Stichting Onze Kleine Weeskinderen / Wereldouders. De heer Hans Ouwehand, Directeur. 1200 WB HILVERSUM. Datum: 15 september 2001 Betreft: UW BRIEF VAN 18 JULI Kenmerk: JH/OKW20010915

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Nijmegen, zaterdag 15 september 2001 Geachte heer Ouwehand, Naar aanleiding van uw brief d.d. 18 juli 2001 verwijs ik naar mijn brieven ONTVANGSTBEVESTIGING en STICHTING CERVANTES BENELUX, laatstgenoemde gericht aan mevrouw Caroline Lindner. Afgelopen donderdag 13 september ben ik uit Spanje in Nederland teruggekeerd. Ik ben uitsluitend geïnteresseerd in structurele, bestuurlijke oplossingen. Uw videoband met LEONIE SAZIAS heb ik met belangstelling bekeken toen ik in Spanje was. Ik heb begrepen dat er vandaag een bijeenkomst van uw stichting heeft plaatsgevonden en ben benieuwd naar het resultaat. Als aanvullende informatie verstrek ik u hieronder de gegevens van de bestuursleden van de onlangs in werking getreden Vereniging Docenten Spaans in Nederland.

Marjo Eurlings, voorzitter
María José Steenbeek-Sánchez, penningmeester
Patrick Gommers, secretaris,
Nina Kremers, eindredacteur
Frederique Bauer

Ik ben bereid de besprekingen voort te zetten en ben op mijn hierboven vermelde nummer bereikbaar. Met vriendelijke groet en hoogachting, John L. Van der Heyden

12 DECEMBER 2001 EUROPEAN CERVANTES FOUNDATION (1) TER ATTENTIE VAN DE DIRECTEUR VAN DE STICHTING WERELDOUDERS IN HILVERSUM

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN