Donderdag 18 maart 2004

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

RTL4 kan ik niet meer ontvangen op mijn schotelantenne. Op zich ben ik daar niet zo ongelukkig mee vanwege de wijze waarop My Lady afgelopen dinsdag op deze zender is geëtiketteerd. Een overledene kan zich niet meer verdedigen tegen valse aantijgingen en ik zou deze zender ook direct uit de lucht hebben gehaald als ik daartoe de bevoegdheid zou hebben. Ik beschouw het als een vorm van majesteitsschennis. Met de nagedachtenis van de moeder van de Britse Kroonprins dient met RESPECT te worden omgegaan. Ons Werk dient ook te kunnen worden voortgezet zonder ongevraagde inmenging. In ieder geval is het van belang dat ik in Nederland een eigen onderkomen krijg waar ik mijn spullen kwijt kan. Het grootste deel van mijn huisraad staat nog steeds opgeslagen in een container van een Nijmeegs verhuisbedrijf. Ook de meubels en wat dies meer zij. Dat kost geld en ik kan er geen gebruik van maken. Voor financiële hulp zal ik bij de familie Spencer moeten aankloppen. Daar stel ik dan wel een tegenprestatie tegenover door ze in de zomermaanden te gaan helpen in Althorp House. Ik ben benieuwd of het schilderij van Juan Manuel Muñoz Ruíz al in CERVANTES HOLDING is ingebracht. Het zal ongetwijfeld sterk in waarde zijn gestegen sinds 13 november 1999. Wij hebben ook nog een makelaar in de familie. Hij heeft zijn kantoor in Heino in de Canadastraat. Op de eerste plaats van de Top 100 van 306 verwijzende pagina's staat nog altijd het reisverslag naar het vorige week getroffen gebied. Op 4 idem dito in 1992. Op 6 mijn verslag van de opening van de Baak in Driebergen. Op 8 de Arnhemse voetbalclub. Op 9 de brief aan mijn eerder beoogde sister in law. Op 10 mijn reisverslag naar Engeland in dat verband. Bovenstaand schilderij komt ook ter sprake in Guusje op 11. Een goede samenwerking tussen Guusje ter Horst en PAULINE KRIKKE is een 'conditio sine qua non' voor de economische ontwikkeling van het Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN). Karin de Winter (13) kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Dat geldt eveneens voor onze voormalige Minister-President op 16 en Charles Spencer (17). Kleur bekennen staat thans hoog genoteerd op 18. Ik ben niet een vroegere collega van de heer Ottenhoff, maar zijn vroegere baas. Iemand anders zal hem dus op een aantrekkelijke vacature moeten attenderen. Dat neemt niet weg dat ik hem altijd als een buitengewoon prettige werknemer en districtleider van de regio Utrecht heb ervaren. Ik heb hem dan ook nooit 'laten vallen'. Uitsluitend gemeld in een faxbericht aan de Minister van Justitie zoals vermeld op pagina 134 van mijn boek. Wellicht was 28 januari wederom een keerpunt. Mijn stofzuiger staat op 19.

Het zou aardig zijn als deze foto thans in kleur wordt afgedrukt in de Nederlandse vertaling van mijn boek. Op 20 mijn bezoek aan Kaag. De 'Canterbury Tales' op 21. 'Plus Ultra' op 23. Na het 'Spaans Staatsbezoek'. Mijn eerste brief aan Koningin Elizabeth op 24. Op 25 komt de Familie Spencer volledig in beeld. 'Corporate Governance' op 26. 27 gaat over 'Synergie'. 28 betreft Diana's Testament onder het motto 'Gij zult niet doden'. 'De Paarse Vlinder en het Blauwe Licht' sluit daarop aan op 29. Mijn eerste Spaanse werkverslag dit jaar op 30. Op 32 mijn laatste brief aan José María Aznar. Mijn boek heb ik hem persoonlijk gebracht op 28 juli vorig jaar. Ik citeer mijn reisverslag. Maandag 28 juli 2003

De zevende verjaardag van mijn 'bevrijdingsdag' door de troepen van Oranje. Vanuit het metrostation Moncloa circa 20 minuten gewandeld naar het Palacio de la Moncloa, de "Presidencia del Gobierno". De receptioniste heeft mij telefonisch doorverbonden met de secretaresse van de Minister-President. Ik heb één van mijn boeken voor hem achtergelaten met de boodschap: "Madrid, Palacio de la Moncloa, 28 de julio de 2003. Para el Presidente del Gobierno, el estimado amigo D. José María Aznar y Su esposa Dña Ana Botella." Zijn secretaresse heeft mij toegezegd hem het boek persoonlijk te overhandigen. 11.50 Teruggewandeld naar het Metro-station Moncloa. Per metro naar Atocha. Bij de 'información turística' geïnformeerd hoe ik bij het Palacio de la Zarzuela kon komen. Terug per metro naar Moncloa. De eerste de beste taxichauffeur weigerde echter naar "El Palacio del Rey" te rijden. Hij wist de weg niet naar zijn zeggen. Ik had nog twee exemplaren bij mij van mijn boek. Eén voor Su Real Majestad en Zijn Echtgenote en de ander voor Don Felipe en aanstaande echtgenote, onder het uitdrukkelijke beding dat dat een Nederlandse Prinses wordt. Maar die presentatie moeten wij hen maar tegoed houden totdat wij 'het complete plaatje' kunnen presenteren. DON JUAN CARLOS en Don Felipe bevinden zich overigens op Mallorca. Vandaag hebben zij - ieder met een eigen boot - aan een zeiltocht deelgenomen. Mijn Spaanse vriend heeft gekozen voor Letizia. Dat is goed voor de PR van ons bedrijf. 33 betreft de Nieuwe Start en mijn oorspronkelijke uitgangspunten van beleid waar ik niet van afwijk. 34 gaat over de financiering van ons plan op 35. Het goede doel op 36. Dat kan geen toeval zijn. Op 37 enkele 'Reminders' in dat verband. Met name de betekenis van het kenteken JTL304V op de Rolls Royce in Oss.

Het Engelstalige beleidsplan op 38. Dit dient nog verder te worden uitgediept. Daarvoor hebben we nog vertalers nodig. Op 39 gaan we weer eens fietsen. Mijn fietspomp staat in Spanje en mijn nieuwe droom op 41. De 'Finishing Touch' op 49. Ik neem aan dat RTL4 hierdoor uit de lucht is. Vandaar een brief over 'Nieuw Leiderschap' op 50. Daarbij staan de Beginselen van de Rechtstaat op de eerste plaats en respect voor onze (toekomstige) staatshoofden in Nederland, België, Luxemburg, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Dus ook voor hun OUDERS. Het belang van een goede accountant (51) mag daarbij niet worden onderschat. Wellicht doet men in Nijmegen thans ook een Duit in het zakje (52). Alsook bij Het Spectrum in Utrecht (53). Een variant op 'Für Elise' wordt hier al door mijn buurman op de piano ten gehore gebracht op dit moment (14.08). Amerika komt pas op plaats 57. Ik denk dat we eerst de verkiezingen maar eens moeten afwachten voordat we daar aan het werk gaan. Net als hier. Ook moet de 'Finale' nog worden gespeeld in Nederland onder begeleiding van Jan Toet (59). De heer Breuker beveel ik in dit verband mijn brief van 30 juni 1998 (60) nog eens ter bestudering aan. Een reis naar ARANJUEZ kan uiteraard worden gecombineerd met dit Paleis in Madrid als alle problemen daar zijn opgelost.

Vanzelfsprekend is Rik Felderhof (61) dan ook van harte welkom in onze Cervanteskring.

Daarvoor zijn goede mensen nodig. En die zijn er nog genoeg. Vooral op het gebied van marktonderzoek (62). Daarom doe ik hierbij een hernieuwd beroep op de geslaagde cursisten van het Project Internationale Marketing gericht op Spanje (IMS) en hun coaches.

De genealogie (63) blijft daarbij een leuke hobby . Vooral bij het trekken van ÉÉN LIJN. 'Zielsverwantschap' noemt men dat. Daar zijn geen ellenlange gesprekken voor nodig. Gewoon doen wat er van je verwacht wordt. Investeren in de toekomst 'y nada más' (64). Ondanks lastige advocaten. Soms. Die geplande huwelijksreis (65) lijkt mij dus geen overbodige luxe. Dat wordt dus wel een cruise dit jaar. Maar dat heb ik niet alleen voor het zeggen. Het lijkt mij wel goed om samen weer eens een kaars op te steken (67) en dat we daarna ook weer eens kunnen lachen (68). In Schotland (69) worden we ook nog steeds verwacht. Daar is het met nieuwjaar niet meer van gekomen. Zij hadden hun huiswerk klaarblijkelijk nog niet af op Blair Castle. Ook op dat gebied ligt er een schone taak weggelegd voor de heer Breuker (73). Ik citeer in dat verband zijn brief van 25 februari jongstleden: "Nogmaals, ik wil je graag bij mogelijke rechtszaken in Engeland bijstaan, als ik overtuigd raak van jouw argumenten. Daar is nog wel tijd voor. Ik heb geen tolk nodig voor taking the stand". Dat denk ik ook niet als ik nog terugdenk aan de rechtzitting op 8 december 1999 waarbij de heer Breuker wees naar het portret van Hare Majesteit de Koningin boven het hoofd van de President van de Rechtbank en daarbij de historische woorden sprak:

"Mijnheer de President. Hare Majesteit heeft het deze week nog gezegd. DE LEUGEN REGEERT".

Het zal dus niet zo lang meer duren dat DE WAARHEID aan het LICHT komt (76). Een nieuwe tocht met de Missisippi Queen lijkt mij daarbij geen overbodige luxe. Hoewel ik wel moet uitkijken met het drankgebruik (77). 'De kip of het ei?' (79) is vandaag ook een Nieuwe Start voor velen. Alleen dient het juridische probleem nog te worden opgelost. Voor het geval dat nog niet is gebeurd. Als de Spaanse School Cervantes in Houten zich heeft geconformeerd aan de statuten van de Stichting Cervantes Benelux, behouden wij in de Benelux naar mijn mening automatisch onze eerste rechten. Dit ter beoordeling aan de heer Paul Thiel van Knijff & Partners. Ik vraag mij af waar mijn spencer (83) is gebleven die mijn moeder heeft gebreid vóór mijn laatste congres in Han-sûr-Lesse in 1995. Die foto's ben ik ook kwijt trouwens. Mijn Belgische collega's hebben toen gevraagd of zij mij met 'Majesteit' moesten aanspreken. Mijn middeleeuwse voorouders hielden het echter rond 1360 slechts bij 'Sire', naar ik heb gelezen in 'Notices Historiques'. In dit verband ben ik benieuwd of mijn rekening al is betaald. Hij staat thans op 89. Wellicht ten overvloede merk ik op dat de Burgemeester van Nijmegen (86) verantwoordelijk is voor haar politiekorps. Dus ook medeverantwoordelijk voor de uitbetaling van deze factuur aan de Stichting Cervantes Benelux. Dat zal NEC-voorzitter Hans van Delft (88) eveneens deugd doen. Het is immers ook niet in zijn belang als er een concurrent wegvalt 'aan de overkant'. Op 98 is de 'Godin van de Jacht' nog eens het hoofdthema. Ik vind het wel eigenaardig dat Heleen van Royen daarover haar fantasie heeft kunnen botvieren en zich niet heeft beperkt tot de feiten. Dat geldt eveneens voor de presentatoren van RTL4 Boulevard. 'Reunion & Change Management' staat vandaag op 99. Op 100 sluit Mevrouw Ter Horst de rij.

DIT WAS DE TOP 100 VAN VANDAAG

19 MAART 2004 OPVOLGING VAN DIANA