Dinsdag 22 oktober 2002 Subject: Brieven aan de Minister van Financiën Date: Tue, 22 Oct 2002 00:15:45 To: Drs E.H. Halbertsma Liefde is... ...samen in het bootje stappen. Lijmverzoek LPF´ers "niet eens" besproken Verkiezingen op 22 januari Rapport: Geen regie in aanpak misdaad in Europese Unie Dit is een schone taak voor Jan Wilzing. Uiteindelijk is hij verantwoordelijk voor de oprichting van Europol. Bij de CRI waren er overigens niet veel Spaanssprekenden. Dit heb ik al eerder verklaard tijdens een diner in de binnenstad van Utrecht. Deze verklaring werd toen door Hans Gerlagh aangeduid met een 'incident'. De lessen van Ierland Getuige van Máximabotsing verwarde man Stevige claim Vermeulen De uitbetaling van de vordering van de Stichting Cervantes Benelux heeft daarbij vanzelfsprekend voorrang. Ik heb de Minister-President nadrukkelijk laten weten dat deze "onverkort gehandhaafd" blijft, plus de wettelijke rente. Verzonden. Subject: Brieven aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Date: Tue, 22 Oct 2002 12:58:52 To: Drs E.H. Halbertsma Hierna ben ik naar het CWZ geweest. Eerst afspraak gemaakt voor vrijdag 8.50 uur bij Dokter Janssen voor de oren. Aderlating CWZ. Dr. Dofferhoff belt dinsdag 5 november 16.45. Vertrek HV5119 7.40. Dus inchecken rond 6.00 uur. De brief aan de Minister van OCW is niet verzonden. Dit lijkt mij ook niet meer nodig gezien het gestelde in die brief: "Inmiddels heeft de omzetting van Paars I naar Paars II plaatsgevonden en heeft mijn vorige klas (zie bijlage) een nieuwe samenstelling gekregen. Reden waarom ik het van belang acht dat U terzake volledig bent geïnformeerd. Voor de goede orde meld ik U dat ik mijn voormalige collega Drs E.H. Halbertsma, statutair directeur van het Management Centrum VNO-NCW te Noordwijk, na het overlijden van mijn beoogde partner heb gemachtigd alle juridische handelingen in de Benelux en het Verenigd Koninkrijk voor mij te verrichten. Dit betekent in concreto de omzetting van de Stichting Cervantes Benelux in European Cervantes Foundation en de Britse Limited Company in een Holding Ltd met onder meer werkmaatschappijen op het gebied van Opleiding & Training en Werving & Selectie. Doelgroepen: Managers met Spaanstalige contacten en hispanisten waarvoor arbeidsmarktbeleid dient te worden ontwikkeld. Ik heb mevrouw Halbertsma verzocht de directie over deze holding te gaan voeren. Ikzelf verhuis per 1 februari 1999 naar Spanje. Mijn nieuwe adres wordtTorremolinos, Málaga, España. Ik heb begrepen dat uw nieuwe staatssecretaris gaarne het subsidiemiddel wederom hanteert. Dat is wel even wennen. Ik heb er altijd zélf voor moeten werken, maar stel het zeer op prijs indien zij mijn initiële kosten zou willen subsidiëren. Gaarne verneem ik van U op welke wijze dit kan gebeuren. Ik moet immers ook nog kunnen eten. Tenslotte meld ik u dat ik mevrouw Halbertsma en de heer Ottenhoff van de inhoud van dit schrijven in kennis heb gesteld. Met vriendelijke groet en hoogachting, Instituto Cervantes Holding Limited John L. Van der Heyden Vice President Bijlagen: Paars vol lof over Kok en Van Mierlo First Day Cover Benhem, Folkestone Kent d.d. 3 februari 1998."

23 OKTOBER 2002 CLAIM OP HARRODS