Datum: Woensdag 1 december 2004 Betreft: DE KLOK EN DE KLEPEL Kenmerk: 20041201JHLH Dear Elizabeth, Ik vervolg mijn brief van gisteren. 14.00 Brief Afronding juridische processen met CD www.cervantes.nu verzonden. 14.30-16.30 Bezoek IXAT. RTL Boulevard vertoonde - zonder mijn toestemming - opnieuw beelden van mijn overleden partner. Met een beledigende opmerking jegens My Lady. Ik beschouw dit als een strafbaar feit. Ze zijn wel zo verstandig geweest om het verhaal niet op hun website te publiceren. Woensdag 1 december 2004 Ik ben benieuwd of er al een nieuw huis voor mij is aangeschaft in Nederland. Ik gebruik mijn tijd weer aan mijn dagboek 2003. Ik ben thans (11.11) gevorderd tot aan het bericht Nieuwe Adel d.d 19 maart 2003. Nu het probleem Boonstra is opgelost moeten we hiermee nu wel verder kunnen inzake Cervantes Productions. Opmerkelijk in dit bericht is de volgende opmerking: Ik hoop van ganser harte dat de direct betrokkenen hiervan hebben geleerd en het fusieproces nog eens zullen overdoen op basis van mijn beleidsplan. De regie is naar mijn mening nog grotendeels in handen van mijn collega Liesbeth Halbertsma. Mijn ervaringen in die tijd staan opgetekend in Gran Hermano vanaf: Retour Nijmegen-Wassenaar I. Wellicht kunnen wij hier samen verder over doorfilosoferen op de Engelenburg in Brummen. Hartelijke groet, JOHN L. VAN DER HEYDEN NIJMEGEN - KINGDOM OF THE NETHERLANDS P.S. Vanavond zijn er twee belangrijke wedstrijden op de televisie: Roma-Ajax en Irak-Amerika. Eén legaal en één illegaal: de laatste. De 'heer' Bush werd vandaag dan ook niet zo vriendelijk ontvangen in Canada. 16.32 Terug van CWZ. Op de afdeling openhartig gesproken over de ontvoering van Diana en MAF's medeplichtigheid terzake. Dit i.v.m. de hoge bloeddruk, die later zakte naar 144 - 88. Afspraak met Dr. Dofferhoff op 8 december 2004, 11.45. Met het dagboek ben ik nu aangeland op 28 maart 2003 met de titel 'Logboek zomer 1996'. Ik hoop dat je de Raad van Bestuur rond hebt van ons bedrijf. Ik reken erop dat we weer een groepsfoto kunnen maken. Geen montage. Deze keer op het bordes van DE ENGELENBURG.

2 DECEMBER 2004 MIJN OPRECHTE DEELNEMING BIJ HET OVERLIJDEN VAN PRINS BERNHARD