DINSDAG 17 JANUARI 2012

WAARDE COLLEGAE

Verzonden: "Date: January 17, 2012 5:05:55 PM GMT+01:00 To: DRS E.H. HALBERTSMA, THOMAS TRIEBELS. Beste Liesbeth en Thomas, Vandaag is er op mijn website bijzondere belangstelling voor INSTITUTO CERVANTES BENELUX LTD en KONINKLIJKE LUCHTVAART MAATSCHAPPIJ CERVANTES. Na mijn controlebezoek van 19:45 tot 20:00 aan mijn cardioloog DR ÁLVAREZ heb ik gisteravond deel 3 van BEATRIX, ORANJE ONDER VUUR gezien. Ik volg de lijn van de uitzending. Paleis HUIS TEN BOSCH, OKTOBER 2002. Beatrix leest een brief van Haar halfzuster. Zij komt uit CANADA. PALEIS NOORDEINDE 16 OKTOBER 2002 Bezoek van JAN PETER BALKENENDE (afkomstig uit cursusplaats 290 CAPELLE AAN DEN IJSSEL) naar aanleiding van de BIJZETTING VAN PRINS CLAUS in de Grote Kerk in Delft. Hij biedt het ontslag aan van ZIJN KABINET. HMKB: "U had verder moeten kijken dan uw eigen belangen, mijnheer Balkenende. Dat heet LEIDERSCHAP ." SCHIPHOL april 1964 IRENE kan in SPANJE koningin worden volgens BEATRIX. Mijn collega PRINSES IRENE VAN LIPPE BIESTERFELD gaat niet mee met het staatsbezoek aan Mexico en blijft bij Haar verloofde in Rome. Zij laat weten dat zij zich niet meer bezighoudt met Nederlandse staatszaken en heeft besloten in het buitenland te trouwen. NORDHORN april 1964. Ik was toen leerling van de vierde klas HBS-B van het Nijmeegs Lyceum. PALEIS NOORDEINDE 14 FEBRUARI 2003 Het is weer Valentijnsdag op Soestdijk. De rode roos van Bernhard gaat naar zijn oudste dochter. HMKB vraagt Hem Haar mening over PRINSES MARGARITA naar aanleiding van een artikel in HP DE TIJD. In deze scène was het HARE MAJESTEIT waarschijnlijk nog niet duidelijk dat ik MARGARITA graag in het bestuur wil van de STICHTING CERVANTES BENELUX en de STAAT DER NEDERLANDEN nog steeds niet aan haar verplichtingen had voldaan conform mijn FAXBERICHT VAN 13 SEPTEMBER 1996 aan toenmalig Minister-President WIM KOK.

In dit faxbericht heb ik de heer Kok nadrukkelijk geadviseerd zich te wenden tot ons staatshoofd. Ik citeer: "Ik verzoek u met klem dit punt als eerste agendapunt van het kabinetsberaad van hedenmidddag op te nemen en daarbij de volgende stukken in te brengen: 1. Mijn brief OVERZICHT GEVOERDE CORRESPONDENTIE MET REGERINGSFUNCTIONARISSEN VANAF 1 JANUARI 1996/DECLARATIE d.d. 3 september 1996, gericht aan U; 2. Mijn brief BRIEVEN AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE d.d. 4 september 1996, gericht aan de Minister van Justitie, alsmede de hierop vermelde correspondentie. De post kan nog even voor sluitingstijd op Uw begroting worden opgenomen. Ik verzoek U zich nadien te wenden tot Hare Majesteit de Koningin en haar te melden dat ik na ontvangst van het bedrag bereid ben met mijn Spaanse collega's te gaan samenwerken, conform de toezeggingen die ik aan de Minister van Justitie heb gedaan. Dit kan dan alsnog in de troonrede worden opgenomen." Bernhard adviseert zijn dochter vervolgens om zich meer bezig te houden met FRISO en MABEL. Ik vraag mij wel af wat HMKB bedoelt met "die stadhoudersbrief". Ik denk daarbij aan de brief van 13 NOVEMBER 1996 uit Het Stadhouderlijk Hof.

HMKB laat JPB weten dat Zij denkt dat MARGARITA niet weet waar zij mee bezig is. WIJK BIJ DUURSTEDE 8 MAART 2003 KOK MELDDE AFFAIRE-MARGARITA NIET. IRENE is in meditatie verzonken. Zoals wij dat ook hebben gedaan op IBIZA. De SCHADUWMANAGER is hier duidelijk in beeld gebracht. Maar deze keer is het Hare Majesteit herself. "Hallo Trix. Hoe gaat het met je?" De stem van IRENE doet mij denken aan YOYO OLIVIER. Volgens BEATRIX heeft MARGARITA een psychiater nodig. Drs S.J. Matthijssen (Steven) in ZEIST is mijns inziens daartoe de meest aangewezen persoon, als vermeld in 13 JUNI 1998 INTUÏTIE. PALEIS NOORDEINDE SEPTEMBER 2003. Bernhard laat weten dat er een probleem is met MABEL. Het heeft betrekking op de drugshandelaar die op 27 JUNI 1991 is geliquideerd bij het Hilton Hotel in Amsterdam. Vandaar dat ik altijd heb verklaard - en dat houd ik staande - dat MABEL de rechtmatigheid van mijn vordering op de staat kan bevestigen, voor het geval zij dat nog niet heeft gedaan. Ik heb Haar echtgenoot immers ook in het bestuur van de STICHTING CERVANTES BENELUX uitgenodigd op 10 SEPTEMBER 1996 als vermeld in 10 SEPTEMBER 1996 CONVOCATIE AAN ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID PRINS JOHAN FRISO BERNHARD CHRISTIAAN DAVID VAN ORANJE-NASSAU. 13:35 Ik vervolg met de uitzending van gisteren. Terwijl HMKB hierover ligt te dromen komen WILLEM-ALEXANDER en MÁXIMA op bezoek. HMKB: "FRISO en MABEL zitten nu bij BALKENENDE. Redden wat er te redden valt". HUIS TEN BOSCH september 1981 (start van NIOW-TALEN) Prins Claus in gesprek met WILLEM-ALEXANDER. Hij heeft drie onvoldoendes op zijn laatste rapport. IRENE moet Haar scheiding uitstellen omdat Haar zus de Nederlandse troon moet bestijgen. Beatrix heeft een gesprek met Ruud Lubbers over een nieuw kabinet VAN AGT. Tijdens de ouderavond voor WILLEM-ALEXANDER toont een aanwezige moeder veel belangstelling voor de echtscheiding van IRENE. PALEIS NOORDEINDE OKTOBER 2003 BALKENENDE laat via de televisie weten dat zijn regering heeft besloten geen Toestemmingswet bij het parlement in te dienen voor het huwelijk van FRISO en MABEL (dat op 24 APRIL 2004 zal plaatsvinden). BALKENENDE spreekt over drie gesprekken die hij met het aanstaande echtpaar in JUNI 2003 heeft gehad. In het hiernavolgende gesprek tussen HMKB en JPB geeft HMKB als reactie: "De toon van uw kritiek op mijn zoon Friso en zijn geliefde Mabel heeft mij nogal verbaasd. Waarom heeft u zich niet beperkt tot het woord "onvolledig¨? Mijn zoon en zijn geliefde hebben een verkeerde inschatting gemaakt . Maar zij hebben niet gelogen. In mijn ogen heeft u nodeloos het koningshuis in diskrediet gebracht. Wat ik onbegrijpelijk vind is dat u de Kamer per brief hebt laten weten van uw besluit het Kabinet der Koningin

onder ministeriële verantwoordelijkheid te plaatsen. Ik ervaar dit als een motie van wantrouwen en ik zal mij er tot het uiterste tegen verzetten. Ik zeg dit niet als moeder, maar als Staatshoofd. Ik raad u dus dringend aan uw besluit te heroverwegen." BALKENENDE: "Ik denk niet dat het helpt als u de conflicten in Uw familie aan mij of de regering wijt. Het lijkt mij beter om ze op te lossen." KLINIEK BAD DRIBURG augustus 1983. BEATRIX bezoekt samen met WILLEM-ALEXANDER, FRISO en CONSTANTIJN de kliniek waar Prins Claus wegens een depressie is opgenomen. De jongens hebben geen zin om hem te bezoeken. Zo heb ik jou ook gemist, Liesbeth, in 1993. Maar ik neem het je niet kwalijk. De drie jongens besluiten zelf om hun vader te komen zien. Zij lijken veel op die twee van mij. Na terugkeer in Nederland geeft Ruud Lubbers zijn vorstin een weldadige schoudermassage. BRONOVO ZIEKENHUIS 7 DECEMBER 2003. Een roddelblad geeft aan dat MARGARITA nog steeds boos is op de Koningin. WILLEM-ALEXANDER laat weten dat hij vader is geworden van een dochter. Hij belt zijn grootvader in Paleis Soestdijk op zijn ziekbed en bezoekt hem nadien. Bernhard overlijdt na een dramatische dialoog met zijn dochter op 1 DECEMBER 2004. PALEIS NOORDEINDE NOVEMBER 1989. Op dat moment heb ik met Liesbeth het roer overgenomen bij NIEUW ELAN. Terwijl BEATRIX en Ruud Lubbers in gesprek zijn over de regeringsverklaring komt Prins Claus binnen en zet de televisie aan met beelden over de val van de Berlijnse muur. Het is 9 NOVEMBER 1989. Mijn 42ste verjaardag. Claus: "Dit is het begin van een betere wereld". HUIS TEN BOSCH SEPTEMBER 2006. Gesprek tussen HMKB en MARGARITA gevolgd door een verfrissende tocht op een zeilboot. Ergens in de buurt van Friesland. Denk ik. HMKB stelt HAAR OUDSTE ZOON voor om de troon in 2010 aan hem over te dragen. Dat is tot op de dag van vandaag niet gebeurd. Tot slot zien wij HARE MAJESTEIT in het zwart in wat De Grote Kerk in Delft voorstelt. Voor een bezoek aan het graf van Haar echtgenoot in de kelder. Op de plaats waar hier in Torremolinos de NUMBER ONE BAR heeft gestaan heb ik gisteren 10 DVD's gekocht om deze historische beelden te kunnen vastleggen. Dan de flash back van 30 APRIL 2009. Zij heeft dit ervaren als een regelrechte aanslag op de Monarchie. En ik ook. Het huis in Mozambique wordt ter sprake gebracht. Hiertegen heb ik in mijn brief 23 MAART 2010 SPAGAAT bezwaar aangetekend omdat het niet past in het BELEIDSPLAN CERVANTES BENELUX en de historische verantwoordelijkheid terzake van DE PRINS VAN ORANJE. Vanmorgen heb ik een bezoek gebracht aan DR FRANK BUSTER en hem een kopie overgedragen van de verlenging van mijn handelsmerk ten behoeve van zijn consulaire dossier.


Ik heb hem ook laten weten dat ik afgelopen zondag 15 JANUARI 2012 een exemplaar aan de huidige voorzitter KEES VAN RIEL van de NEDERLANDSE CLUB COSTA DEL SOL heb overgedragen. 16:10 Op dit moment wordt op de Nederlandse televisie de herhaling uitgezonden van Pauw en Witteman van gisteren met ALEXANDER PECHTOLD. Tot op heden heeft de Staat der Nederlanden zich nog niet zichtbaar aan haar verantwoordelijkheden gehouden als vermeld in 13 SEPTEMBER 1996 AGENDAMUTATIE KABINETSBERAAD TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Ook onderstaande brief van de RIJKS VOORLICHTINGSDIENST

namens MINISTER-PRESIDENT RUTTE geeft aan dat MARK zich er ook weer met een JANTJE VAN LEIDEN vanaf maakt. Ik denk dat ALEXANDER PECHTOLD er geen moeite mee zal hebben om de stekker uit dit kabinet te trekken als die betaling nog langer uitblijft teneinde PAARS III alsnog mogelijk te maken. Vanuit deze achtergrond kijk ik naar de STATISTIEK VAN VANDAAG. Gisteren 2429 bezoeken. Nieuw in de Top 100 van 8034 verwijzende pagina's 94. CERVANTESONLINE NEDERLAND DONDERDAG 21 APRIL 2011 COPA DEL REY. Nieuw in de Top 20 van 50 zoekopdrachten 13. SPAENSWEERT

Dit fraaie landgoed treffen wij aan in 31 JULI 1998 BAAK À LA CARTE beste MAAGD: De kosmos belooft u een redelijk aangename dag, al kunnen uw gedachten wat verward zijn. Ook uw geheugen kan u een beetje in de steek laten, dus raadpleeg uw agenda en doe een knoop in uw zakdoek. SCHORPIOEN: Uw persoonlijkheid of uiterlijk zal de aandacht trekken. Onzekerheid kan uw grootste vijand zijn. Mensen in uw omgeving kunnen minder betrouwbaar blijken dan u denkt. Laat niet het achterste van uw tong zien. Daarom stuur ik dit bericht vandaag alleen naar Liesbeth en Thomas. TOT MORGEN."

WOENSDAG 18 JANUARI 2012 EEN MOGELIJKE INVESTEERDER IN DE CERVANTESKRING