Vrijdag 12 juli 2002 KPMG geeft geen oordeel Hier kan ik voorlopig even mee leven. Dan probeer ik dit weekend de vertaling af te maken. 11.43 Ik las in mijn vertaling van 29 juli 1997: "Ik las dus met tevredenheid op pagina 11 van 'The Sun' 'Di was geheel in beslag genomen door de Financial Times toen ze gisteren haar West Londense 'gym' verliet. Met 17 miljoen pond uit haar echtscheiding is zij klaarblijkelijk op zoek naar een gezonde rente'. Als je het kapitaal investeert in de Holding Company zullen We geen enkel probleem hebben om investeerders in de andere bedrijven te vinden. Dit vormt dus de grondslag voor de Claim op Harrods. Ongeveer 40 miljoen gulden = 18,15 miljoen euro. Onder 31 juli 1997 lees ik over de sollicitatie van de Russische Marina George uit Canterbury. Zij kan wellicht behulpzaam zijn bij de vertaling van mijn boek in het Russisch en de verkoop in het Verenigd Koninkrijk. Als ik op de astroloog moet afgaan bevindt mijn map met de originele brieven zich onder mijn vrienden in de Winthontlaan in Utrecht. Ik kom hier nog op terug. Op 1 augustus 1997 heb ik Diana het volgende over haar geschreven: "Het zou aardig zijn als jij met de Lady zou kunnen spreken. Zij is geboren in Moermansk in Rusland. Zij is lerares geweest. Zij gebruikt haar eigen zakelijke computer-apparatuur. Macintosh net als ik. Zij is gespecialiseerd in bankieren en financiën, industrieel en commercieel, computer- en informatietechnologie, juridische en algemeen technische teksten, werkt met Engels als brontaal en Russisch als doeltaal. Zij is in staat om het gehele Verenigd Koninkrijk door te reizen en overzee. Als tolk heeft zij ervaring in congrestolken bij uiteenlopende discussies tussen het 'Local Government International Bureau' en Sovjetvertegenwoordigers op ministerieel niveau. Zij heeft meegewerkt aan een presentatie van het Britse Film en Televisie Festival in Kiev door de Centrale Onafhankelijke Televisie. Zij is gecontracteerd geweest om op te treden als enige tolk voor Hewlett-Packard limited in de loop van een serie ongepubliceerde gesprekken met Russische officieren van hoge rang, inclusief voormalige ministers. In 1992 is zij aangenomen als tolk van de ministeriële delegatie van de Oekraïne tijdens het op het Verenigd Koninkrijk gerichte congres over Openbare Werkgelegenheidsvoorziening, georganiseerd onder auspiciën van het Ministerie van Werkgelegenheid. Zij heeft aan een serie rapporten gewerkt van Coopers & Lybrand. Het is een goed profiel dat zij heeft. Wellicht zou zij een helpende hand kunnen zijn bij de opbouw van het netwerk in Engeland. Ik beschik nog wel over haar toenmalige faxnummer in Canterbury." Dat heb ik nu ook in versie 1 van mijn vertaling opgenomen. Wellicht kan Yoyo Olivier uit Arnhem ook nog een bijdrage leveren. Zij is vorig jaar ook nog in Canterbury geweest. 15.41 Verzonden aan Haags Juristen College (Cyprus) Subject: Een verhaal uit Cyprus. Geachte heer Van der Meer, Het doet mij deugd van u en de heer Croughs te hebben vernomen dat mijn brieven altijd met veel belangstelling op Cyprus worden gelezen. Ik ben nu bezig met de vertaling van mijn boek in het Nederlands. Dat schiet al aardig op. Aangezien zich hiervan ook een stukje op Cyprus afspeelt wil ik u het onderstaande fragment niet onthouden. Veel leesplezier.

"Zaterdag, 2-08-1997 Opnieuw een telefoontje van de veiligheidsman. Hij had vandaag al een afspraak. Ik heb hem voor aanstaande dinsdag uitgenodigd omdat hij is aanbevolen door mijn oude vriend en collega van het Institute of English Studies. Schorpioen: 'Ouders of oudere familieleden kunnen uw plannen frustreren in de overtuiging dat dat het beste is voor u. Zij zijn zich niet bewust van de voorzorgsmaatregelen die u heeft genomen. Thuis kan er een strijd om de macht ontstaan'. Dat kan ik mij voorstellen sinds ik de brief heb ontvangen van de heer G.P. Mitchell van Her Majesty's Tax Collector. Maar het zal geen strijd om de macht worden, slechts een interne regeling van verantwoordelijkheden aangaande het verleden en de toekomst. Bovendien: Logica is het antwoord op elk probleem. Kreeft: 'U geeft waarschijnlijk meer geld uit dan u van plan was, maar u heeft het gevoel dat het goed is besteed. Als u werk mee naar huis heeft genomen, is daar niets mis mee, zolang u niet overdrijft. U kunt een talent ontdekken in uzelf'. Ik heb pagina 11 gelezen van The Sun. Ik ben zo blij voor jou dat je jouw kinderen terughebt en met hen kunt uitgaan vanuit je eigen huis en naar jouw eigen zuster. Het zijn fantastische kinderen. Het artikel toont ook aan dat het mogelijk moet zijn het theater hier op dezelfde manier te kunnen bezoeken als onze koninklijke vrienden. Ik heb ook gelezen op pagina 13: 'Een voormalig kerkelijk leider rekent erop dat Prins Charles met zijn maîtresse Camilla Parker Bowles zou moeten trouwen in Frankrijk. Brian Brindley, voormalig lid van de Algemene Synode van de Church of England zei dat de Prins het Kanaal zou moeten oversteken en het huwelijk sluiten tijdens een burgerlijke dienst. De 64-jarige schrijver - die schrijft in de Church Times - rekent erop dat zijn plan constitutionele problemen zou kunnen vermijden inzake Camilla's toekomstige rol. Hij voegde eraan toe: "Als Charles geen toestemming heeft gevraagd van de Koningin, zal het huwelijk niet wettig zijn in Groot-Brittannië. Zijn vrouw zal dus geen enkele Koninklijke rang of status verkrijgen - zij zou geen Koningin kunnen worden". Ik ben bereid om weer naar St. Mary's Church in Warwick terug te gaan. In gedachten steek ik de Noordzee nu al over. Schorpioen: 'Soms kunt u overvoorzichtig zijn en niet avontuurlijk, maar niet op dit moment. Dit kan een goede tijd zijn om anderen duidelijk te maken hoe teleurgesteld u bent geweest over het gebrek aan andermans enthousiasme. Maar wat na het weekend gebeurt zal u veel voldoening schenken'. Dat is exact waar. Ik ben inderdaad overbehoedzaam en aangaande mijn teleurstelling geef ik hier mijn brief weer aan de heer Nijpels: Uw verrassingspakket. Kreeft: 'Recente ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat u zich zeer zelfbeschermend voelt. En nu geld geen doel is, is het tijd voor u om te beslissen of een verbintenis alle moeite waard is. Wees echter niet te teneergeslagen. Iemand zal dit weekend voor u vallen'. Ik merk dat ik met het schrijven van deze brieven in het Engels heel wat nieuw Engels vocabulaire leer en ik Pitman ook niet meer nodig heb. En bovendien is het echt leuk om in de zon (The Sun) te kijken, maar ik denk dat ik in de toekomst wat hoogwaardiger literatuur nodig heb.

Terug van het concert van de Domtoren met Ary Abbenes. Het orkest was aan het collecteren voor een reis naar Engeland, een man met een gele pet. Een jongen met een rode pet stond vanaf de toren naar het publiek te schreeuwen met de vraag 'Willen jullie nog iets horen?'.

Toen verscheen de politie. Ik droeg mijn sweatshirt van Earls Court Gym en ik heb ze gezegd dat ze moesten vertrekken, omdat zij de manifestatie verstoorden. Hun baas, de heer JAN WIARDA, heeft zijn ridderschap aan mij te danken. Hij heeft mij goed geobserveerd tijdens de laatste Prinsjesdag op de Lange Voorhout. Daarna trof ik een paar mensen uit Zuid-Afrika. Het is leuk om ze te horen zeggen 'Ek versta dat'. Het herinnert mij aan Zahn Flower en ik zou dat land ook graag een keer bezoeken. Ik hoop dat Wij Ons daar kunnen vermaken. Zoals ik dat hier doe! Oh Yes. Ik heb Peter ook een brief geschreven en hem vanavond op de post gedaan.

De inhoud ken je al. Het betrof een paar gele bloemen tegen een paarse achtergrond en een priester in Warwick met de naam Brindley. Vanaf het dak van mijn huis zie ik een kat lopen. Ik zag dat Charles' favoriete gerecht GEROOKTE ZALM is, maar dat zijn chef Highgrove heeft verlaten. Dat herinnert mij eraan dat de heer Gerrit Zalm mij nog steeds 80 miljoen gulden verschuldigd is plus wettelijke rente. Het moet mogelijk zijn om dat geld binnen te halen voor de stichting. De heer Bolkestein zal zonder enige twijfel meewerken, want op Cyprus moest hij vluchten voor de pers en kreeg nadien een bord GEROOKTE ZALM aangeboden, maar niemand verscheen op zijn bijeenkomst. Ook onze Minister van Economische Zaken (de heer Hans Wijers) staat bij mij in het krijt, omdat hij eens heeft voorgesteld een 'paarse partij' op te richten, maar hij heeft het kantoor van de concurrent op het Domplein geopend in aanwezigheid van mijn goede oude vriend José María, zonder mijn toestemming. Zou je zijn echtgenote Ana Botella niet willen ontmoeten? Zij is zeer goed bekend bij Christie's. Het is jammer dat ze mijn paarse pen hebben gestolen. Maar het leven gaat verder. We zullen zeker nog een andere gelegenheid krijgen om de zonnebloemen te laten bloeien." Uit: Brieven aan Diana, Prinses van Wales. GOED WEEKEND, J.L. VAN DER HEYDEN COSTA DEL SOL.

Ik vond het jammer dat de printer het nog niet doet. Daarom ben ik met de trein van 18.06 naar Málaga vertrokken. Bij Espaceland heb ik een technicus verzocht langs te komen. Dat kan nog wel even duren. Vóór vertrek van de trein van 19.30 uur zag ik een aankondiging van het optreden van JULIO IGLESIAS aanstaande maandagavond 15 juli om 22.00 uur in het Sportpaleis van Málaga. Zoals ik al in mijn eerste bericht aan de directie heb laten weten is hij op 28 september van harte welkom in Brummen. Bij thuiskomst heb ik mijn buren uitgenodigd om maandag mee te gaan. Niels heeft echter direct contact met Julio's PR-medewerkster en ik denk dat het goed is dat ik eerst een gesprek met Julio voer in Ojén voordat hij naar Nederland overkomt voor een familiebezoek aan ons oude familiekasteel. Nadat ik de laatste week van juli 1997 goed heb bestudeerd ben ik er nu van overtuigd dat ik Julio en Miranda in Miami hoogstwaarschijnlijk het leven heb gered door Andrew Cunanan bij Winnie Sorgdrager aan te geven. Daar mag dus wel iets tegenover staan. Het zou aardig zijn als hij die vijftig boeken die ik hier heb staan ook van zijn handtekening voorziet. Niels Stemerdink neemt actie. In Netwerk werd Jan Peter Balkenende de nieuwe Vader des Vaderlands genoemd. Het ziet er dus naar uit dat hij mijn werk wil overnemen. Ik verwacht echter wel een goede taakverdeling. Wel leuk trouwens dat Julio het appeltjesgroen van het IES ook weer een plaats heeft laten geven in zijn affiche Entre mi Gente.

