 1998 QUO VADIS TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 11 AUGUSTUS 1998 HER MAJESTY'S TAX COLLECTOR TER ATTENTIE VAN DRS P. OTTENHOFF, 23 OKTOBER 1998 HABANANANDA, 7 JANUARI 1999 EUROPESE ZAKEN TER ATTENTIE VAN DRS E.H. HSLBERTSMA, 28 DE ENERO DE 1999 CAMBIO DE DIRECCIÓN A LA ATENCIÓN DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA, 5 SEPTEMBER 1999 SPAANSE LES TER ATTENTIE VAN DRS E.H. HALBERTSMA, 6 OKTOBER 1999 KLUIS 44, 1 DECEMBER 1999 LADY IN RED TER ATTENTIE VAN DRS E.H. HALBERTSMA, 17 MAART 2000 SPIJKERS MET KOPPEN TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE STUDIECOÖRDINATOR FRANS, 9 DECEMBER 2000 DIA DE LA CONCEPCIÓN TER ATTENTIE VAN DE HEER H. DE KONING TE NIJMEGEN, 1 FEBRUARI 2002 TRAFFORD PUBLISHING IN VICTORIA IS THE MOST IMPORTANT PUBLISHER IN THE WORLD, 27 JUNI 2002 NIEUWSBRIEVEN 009 EN 010, 12 JULI 2002 EEN VERHAAL UIT CYPRUS , 17 JULI 2002 EEN NIEUWE REGERING, 13 SEPTEMBER 2002 HARRY, 9 MAART 2003 BERICHT UIT DE KEIZER KARELSTAD, 28 JULI 2003 OVERDRACHT LETTERS TO DIANA PRINCESS OF WALES AAN EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA, 18 MAART 2004 NIEUWE WONING, 16 JANUARI 2005 ROYAL WELLECOM SPA en 6 DECEMBER 2005 BERICHT UIT MAIDSTONE IN KENT. Ana Botella en haar echtgenoot José María Aznar zijn van mijn rechten op de hoogte en in het bezit van mijn boek als beschreven in 28 JULI 2003 OVERDRACHT LETTERS TO DIANA PRINCESS OF WALES AAN EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA. Ook heb ik de echtgenoot van de huidige burgemeester van Madrid op 21 mei 2002 een voorstel tot een minnelijke regeling inzake het Instituto Cervantes doen toekomen als vermeld in 21 MEI 2002 ARREGLO AMISTOSO VERZONDEN AAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN SPANJE en 21 MAYO 2002 ARREGLO AMISTOSO - CARTA DESTINADA AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA. Aangezien de huidige nieuwe Spaanse Minister-President MARIANO RAJOY vanuit de Partido Popular de directe opvolger is van de heer Aznar mag ik aannemen dat de heer Rajoy thans eveneens over mijn dossier beschikt. Hierdoor lijken mij de omstandigheden om tot een vruchtbare samenwerking te komen THANS optimaal. Dit dient alleen nog te worden uitgewerkt in een SAMENWERKINGSOVEREENKOMST, zoals ik dat reeds op 24 april 1998 aan de toenmalige Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken Hans van Mierlo heb voorgesteld als vermeld in 24 APRIL 1998 SAMENWERKINGSVOORSTEL TER ATTENTIE VAN MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN HANS VAN MIERLO VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorts heb ik vastgesteld dat de heer W. Holleeder, door mij ooit uit onwetendheid aangeduid met de erenaam "Willem van Oranje" in de Number One Bar, aan het eind van deze maand de gevangenis mag verlaten. Ik denk dat hij de rechtmatigheid van mijn FACTUUR 001 van 23 juni 1995 als vermeld in 23 JUNI 1995 FACTUUR 001 TER ATTENTIE VAN DE DIRECTEUR VAN DE CENTRALE RECHERCHE INFORMATIEDIENST in goed overleg met zijn voormalige raadsheer MR. ABRAHAM MOSZKOWICZ volledig kan onderbouwen zodra hij zijn straf heeft uitgezeten. Vanuit deze achtergrond kijk ik naar de STATISTIEK VAN VANDAAG. Gisteren 2006 bezoeken. Nieuw in de Top 30 van 11410 URLs 11.

30.

Nieuw in de Top 10 van 3203 laatste pagina's 8. 16 OKTOBER 2004 ENGLISH BREAKFAST. Nieuw in de Top 100 van 1177 verwijzende pagina's 56. CERVANTESONLINE INFO 22 AUGUSTUS 1998 ORANJE KAVIAAR 59. 6 APRIL 1998 DE STOEL ­ TER ATTENTIE VAN RIK FELDERHOF 97. FORUM CERVANTESONLINE BELGIË 11 DECEMBER 2002 EUROTOP. De Top 9 van 9 zoekopdrachten 1. fax message 2. aanvraag nieuwe verklaring 3. carta de confirmacion de llegada 4. estructura empresarial de paises bajos 5. hans boerema 6. lili carrion peña en finlandia 7. lili margarita carrion peña 8. lodewijk van geel 9. puinhoop.

HANS BOEREMA is vermeld in MARIA ISABELLA VAN DER HEYDEN, MAANDAG 21 FEBRUARI 2011 TERUG UIT GRANADA, VRIJDAG 25 FEBRUARI 2011 SOMEWHERE OVER THE RAINBOW EN THE WIZARD OF OZ, DINSDAG 1 MAART 2011 HOTELS CERVANTES AAN DE VOORAVOND VAN DE PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN IN NEDERLAND TER ATTENTIE VAN ALEXANDER PECHTOLD, VRIENDEN EN COLLEGA'S, DONDERDAG 10 MAART 2011 STORM AAN DE ZUIDKUST, DONDERDAG 31 MAART 2011 AANZOEK, DONDERDAG 2 JUNI 2011 HEMELVAARTSDAG 2011 en DINSDAG 14 JUNI 2011 DE HOEFSLAG OP HET STRAND. Lili Margarita Carrión Peña, Instituto de Bachillerato, Oulun Lyseon Lukio y Universidad de Oulu, Finlandia treffen wij aan in de inleiding op het 44STE AEPE-CONGRES IN ESTEPONA. Lodewijk van Geel is mij niet bekend en Puinhoop slaat mijns inziens op de verbouwing van de Baak zoals ik die op 15 juli 1998 heb aangetroffen als vermeld in 16 JULI 1998 KAAGWEEK. Ik kijk ook naar de horoscopen van Liesbeth en mij. MAAGD: U kunt op deze dag van tegenstrijdige trends uw eigen geluk bepalen. Pas echter op voor miscommunicatie op het werk en thuis. Wat meer structuur en doorzettingsvermogen zouden u geen kwaad doen, want uit allerlei richtingen doen zich kansen voor. SCHORPIOEN: U kunt vandaag te maken krijgen met een temperamentvolle stemming en verwarring. Misschien moet u een oplossing vinden voor een delicate kwestie die alle partijen bevredigt. Herstel binnen een intieme relatie zo snel mogelijk de harmonie. Dat laat ik nu graag aan jou over, Thomas. Ik kreeg vanmiddag al een telefoontje van de heer Roel Schmitz van Forza inzake mijn pensioenvoorziening vanaf 9 november 2012. Die ontwikkeling is thans dus ook in gang gezet. Nu ik eenmaal weer ben aangeland aan de Costa del Sol vraag ik mij af met dit fantastisch mooie weer of het wijs is om mij weer als Nederlands ingezetene aan te melden vanaf 20130101. Ik houd alle opties open. TOT MORGEN." Ik ontving van THOMAS hierop een telefonische reactie. Daarna heb ik een vragenformulier ingevuld van het INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA en in een portvrije enveloppe verzonden naar APARTADO FD Nº 492, 28080 MADRID.

DONDERDAG 5 JANUARI 2012 FORZA