8 januari 1998. Betreft: ZAKENREIS Kenmerk: JH/LH980108. Beste Liesbeth, De huiselijke kwestie betreft Althorp House en de zakenreis gaat naar Kaapstad. Ik merk dat ik de brief van gisteren met tegenzin heb geschreven. Ik houd van jou en toch heb ik je in een juridische kwestie betrokken. Ik beschouw dit wel als een verantwoordelijkheid die ik moest nemen. Maar nogmaals: ik heb het met veel tegenzin gedaan. Gisteren heb ik Althorp House nog gebeld. Ik kreeg een telefoniste aan de lijn vanuit Nottingham. Ik voel me helemaal leeg en uitgeput en ga daarom naar de sauna. Ik zal de zaak dus even laten betijen en stuur deze brief pas donderdag. Sauna Lucaya Oss. Ik kreeg hier sleutel nummer A30. Ik heb gereageerd met code 300498. Mijn badjas met de zilveren kroon hing op haak nummer 1, alsmede de rode en witte badlakens. Er is ook een paarse handdoek in het spel, op haak 22 en 28. Er hangen hier ook weer prachtige schilderijen met de titels Sharing our times, sharing space en sharing dreams. Vorig jaar heb ik hier nog twee schilderijen gekocht, zoals je weet. Ten behoeve van de Changing of the Guard at BUCKINGHAM PALACE. Ik heb exemplaar nummer 9 van mijn Letters (met bijlagen) hier afgegeven ten behoeve van de directie. Het zijn mooie schilderijen die hier hangen. Vooral sharing dreams. Ik kan me nu echter niet veroorloven wederom in de buidel te tasten. Wél heb ik behoefte aan een nieuwe, bestendige relatie om weer iets moois op te bouwen samen. Wellicht dat er tussen 22 en 28 januari daarin meer helderheid komt. Het wordt Hoog Tijd. Bijgaand ontvang je kopie van mijn brief aan de rechtbank van gisteren en 3 kaartjes uit St. Paul's Cathedral op Christmas Eve (JDE).

'Let Your Light Shine Again'

12 en 13 zijn groen
14 paars met rood
15 en 16 oranje
Die combinatie bevalt me.

Bijna alle brieven aan Diana heb ik aangetekend of per koerierspost verzonden. Ik geef je hieronder de nummers. Uiteraard kun je als getuige al deze stukken inbrengen. Kopieën van de verzendbewijzen kan ik eveneens doen toekomen, indien nodig. (Bij deze. 3 februari 2003) Er zijn signalen dat ruzies worden gesust of bijgelegd. Ik werd vanmorgen gebeld door een medewerker van de Ambassade van Peru. Hij vroeg mij om het adres van een zekere heer Kist. Die ken ik niet en ik heb hem laten weten dat ik nóg niet samenwerk met het Spaanse instituut op het Domplein en heb hem naar hen verwezen met het verzoek hen mijn hartelijke (welgemeende) groeten over te brengen. Mario Vargas Llosa, beoogde collega van José María Aznar als president van het Spaanse 'Instituto' komt uit Peru. De stem van de man uit Peru was vriendelijk. Ik schijn op die ambassade bekend te zijn. Er zit dus beweging in. Dat geldt ook ten aanzien van het Verenigd Koninkrijk. Ik lees vandaag

"Blair naar ons land. Het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort is erin geslaagd om de Britse premier Tony Blair naar Nederland te halen. De socialist is de belangrijke eregast tijdens een diner in de Ridderzaal op dinsdagavond 20 januari aanstaande. Aan de dis zitten die avond tal van hoogwaardigheidsbekleders aan, maar ook talloze 'vrienden' van het aloude, maar o zo moderne Nieuwspoort. Nieuwspoort-voorzitter Max de Bok is apetrots op het huzarenstukje om de in Groot-Brittannië zo populaire Tony Blair naar Nederland te halen. Of premier Wim Kok een helpende hand heeft geboden, wil de De Bok niet onthullen. Wel heeft de Britse ambassadeur, mevrouw Rosemary Spencer, een belangrijke rol gespeeld volgens De Bok. Blair zal in de Ridderzaal een speech houden over Europa. "Het wordt zijn eerste optreden op het continent nu Groot-Brittannië voor een half jaar voorzitter is van de Europese Unie" weet De Bok. "Ik ben heel benieuwd wat Blair gaat zeggen."

Daar ben ik ook benieuwd naar. Tony beschikt immers over mijn Beleidsplan en kan er heel wat goede suggesties uit opdoen. Naast Dame Rosemary Spencer beschikt hij nu ook over mijn Letters en de Ridderzaal is de meest uitgelezen plaats om namens het Instituto Cervantes England and Wales te spreken en de brug te slaan met het Instituto Cervantes Benelux. Dat heeft Tony goed gezien. Ridderschap is immers ons gemeenschappelijk Leitmotiv. Ik ga alleen naar die bijeenkomst als ik daarvoor een spontane uitnodiging krijg. Want ik heb het veel te druk. Mijn kamer is nog niet opgeruimd. Eigenlijk zou er nu een engel op het Neude moeten verschijnen die zegt: "John, ga nu maar eens een tijdje op vakantie naar een warm land. Ik regel wel een schoonmaakploeg en neem je werkzaamheden wel enige tijd waar". Ik denk daarbij aan Peter Ottenhoff. In feite voldoet hij grotendeels aan het profiel van Financieel Directeur, zoals ik dat in mijn brief van 5 januari heb opgenomen. Ook Paul Karis kan nu weer in beeld komen. Ik zal hem vandaag Letters nummer tien doen toekomen met een begeleidende brief. Verder heeft het functioneren van de verschillende monarchieën mijn aandacht, zoals in het artikel Hoe zal Den Haag het regelen? Aan het einde van deze maand zullen leden van alle regerende vorstenhuizen naar ons land komen. Hoe worden deze hoge bezoekers door hun staf ingelicht over het feestelijk programma dat hen bij ons te wachten staat? Zoals de kledij die van hen wordt verwacht, de wijze waarop zal worden gereisd en door welke adviseurs zij zullen worden vergezeld. Wie licht hen in over het reilen en zeilen van onze Nederlandse koninklijke familie, over onze economie, de betekenis van paars, een eventuele Elfstedentocht, de jongste roddel... Voor een inzage in hoe de Britse vorstin wordt ingelicht, verscheen recentelijk het handige boekje By royal command (Peter Owen Publishers, 73 Kenway Rd, London, SW5 ORE). Hierin laat samensteller Henry Buckton, specialist in hofzaken, een aantal functionarissen aan het Britse hof iets over hun rol als adviseur van hun vorstin vertellen. Achter de schermen. Zij geven natuurlijk geen geheimen prijs, maar hun bereidheid om de lezer een kijkje achter de schermen te gunnen, heeft wellicht iets te maken met de nieuwe openheid die het Britse hof nastreeft. Bovenaan staat Lord Chamberlain, de opperkamerheer, die voor de bedrijfsvoering van het hof veel hoofden van dienst onder zich heeft zoals de privé-secretarissen (zie mijn kerstkaart),

het hoofd Financiën, de stalmeesters; tot de beheerder van de Koninklijke Verzameling toe. Etc. etc."

Ik ben goed bekend bij Lord Chamberlain. De laatste keer dat ik zijn kantoor bezocht was op 18 april 1997.

Hij beschikt over mensen die hand-en-spandiensten in de keuken verrichten. Ik hoop daar in de toekomst nog veel plezier van te mogen beleven, want ik kan niet alles alleen. Paul zond ik de volgende brief (aangetekend): Regeren is Vooruitzien. Vandaag kreeg ik ook een kerstkaart van de Minister President van Spanje, met de tekst "Mi más cordial felicitación en las fiestas de Navidad y los mejores deseos para 1998. José María Aznar"

(kopie bijgevoegd). Ik neem aan dat je bereid bent je kennis uit te breiden met enkele woorden Spaans en ik deze wensen van José María niet hoef te vertalen. Vorig jaar heeft zijn vrouw Ana Botella de kaart ook nog getekend.

Dat heb ik nog besproken bij Christie's op 22 april vorig jaar.

Ik kan mij voorstellen dat zij in deze situatie thans even afstand heeft genomen. Nochtans beschouw ik haar als een uitstekende Second First Lady in Spain. Hartelijk dank voor je bemiddeling.

Bijlagen: drie kaartjes uit St. Dunstan's Chapel (St. Paul's), 24-12-1997; Procedure 97 / 2152 BELEI R08 G32 d.d. 6 januari 1998; Overzicht 'Letters to Diana'; Kerstkaart van 'El Presidente del Goberierno'.

Overzicht 'Letters to Diana, Princess of Wales'

Datum Kenmerk Betreft Verzendbewijs
13-09-1996 ICB/DFS960913 Support

15-09-1996 ICB/DFS960915 Photograph
22-09-1996 ICB/DFS960922 Ambassadorship
26-09-1996 ICB/CMM960926 Your letter of the 23d
29-09-1996 ICB/CMM960929 Communication
02-10-1996 ICB/DFS961002 Communication
02-10-1996 ICB/CMM961002 Developments
07-10-1996 JH492/DFS961007 Support EMS Koeriersdienst Nijmegen
08-10-1996 JH/DFS961008 Heart Foundation

10-10-1996 JH/DFS961010 Lighthouse
18-10-1996 JH/DFS961018 Application
18-10-1996 JH/DFS961018 Confidential Letter
22-10-1996 JH/DFS961022 Assessment
22-10-1996 JH/CMM961022 Developments
23-10-1996 JH/CMM961023 Developments
25-10-1996 JH/HP/DS961025 A New Bridge
26-10-1996 JH/CMM961026 London Visit
03-11-1996 VHJH/NDVS961103 Golden Heart Foundation
07-11-1996 ICB/DFS961107 Partnership
09-11-1996 JH/CMM961109 Cervantes Plan
14-11-1996 ICB/DFS961114 Question 28
18-11-1996 JH/DFS961118 Business Proposal
20-11-1996 JH/DFS961120 The 28th of November
21-11-1996 JH/DFS961121 New Product
24-11-1996 JH/DFS961124 Christmas Greetings
25-11-1996 JH/DFS961125 Doing Business in a
Responsible Way

26-11-1996 JH/CMM961126 Business Plan EMS Koeriersdienst Nijmegen
27-11-1996 JH/DFS961127 Follow up
27-11-1996 JH/DFS961127.1 Extra
28-11-1996 JH/DFS961128 Christmas

30-11-1996 JH/DFS961130 Business Agreement
03-12-1996 JH/DFS961203 Developments
04-12-1996 JH/DFS961204 Fantasy or Reality
08-12-1996 JH/DFS961208 Meditation
09-12-1996 JH/CMM961209 Letter to the Prime Minister
09-12-1996 JH/CMM961209.1 Christmas Present
09-12-1996 JH/DFS961209 Report
10-12-1996 JH/DFS961210 Match moves Nijmegen-Zwanenveld R842
11-12-1996 JH/DFS961211 Core Business

12-12-1996 JH/CMM961212 Perfect Match
16-12-1996 JH/CMM961216 Request
18-12-1996 JH/DFS961218 Expansion Nijmegen-Zwanenveld R70
19-12-1996 JH/DFS961219 London Visit Nijmegen-Zwanenveld R872
20-12-1996 JH/DFS961220 Feedback

27-12-1996 JH/DFS961227 Recommendation
27-12-1996 JH/CMM961227 Account
28-12-1996 JH/DFS961228 Decision
03-01-1997 JH/DFS970103 The Project of Projects
05-01-1997 JH/DFS970105 Direct Method EMS Koeriersdienst Nijmegen
06-01-1997 JH/DFS970106 Images

07-01-1997 EJH/DFS970107 Engagement 3S RRRT 3884431
10-01-1997 JH/DFS970110 Astrology 3S RRRT 3884441
20-01-1997 JH/DFS970120 Weekly Report 1 EMS Koeriersdienst Nijmegen
21-01-1997 PJ/RD970121 Report 2 EMS Koeriersdienst Nijmegen
23-01-1997 PJ/RD970123 Report 3 EMS Koeriersdienst Nijmegen
27-01-1997 PJ/RD970127 Report 4A EMS Koeriersdienst Nijmegen
03-02-1997 PJ/RD970203 Report 4B EMS Koeriersdienst Nijmegen
10-02-1997 PJ/RD970210 Report 5 EMS Koeriersdienst Nijmegen
17-02-1997 PJ/RD970217 Report 6 EMS Koeriersdienst Nijmegen
24-02-1997 PJ/RD970224 Report 7 EMS Koeriersdienst Nijmegen
03-03-1997 PJ/RD970303 Report 8 EMS Koeriersdienst Nijmegen
10-03-1997 PJ/RD970310 Report 9 EMS Koeriersdienst Nijmegen
17-03-1997 PJ/RD970317 Report 10 EMS Koeriersdienst Nijmegen
24-03-1997 PJ/RD970324 Report 11 EMS Koeriersdienst Nijmegen
01-04-1997 PJ/RD970401 Report 12 EMS Koeriersdienst Nijmegen
07-04-1997 PJ/RD970405 Report 13 EMS Koeriersdienst Nijmegen
08-04-1997 JH/CMM970408 Appointment
14-04-1997 PJ/RD970414 Report 14 EMS Koeriersdienst Nijmegen
16-04-1997 PJ/RD970416 Report 15 EMS Koeriersdienst Nijmegen
18-04-1997 Appointment as Certified Letter nr SP 6187 3291 Head of the 2GB from post office Lower Organization Regent Street London SW1
21-04-1997 PJ/RD970421 Weekly Report 16 Certified letter nr SP 5910 1911 3GB from post office 257 Kensington High Street, London
28-04-1997 PJ/RD970428 Weekly Report 17 Certified letter nr SP 7435 0675 1GB from post office Straford-upon-Avon
05-05-1997 PJ/RD970505 Weekly Report 18 EMS Koeriersdienst Nijmegen
12-05-1997 PJ/RD970512 Weekly Report 19 EMS Koeriersdienst Nijmegen
20-05-1997 PJ/RD970520 Weekly Report 20 EMS Koeriersdienst Nijmegen
26-05-1997 PJ/RD970526 Weekly Report 21 EMS Koeriersdienst Nijmegen
04-06-1997 PJ/RD970604 Weekly Report 22 EMS Koeriersdienst Utrecht
09-06-1997 PJ/RD970609 Weekly Report 23 EMS Koeriersdienst Utrecht
16-06-1997 PJ/RD970616 Weekly Report 24 EMS Koeriersdienst Utrecht
23-06-1997 PJ/RD970623 Weekly Report 25 EMS Koeriersdienst Utrecht
30-06-1997 PJ/RD970630 Weekly Report 26 Sky Pak GD 940 961 920 NL
30-06-1997 PJ/RD970630 Weekly Report 26
Opnieuw verzonden 29-07-1997 EMS Koeriersdienst Utrecht
07-07-1997 PJ/RD970707 Weekly Report 27 EMS Koeriersdienst Utrecht
14-07-1997 PJ/RD970714 Weekly Report 28 EMS Koeriersdienst Utrecht
18-07-1997 PJ/RD970718 Weekly Report 29 EMS Koeriersdienst Utrecht
28-07-1997 PJ/RD970728 Weekly Report 30 EMS Koeriersdienst Utrecht
04-08-1997 PJ/RD970804 Weekly Report 31 EMS Koeriersdienst Utrecht
11-08-1997 PJ/RD970811 Weekly Report 32 EMS Koeriersdienst Utrecht
13-08-1997 PJ/RD970813 Report 33 EMS Koeriersdienst Utrecht
16-08-1997 PJ/RD970816 Report 34 EMS Koeriersdienst Utrecht
25-08-1997 PJ/RD970825 Report 35 EMS Koeriersdienst Utrecht
27-08-1997 JH/QE970827 Honourable Proposal EMS Koeriersdienst Utrecht
Balmoral
01-09-1997 PJ/RD970901 Report 36 EMS Koeriersdienst Utrecht The Last Post
08-09-1997 JH/CS970908 Report 37 EMS Koeriersdienst Utrecht
06-10-1997 JH/CS971006 Report 38 EMS Koeriersdienst Utrecht

1.28