23.30 Verzonden aan Ronald Blankenstein Subject: Mijn Nederlandstalige boek. Beste Mieke en Ronald, Sinds dinsdag 9 juli is de verbinding met mijn beoogde directie in Nederland verbroken. Ik heb dus goede hoop dat er thans hard met mijn beleidsplan wordt gewerkt in de Lage Landen aan de Zee en het Verenigd Koninkrijk. Zojuist trof ik de heer Charles Siteur hier naast mij op het balkon. Met zijn vriendin. Leuk hem weer eens terug te zien. Nu ik met goed vertrouwen de zaken in het Hoge Noorden aan mijn Collega's kan overlaten heb ik nu wat meer gelegenheid om nog een paar persoonlijke zaken af te werken hier aan de Zuidkust. Ik ben nu bezig met de vertaling van mijn boek in het Nederlands. Het schiet al aardig op. Na het weekend hoop ik het eerste manuscript naar de directe belanghebbenden te kunnen sturen in het Centrum van het Koninkrijk der Nederlanden. Hoewel het boek eindigt met een zwarte bladzijde beleef ik toch nog veel plezier aan hetgeen er aan die fatale 31ste augustus 1997 in Parijs is voorafgegaan. Het hele verhaal is geschikt als scenario voor de nieuwe speelfilm SOLDAAT VAN ORANJE 2. Ik heb een fragment van 2 augustus 1997 vertaald uit mijn boek. Mieke kan zich die tijd in Utrecht nog goed herinneren denk ik. Na het verhaal over voormalig Minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin op het station van 's-Hertogenbosch ("Dag Mijnheer Van der Heyden. Dag Ernst") vond ik dit verhaal ook wel aardig. Als boven. Ik vond het jammer dat de printer het nog niet doet. Daarom ben ik met de trein van 18.06 naar Málaga vertrokken. Bij Espaceland heb ik een technicus verzocht langs te komen. Dat kan nog wel even duren. Vóór vertrek van de trein van 19.30 uur zag ik een aankondiging van het optreden van JULIO IGLESIAS aanstaande maandagavond 15 juli om 22.00 uur in het Sportpaleis van Málaga. Zoals ik al in mijn eerste bericht aan de directie heb laten weten is hij op 28 september van harte welkom op de Engelenburg in Brummen. Bij thuiskomst heb ik mijn buren uitgenodigd om maandag mee te gaan. Niels heeft echter direct contact met Julio's PR-medewerkster en ik denk dat het goed is dat ik eerst een gesprek met Julio voer in Ojén voordat hij naar Nederland overkomt voor een familiebezoek aan ons oude familiekasteel. Nadat ik de laatste week van juli 1997 goed heb bestudeerd ben ik er nu van overtuigd dat ik Julio en Miranda in Miami hoogstwaarschijnlijk het leven heb gered door Andrew Cunanan bij Winnie Sorgdrager aan te geven. Ik citeer:

"Zondag, 20-07-1997 De astroloog had weer gelijk. Mijn reis naar Amsterdam kon niet doorgaan, omdat mijn portefeuille is gestolen. Faxbericht naar de Minister van Justitie: "Geachte Mevrouw Sorgdrager, Ik doe u dit faxbericht persoonlijk toekomen gezien het grote belang voor de staatsveiligheid van Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Gisteren is rond 17.00 uur mijn polstasje met inhoud gestolen. Hij is later gevonden in een zijsteeg van de Oudegracht alhier. Hieruit is echter mijn portefeuille ontvreemd. De portefeuille bevat zeer waardevolle documenten zoals paspoort, rijbewijs, giromaatpas, eurocard, abonnement Lucaya, abonnement fitness centrum en bovenal persoonlijk zeer belangrijke foto's en brieven waaronder een kopie van een faxbericht aan u van vorig jaar. Ook mijn geld ben ik kwijt. De dieven hebben zeer zorgvuldig gehandeld en kunnen met behulp van de foto's tot chantagepraktijken overgaan. Onder andere jegens de Princess of Wales welke ik onlangs heb gemachtigd mijn bevoegdheden in het Verenigd Koninkrijk uit te oefenen. Ook bevat de portefeuille interieurfoto's van het Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden, waar Zij soms - incognito - te gast is.

De dieven hebben kennis genomen van bijgaande brieven van het Spaanse Hof en de Minister-President.

Ik verzoek U terzake ogenblikkelijk actie te laten nemen en prioriteit aan deze aangelegenheid te geven teneinde de daders zo snel mogelijk op te laten sporen voordat er ongelukken gebeuren met de prinses. Ze heeft het al moeilijk genoeg gehad. Bij voorbaat hartelijk dank. Hoogachtend,

INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales. J.L. Van der Heyden. Manager Benelux. Bijlagen: Brief Nr. 96MO05714 d.d. 26 juli 1996 van het Kabinet van de Minister-President; Brief d.d. 22 mei 1996 van de 'Casa de Su Majestad El Rey'. P.S. Ik heb aangifte gedaan bij de politie, maar ik kan mij niet voorstellen dat zij het grote belang hiervan inzien. De bankbescheiden van de Stichting Cervantes Benelux zijn inmiddels terug."

Dinsdag, 22-07-1997
Om 13.00 uur heb ik het volgende faxbericht naar de heer Sharp gestuurd: "Betreft: Onderzoek. aantal pagina's: 2. Geachte heer Sharp, aansluitend aan mijn faxbericht van gisteren zend ik u hiermede voor onderzoeksdoeleinden een kopie van mijn gestolen rijbewijs met nummer 3114763650/068187038. Het nummer van mijn gestolen paspoort is K 147958." Om 13.15 hetzelfde bericht naar mevrouw Sorgdrager. Daarna ben ik gaan winkelen en liep een travestiet tegen het lijf. Ik was zeer geshockeerd door het artikel in de Telegraaf (pagina T9) over de moordenaar van jouw geliefde Gianni Versace. Ik heb hem waarschijnlijk herkend als de travestiet die ik gisteren tegen het lijf liep. Daarom heb ik om 10.00 uur onmiddellijk het volgende faxbericht verstuurd naar mevrouw Sorgdrager: 'Betreft: Veiligheidsmaatregel. Aantal pagina's: 2. Geachte Mevrouw Sorgdrager, Aansluitend aan mijn faxbericht van gisteren 13.15 uur meld ik U dat ik gisteren op bijgaande foto afgebeelde persoon, of iemand hierop gelijkend, gistermiddag rond 15.00 uur de winkel van Albert Heijn aan de Voorstraat te Utrecht heb zien binnengaan. Het was een opmerkelijke, als travestiet uitgedoste, verschijning. Aangezien de heer Versace wekelijks in rechtstreeks telefonisch contact stond met mijn beoogde partner sluit ik niet uit dat deze persoon vanuit Florida naar Nederland is gevlucht. Het is een koele killer. Ik vrees dus wederom voor mijn leven en hoop in alle veiligheid mij rustig naar het Fitness Centrum Scheepstra aan de Oudegracht 40 te kunnen begeven, waar ik dagelijks heart fitness doe. Hoogachtend, INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales. J.L. VAN DER HEYDEN. Manager Benelux. Bijlage: 'Moordenaar Versace was op feestje van z'n slachtoffer'.".

Ik sluit niet uit dat hij mijn paspoort gebruikt. Terug van het politiebureau Ik heb een officieel proces verbaal laten opmaken door de heer Ad Kreuger.

Vrijdag, 25-07-1997 Ik las dat Cunanan gisteren een eind aan zijn leven heeft gemaakt in Miami. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat ik hem hier afgelopen maandag heb gezien. Afgelopen dinsdag werd hij hier achterna gezeten door de politie. Dat veronderstel ik omdat er een verhoogde politie-activiteit was in de rode wijk waar hij zich verscholen kan hebben. Ik zie dat gezicht nog voor me. En ik heb een goed geheugen voor gezichten. Ook als zij een pruik dragen. En dat deed hij. Hij droeg ook een rood met paarse bikini, bedekt met een doorzichtige stof en hij liep op schoenen met hoge hakken. Zijn gezicht was opgemaakt met rode en paarse make up. Ik denk dat hij afgelopen dinsdag rechtstreeks naar Miami is teruggekeerd en een eind aan zijn leven heeft gemaakt nadat hij was opgejaagd. Als jij met de heer Versace over mij hebt gesproken zou ik wel eens zijn volgende doelwit zijn geweest op zijn dodenlijst en vliegtuigen vliegen heel snel van het ene deel van de wereld naar het andere, zoals je weet. Het is bizar. Maar dat probleem is opgelost en ik kan verder. Gelukkig zonder het gevoel te worden bedreigd. Op 21 juli heb ik een brief gestuurd naar de klantenservice van de Nederlandse Spoorwegen, met de volgende tekst: VOORDEEL-URENKAART (1). Vandaag heb ik van hen een brief ontvangen met het volgende bericht: 'Utrecht, 23 juli 1997. Geachte Heer van der Heijden, U heeft ons verzocht om een duplicaat van een 'Voordeel-urenkaart'. Tot onze spijt kunnen wij niet aan uw verzoek voldoen, aangezien u niet in ons systeem staat geregistreerd als houder van een Voordeel-urenkaart. Waarschijnlijk had u een Rail-actiefkaart in uw bezit en voor deze kaarten worden er helaas geen duplicaten verstrekt etc. etc'" Daarom heb ik dat gecontroleerd en vastgesteld dat iemand anders in het systeem was geregistreerd onder nummer 726017, woonachtig in Helmond. Dat moest ik dus regelen en verzond vandaag een brief: VOORDEEL-URENKAART (2). Ik heb pagina 1-5 van The Mirror gelezen en 4 en 5 van The Sun. Ik citeer enkele zinnen en geef mijn reacties. "Het drama begon om 15.58 uur lokale tijd op woensdag toen een huismeester de politie vertelde dat hij was aangesproken door een man van wie de beschrijving van Cunanan paste". Dat was om 22.58 uur Nederlandse tijd. 36 uur na mijn faxbericht aan mevrouw Sorgdrager. 35 uur nadat ik de toegenomen politie-activiteit had gezien en gehoord in de nabijgelegen prostitutiewijk. "Niemand kan blij zijn dat het is geëindigd met zoveel doden door het hele land", zei Mayco Villafana, woordvoerder voor de Greater Miami Convention en Visitors Bureau. "Het is zeker een tragedie en ik vind dat iedereen zich opgelucht kan voelen dat de 'law enforcement' in staat was hem te vinden". Ik vraag mijzelf af wanneer ik uiteindelijk word beloond. "Hij was getrouwd met een Spaanse vrouw die hij drie jaar geleden in een bar in San Diego had ontmoet en van wie hij een kind had. Zijn goede vriend Georgi Kalamaras zei gisteren: "Andrew is met dit meisje getrouwd om haar een groene kaart te bezorgen om in de VS te kunnen blijven. Maar hij werd verliefd op haar". Dit is opnieuw een aanwijzing dat ik zijn laatste doelwit was omdat er enkele Spanjaarden zijn die het niet bevalt dat ik de naam gebruik van hun nationale held. "De afgelopen dagen had de geldloze gigolo aan vrienden bekend dat hij werkte op de bekende straathoeken in de buurt van de plaats waar de travestiete prostitués rondhangen op de Santa Monica Boulevard en La Brea". Ik kwam hem tegen in een soortgelijke omgeving. "America vierde gisteravond feest nadat de krankzinnige seriemoordenaar die de homoseksuele modelegende Gianni Versace had neergeschoten zichzelf door het hoofd had geschoten. En burgemeester Seymour Gelber van Miami's Beach verklaarde: "God zij dank is de nachtmerrie voorbij". De opgeluchte burgemeester voegde daar aan toe: "Voor het eerst kunnen de mensen 's nachts rustig slapen. Deze idioot is van de straat". Miami's politiechef Richard Barreto zei: "Zijn bewind van terreur is voorbij". "Mannelijk prostitué Cunanan, 27, was het doelwit geweest van een massieve jacht sinds de moord op Versace. Een bron bij de politie vertelde: "De huismeester zag een vreemdeling met een rode hoofddoek op zijn hoofd". Je weet wat dit betekent Diana. Ik zie zijn foto en ik ben positief. Ik heb een fotografisch geheugen en herken mensen ogenblikkelijk. Een vlucht van Amsterdam naar Miami duurt 10 tot 12 uur. Ik geloof niet dat hij de hele tijd op de woonboot verscholen heeft gezeten na zijn laatste moord. Mijn theorie is dat hij heeft geprobeerd hulp te zoeken bij Nederlandse criminele organisaties en hij gedacht heeft dat hij veilig was in Nederland. Maar alle Nederlandse criminelen zitten tegenwoordig in de gevangenis. Nadat hij dinsdagochtend om 11.00 uur door de Utrechtse politie was opgejaagd is hij naar Miami teruggekeerd en heeft zich gerealiseerd dat zijn spelletje uit was.

Zondag, 27-07-1997
Ik heb de waarschuwing van de astroloog uitsterst serieus genomen en ben dit weekend uit Utrecht weggegaan. Ik kom zojuist terug uit Lucaya. Daar had ik een gesprek met de directeur/eigenaar en heb hem mijn ervaringen verteld van de afgegelopen week. Zij speelden ogenblikkelijk 'Por el amor de una mujer' van JULIO IGLESIAS. Hij en zijn Nederlandse vriendin MIRANDA RIJNSBURGER kunnen nu ook van een rustige nachtrust genieten. Voor de goede orde ontvang je hierbij een kopie van mijn faxbericht aan mevrouw Sorgdrager van afgelopen dinsdag en het artikel 'Moordenaar Versace was op feestje van zijn slachtoffer'. "

Daar mag dus wel iets tegenover staan. Het zou aardig zijn als hij die vijftig boeken die ik hier heb staan ook van zijn handtekening voorziet. Niels Stemerdink neemt actie. In Netwerk werd Jan Peter Balkenende de nieuwe Vader des Vaderlands genoemd. Het ziet er dus naar uit dat hij mijn werk wil overnemen. Ik verwacht echter wel een goede taakverdeling en betaling van mijn declaratie. Wel leuk trouwens dat Julio het appeltjesgroen van het IES ook weer een plaats heeft laten geven in zijn affiche Entre mi Gente. Laat even weten of je dit bericht hebt ontvangen. Wellicht zien wij elkaar maandagavond in EL PALACIO DE DEPORTES DE MÁLAGA .

13 JULI 2002 VASTSTELLINGEN