Maandag 21 oktober 2002 Liefde is... ...haar hand vasthouden bij de landing. Volgende week om deze tijd is het weer zover. Van wie ik de hand moet vasthouden is nog maar zeer de vraag. Mark heeft de hand van Caroline. Maar daar heeft hij ook om gevraagd bij zijn aanstaande schoonvader Alexander. Nochtans heb ik weer een schouder nodig om op te steunen op gezette tijden. Iemand die naar mij luistert en met wie ik kan voortbouwen op een gemeenschappelijke basis. Vandaag komt de eerste lezing uit het voormalige Heytherland. Europa verheugd over Iers ´ja Veel werk De Tweede Lezing komt uit het Boek Balkenende. Balkenende adviseert koningin Beatrix De derde lezing komt uit het boek der Psychologen De ultieme vraag Ik denk dat ik weer eens met Liesbeth om de tafel moet gaan zitten. Waar ook ter wereld. Misschien nog deze week. Nu ik nog in Nederland ben. Zo lees ik ook "Ook Fulham bedwingt United". Met de eigenaar van die voetbalclub dient ook nog een zakelijke afspraak te worden gemaakt. Ik mag overigens wel aannemen dat de heer G. van Amstel ons dossier inmiddels wel heeft afgesloten en de contracten zijn opgemaakt. Dan wordt het nog slechts een kwestie van accorderen of eventuele aanvullingen aanbrengen. Voor de goede orde citeer ik in dit bericht de volledige inhoud van de in mijn emailbericht Terugblikken en Vooruitzien Date: Fri, 25 Jan 2002 14:23:19 vermelde brieven aan de heer Van Amstel (SLUITSTUK, JTHE DRAGON VISION WIZARD OF OZ, VAN DER HEYDEN/HALBERTSMA, BUILDING BRIDGES, STRATEGISCH PERSPECTIEF 2000, RESHAPING THE FUTURE, GOEDE VRIJDAG, BUILDING BRIDGES, FIST THINGS FIRST en BEËINDIGING GEWAPEND CONFLICT, alsmede een brief terzake aan de MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN BIJ THE FIFTH ANNIVERSARY OF THE FIRST ENGAGEMENT AFTER MY DIVORCE.). Alsmede mijn brief aan hem d.d. 6 juli 1998. Als uitbreiding naar het oosten van Europa aan ons allen ten goede komt kan ik daar geen bezwaar meer tegen aantekenen. Een zwaarwichtige positie van het Instituto Cervantes Benelux binnen de gehele netwerkstructuur dient daarbij de harde kern te blijven voor het Europese beleid van nu en voor de toekomst. Het mag echter niet ten koste gaan van ons Cervantesplan. Ik ben daarom benieuwd hoe de heer Poetin tegenover mijn bezoek aan Moskou heeft gestaan en mijn Russische collega's - een paar sympathieke jongedames - ook een positieve bijdrage aan ons beleidsplan kunnen leveren. Dit brengt mij ook gelijk bij de lezing uit het boek van Balkenende. Wij dienen nu reeds te anticiperen op de verkiezingsuitslag van januari. Daartoe citeer ik mijn twee brieven aan Jan Peter: GELUKWENS en PAARS III.

22 OKTOBER 2002 WERKEN AAN PAARS III