De heer/Mevrouw Y. Guney UWV Afdeling Bijzondere Zaken Postbus 57002 1040 CC AMSTERDAM Datum: Dinsdag 12 oktober 2004 Betreft: UW BRIEVEN D.D. 28/06 EN 19/08 2004 Ons kenmerk: 20041012JHUWV Uw kenmerk: AG-BZ (Buitenland) 68187038 Geachte heer/mevrouw Guney, Na mijn terugkeer uit Nederland op 7 oktober jongstleden trof ik bijgaande stukken aan. Gezien aangehecht schrijven 18000_005/SPW/2/43 van uw directeur divisie Arbeidsgeschiktheid, Mr. J.H. Ouwehand, d.d. 31 augustus 2004 is een herbeoordeling van uw zijde niet meer noodzakelijk.

Ik heb daarom volstaan met het vermelden van mijn registratienummer bij de Spaanse Seguridad Social en mijn telefoonnummer. Ook de door de politie van Torremolinos getekende verklaring van in leven zijn treft u hierbij aan. Voorts verwijs ik u gaarne naar mijn brief 20040920JHUWV d.d. 20 september 2004 aan uw collega, mevrouw M. van Duin. Met vriendelijke groet.

3 JUNI 2005 BRIEF VAN J.S. SCHOOTEN TER ATTENTIE VAN UWV AFDELING BIJZONDERE ZAKEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN