FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Dinsdag 29 januari 2002 Ik ga weer in Utrecht een kijkje nemen. 12.45 Die moeite hoef ik niet te doen. Ik heb zojuist de heer Brouwer van de postbus in Utrecht aan de lijn gehad. Er is alleen een brief van de Stichting Wereldouders aangekomen. Misschien toch wel belangrijk. 13.00 Ik zond het volgende bericht naar Ben Harrison. Subject: Shipping. Hello Ben, Thank you for all your checks. Do you already receive some reactions? I have still one question left. To which address in Utrecht were the nine bound copies and 250 announcement cards sent? And how long will it take? Are they shipped by ship or by plane? Next Monday I will go back to Spain until the 15th of March. From 23 March till 1 April I have to be in Moscow to visit our friends in the Kremlin. I think the Russians will be interested as well. And also the Spanish Prime Minister. He already announced his retirement today. It would be nice to receive them before. Otherwise I have to purchase some copies to send them to Spain. Please let me know. Yours, John. 17.23 Reactie: Hi John: Thanks for your note. The books would have been sent via ground post to the address we had on your contract: John Van der Heyden PO Box 689, NL 3500 AR Utrecht Netherlands 00-34-952-37-00-54. I hope you have a wonderful trip to Moscow - I'm afraid the farthest east I've been is Warsaw, and that was an amazing experience! Russia must be truly amazing, also. With thanks, Ben Harrison, Manager of Author Services, Trafford Publishing. 18.56 Mijn reactie: Thank you Ben, The address is allright. I've been there this afternoon. Afterwards I had a conversation in Hilversum in order to continue Diana's work in Latin America. I was invited to come to Mexico and Guatemala next autumn in order to set up an orphanage with a school. But first of all I have to translate the book into Dutch. So there is a lot of work ahead. Cheers, John. Met de trein van 13.21 ben ik naar Utrecht vertrokken. Aankomst 14.30. In de postbus trof ik de volgende brief: Dhr. J.L. van der Heijden Postbus 689 3500 AR UTRECHT Hilversum, 24 januari 2002 Geachte heer Van der Heijden, Voor onze weeshuizen was het afgelopen jaar niet gemakkelijk. Er was te weinig geld voor alle geplande projecten en bovendien sloeg het noodlot in de vorm van aardbevingen toe. Het schoolgebouw van ons weeshuis in El Salvador werd zwaar beschadigd en kon niet meer gebruikt worden. Ook steeds stijgende kosten voor medicijnen en voeding gaven ons grote zorgen. Door droogte mislukten onze groente- en fruitoogsten gedeeltelijk en moesten we voor veel geld voedsel gaan kopen. Tragisch genoeg betekende dit alles ook dat we zelfs tijdelijk geen nieuwe weeskinderen konden opnemen in onze familie. Dit gebeurde voor het eerst sinds 47 jaar! Aan deze situatie moet een eind komen. Daarom vraag ik u met klem om ons ook in 2002 te helpen met de projecten voor het welzijn van alle kinderen in onze weeshuizen. Als u ons al regelmatig helpt met een bijdrage, mag ik u dan vragen ons ook dit jaar weer te steunen met een gift? Dat kan door een donatie of nog beter door ons te machtigen voor een vast bedrag per maand of kwartaal. Ik hoop dat u ook ons ook in 2002 steunt en dank u namens de weeskinderen. Met vriendelijke groet, Hans Ouwehand directeur Achterom 152,1211 PD Hilversum Telefoon: +31-35-626-4578 Telefax: +31-35-626-4579. E-mail: info@wereldouders.nl Internet: www.wereldouders.nl Postbank: 59.68.90 ING Bank: 66.88.94.342 Daarom ben ik direct met de volgende trein van 15.06 naar Hilversum gegaan. Ik had daar een intensief onderhoud met de heer Hans Ouwehand. Hij bood mij direct aan een school naar mij te vernoemen. Met de trein van 16.21 uit Hilversum terug. Aankomst Nijmegen-Dukenburg 17.51. Ik zond hem om 20.34 het volgende emailbericht met kopieën aan Harry Starren en Robert Bischot. Subject: Groen Licht. Geachte Heer Ouwehand, De Telegraaf meldde vandaag: "Groen licht De gemeenteraad van Wassenaar is unaniem akkoord gegaan met de aanpassingen aan het landgoed De Horsten. Wassenaar akkoord met huisvesting kroonprins. Aangezien ik "De Eikenhorst" al vanaf augustus 1996 op het oog heb als vestigingsplaats voor de Stichting Cervantes Benelux en dit toen al aan de particulier secretaris van de Prins van Oranje heb gemeld, doet het mij allerwegen deugd dat nu ook onze kroonprins aldaar zijn intrek zal nemen, tezamen met mijn beoogde Argentijnse beleidsmedewerkster. Vandaar dat ik vanmiddag direct naar Utrecht ben gegaan, alwaar ik uw brief van 24 januari aantrof. Ik had daarin een reactie verwacht op mijn brieven Ontvangstbevestiging, Stichting Cervantes Benelux, Uw brief van 18 juli en European Cervantes Foundation (abusievelijk aangeduid met JH/RF20011212, aangezien ik de heer Rik Felderhof op dezelfde dag een brief van gelijke strekking heb gezonden. Mijn excuses. Wel een beetje dom). Ik heb de brieven er vanavond nog even op nagelezen. Mevrouw Hazel Wilkinson is de overbuurvrouw van Prins Edward en diens echtgenote Sophie, v/h Rhys Jones, thans Countess of Wessex. Zij heeft mij verzocht Diana's naam hoog te houden. Dat heb ik haar toegezegd. Vandaar dat ik het buitengewoon op prijs stel dat u heeft besloten hiervan een internationaal project te maken. Zoals ik u heb laten weten is het boek thans op de Engelstalige markt verschenen. Het lijkt mij inderdaad een goed idee dat u dit boek leest in de komende tijd. Het is verkrijgbaar via de website van Trafford Publishing De uitgever heeft het afgelopen weekend aan 12.200 emailadressen het volgende persbericht doen toekomen: (bekend). Mede ten behoeve van uw organisatie is het van groot belang dat het boek in grote oplagen zal worden verkocht. Ik ontvang hiervoor royalties, die ik voor drie doeleinden wil aanwenden: 1. Privé: ter dekking van door mij gemaakte kosten en nog te maken (proces)kosten 2. Zakelijk: ten behoeve van de opbouw van het bedrijf Instituto Cervantes Holding Ltd met werkmaatschappijen (een gedelegeerde taak) 3. Ideëel: het ondersteunen van ontwikkelingsprojecten in samenwerking met het Princess Diana Memorial Fund en de Lionsclub Maarn-Maarsbergen. Aangaande laatstgenoemde situatie beschouw ik het als een grote eer dat u mij heeft aangeboden dat mijn naam aan een van uw scholen in El Salvador, Honduras, Nicaragua, Mexico of Guatemala wordt gegeven. Uiteraard zal ik daarbij ook de beeltenis van Prinses Diana in het door u beoogde 'Colegio' een plaats geven. Dat is zeker in de geest van de afspraken die ik met Haar heb gemaakt. Graag maak ik van uw aanbod gebruik om daartoe rond september/oktober samen een bezoek aan Latijns-Amerika te brengen. De informatie dienaangaande zie ik met belangstelling tegemoet. In het kader van de opbouw van de CERVANTESKRING (analoog aan de Baak-kring) zal ik hieromtrent ook rapporteren aan mijn collega Harry Starren van de Baak, en de heer Robert Bischot in Alicante. Laatstgenoemde heeft een cruise rond kerst dit jaar in voorbereieding in het Caraïbisch gebied. Aanstaande vrijdag 8 februari heb ik terzake een onderhoud met hem aan de Costa del Sol. Met het verzenden van dit bericht heb ik hen tezelfdertijd een kopie per email doen toekomen. Hiertoe heb ik kennis genomen van uw website www.wereldouders.nl Ook de Lionsclub Maarn-Maarsbergen zal ik verzoeken dit project te ondersteunen. Van 4 februari t/m 15 maart ben ik in Spanje. Daar zal ik trachten een begin te maken aan de vertaling van mijn boek in het Nederlands. Van 23 maart tot 1 april ben ik als lid van de ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL te gast op een colloquium in Moskou. Hartelijk dank voor de genoten gastvrijheid vanmiddag en graag tot horens. J.L. VAN DER HEYDEN. Om 21.40 zond ik dit bericht naar Loek van Munster met de inleiding: Beste Loek, Dank voor de genoten gastvrijheid afgelopen zaterdagmiddag. Die wandeling door de Maarnse bossen met oude vertrouwden heeft mij weer nieuwe inspiratie opgeleverd. Uit Canada ontving ik bericht dat de naar mijn postbusadres in Utrecht verzonden boeken via 'ground post' zijn verzonden. Ik mag dus aannemen dat ze nog wel een tijdje onderweg zijn en ik er op zijn vroegst op 16 maart over kan beschikken. Op die dag bevind ik mij op een congres Spaans in mijn bedrijf op het Domplein. Ik loop echter graag op de ontwikkeling vooruit. Zoals je je wellicht nog kunt herinneren heb ik na mijn presentatie op 5 juni vorig jaar op Valkenheide laten weten dat ik bij een succesvolle verkoop van mijn boek een gedeelte van de opbrengst wil aanwenden voor een door de Lionsclub Maarn-Maarsbergen te ondersteunen project. Ik heb daarbij aan een soortgelijk project gedacht als het weeshuizenproject van Gert Woudsma in de Oekraïne. Deze keer echter in Midden-Amerika. Dit idee heb ik ook al eens met Wim Huinck besproken. Vanmiddag ben ik wederom naar mijn postbus geweest en vond daar slechts één brief van de voormalige stichting 'Onze Kleine Weeskinderen', thans 'Wereldouders' met de tekst (als boven). Vandaar dat ik ogenblikkelijk naar Hilversum ben doorgereisd en de situatie met de heer Ouwehand heb doorgesproken. Ik heb er een zeer positieve indruk aan overgehouden. Wereldouders hanteert het principe om ouderloze kinderen te begeleiden vanuit een uitzichtloze situatie tot een studie aan de universiteit, waardoor zij uiteindelijk selfsupporting verder kunnen met de opgestarte projecten. De heer Ouwehand heeft mij toegezegd mijn naam aan een van zijn scholen te geven in Midden-Amerika. Ik beschouw dit als een buitengewoon eervolle geste, die uiteraard ook ten goede komt aan de goede naam van de Lionsclub Maarn-Maarsbergen. Het Instituto Cervantes heb ik de facto opgericht om een arbeidsmarktperspectief te creëren voor Nederlanders en Belgen die Spaans hebben gestudeerd. Aan het door de heer Ouwehand voorgestelde 'Colegio Van der Heyden' kunnen dan ook in de Benelux afgestudeerde docenten Spaans worden ingezet. Daarom verzoek ik hiermede de Lionsclub Maarn-Maarsbergen dit project als serviceproject voor het komende jaar in het programma op te nemen. Jouw reactie zie ik met belangstelling tegemoet. Hartelijke groet, John. 22.41 Verzonden: Geachte Heer Ouwehand, Aansluitend aan mijn berichtje van vanavond heb ik het volgende verzoek aan mijn Lionsvriend, de heer L. van Munster in Maarn doen toekomen. Als boven.

30 JANUARI 2002 GOED NIEUWS VAN EEN HARDE WERKER