HONDERD VEERTIGSTE BERICHT UIT DE KEIZER KAREL STAD

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

DONDERDAG 19 APRIL 2007

WAARDE COLLEGAE

Morgen vindt de jaarvergadering van WOLTERS KLUWER plaats. Ik ben benieuwd of de opbouw van CERVANTES EDITIONS dan ook op de agenda staat. De statistiek. 1018 bezoeken. De Top 10 van 3901 eerste pagina's luidt 1. / 2. De aan het hoofd van deze pagina vertoonde foto van mij en mijn overleden Britse partner bij het standbeeld van Eeltje Halbertsma in Grouw. 3. ROYAL CERVANTES AIRLINES 4. HOOFDLIJNEN 5. BRANDING 7. CERVANTES EMPLEO 9. FC CERVANTES VITESSE 10. BAAK-KRING/CERVANTESKRING In de Top 100 van 3068 verwijzende pagina's speciale belangstelling voor 8. 26 OKTOBERBORREL TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIESECRETARESSE VAN DE BAAK TE NOORDWIJK EN DRIEBERGEN 24. SPOORZOEKEN 38. DE ONTVOERING VAN DIANA 56. NIEUWE START 96. DE DA VINCI CODE en 99. REPORT 35 TO LADY DIANA FRANCES SPENCER - THE ULTIMATE PREPARATIONS. De Top 20 van 504 zoekopdrachten 1. peter vincent schuld 2. princesa diana 3. thomas triebels 4. diana spencer 5. peter-vincent schuld 6. afnemersanalyse 7. erna zwart brummen 8. hakkelaar 9. inspirine 10. tjeb maris 12. amway 13. antonio alegro redondo 14. brindley 15. george churchill and mccorquodale 16. jaap leeuwenburg 17. jacques van der ent 18. libreria cervantes 19. %22princesa diana%22 20. adreswijziging postgiro Toelichting george churchill and mccorquodale heeft betrekking op de GENEALOGIE van LADY SARAH MAC CORQUODALE. Ik ben benieuwd of je nog gebruik hebt gemaakt van de sleutel van mijn postbus beste MAAGD. Daarom ga ik nu (11:30) even naar Utrecht. V. Dukenburg 11:30 V. Nijmegen Centraal 11.37 Ik ben gelukkig met het initiatief van de heer Timmermans. Het kan een begin zijn van een reeds jaren geleden door mij aan voormalig staatssecretaris TINEKE NETELENBOS voorgesteld Europees Onderwijssysteem. Er liggen hier ook aanknopingspunten voor de geplande CERVANTES STUDIECENTRA en de scholen die reeds SPAANS in hun onderwijspakket voeren.

12:10 EDE-WAGENINGEN. 12:15 VEENENDAAL-DE KLOMP. 12:24 PASSAGE MAARN. 12:34 AANKOMST UTRECHT CENTRAAL. 13:23 VERTREK UTRECHT CENTRAAL RICHTING NIJMEGEN 14:30 A. NIJMEGEN DUKENBURG

In de postbus trof ik onderstaande stukken aan.

1. BRIEF VAN DE HUIDIGE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP. Ik citeer. Den Haag 4 april 2007 Ons kenmerk BOA/2007/M228 Uw brief van 23 februari 2007 Onderwerp Dankzegging felicitatie. Geachte heer Van der Heyden, Hartelijk dank voor uw felicitatie die u mij stuurde ter gelegenheid van mijn benoeming tot minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ik ervaar uw felicitatie als een belangrijke ondersteuning van mijn beslissing om deze eervolle functie te aanvaarden. Ik zal er alles aan doen om het vertrouwen waar te maken dat u en vele anderen in mij stellen. Met vriendelijke groeten, De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dr. Ronald H.A. Plasterk.

2. BRIEF VAN DE HUIDIGE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Ik citeer. Uw brief Ontvangen 26 februari 2007 Ons kenmerkC/PI/07/7851 Datum 21 MAART 2007 Onderwerp Ondersteuning beleidsplan Geachte heer Van Der Heyden, In uw brief van bovengenoemde datum schrijft u over een briefwisseling die u voerde met een van mijn ambtsvoorgangers, de heer Melkert en de contacten die u heeft onderhouden met het departement waar ik voorheen werkzaam was, het ministerie van Justitie. Als bijlage stuurt u mij een kerstkaart, en een artikel over uw boek toe. Uit uw brief maak ik op dat u zich inzet voor Nederlandstalige hispanisten, om hen aan het werk te helpen met uw stichting Cervantes Benelux. U vraagt mij tijdens mijn ambtsperiode toe te zien dat aan alle verplichtingen jegens de rechtspersonen die u vertegenwoordigt, wordt voldaan. Ondanks het feit dat ik de bovengenoemde inspanningen waardeer, moet ik u zeggen dat mij niet duidelijk is wat u van mij verwacht en ik kan dan ook niet aan uw verzoek voldoen. Op basis van de kenmerken van gevoerde correspondentie die u vermeldt, vermoed ik dat het gaat om een kwestie op het terrein van het ministerie van Justitie. Indien dit het geval is, verwijs ik u naar de minister van Justitie, de heer Hirsch Ballin. De adresgegevens vindt u onderstaand: Ministerie van Justitie Tav. Minister E.M.H. Hirsch Ballin Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Hoogachtend, de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (mr J.P.H. Donner)

WIJ noemen dat een cirkelverwijzing. Aangezien de MINISTER VAN JUSTITIE een gelijkluidende brief heeft ontvangen met afschrift aan de HUIDIGE MINISTER-PRESIDENT ga ik er thans vanuit dat dit punt in de TRÊVESZAAL wordt besproken en wacht derhalve de OFFICIËLE REACTIE VAN DE NEDERLANDSE REGERING met belangstelling af.

3. Het laatse nummer van VIVA ESPAÑA, afkomstig van Miller Media, Postbus 100, 6500 AC Nijmegen gericht aan 897 Instituto Cervantes Benelux J.L. van der Heijden Postbus 689 3500 AR UTRECHT SANDD1-48135-UTA-P08-3719 Het is mijn intentie dit magazine bij de verdere berichtgeving inzake de ontwikkeling van mijn BELEIDSPLAN te betrekken. Ik neem dat op in het hoofdstuk PUBLIC RELATIONS. 4. Een uitnodiging van STONEHOUSE voor de AdobeLive! Special op 30 en 31 mei in de RAI in Amsterdam. Op 31 mei kom ik uit Spanje terug. Vanwege de late aankomsttijd ben ik echter niet in de gelegenheid deze interessante workshop bij te wonen. 5. Een uitnodiging voor een workshop Klantgerichte websites van IDMK uit Woerden. Postbus 276 3440 AG Woerden gericht aan 125886 INSTITUTO CERVANTES LIMITED ENGLAND AND WALES T.a.v. de heer J.L. van der Heyden Torremolinos Spanje Postbus 689 3500 AR UTRECHT SMN/UTA220/ 3500.P2 /987446R.01/105/ 0001 Woerden 12 april 2007 Verhoog uw marketingrendement door begrip van de online-consument. Geachte heer Van der Heyden, Tijdens de workshop "Klantgerichte Websites" leert u om meer grip te krijgen op het clickgedrag van de bezoekers van uw websites. Om daarmee het resultaat sterk te verbeteren. U leert hoe uw website en e-mailresultaten optimaliseert. De "usability" of de bruikbaarheid van uw site staat centraal. Hoe toegankelijk en duidelijk is deze? Vanuit het oogpunt van de bezoeker uiteraard. Als u dat wil kunt u een dag later ook meedoen aan de workshop "Overtuigend & Interactief Schrijven". Deze workshop sluit qua inhoud en opzet goed aan bij de workshop "Klantgerichte Websites". U krijgt bovendien EUR 95,- korting wanneer u zich voor beide workshops inschrijft. Stuur de antwoordkaart vandaag nog op. Dan bent u zeker van een plaats. Of meld u aan via www.idmk.nl Als u nog vragen heeft, belt u mij dan gerust: 0348-485083. Met vriendelijke groet, Monique Nieuwmans.

Zodra ONZE LIMITED COMPANY aantoonbaar over financiële middelen beschikt neem ik met alle soorten van genoegen aan deze workshops deel. 6. Brief van WereldOuders Dhr. J.L. van der Heijden Postbus 689 3500 AR UTRECHT Sanddl -49397-UTA-PO8-3/19 Hilversum, 30 maart 2007 Geachte heer Van der Heijden, Meer dan 50 jaar geleden ontdekte Father Wasson als jonge priester in Mexico dat een jongen geld uit het offerblok van zijn kerk had gestolen. Toen de jongen, de 15-jarige Gustavo, voor de rechter werd gebracht, vernam Father Wasson dat hij een wees en straatkind was. Armoede, honger en wanhoop hadden hem tot zijn daad gedreven. Father Wasson vroeg de jeugdrechter om Gustavo onder zijn toezicht te plaatsen en dit was het begin van Nuestros Pequeños Hermanos. In 1954 opende hij het eerste weeshuis in Mexico. Tot op de dag van vandaag hebben meer dan 15.000 weeskinderen in onze negen weeshuizen in Mexico, Honduras, Haiti, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Dominicaanse Republiek, Peru en Bolivia een nieuw thuis gevonden. Honderden vrijwilligers en de weeskinderen zelf, zetten zich dagelijks in voor deze weeshuizen. Sinds het overlijden van Father Wasson, op 16 augustus 2006, zetten wij met des te meer toew ijding en liefde zijn nobele taak voort. Want er zijn nog zoveel kleine verschoppelingen die een kans op een beter leven verdienen. Die kans willen wij hen geven... Liefde en geborgenheid delen, samenwerken en verantwoordelijkheid dragen - op deze waarden is onze grote familie gebaseerd. De straatkinderen die bij ons terechtkomen, hebben gebedeld en gestolen om niet te verhongeren. Hun "bed", wat oude kartonnen dozen, lag gewoon op straat, in de krottenwijken rond de grote stad. Bij Nuestros Pequeños Hermanos ervaren ze voor het eerst wat het betekent geliefd en geborgen te zijn, elke dag eten te krijgen en een goede schoolopleiding te volgen. In onze weeshuizen kunnen ze opgroeien tot verantwoordelijke volwassenen en een eerlijk beroep leren om later hun eigen gezin te onderhouden. Help ons om deze toekomst aan de armste weeskinderen in Latijns-Amerika te geven. Namens Father Wasson en namens al onze weeskinderen dank ik u hartelijk voor uw heilzame hulp. Hartelijke groeten, Annuska Heldring Directeur WereldOuders.

Uit deze brief maak ik op dat Annuska de verantwoordelijkheden van de heer Hans Ouwehand heeft overgenomen. De heer Ouwehand is vermeld in ONTVANGSTBEVESTIGING, STICHTING CERVANTES BENELUX, UW BRIEF VAN 18 JULI 2001, EUROPEAN CERVANTES FOUNDATION (1), STICHTING WERELDOUDERS, GOED NIEUWS VAN EEN HARDE WERKER, BERICHTEN AAN HARRY STARREN EN ROBERT BISCHOT, STICHTING WERELDOUDERS, STICHTING CERVANTES BENELUX TER ATTENTIE VAN ELSEVIER BEDRIJFSINFORMATIE, EUROPEAN CERVANTES FOUNDATION (2), MEER MENSEN MENS, DERDE BERICHT UIT DE KEIZER KARELSTAD, MOOIE WOORDEN VAN EEN GLADDE PRATER, RAPPORTAGE, UW BRIEF VAN 12 FEBRUARI 2004, PAASVERSLAG, FOREVER YOURS, UW BRIEVEN D.D. 28/6 EN 19/08 2004, PRIORITEIT NUMMER ÉÉN , CERVANTES FONDS, DE HEEREN VAN NIJMEGEN en EL COCHINILLO FEROZ. Aangezien ik nog geen schriftelijke bevestiging heb ontvangen van DE NEDERLANDSE REGERING dat aan al mijn gerechtvaardigde eisen en verlangens is voldaan heb ik thans (22:27) het schamele bedrag van tien euro op de rekening van WERELDOUDERS overgemaakt.

20 APRIL 2007 BURGEMEESTER HARDLEERS