TELEFAX 21 juli 1997. 13.15 uur. Betreft: OPSPORING Aantal pagina's: 2. Geachte Mevrouw Sorgdrager, Aansluitend aan mijn faxbericht van gisteren ontvangt U bijgaand een kopie van mijn gestolen rijbewijs onder nummer 3114763650/068187038. Het nummer van mijn gestolen paspoort is K 147958. Ik hoop dat snel tot arrestatie van de betreffende groepering zal worden overgegaan.

22 JULI 1997 VEILIGHEIDSMAATREGEL TER ATTENTIE VAN MINISTER SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN