De heer Hans Ouwehand Directeur Stichting Onze Kleine Weeskinderen Antwoordnummer 1222 1200 WB Hilversum Datum: 10 juni 2001 Betreft: ONTVANGSTBEVESTIGING Kenmerk: JH/OKW20010610

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Nijmegen, zondag 10 juni 2001 Geachte heer Ouwehand, Ik bevestig de goede ontvangst van uw brief H5-04/846 gericht aan mijn op 26 mei 1998 overleden vader Floris. Uw activiteiten in het kader van de opbouw van weeshuizen in Latijns Amerika doen mij buitengewoon veel deugd. Dit past geheel binnen het kader van de plannen die ik tezamen met Prinses Diana in Engeland vóór de tragische ontvoeringspoging met dodelijke afloop te Parijs voor ogen had als Prinses Diana's Zevende Project. Aangezien ik inmiddels heb besloten deze verantwoordelijkheid naar mij toe te trekken na haar overlijden kunnen wij hier wellicht een verdere uitvoering aan geven in goed onderling overleg. Ik nodig u hiertoe gaarne uit. Met vriendelijke groet en hoogachting, John L. Van der Heyden

 

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN