FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

SEPTEMBER 2013 OPENSTELLING KANDIDAATSTELLING LIJSTTREKKER D66 EUROPESE VERKIEZINGEN - OKTOBER 2013 STEMMING ONDER DE STEMGERECHTIGDE LEDEN VAN D66 VOOR LIJSTTREKKER - NOVEMBER 2013 OPENSTELLING KANDIDAATSTELLING OVERIGE KANDIDATEN EUROPESE VERKIEZINGEN - DECEMBER 2013 OPSTELLEN STEMADVIES

DAGBOEK 2014

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

Foto's boven KASTEEL ENGELENBURG in HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.