Donderdag 13 maart 2003 Donner sleept Balkenende door debat De zaak kan mijns inziens worden opgelost via de Stichting Cervantes Benelux. Ik heb terzake met de heer Van Leeuwen alsvolgt gecorrespondeerd. Verzonden: Subject: Bevestiging afspraak Date: Tue, 11 Mar 2003 16:15:02 To: Lee van Leeuwen Beste Lee, Hartelijk dank voor jouw bereidheid zorg te dragen voor mijn brievenbus. Via twee depressies boven de Golf van Biscaye en de Benelux zijn we uiteindelijk veilig en wel in Nederland teruggekeerd. Mijn eerste gesprek met mijn internist heb ik op donderdag 27 maart aanstaande. Het ziet ernaar uit dat ik voorlopig nog wel een tijdje in Nederland moet blijven. Ik heb jouw telefoonnummer genoteerd en jouw huisnummer. Aangehecht tref je de foto van een potentiële Britse klant voor BAR NUMBER ONE. Ik ken hem nog van de Ierse bar Harp in Torremolinos. Hij is mij nog een verklaring schuldig inzake het testament van mijn voormalige verloofde. Jouw foto vind je op mijn website NUMBER ONE "POPPETJE" e.v. Hartelijke groet. Ook aan Jan, Ryan, Carlos en Aletta. Ze heeft een leuke foto van mij gemaakt. JOHN L. VAN DER HEYDEN NIJMEGEN KINGDOM OF THE NETHERLANDS REINO DE LOS PAISES BAJOS. Ontvangen: Subject: Re: Bevestiging afspraak Date: Wed, 12 Mar 2003 16:08:41 From: "Lee Bergkamp" Geen probleem, ik houd de boel wel in de gaten. Succes komende weken, mocht er iets belangrijks zijn, mail ik wel. Moet nu even naar een afscheidsborrel, t leven valt niet mee in een toeristenstad. Groeten, hier schijnt de zon!! tot gauw, Lee. Antwoord: Subject: Re: Bevestiging afspraak. Date: Wed, 12 Mar 2003 19:26:23 To: Lee Bergkamp Bedankt Lee, Ik dacht dat je Van Leeuwen heette volgens Freya. Maar er wordt wat afgelogen in dit land beste Dennis. Hoe heette die boot overigens van Bram. De Jonikal staat al te koop in St. Tropez. Hij hoeft alleen nog maar naar Spanje te worden gevaren. Mijn homepage staat nu weer op de goede plaats. Ook hier hebben WIJ het weer druk. Zie http://www.cervantesonline.nl Hartelijke groet, JOHN.

Inhoud Postbus 689 gisteren.
1. Verzoek om gift van de Nederlandse Hartstichting Den Haag d.d. 27 november 2002. Beschermheer Z.K.H. de Prins van Oranje.
2. Verzoek om bijdrage Stichting Alzheimer Onderzoek d.d. 7 november 2002 3. Verzoeken om bijdrage Nierstichting Nederland d.d. 21 januari 2003 4. Zeven verzoeken om bijdrage Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen d.d. 10 september 2002, 16 oktober 2002, 1 november 2002, 13 november 2002, 2 december 2002, 13 december 2002 en ongedateerd 5. Verzoeken om bijdrage Internationaal Parkinson Fonds, Hoofdweg 667A, 2131 BB Hoofddorp 6. Verzoek om bijdrage Stichting Wereld Kinderfonds, Herengracht 265, 1016 BJ Amsterdam. 7. Verzoek om bijdrage Stichting Nationaal Fonds "Het Gehandicapte Kind", 's-Gravenhage d.d. 9 januari 2003 8. Verzoek om bijdrage Stichting Hoop voor Straat- en Zwerfkinderen, President Kennedylaan 19, 2517 JK 's-Gravenhage d.d. 13 februari 2003. 9. Drie verzoeken om bijdrage Stichting Onze Kleine Weeskinderen/WereldOuders, Achterom 152, 1211 PD Hilversum Directeur Hans Ouwehand. Ik heb de Heer Ouwehand tijdens mijn laatste bezoek aan hem verzocht mijn boek onder de aandacht van zijn donateurs te brengen.

Aan deze verzoeken kan ik geen gevolg geven voordat het Princess Diana Memorial Fund in European Cervantes Foundation is omgezet. Wellicht is hierbij ook nog een schone taak weggelegd voor het op 1-2-2002 ingestelde Oranje Fonds.

11. Brief van het Ministerie van Economische Zaken d.d. 25 november 2002 met antwoordformulier. Na telefonisch contact om 14.00 uur met de centrale receptie van het ministerie (tel. 070-3797084) formulier ingevuld geretourneerd aan: Ministerie van Economische Zaken, Maurice A. Verhaagen, Coördinator Adresbeheer, ALP E/006, Antwoordnummer 10609, 2501 WB Den Haag. Om 14.25 in de brievenbus van het postkantoor Zwanenveld gedeponeerd. 12. Documentatie over Goed Bestuur van ASV Uitgevers, Walenburgerweg 74, Postbus 27020, 3003 LA ROTTERDAM. Doorgestuurd naar Stichting Cervantes Benelux, Winthontlaan 200, B12, 3526 KV UTRECHT. 13. Documentatie handboek IMPORT van Reed Business Information, Postbus 808 7000 AV Doetinchem. Hoewel de informatie van belang is voor werkmaatschappij 7.1.6 Cervantes Business Consultancy, heb ik het eveneens doorgezonden naar Stichting Cervantes Benelux, Winthontlaan 200, B12, 3526 KV UTRECHT. 14. Factuur 341211928 d.d.30-01-2003 van de Kamer van Koophandel Amsterdam: Jaarlijkse bijdrage Stichting Cervantes Benelux ad EUR 29,74. Voldaan. 15. Factuur Vereniging Docenten Spaans in Nederland, W.F. Smitlaan 14, 3705 TZ ZEIST ad EUR 23,-. Voldaan. 16. Factuur 2037212 d.d. 6-12-2002 van TPG POST Utrecht ad EUR 113,- (automatische afschrijving privérekening) 17. Royalty cheque 000336 van Trafford Publishing d.d. 31-10-2002 ad US$15.20 18. Royalty cheque 000849 van Trafford Publishing d.d. 31-01-2003 ad US$14.45 19. Brief van TPGPOST d.d. 30 oktober 2002 inzake Wijzigingen Algemene Voorwaarden Postbussen. 20. Betalingsherinnering 'Viva España' ad EUR 15,88. Dit berust klaarblijkelijk op een misverstand.Ik heb hierover gebeld en een principeafspraak gemaakt met 'Sabine' of 'Claire' in de Nieuwe Marktstraat 54 Nijmegen inzake een eventuele samenwerking met Cervantesonline. 21. Uitnodiging jaarvergadering en 20-jarig bestaan Vereniging Docenten Spaans in Nederland op zaterdag 22 maart in het Luzac College in Hilversum (Korte Noorderweg 12A) van Marjo Eurlings. Aangezien ik op die dag heb ingeschreven voor de Reunioncursus bij MacHouse in Woerden zal ik hierop nog persoonlijk reageren en terzake rapporteren. 22. Factuur 50211901 van Larix te Velp d.d. 01-12-2002 ad EUR 459,82. In Conqueror-enveloppe. Zodra ik mijn uitkering heb ontvangen (dit weekeinde) zal ik het bedrag overmaken. Dan ben ik wel door al mijn financiële middelen heen en dienen er additionale inkomsten te komen c.q. mijn gemaakte onkosten tot op heden te worden vergoed. 23. Brief van de directeur van HOTEL CERVANTES TORREMOLINOS met de volgende inhoud: "13.01.2003 Mr. John L. Van der Heyden Instituto Cervantes Benelux P.O. Box 689 NL 3500 AR UTRECHT HOLANDA Dear Mr. Van der Heyden, I regret not having been able to meet you as I didn't know that you were staying at our Hotel on 25th December. I wish to thank your for the magnificent book of which I had heard already. I didn't have time yet to read it but hope to do so in the near future and look forward to it. Wishing you a happy and prosperous 2003 during which I hope to welcome you personally at the occasion of your next visit. Yours sincerely, Miguel Angel Muñoz General Manager." Ik heb hier alsvolgt op gereageerd: "Subject: Confirmation of receipt Date: Thu, 13 Mar 2003 18:40:58 Dear Mr Muñoz, Back from Spain I found your letter of 13.01.2003 in my P.O. Box in Utrecht in the Netherlands. Thank you for this reaction. I hope this will be the start of a very successfull collaboration. I hope to be back in Torremolinos before July 2003. As a member of the ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL I have to assist a congress in Cervantes' birth town Alcalá de Henares. Meanwhile you can find my friends in Bar Number One in the Calle Casablanca in Torremolinos. I try to keep the communication open by means of my website http://www.cervantes.nu I am looking forward to our next meeting. Yours Sincerely, JOHN L. VAN DER HEYDEN NIJMEGEN KINGDOM OF THE NETHERLANDS. Attached: w7wjpzxp-1.ppt (=PowerPointPresentatie Businessplan).

19.05 Ik heb vernomen van het rapport van Sir Michael Peat (Sir Peat Marwick was een freudiaanse vergissing. Ik mag immers aannemen dat KPMG zich thans serieus met onze zaak bezig houdt. Is dat de afkorting van Klijnfeld Kraayenhoff Peat Marwick Group?. Dat moet jij weten als een halve Meyburg) binnenkort uitkomt. Ik heb nog geen mededelingen ontvangen inzake het door mij in 1997 voorgestelde familiebedrijf Van der Heyden/Spencer. Verzonden: Subject: Derde bericht uit de Keizer Karelstad Date: Thu, 13 Mar 2003 19:49:10 To: l.halbertsma Alsmede: Subject: VSOS - VDSN 20 jaar Date: Thu, 13 Mar 2003 22:00:40 To: Marjo Eurlings CC: Drs E.H. Halbertsma Beste Marjo, Na mijn terugkeer uit Torremolinos afgelopen zaterdag trof ik gisteren jouw uitnodiging in mijn postbus ten behoeve van het Instituto Cervantes Benelux. Eerlijk gezegd heeft het mij voor een dilemma geplaatst. Ik heb mij niet gerealiseerd dat bij deze gelegenheid ook het twintigjarig bestaan van de vereniging wordt gevierd. Graag zou ik erbij aanwezig zijn geweest ondanks het zeer vroege aanvangstijdstip voor iemand die uit het oosten des lands moet komen. Ik logeer momenteel in Nijmegen. Enkele maanden geleden heb ik mij ook opgegeven voor een studiedag computergenealogie in Woerden op dezelfde 22 maart. Een dilemma dus. Voor die studiedag heb ik mij opgegeven, mede in verband met het belang voor mijn promotieonderzoek: De relatie tussen het geslacht Van der Heyden en Cervantes. Graag zou ik nog verder van gedachten willen wisselen met de mensen van het eerste uur. Ik heb die oprichtingsvergadering bij Hotel Smits in Utrecht immers ook meegemaakt en in 1994-1995 heeft het Instituto Cervantes Benelux de vereniging weer nieuw leven ingeblazen. Ik zal ook de gastvrijheid van het Luzac College missen. Ik kan mij Eric Luzac nog herinneren uit de tijd dat ik deel uitmaakte van het bestuur van de VBMO. Hij heeft in die tijd op een slimme manier de succesformule van Instituut Blankestijn op een grootschalige manier in Nederland op de markt gezet. Na dit ondernemende initiatief heeft een groep topmanagers zijn werkzaamheden overgenomen. Op dat punt is Eric een belangrijk voorbeeld voor mij gebleven. Ik hoop dan ook dat een goede groep professionele managers op korte termijn de uitvoering van mijn Beleidsplan Instituto Cervantes naar zich zal toetrekken om er een eclatant succes van te maken. De juridische randvoorwaarden heb ik inmiddels gecreëerd en er mijn ziel, zaligheid en alle beschikbare financiële middelen in gestoken. Inmiddels heb ik ook een website: http://www.cervantesonline.nl Het is mijn bedoeling om hierin het totale aanbod op de Spaanstalige markt gerichte activiteiten op te nemen zoals verwoord in paragraaf 7.1.18.2 van mijn beleidsplan. Hierover wil ik ook graag met Paula Costas Alonso samenwerken. Zij woont in Oss. Vanuit Nijmegen moet dat dus geen probleem vormen. In verband met een behandeling in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis zal ik hier nog wel enige weken moeten blijven. In juli dien ik weer naar Spanje terug te keren in verband met het AEPE-congres in Alcalá de Henares. Het zou leuk zijn als jij daar ook aanwezig bent. De FIAPE (Federación Internacional de Asociaciones de Profesores de Español), een overkoepelende vereniging van nationale verenigingen van docenten Spaans, ziet ook graag dat de VDSN zich bij hen aansluit. Het secretariaat is gevestigd in de Universiteit van Castilla-La Mancha in Toledo en het lijkt mij goed dat wij ons wereldwijd iets meer gaan profileren. Dat is in het belang van elke docent Spaans in Nederland en ook van elke leerling die uiteindelijk op de arbeidsmarkt een goede carrière moet kunnen opbouwen. Marjo. Het spijt mij echt dat ik er volgende week niet bij kan zijn. Ik neem aan dat Léontine Freeve wel acte de présence zal geven. Misschien kunnen we vóór mijn terugkeer naar Spanje nog iets afspreken in Houten. Daar breng ik graag een bezoek aan de Spaanse School Cervantes. Dat instituut voldoet immers aan de eisen die Nauta Dutilh uit Amsterdam in oktober 1992 in de statuten van de Stichting Cervantes Benelux heeft opgenomen. Hartelijke groet uit de Keizer Karelstad, ook aan alle collega's. Met name aan María José met mijn felicitaties voor de geboorte van Onintza. JOHN L. VAN DER HEYDEN INSTITUTO CERVANTES BENELUX INSTITUTO CERVANTES LIMITED ENGLAND & WALES STICHTING CERVANTES BENELUX P.S. Voor de goede orde zij gemeld dat ik dit bericht eveneens naar mijn collega Liesbeth Halbertsma - voormalig directeur van het managementcentrum VNO/NCW - heb gemailed in de hoop dat zij ons bedrijf mede 'handen en voeten' kan geven.

Alsmede: Subject: Re: Reunion Lunch Date: Thu, 13 Mar 2003 22:11:12 Dank, Ik zal het bedrag gelijk overmaken. Inmiddels heb ik een externe disk van 120 gigabyte. Daar moet wel een beetje informatie op kunnen. Dan hoop ik ook het genealogiegedeelte van mijn website te kunnen aanpassen in http://www.cervantes.nu/Genealogie/ F.J. van Bodegom wrote: Alsnog gironummer. Probleem ligt waarschijnlijk in AppleWorks. nl de RTF translator Frans van Bodegom Betaling: Kosten 30,-- euro (inclusief lunch) Overmaking op giro 33 63 60 002 t.n.v. F.J. van Bodegom te Snelrewaard met vermelding 'cursus'. "E.M. van der Heijden" wrote: Wilt u uw girorekeningnummer nog even doorgeven? Dan maak ik vandaag nog die 3 euro over. Hartelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN P.S. Ik heb nog een wens voor de cursus. Op mijn Nederlandse computer trof ik alle tot op heden verzamelde gegevens in Reunion 4. De vervaardiging van de familiegeschiedenis verloopt echter niet naar wens via AppleWorks. Ik hoop dat dat met de laatste nieuwe versie goed gaat.

14 MAART 2003 VIERDE BERICHT UIT DE KEIZER KARELSTAD