2 maart 1998 Betreft: AFDELING BEDRIJFS CONTACTEN. Kenmerk: JH/LH980302. Beste Liesbeth, Deze brief staat in het kader van de veranderingsprocessen die thans binnen ons invloedgebied plaatsvinden. Maandag 2 maart 1998 Op dit moment zie ik geen al te grote problemen thuis. Met 'thuis' bedoel ik in dit geval Nederland. Wij hebben immers ook nog een belangrijke invloed in Spanje, de Verenigde Staten van Amerika en Engeland. Daarom ga ik hieronder tot enkele nieuwsanalyses over aangaande de ontwikkelingen binnen onze invloedsgebieden.

1. Nederland Belangrijke ontwikkelingen doen zich thans voor in Groningen, zoals te lezen in het artikel "Een rode stad verbleekt" in het NRC van afgelopen zaterdag 28 februari. Verantwoordelijk voor dit veranderingsporces is de heer Drs Tjitse Breuker. Ik ga hierop niet inhoudelijk in. Het resultaat wordt pas zichtbaar na aanstaande vrijdag. Voorts valt mijn oog op de advertentie "Met dit instituut blijven topmanagers hun tijd vooruit. Veel topmanagers die beseffen dat bijblijven met een bedrijfskundige opleiding eigenlijk een must is, kunnen zich onmogelijk wekelijks een middag en avond vrijmaken. Het IBO, Instituut voor Bedrijfskundige Opleidingen in Slot ZEIST, lost dat dilemma voor u op met de introductie van het Senior Management Programme: State of Tomorrow. Dit programma, dat afgestemd is op zowel nationaal als internationaal werkgebied, bestaat uit vier volle weken die u gespreid over een aantal maanden kunt volgen. Dat levert grote voordelen op. U concentreert zich een week lang volledig op het aanscherpen en actualiseren van uw kennis in de opleiding van uw keuze. Een effectieve vorm van éducation permanente waarmee u trefzeker inspeelt op de steeds veranderende omgeving en uzelf continu scherp houdt. De studiestof is omvangrijk maar direct toepasbaar in de praktijk. Het tempo ligt hoog en de vele cases - die ook door de deelnemers ingebracht worden - maken de opleiding sterk interactief. Een vruchtbare omgeving waarin u gemakkelijk interessante zakelijke contacten legt. De docenten van het IBO hebben (inter)nationaal een grote reputatie in bedrijfsleven en academische wereld. Wenst u meer informatie over ons Senior Management Programma: State of Tomorrow? Neem dan contact op met Karin Scholten van het IBO, Slot ZEIST, Postbus 573, 3700 AN ZEIST, etc." Het is leuk de naam van Karin weer eens te zien. Zij is een oud-collega van mij. De laatste keer dat ik haar heb gesproken was in de tijd dat ik met jou samenwerkte. Mijn juridische procedure tegen de oprichters van het bedrijf waarvoor zij thans nog steeds verantwoordelijkheid draagt was in het najaar daaraan voorafgaand afgerond. Ik herinner mij die dag nog als de dag van gisteren. Ik maakte toen een fietstocht door de bossen en weilanden rond Kasteel Hoog-Moersbergen. Plotseling kwam ik Karin tegen en vertelde haar dat ik bij de Baak werkte. "Oh, wat leuk" zei ze, "Mijnheer Lulofs, dat is toch zo'n aardige man. Hij geeft bij ons soms gastcolleges." Een naderend onweer heb ik die middag niet kunnen omzeilen. Temidden van 'Donner und Blitz' ben ik door de stromende regen naar huis gereden. Ik had geluk dat ik toen niet door de bliksem was getroffen, zoals mij ooit eens is overkomen onder de Eiffeltoren in Parijs. De advertentie van het IBO is voor mij aanleiding om de volgende fax te verzenden: 2 maart 1998. Tijdstip: 12.15 uur.

2. Spanje Hiertoe haal ik teksten aan uit twee artikelen in het NRC van 27 februari. Celstraffen voor Spaanse fraudeurs. Zij zijn daar nog niet zo sterk in strategische communicatie. Daar ligt dus nog een flink marktsegment open voor ons produkt. Bespreek dat maar met Ana Botella.

Dat zal zij leuk vinden. Wellicht kunnen wij dan binnenkort samen een tochtje met ons vieren maken in hun roeibootje. José María heeft immers al een leuke verrekijker aangeschaft. Die hebben we dan wel nodig om de bewegingen om ons heen gade te slaan. Ik denk niet dat Pepe zich ernstige zorgen hoeft te maken zolang wij hem persoonlijk blijven ondersteunen. Het is dan wel zaak dat hij een bijdrage levert aan het maandblad "Cervantes", dat in drie talen in Spanje, Benelux en Groot-Brittannië op de markt wordt gebracht. Een leuk onderwerp om gezamenlijk te bespreken. De chantagepraktijken in Spanje moeten vanaf nu ook maar eens afgelopen zijn. Daar hebben al te veel mensen last van gehad. Goed dat Wij ons netjes hebben gedragen. Er moet toch één couple zijn met een voorbeeldfunctie in Europa. Daarom sluit ik deze Spaanse analyse af met een variant op de uitspraak van Professor Knol:

"Ende Conspireert niet, dan sal het Waerachtig Wel gaen"

3. USA
Bijgaand ontvang je een kopie van artikelen over onze Amerikaanse vrienden Jerrry & Cherry Meadows en Ron & Toby Hale.

Zij zijn van mijn Nederlands-Britse relatie op de hoogte, zoals je weet. Je hebt Jerry's handtekening in rode inkt. De toiletten van de dames Meadows and Hale zijn overigens Rood en Geel. Wel aardig van hen. Vind je niet? De foto van mij met Toby en Ron krijg je nog wel (bij deze).

Hij is gemaakt door Leon van der Heyden, maar Leon heeft zijn rolletje nog niet ontwikkeld, omdat hij het te druk had met zijn gasten uit Canada. De foto's met Hans en Debbie Frick zijn woensdag klaar. Ik zal ze je ogenblikkelijk opsturen. Zij zijn immers ook goede bekenden van de op Amagram afgebeelde vrienden en jij kunt denk ik nog wel een opstekertje gebruiken voor de rechtsziting van vrijdag. Ik laat alle foto's overigens afdrukken bij Dixons. De medewerkers van Dixons in Staines kunnen ook nog een goede bijdrage leveren aan het verhaal dat hieronder wordt voortgezet.

4. Verenigd Koninkrijk
Thans staat het vraagstuk over de troonsopvolging centraal in Engeland. NRC 28-12-98 Gelijke kansen op Britse troon. In dit verband lees ik ook in de Telegraaf van vandaag Prins William wil niet op de troon. Ik kan mij zeer goed in William verplaatsen. Ik beschouw hem immers nog steeds als één van mijn vier kinderen. De in het artikel aangehaalde problematiek kan ik mij nog goed herinneren. William zou Diana hebben geadviseerd het Verenigd Koninkrijk te verlaten. Ik heb Diana - zoals je kunt lezen - daarop het volgende geadviseerd. Ik herhaal de belangrijkste passage uit mijn Weekly Report 29.

"Utrecht, 18 July 1997. My Dear Royal Highness,
Still ten weeks to go. So there is still a lot to organize. But We'll manage. As You decided to make an important announcement I send You my last information already now.

15-07-1997
The astrologer was right.
Mrs Van Putten called yesterday evening that she could not come today. We postponed the meeting till next week 21 July. The evening of what I call Engagement Day was quite a happening. I visited the Dom Tower with a group and was guided around by an architect who knows everything about bells. He is also very familiar with our queen. First we climbed the tower until the top from where I could see the tree behind my appartment. It is not possible to look into my house from there. So I can imagine why the photographers have to work from the roofs where I am looking at. After the visit we listened a carillon concert in the courtyard of St. Martin, the patron of this town. I was specificly touched by song number 4: NUN KOMM DER HEIDEN HEILAND, specially arranged for the occasion.

After having a red wine with the architect I had to send some fax messages. For example to my lawyer because I found a brochure with language courses of Instituto Cervantes Domplein although they know that it is forbidden. So I sent the following message to Knijff & Partners (22.40 St. Tropez Time):

'Concerns: Our Spanish friends, Dear Mr Thiel. I would like to inform you about added brochures of our friends on the Domplein where I climbed the tower this evening and enjoyed the carillon concert of Klaas de Haan. I enjoyed particularly number four of the concert: NUN KOMM DER HEIDEN HEILAND. I am prepared to tolerate the Spaniards, but now it's getting time that they are going to pay. Of course you are cordially welcome 'on the Neude'. Meantime I proposed my British collaboration partner to contract matrimony. She jumped a hole in the air today. In the confidence having informed you according to your wishes We remain... etc. etc.'


NUN KOMM DER HEIDEN HEILAND

I already had sent a fax to Mrs Sri Kalikamba Swami and Mrs Elma Jantzen (I don't know how her name is spelled) of the Foundation Healing Voice & Music:

'Dear ladies,
With a lot of pleasure I remind your presentation of yesterday in Leeuwarden and our conversation afterwhile regarding a number of photographs that I have taken. As a result of this discussion herewith I send you my Mission Statement of the Foundation Cervantes Benelux. Until now this foundation almost did not have enjoyed income. So it's getting high time. Perhaps we could search together for a solution. As soon as the photographs will be ready I will come by. Also with the photograph of my colleague who shows such a strong resemblance with Mrs Jantzen. I have the honour to enclose also a photograph of mine amongst some of my subjects (the Dutch Government). Regarding the performance of 26 September I need in principle two tickets. Loge please, in the center, because that would be appreciated by my aimed future partner. Today she jumped already a hole in the air. I invited her already for the performance. As soon as I can report something in definitive I will get into contact with you. etc.etc'

It concerns the Diana Project of course. I quote some lines of Page 2 of The Mirror of yesterday and permit myself to give some personal comments. At that time I found myself in Het Stadhouderlijk Hof. I visited Harrods last April and was particularly interested in the department of wedding dresses. I think I have to visit Harrods again. I note that the swimsuit has the IES green colour and the Nassau blue stripes. I wonder when I will see the red, purple and orange bikini that I sent on occasion of Valentine's Day, supported by real friends. I received the message that I can collect certified letter 3S RRRS 8962724 of the District Council at the post office after 14.00. I went to the shopping center Hoog Catharijne 'Beating Heart of the Netherlands'. The barrel organ played 'There is no stronger heart than that of mine' and four young children were playing the violin on the place were not so long ago junks were dying as the victims of criminals. Now everything is improving. There is peace and order now in our Heart. IPrinces William, 15, and Harry, 12 have to obey their natural mother. You can not leave Britain because it's against my plans. And no one can change muy plans. I have told that to Mr Sharp at ETON COLLEGE and he agreed with that! I note that you are going to herald a major change in your life. You're welcome. I see you sitting on a roof. Where are you thinking about? And why are you sitting there? Do you like a warm country? Perhaps We could go and live in Spain in the future. I love you Di and I understand what the landmine action means to you. This world must be better and it will. I went to the District Court to request to accelerate the procedure and sent the following fax message to Mr Sharp: Concern. I noticed a telephone call on my GSM, starting with 00 44. I did not react. First they have to think things over. I read the article 'Why doesn't Diana have any friends her own age?' In my opinion the article is very narrow minded. The truth will come out and they will see. It seems if everyone neglects that you have the right to take your own decisions and they are thinking for you. That's not good.

