Datum: Donderdag 16 december 2004 Betreft: PRIORITEIT NUMMER ÉÉN Kenmerk: 20041216JHLH

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Dear Elizabeth, Ik vervolg mijn brief van gisteren. Voor mijn vertrek naar Amsterdam brief BTW-nummer verzonden. Gesprek op Hoog Catharijne met een vertegenwoordiger van S.O.S.-kinderdorpen na opnieuw een paar 'bedelbrieven' in mijn postbus te hebben aangetroffen. Ik heb hem laten weten dat ik het van groot belang acht dat zij vanuit de European Cervantes Foundation gaan samenwerken met soortgelijke organisaties, zoals de Stichting Wereldouders van Hans Ouwehand. Op de eerste plaats om overheadkosten te besparen en op de tweede plaats aan programmatische afstemming te doen. Voor die tijd geef ik cent meer uit aan liefdadigheidswerk. 22.08 Utrecht. Jaarlijkse VOC-borrel bij Heineken achter de rug. Op de heenreis raakte ik tussen Utrecht en Amsterdam al direct in een interessant gesprek met naar later bleek een groepje mensen uit Voorhout. Daar komt Edwin van der Sar vandaan. Hij speelt voor FULHAM, de club van MAF. Om 16.15 kwam ik aan op Amsterdam Centraal. Oude herinneringen. De kerstboom op de Dam heeft paarse lichtjes.

Hij is van Radio Noordzee uit Noordwijk. In de Kalverstraat worden er geen rode mantelpakjes meer verkocht. Bij de Heineken Experience werden we niet meer door elkaar geschud. De bar was vergeven van de cavaleristen. Ik werd direct hartelijk welkom geheten door de voorzitter van de VOC, brigade-generaal De Vries. Ervaringen inzake het Kremlin uitgewisseld en de discussie die ik met onze Russische collega's in de MGIMO-universiteit van Moskou heb gevoerd over democratie.

Daarna raakte ik in gesprek met een jonge cadet-sergeant van de KMA in Breda: Michael de Kuyper (30-12-1982) Den Haag. Ook een oud-pelotonsgenoot van de lichting 1970-I van de SROC: Frans N. Wijer: Senior Risk Manager Private Banking (Private & Business Clients) bij de Deutsche Bank, P.O.Box 268, 1000 AG Amsterdam, Herengracht 450-454, Frans maakt deel uit van het ere-escorte der cavalerie en vergezelt de gouden koets elk jaar met Prinsjesdag. Voorts gesproken met Jan-Hendrik Visser uit Amersfoort, Hendrik heeft lange tijd in Valencia gewoond en is persoonlijk bekend bij Kroonprins Felipe (samen op de foto) en Letizia. Ook heb ik gesproken met John Kapteijn, eveneens ere-escorte cavalerie en werkzaam bij de UNIE. Marjo Eurlings heeft naar zijn zeggen nog geen contact met hem opgenomen inzake een op te stellen CAO voor docenten Spaans en/of overige rechtspositionele zaken die voor de doelgroep Nederlandse docenten Spaans van belang zijn. Volgend jaar op14 december is de volgende borrel.

Donderdag 16 december 2004 12.36 Betaald: EUR 474,81 factuur 248433 aan ICMC Hosting inzake hosting-abonnement cervantes.nu vanaf privé-rekening postbank volgnummer 135. Ik heb gedroomd van Kaag en het water. Ik ga nu eerst naar het belastingkantoor in de Stieltjesstraat met de trein van 14.10 uur. In het weekend heb ik een auto gehuurd. Daarmee ga ik morgenmiddag naar Wellecom. Zondag op kraamvisite met de secties Frans en Engels.

17.00 Gesprek gevoerd bij de belastingdienst in de Stieltjesstraat te Nijmegen zoals gemeld in aangehechte brief VAT-nummer, die ik om 16.50 uur aangetekend heb verzonden onder nummer 3S RRCA 1981016.

TOT MORGEN, 18.00 'Barclay' is nu ook in beeld gekomen in 'The Bold'.

18 DECEMBER 2004 KERNBEGRIPPEN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA