23 februari 1998. Betreft: MEETING POINT Kenmerk: JH/LH980223

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Dear Elizabeth, Maandag, 23 februari 1998. Ik heb weinig tijd in verband met de bestudering en verwerking van het stuk van Yvonne Vergeer (zo noem ik het voor het gemak), maar ga toch in op de gedachte om nieuwe contacten te leggen en bestaande te consolideren. Consolideren doe ik met deze brief. Aangaande nieuwe contacten las ik een leuke advertentie in het NRC van afgelopen zaterdag. 'Bij MEETING POINT geen nerveuze ontmoetingen in cafés, maar ontspannen deelnemen aan gerichte kennismakingsactiviteiten. Hbo/ac. niveau. Gelijke aantallen man/vr. Tel. ***** (24 uur) of Pb. 11276, 2301 EG Leiden.' Dit spreekt mij wel aan. Dat hoef ik niet uit te leggen denk ik. Ik heb dus een informatiepakket aangevraagd. De Telegraaf heeft op de andere zijde van de horoscoop een artikel over Di geplaatst. Dat is erg aardig van de Telegraafredactie. Zij weten nu immers dat ik altijd begin met hun horoscoop te lezen. Die heb ik nu door midden geknipt in verband met het volgende artikel Diana leeft voort in Engelse horeca. Ik begrijp niet dat die Egyptenaar nog het lef heeft om zich met deze zaak bezig te houden. Genoemde titels heeft Diana immers niet aan hem te danken. Voor Charles' reactie heb ik grote waardering, maar ik zou het wel op prijs stellen als hij een volgende keer laat weten dat ik de enige ben die feitelijk gerechtigd is om terzake actie te nemen. Ik hoop dat dit geluid thans bij hem doorkomt. Gedachten verspreiden zich immers snel en daar kan jij een goede bijdrage aan leveren. Aangaande overige problemen van anderen valt mijn oog op het artikel 'Scheiden doet lijden'. Dit artikel valt mij op in verband met het verhaal van Pierre, zoals je begrijpt. Met mijn echtscheiding had ik geen moeite, wel met de eenzaamheid die daarop volgde. Het artikel meldt: "De eerste vraag die gesteld moet worden is of een verzekering tot de te verdelen gemeenschap behoort. Bij partners die in algehele gemeenschap zijn gehuwd is dat vrijwel steeds het geval. Is op huwelijkse voorwaarden gehuwd, dan zal het van de voorwaarden afhangen of verzekeringen in of buiten de te verdelen boedel vallen. Ook de feitelijke situatie kan dan een rol spelen, bijvoorbeeld of een verzekering op beider naam is afgesloten." Wij hebben in die tijd alle verzekeringen netjes gedeeld. Toevallig hadden we verschillende polissen en hebben daar de afkoopwaarde van vastgesteld. Vervolgens zijn zij in het echtscheidingsconvenant op bijna fifty-fifty basis verdeeld. Iemand die buiten gemeenschap van goederen is gehuwd staat er natuurlijk veel beter voor. Het artikel vemeldt eveneens 'In de vorige aflevering van deze rubriek werd ingegaan op de zaken rondom de woning, wie blijft achter en wie zal moeten vertrekken." Dat artikel is mij ontgaan, maar aangezien ik nu sterk denk over het aangaan van een nieuwe relatie neem ik de informatie hieromtrent in dit dagboek - want zo zie ik mijn brieven aan jou - op. De Vereniging 'Consument & Geldzaken' heeft onlangs een handig boekje uitgegeven over de verdeling van de gemeenchappelijke bezittingen en schulden bij echtscheiding of einde samenleving. Dit boekje, getiteld 'En hoe verdelen we de spullen?' is te bestellen door overmaking van fl. 19,90 naar girorekening 5587017 t.n.v. Vereniging 'Consument & Geldzaken' te Amsterdam o.v.v. de titel van het boekje." Aangaande het bovenstaande vind ik de horoscoop van de vissen vandaag interessant. Ik hoop dat hij daarover met jou communiceert. Het kan leiden tot iets onvoorstelbaar moois. Zo denk ik nu nog terug aan die handelsvertegenwoordigerscursus van de SBO in Dordrecht. Het secretariaat van de stichting was toen gevestigd bij Toby Neuman in Hoorn. Hij was penningmeester in het bestuur, Peter secretaris en ik was voorzitter. Hier was niets mis mee. Als directeur van NIOW-Talen was ik in die tijd met mijn aandeelhouders overeengekomen om de handelsvertegenwoordigerscursus die in NIOW-verband werd verzorgd voor het Amsterdamse Arbeidsbureau af te stoten. Op de eerste plaats paste die cursus niet binnen de core-business van NIOW Talen, maar eiste een onverantwoorde tijdsinvestering voor mij op. Zo'n kleine dertig procent aan werktijd ging er ongeveer in die cursus zitten, terwijl ik ook nog verantwoordelijk was voor zo'n 3000 taalcursisten, de operationele verantwoordelijkheid droeg voor de gehele organisatie én de directieverantwoordelijkheid voor de vennootschap. Vandaar dat een soortgelijke handelsvertegenwoordigerscursus nadien in SBO-verband door Toby Neuman vanuit Hoorn is opgezet. Voor de problemen die in 1987 ontstaan zijn met de tolk-vertalersopleiding - het touwtrekken tussen NIOW-BMO BV en SBO - draag ik geen enkele verantwoordelijkheid. Ik hoop dat Peter zich dat goed realiseert. Ik ga er dus vanuit dat hij zich nu realiseert waarom dit eerder verkeerd uitpakte en dat nu zal voorkomen. Het VNO-NCW-stuk kan hem daarbij goed te pas komen. Daarvoor ben ik jou zeer erkentelijk. Ik kijk vandaag ook nog een keer naar de horoscoop van de kreeft.' Bij de 'leraar' denk ik aan mijzelf. Bij 'een geliefde' denk ik aan een geliefde broer. Bij een 'geestelijke' denk ik aan Dominee David Brindley in Warwick. Uit het hierboven aangehaalde artikel over de pub in Postcombe maak ik op dat Charles klaarblijkelijk al in Althorp vertoeft. Ik kan mij immers moeilijk voorstellen dat de kroegbaas van hem verwacht heeft dat hij daarvoor speciaal uit Zuid-Afrika zou komen. Aangezien ik mijn 'Letters' op eerste kerstdag zowel op Althorp House heb afgeleverd als bij David Brindley in Warwick verwacht ik dat zij hieromtrent onderling communiceren. Ik verwacht dus ook dat beiden mijn boek thans hebben gelezen en van 'The Real Truth About Diana' op de hoogte zijn. Charles kan nu dus ook een definitieve punt zetten achter alle misbruik die de heer Al Fayed nog steeds van de situatie schijnt te maken. Daarvoor heeft hij bij deze mijn toestemming, voor het geval jij contact hebt met de familie. Aangaande jouw horoscoop zou ik het niet zo gek vinden als jij in de zeer nabije toekomst ook weer deel van mijn managementteam gaat uitmaken, met name in verband met jouw organisatiekundige vaardigheden en inzichten. In informele zin beschouw ik jou al als zodanig, maar wellicht ontstaan er mogelijkheden om dat te formaliseren, uitgaande van de denklijn die ik al eerder heb uitgezet. Zodra wij de CEOE voor mijn project kunnen interesseren zullen die mogelijkheden zich automatisch gaan voordoen. Van 'Huis & Comfort' uit Terneuzen ontving ik bijgaande brochure met het opschrift 'Heeft u nog een plaatsje voor ons, meneer vd Heyden?'. Zoals je weet heeft dit bedrijf ooit eens een clowntje voor mij bezorgd op St. James's Palace. Als alles volgens planning was verlopen had ik nu wel een plaatsje voor hen gehad op KENSINGTON PALACE. Nu heb ik echter geen plaats. Ik vind het wel leuke beeldjes. Zeker nu ik weer op Leiden ben georiënteerd. Bewaar jij die brochure maar, totdat we samen een leuk plekje hebben gevonden voor deze beeldjes. Als jij nu eens jouw huis verkoopt in Kaag, dan is mijn probleem gauw opgelost. Dan hoef ik ook niet met een stel vreemde dames in een groep te gaan zitten. Ik ga liever verder met iemand die ik goed ken. Maar maak niet dezelfde fout als Di. Daar hebben Wij immers al genoeg van geleerd. Nu Mohamed nog! Wellicht is het een goed idee dat hij zijn naam verandert. Want als je hier op Hoog Catharijne een keer 'Mohammed' roept, dan reageert praktisch de helft van de omstanders. Hij kan zichzelf dus beter Moe Moe noemen, of Moemy. Dat lijkt op Mummy. Dan hebben ze die pyramides niet voor niets gebouwd in zijn geboorteland. Hij kan dan in de toekomst worden opgezet, net als Karel de Grote, zoals ik dit weekend las in het NRC. Jammer dat ik niet met mijn beoogde partner over twee jaar in zijn kasteel kan gaan wonen volgens afspraak met de Valkhofstichting. Ik houd het dus verder bij 'Djohennes Vénderhaydn' for the time being - zo sta ik daar immers al te boek - en ga ik binnenkort weer kijken naar een leuke bruidsjurk bij Harrods Knightsbridge. Die zien er mooier uit dan hier aan de overkant. DMD n.v. mag dan de standbeeldjes van mij maken en aldaar te koop aanbieden. Dat mag jij wel laten weten aan Bart Cossey, de directeur. Hij is bereikbaar onder telefoonnummer ******. Elke dag van 9 tot 21 uur. Of per fax ******. Ik zie dan wel graag een verdeelsleutel van hem tegemoet van de te verwachten winst ten behoeve van The Business. Dan zul je zien hoe snel Gele Peter op bezoek komt. Hij heeft nog een glaasje champagne van me tegoed. En ik ook nog van jou. Dat is dus wederzijds. Dus ga maar gauw aan het werk als je tijd hebt, want we kunnen Nico niet langer laten wachten op het aan hem beloofde ritje. Dan koop ik ook een pet voor hem. Maar niet met eikels op de klep. Dan kan hij wellicht al op 27 maart aan het werk als hij weet hoe hij moet rijden in Madrid. Anders doe ik het zelf wel. Want je moet daar wel stevig kunnen rijden op de Castellana. Als een speer eigenlijk. Wellicht kan José María zijn auto aan ons beschikbaar stellen voor een rit naar La Zarzuela (als hij tenminste beschikt over een Rolls). Dat paleis ligt immers niet zo ver bij hem uit de buurt. Ik ben ervan overtuigd dat hij het leuk zal vinden om weer eens bij te praten en zijn vrouw ook. Het is immers al meer dan dertig jaar geleden dat ik met de Familie Aznar van gedachte (nieuwe spelling), alsmede gedachten heb gewisseld op een camping in Torredembarra en in die tussentijd hebben we nogal wat veranderingsprocessen op gang gebracht en ontwikkelingsdoelstellingen gerealiseerd.

Wellicht kun jij bij die gelegenheid Het Beste met Ana Botella praten. José ("Pepe" entre amigos) is dit jaar immers vergeten zijn kerstkaart door haar te laten mede-ondertekenen. Je moet het natuurlijk allemaal zelf weten, maar het lijkt mij wel handig om JA te zeggen. Mijn JA heb je immers al jaren (en nog op een nétte manier ook) en dat krijgt niet iedereen. Voor de goede orde stel ik je ook nog in kennis van mijn voormalige berichtgeving aan DMD in Terneuzen: 12 november VERZOEK. In dit verband stel ik jou thans ook in kennis van de brief die ik op 18 september daaraan voorafgaand aan de secretaris van de Spaanse Kroonprins heb gezonden: TENDER LA PUENTE. We zullen dus ook een afspraak moeten maken met de Spaanse Kroonprins. Dat mogen We niet vergeten. 17.40 Terug van de fitness. Gesproken met Professor Knol over processtrategie zoals hierboven beschreven alsmede het Probleem Al Fayed. Ik heb hem laten weten dat Wij hem thans schaak hebben staan en het aan hém is om te voorkomen om straks 'mat' te zijn, zoals zijn zoon is overkomen omdat hij mijn plannen heeft Ver Knold. What's in a name? In de saunacabine met enkele heren gecommuniceerd over het thema communicatie onder het motto 'Gedachten verspreiden zich snel'. Daarbij heb ik ook mijn positie in het Verenigd Koninkrijk uiteengezet. Vandaar dat ik iets later ben dan anders. Overigens bestaat er voor mij slechts één echte mummy en dat is de 'Queen Mum', omdat Zij goed de weg weet in Lord Leicester Hospital. Vandaar Haar portret als bijlage bij deze brief. Bij Scheepstra weten ze nu waarom ik Heart Fitness doe bij hen. De heer Knol noemde daarbij jouw naam. Dus mijn vuur van Henley en Wassenaar Brandweer.

Daar heeft de aardige dame met het blonde haar van de receptie voor zorg gedragen. "Ik moet nu toch ook iets nieuws bedenken, nu ik mijn vriendin kwijt ben?" zei ik haar. "Ja, zei ze. Dat kun je beter doen dan achter de gordijnen gaan zitten." "Kom maar eens gauw achter de schermen vandaan", adviseerde mij Dolphine ooit tijdens een leuk gesprek op de boulevard in NOORDWIJK. Onder het genot van een kopje koffie. Dat doe ik dus bij deze. WITH LOVE Y AMOR.

24 FEBRUARI 1998 OPLOSSING FINANCIËLE PROBLEMEN TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA DRS E.H. HALBERTSMA