Subject: VIERDE BERICHT UIT DE KEIZER KARELSTAD Date: Fri, 14 Mar 2003 13:56:50 To: Drs E.H. Halbertsma Dear Elizabeth, In de hoop dat ik de komende maand niet meer afhankelijk behoef te blijven van een uitkering van de Staat der Nederlanden onderstaand opnieuw mijn feedback op het laatste nieuws.

Vrijdag 14 maart 2003 Advocaat: Balkenende moet getuigen De Stichting Cervantes Benelux laat geen bestuursleden toe die contacten onderhouden met de georganiseerde criminaliteit. Die zich althans van deze organisaties afhankelijk stellen. Ingeval PRINSES MARGARITA in aanmerking komt voor het bestuurslidmaatschap van de stichting - gezien de familierelatie met het huis Bourbon Parma behoort zij tot één van de meest aangewezen kandidaten - is vanuit de optiek van de Stichting Cervantes Benelux een onderzoek door het Kabinet der Koningin naar de antecedenten van haar echtgenoot gerechtvaardigd. Vooraleer er een schikking wordt voorgesteld denk ik daarbij op de eerste plaats aan een schikking inzake mijn claim van 23 juni 1995 ten behoeve van de stichting. Het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux kan nadien besluiten of hieruit een schadeloosstelling aan de heer De Roy van Zuydewijn gerechtvaardigd is. Op de eerste plaats dienen immers mijn gemaakte kosten te worden vergoed. Jubelstemming Damrak Ik sluit niet uit dat deze koersstijgingen het gevolg zijn van het onderzoek dat klaarblijkelijk op dinsdag 11 maart jongstleden op mijn website is verricht. Ik heb op die dag 3.345 hits vastgesteld bij slechts15 bezoeken. Dit houdt in dat een beperkt aantal personen zeer intensief informatie op mijn website heeft ingewonnen. Geruchten bevatten een element van waarheid maar dat is geen reden ze verder te vertellen. Dat Element van Waarheid bevindt zich in de Winthontlaan 200, B12, 3526 KV UTRECHT.

Ik denk hierbij met name aan mijn dossier en de notulen van de bestuursvergaderingen van de VBMO uit de tijd dat ik daarvan bestuurslid was. Ik genoot in die tijd met name van de contacten die ik had met TELEAC. CHARLES SACKED RAPE CLAIM SERVANT Mar 14 2003 By Jane Kerr, Royal Reporter Dit brengt mij in gedachten terug naar het bezoek dat ik op 18 april 1997 aan St. James's Palace heb gebracht en de wijze waarop ik daar te woord ben gestaan: Van het kastje naar de muur. Het rapport van Sir Michael Peat behandelt klaarblijkelijk niet mijn terechte aanspraken op het vermogen van Prinses Diana. Die zaak komt klaarblijkelijk nog voor de rechter met Paul Burrell en prins Charles als getuigen. Het is echter wel zaak dat WIJ die zaak winnen. PRETTIG WEEKEND OF TOT STRAKS IN VELP. JOHN L. VAN DER HEYDEN NIJMEGEN, KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

15 MAART 2003 VIJFDE BERICHT UIT DE KEIZER KARELSTAD