DONDERDAG 5 JANUARI

WAARDE COLLEGAE

Verzonden: "Subject: Re: Fijne Feestdagen/nader nieuws/. Date: January 5, 2012 2:08:23 PM GMT+01:00 To: THOMAS TRIEBELS Cc: LIESBETH HALBERTSMA, ROEL SCHMITZ van FORZA. Beste Thomas, Hartelijk dank voor jouw telefonische reactie van gisteren op mijn bericht WOENSDAG 4 JANUARI 2012 ANA BOTELLA EERSTE VROUWELIJKE BURGEMEESTER VAN MADRID EN VERLENGING MERKENRECHT INSTITUTO CERVANTES TOT 25 MAART 2022 ONTVANGEN Date: January 4, 2012 2:37:04 PM GMT+01:00 met kopie aan Liesbeth Halbertsma. Ik heb nadien via Gmail onderstaand bericht willen verzenden aan de heer R.W.M. Schmitz in Eindhoven:

Geachte heer Schmitz, Ik heb uw bericht van 17:21 in goede orde op mijn emailadres ontvangen met uw checklist. Ik denk dat mijn situatie moeilijk te vergelijken zal zijn met de gemiddelde Nederlander. Het lijkt mij het beste dat wij de situatie eerst in een persoonlijk onderhoud doorspreken uitgaande van het gesprek dat ik op 22 DECEMBER 2011 heb gehouden met John Eggen en Ingeborg Mussche op het hoofdkantoor van de Unie in Culemborg. Mevrouw Mussche heb ik daarover op 24 december het volgende bericht doen toekomen:

"Geachte mevrouw Mussche, Langs deze weg wil ik u en de heer John Eggen van harte danken voor het prettige onderhoud van gisteren. Op mijn dagboek van vandaag treft u een verwijzing aan naar ons gesprek bestaande uit de onderdelen A, B, C en D. Ten behoeve van onderdeel A. heb ik informatie ingewonnen bij het ABP. Volgens hun gegevens geeft mijn arbeidsverleden recht op een bruto uitkering van EUR 16.149,60 inclusief AOW. Het is mij niet bekend of hierbij al rekening is gehouden met 24% AOW-aftrek in verband met mijn verblijf in Spanje vanaf 1 februari 1999. Volgens afspraak ontvangt u hierbij, mede voor de heer Eggen en het bedrijf Forza afschriften van mijn pensioenrechten middels lijfrentepolis LNo214404 van AEGON en polisnummer 034883388 van Nationale Nederlanden d.d. 2005. Mocht u hierover nog nadere vragen of opmerkingen hebben, dan verneem ik dat graag van u. Ik wens u prettige feestdagen, een gezond 2012 en verneem verder graag van u."

Ik hecht eraan dat wij onze vervolgplanning koppelen aan hetgeen hierboven is vermeld. De gespreksonderwerpen B, C en D hebben tot op heden een strict vertrouwelijk karakter. Daarom lijkt het mij zinvol in een komende fase ons overleg voort te zetten in aanwezigheid van mevrouw Mussche. Op dit moment ben ik belastingplichtig in Spanje. Vanuit deze achtergrond ontvangt u hierbij mijn reactie.

Ik ben verantwoordelijk voor drie rechtspersonen: de Stichting Cervantes Benelux als voorzitter

de Engelse limited Instituto Cervantes England and Wales

en het handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux voor de categorie opleidingen, trainingen en cursussen. De rechten op dit merk zijn thans vastgelegd tot 25 maart 2022.

Voorts beschik ik over een aantal aan het handelsmerk Instituto Cervantes gekoppelde internet-domeinnamen. Deze dienen commercieel te worden geëxploiteerd. Ik heb nota genomen van uw vaste vergoeding van EUR 175 ex BTW per uur. Dit bedrag kan ik op dit moment niet opbrengen uit eigen middelen. Tot op heden heb ik ten behoeve van de ontwikkeling van het Instituto Cervantes in de Benelux vanaf 1991 meer dan 150.000 euro uit privémiddelen voorgefinancierd. Mijn plannen voor de toekomst vindt u op VRIJDAG 23 DECEMBER 2011 ONDERNEMEN IN 2012. Vanavond werd ik gebeld door een medewerkster van het ziekenhuis Santa Elena in Torremolinos dat de controleafspraak met mijn cardioloog Dr Álvarez is verschoven naar 16 januari. Ik streef ernaar om vóór 24 januari weer naar Nederland terug te keren in verband met de bijeenkomst over de bankencrisis in aanwezigheid van mijn voormalige dorpsgenoot Herman Wijffels en op 2 februari - de tiende verjaardag van het huwelijk van Kroonprins Willem-Alexander - ben ik te gast in Paleis Soestdijk. Wellicht heb ik hiermee al een tipje van de sluier opgelicht. In de goede zin van het woord. Hartelijke groet, JOHN L. VANDER HEYDEN Torremolinos."

Om 21:13 heb ik getracht dit bericht te verzenden via Gmail. In de tussentijd heeft Google echter haar homepage veranderd, waardoor ik de button "Nieuw bericht" niet meer kon vinden en ik het bericht ook niet heb kunnen verzenden. Daarom doe ik het langs deze weg als reactie op jouw email van 16 december 2011 met afschrift aan Liesbeth en de heer Schmitz. Ik ben immers van mening dat ik pas echt zaken met FORZA kan doen zodra de hierboven genoemde stappen B, C en D door Liesbeth zijn gezet.

De aandacht gaat op deze website vandaag uit naar 13 JANUARI 2004 HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES (1) TER ATTENTIE VAN KNIJFF & PARTNERS, LEDENLIJST BAAK-KRING 1999, 1 SEPTEMBER 1999 VALKHOFNIEUWS TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 41STE AEPE-CONGRES IN MÁLAGA (2006) en CERVANTES HOLDING (ESPAÑOL). Vanuit deze achtergrond kijk ik naar de STATISTIEK VAN VANDAAG. Gisteren 2156 bezoeken. Nieuw in de Top 30 van 12686 URLs 2.

3.

4.

5.

7.

8.

22.

29.

Nieuw in de Top 10 van 3773 eerste pagina's 9. BANK CERVANTES BENELUX Nieuw in de Top 100 van 2973 verwijzende pagina's 64. CERVANTESONLINE INFO VERZONDEN BERICHTEN AAN DE REGERING VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN en 78. CERVANTESWEB NEDERLAND 30 JULI 1999 NICOLA FORMBY. Nieuw in de Top 13 van 13 zoekopdrachten 1. Clarence house letter betreft de brief namens Z.K.H. Prins Charles als reactie op mijn brief van 5 april 2005

als vermeld in 24 SEPTEMBER 2005 EIGHT YEARS LATER ON BEHALF OF HIS ROYAL HIGHNESS THE PRINCE OF WALES

6. Gerbine Blankers is als zodanig aangeduid in 1 JUNI 2004 RECHT EN VERGEVING, DONDERDAG 11 NOVEMBER 2010 VIJFTIEN JAAR LUCAYA en VRIJDAG 10 JUNI 2011 HANS WIJERS WEG BIJ AKZO-NOBEL 8. 22 MEI 1998 HEMELVAART. De horoscopen van Liesbeth en mij. MAAGD: Voor de ijverigen onder u is er sprake van een bijzondere trend: als u ooit het plan hebt opgevat een club op te richten is dit een goed moment om ermee te beginnen. Bent u de laatste tijd wat nonchalant in uw werk geweest, dan moet u nu weer de puntjes op de i zetten. SCHORPIOEN: Door af te wijken van de gebruikelijke routine kunt u voorkomen dat verveling toeslaat. Laat u echter niet verleiden tot impulsaankopen, want een hoge creditcardrekening aan het eind van de maand kan leiden tot ruzie in de tent. Dat is goed gezien. Ik ben KNIJFF MERKENADVISEURS immers ook nog EUR 725,90 verschuldigd voor de vernieuwing van het Benelux-merkenrecht en vanmorgen heb ik in Malaga EUR 62,50 moeten afrekenen voor de verlenging van de geldigheid van mijn rijbewijs tot 2018. Inclusief medische keuring. Ik werd er al opgewacht.

Onderweg kwam ik toevallig weer eens langs het PALACIO DE CONGRESOS.

Daar heb ik op 27 JULI 2006 mijn lezing CERVANTES EMPRESARIAL gehouden. Wellicht kan Liesbeth - afgebeeld in 10 JUNI 1992 DIANA, HER TRUE STORY - nu ook de CLUB HISPÁNICA overnemen van IDA WILLADSEN.

Bij mij in de straat trof ik de hierboven afgebeelde FORT MUSTANG met kenteken H 1992 BBB. Hetgeen mij zowel aan HALBERTSMA als BOB BURGER doet denken. Vanmiddag ga ik weer terug naar Málaga voor de intocht van de DRIE KONINGEN (LOS REYES MAGOS). Vergelijkbaar met de intocht van Sint Nicolaas. Ik ben nu benieuwd wie er als eerste OVER DE BRUG. IK WEET DAT IK EEN VERMOGEN WAARD BEN. DE VRAAG IS ALLEEN WIE HET ER VOOR OVER HEEFT. In ieder geval word ik hier door de Spanjaarden begroet met de woorden ¡HOLA, NUMBER ONE! TOT MORGEN."

14:30 De laatste VOC Mededelingen Jaargang 72 Uitgave 329 Nummer 4 2011 heb ik ondanks de interventie van Maurits van der Goes inzake mijn buitengewoon lidmaatschap van deze vereniging in dank ontvangen van de Vereniging Officieren Cavalerie. En debetnota 100948 ad EUR 725,90 ter attentie van Debiteur Nr. 17882 heb ik om 14:44 op rekening 56.45.30.786 van Knijff Merkenadviseurs overgemaakt.

VRIJDAG 6 JANUARI 2012 WAT EEN GELUK