1 december 1999. Betreft: LADY IN RED. Kenmerk: JH/LH991201. Beste Liesbeth, Woensdag 1 december 1999. 13.30 Zojuist heb ik mijn reis naar Schotland geboekt bij Brenda Klabbers van D-reizen onder factuurnummer 370.23187.01 F. Daarna ben ik naar WIZZL gegaan om informatie op te vragen over de reis naar BRUSSEL in verband met het huwelijk van Filip en Mathilde. Om 12:38 kreeg ik daar de reistijdinformatie. Bij binnentreden van het winkelcentrum bracht men het lied Lady in Red ten gehore. Ik dacht gelijk aan mijn bezoek aan dat kerkje in Henley op 23 april 1997. Ik citeer mijn dagboek:

"Had a good conversation at ETON COLLEGE with Mr. Sgt. David Sharp of the Security Office of KENSINGTON PALACE. We agreed. I gave him my confidence. House Watermans, Harpsden Way, Henley-on-Thames. I discussed my plans with Mr. Ross Tristen, Professor and member of the board of Warwick Management Institute. We agreed how important communication is in business and managers have to understand each other in English, Spanish and Dutch. That would be the main ingredients for a joint Dutch-British-Spanish business training programme. The programme could be financed by the Education Minister of the EU (v/h) Edith Cresson that Mr Tristen had met in Lyon some months ago together with prince Filip of Belgium. He advised me to discuss the plan with Mr Robert Dyson of Warwick University. It seems to me a terrific idea. I will go there as soon as possible. I also went to The Angel on the Bridge and spoke with a Spanish girl from Granada about the Christmas Card of Ana Botella. The restauarant "The old white heart" does not exist anymore. There I was passed by a Lady in Red."

Als ik dit zo teruglees denk ik dat het toch wel goed is dat ik zaterdag naar BRUSSEL ga. Reisschema: Nijmegen Dukenburg v. 7.51. 's-Hertogenbosch a. 8.25. v. 8.39 (spoor 7). Roosendaal a. 9.35. v. 10.07 (spoor 4a). BRUSSEL Centraal a. 11.22. Aangezien ik een weekendretour neem bestaat de mogelijkheid dat ik in BRUSSEL blijf overnachten na een bezoek aan de Roy d'Espagne. Afhankelijk van wie ik er tref. De eigenlijke huwelijksplechtigheid vindt plaats tussen 11.00 en 13.35. De laatste terugreis is BRUSSEL Centraal v. 21.38, Roosendaal a. 22.53 v. 22.57 (3a). Nijmegen Dukenburg a. 0.40. De rode jas van de dame in Henley zie ik vandaag weer terug in het artikel 'DIANA: QUEEN OF SOULS". "Gelukkig heeft de fotograaf inmiddels ander emplooi gevonden. Tegenwoordig wijkt hij nauwelijks van de zijde van Rita Eide. Rita wie? Rita, je weet wel: de vertegenwoordigster van Diana op aarde." Ik dacht dat dat Rita Rogers was. Het artikel is door Marjolein Hurkmans geschreven in BRUSSEL. Aan mevrouw Eide heb ik geen enkele boodschap. Zij heeft mij niet om toestemming verzocht om haar fantasieverhalen over mijn Engelse Roos in de wereld te helpen. Dat ligt anders m.b.t. Lionel Cherruault, ingeval ik van hem kan aannemen dat hij de foto's heeft gemaakt met Diana's goedkeuring. Dat lijkt mij echter niet direct aannemelijk in verband met zijn aanduiding als 'tabloidfotograaf'. Daar had ik het niet zo op staan, zoals je weet. Een soortgelijk verhaal als Rita Eide zou ik eveneens kunnen schrijven n.a.v. de CD-speler die gedurende mijn afwezigheid in Utrecht een dag lang 'Candle in the Wind' heeft gespeeld. Sander Boekhorst heeft er zelfs de politie bij ingeschakeld.

Liefde is... ...zijn favoriete boek kopen
Ik heb er in principe geen bezwaar tegen dat
Rita Eide dat boek schrijft over Ons. Als ze zich maar bij de feiten houdt. Zij kan dienaangaande ook bij Jos Gelissen en Tjitse Breuker informeren. Ik ben echter wel van mening dat de opbrengsten een keer terecht dienen te komen bij de rechtspersonen die ik in het kader van mijn Diana Project heb opgezet. Lionel Cherruault is daarbij van harte uitgenodigd om daaraan zijn bijdrage te leveren. Dan sta ik hen eveneens toe om mijn foto's te gebruiken. Over hetgeen hierna is geschreven heb ik mijn standpunt duidelijk uiteengezet aan Manuel Muñoz Ruiz. Dus geen fantasieverhalen van de chairman van Harrods meer in een publikatie. Ofwel leugens zoals onze koningin dat aanduidt. Hier is niets mis mee. De heer Al Fayed heeft een duidelijke leugen uitgesproken ten overstaan van de voltallige wereldpers door te stellen dat Diana zou hebben ingestemd met een huwelijk met zijn zoon. De waarde van het koningschap staat op dit moment volop in de belangstelling. Vannacht heb ik nog naar het verhaal van Koning David en zijn zoon Absalon gekeken uit de verfilming van de Bijbel. Het verhaal kan ik nog dromen van vroeger. Hij ging niet vaak genoeg naar de kapper. Met alle gevolgen vandien. Kees Lunshof heeft zich in dit verband ook weer eens niet goed met de werkelijkheid geconformeerd. De heer Lunshof vergeet te vermelden dat de pers medeverantwoordelijk is voor de onjuiste berichtgeving omtrent mijn Lady in Red en de fatale gevolgen hiervan. Mijn moeder had vannacht een nachtmerrie. Zij droomde dat zij werd achtervolgd door leeuwen. Ik heb haar laten weten dat dat waarschijnlijk door Leeuwarden komt. Er is nog niemand geweest die contact met mij heeft gezocht. Een onafgemaakte zaak betreft het opheffen van de blokkade van mijn airmilespas. Ik heb al twee keer contact met Hoofddorp gezocht, maar krijg voortdurend de mededeling "al onze medewerkers zijn in gesprek". Een zeer belangrijk artikel vind ik het vraaggesprek met de heer Nout Wellink op pagina's 12, 13 en 14 van NOBILES 4/'99. Vervolgens bevat het artikel nog enkele gedachten over de euro en een geldloze wereld. Ik vestig met dit artikel benevens de ontwikkelingen in de Europese marktsector de aandacht op het blad Nobiles. Het blad hanteert onze huiskleuren, maar daar til ik niet zo zwaar aan. Het is een op studenten gericht magazine en zij vormen uiteindelijk de basis van onze nieuwe organisatie. Het lijkt mij goed de redactie van dit blad bij onze plannen te betrekken. Een van mijn onafgemaakte zaken betreft mijn voornemen om een afspraak met de heer Drijber te maken. Er zijn tal van onderwerpen waarover wij zouden kunnen filosoferen, maar ik denk dat ik dat het beste ná mijn eerstvolgende bezoek aan Leeuwarden kan doen. Want mijn Lady in Red ben ik nog lang niet vergeten.

Hare Majesteit was vandaag overigens in het Paars in Utrecht. In het voormalige militair hospitaal heeft zij enkele 'samen-op-weg-kerken' op het spoor gezet van de toekomstige Verenigde Protestantse Kerken. Dat is alweer One Step Ahead richting Leeuwarden. Het is vandaag overigens precies Vijf jaar geleden dat ik uit het Radboud Ziekenhuis ben ontslagen. Die dag was ik aanwezig tijdens een feestelijke ontmoeting met burgemeester de Stigter te Maarn. Hartelijke groet.

2 DECEMBER 1999 THE LION SLEEPS TONIGHT