16-07-1997
During my sleep I was called in the middle of the night (01.30). A man called
Mark Löwenstein from Utrecht told me that my telephone number had appeared on his GSM screen. He asked me if I was going to marry the Princess of Wales. 'Dat klopt' (that's right) I said, although I was half asleep" Op dat moment zat Diana in de val en kon er niet meer uit. Ik kan mij dus nu ook goed voorstellen dat William er geen zin meer in heeft nu hij zijn moeder is kwijtgeraakt. Zij betekende immers alles voor hem. Daarom zeg ik Hem bij deze de First Presidency of the European Cervantes Foundation toe, zodat hij thans in de voetsporen van zijn geliefde overleden moeder kan treden. Ik zal hem daar verder bij helpen. Dit is mijn besluit van vandaag. Hij zal hierdoor meer macht verkrijgen dan welke toekomstige koning of koningin van Engeland dan ook. Ik reken derhalve op dat punt ook op de medewerking van The Princess Diana Fund. Diana heeft kennelijk een kwart van haar vermogen nagelaten aan iemand anders dan de boys. Ik wacht de ontwikkelingen af en zal een kopie van het testament opvragen. Ik neem aan dat men bij Christie's weet waar ik dat kan verkrijgen. De advocaat kennen wij inmiddels al, maar ik heb de naam niet meer paraat. In een shocktoestand laat het geheugen het immers vaak afweten, zoals bij Trevor Rees Jones. The Mirror meldt dienaangaande vandaag het volgende. Page 1: "Exclusive: My Story by Trevor Rees-Jones I'm remembering more and more.. the flashbacks are so vivid. DIANA'S BODYGUARD SPEAKS: SEE PAGES TWO AND THREE. 'I HAVE NOT BEEN PAID. After his latest flashback Trevor Told the Mirror what he recalled and it is those details he wants to pass to the judge. Dat is een verstandige beslissing van Trevor, hoewel ik uiteraard niet erg gelukkig ben met een zogenaamd Dodi Fayed International Charitable Foundation. Want zo charitatief was de Egyptische schaakmeester niet. Dit is geheel in strijd met onze principes. Voorts lees ik page 13 en denk daarbij aan 13 november 1996:

"Diana was the people's Princess and her concert should be a people's price". Ik ga niet inhoudelijk op deze informatie in. Het betreft de door Charles vastgestelde toegangsprijs voor het concert van 27 juni. Een buitenstaander heeft naar mijn idee geen enkel recht om die beslissing aan te vechten. Op de eerste plaats was Di mijn partner en Charles haar eerste bloedverwant. Dat is dus ook de reden dat ik Charles als enige toesta in Diana's naam te handelen, mede gelet op mijn beoogde partnership met hem. Dit is een tweede persoonlijke beslissing vandaag. In dit verband meld ik je dat ik vanmiddag de tickets heb ontvangen van het NBBS. Het vluchtschema is alsvolgt:

Van Naar Vluchtnr Datum Vertrek Aank.
AMSTERDAM MALAGA 619 14 MAART 14:10 17:05
MALAGA AMSTERDAM 620 28 MAART 20:00 22:45

Als jij nog gelooft in de sterren, dan zie ik je op 14 MAART in datzelfde toestel. Je zou er niet alleen mij een plezier mee doen, maar ook mijn kinderen. Mijn oudste zoon schrijft op het moment een musical in samenwerking met Frank Sanders. De musical heet 'Frankenstein' en het thema is De Nieuwe Mens. Zijn hoofdfiguren heten Victor, William en Elizabeth. Jij en ik kunnen er voor zorgen dat die figuren thans tot leven komen. Dan kan ik ook weer een nieuwe Mazda kopen, want ik hoef niet de hele dag in een Rolls te rijden, want er zijn al meer Nederlanders die dat doen volgens de Panorama van deze week en ik houd toch wel van exclusiviteit. Hoewel ik er geen bezwaar tegen heb als iemand mij nabootst, maar dan dienen zij dat er wel bij te vermelden. Overigens: als wij in Spanje al zaken kunnen doen hoef ik geen 350 gulden uit te geven aan Meeting Point. Dat geld kan ik dan goed besteden voor het huren van een auto, om dan samen naar Madrid of Córdoba te rijden. Hier bij King Arthur's ontwaardde ik in de bekende grafitti-letters het opschrift "ISM" in het rood en op een verkeersbord het opschrift "LOVE" in het geel. Dus supporters hebben We inmiddels genoeg. HARTELIJKE GROET, JOHN VAN DER HEYDEN. Bijlagen: Kopieën voorpagina Amagram Duitsland, februari 1998 + pagina's 6 en 7; Uitnodiging Christie's aan client number 361106; Brochure 'De nieuwe Mazda 626 Wagon'.

3 MAART 1998 ZEVEN PEPERMUNTJES