Stichting Onze Kleine Weeskinderen / Wereldouders. De heer Hans Ouwehand, Directeur. 1200 WB HILVERSUM. Datum: 24 maart 2004 Betreft: UW BRIEF VAN 12 FEBRUARI 2004 Kenmerk: 20040324JHOKW

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte Heer Ouwehand, Uw brief van 12 februari heb ik - na mijn terugkeer uit Spanje - in goede orde ontvangen in mijn postbus te Utrecht. In dit verband breng ik u mijn brieven in herinnering d.d. 10-6-2001, 17-7-2001, 15-9-2001, 12-12-2001 (aangehecht) en een persoonlijk onderhoud nadien in Hilversum, waarin u heeft toegezegd een van uw scholen in Latijns Amerika naar mij te vernoemen. Dat vind ik echter niet zo belangrijk. Zoals ik u al eerder heb laten weten sta ik volledig achter uw doelstelling. In verband met budgettaire beperkingen kan ik op dit moment echter niet voldoen aan uw verzoek om een donatie. Mijn debiteuren hebben tot op heden nog niet aan hun financiële verplichtingen voldaan. Wellicht doe ik u een genoegen met bijgevoegde foto van 'Me and My Lady'. In dit verband ontvangt u aangehecht tevens nadere informatie over mijn boek. Hoogachtend,

24 MAART 2004 UW BRIEF VAN 12 FEBRUARI 2004 TER ATTENTIE VAN DE HEER HANS OUWEHAND VAN DE STICHTING ONZE KLEINE WEESKINDEREN/WERELDOUDERS TE HILVERSUM

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN