Woensdag 19 maart 2003 Subject: Re: Bevestiging afspraak 14 april 2003 Date: Wed, 19 Mar 2003 10:29:32 From: Claire Eversdijk Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Miller Media sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit electronische verzending. This e-mail is intended exclusively for the addressee(s), and may not be passed on to, or made available for use by any person other than the addressee(s). Miller Media rules out any and every liability resulting from any electronic transmission. Reactie: Subject: Re: Bevestiging afspraak 14 april 2003 Date: Wed, 19 Mar 2003 12:49:34 To: Claire Eversdijk Geachte mevrouw Eversdijk, Hartelijk dank voor uw snelle reactie. Er is klaarblijkelijk sprake van een misverstand. Zoals gemeld aan de advocaat van het Spaanse Instituto Cervantes, zoals te lezen op Uw kenmerk 0950000 - AQ 588.096 laat ik mij reeds vanaf mijn werkzaamheden bij de Baak/Nieuw Elan in Noordwijk leiden door de sterrenbeelden maagd en schorpioen in de Telegraaf. In mijn carrière weegt het zwaarst dat mijn beleidsplan tot uitvoering wordt gebracht. Hét Instituto Cervantes in Utrecht (en ook in Brussel) speelt daarbij een belangrijke rol. Uw veronderstelling dat ik bij hét Instituto Cervantes in Utrecht werkzaam ben is de facto juist. In formeel juridische zin is dat instituut mijn eigendom. De operationele leiding berust nog bij de hoofdvestiging in Alcalá de Henares, waar ik in de laatste week van juli op bezoek ga nadat ik hen daar elf jaar eerder al van mijn rechten in kennis heb gesteld. Wellicht is het aardig om hiervan mijn reisverslag te lezen op 18 mei 1992. Ik heb mij als voormalig bestuurslid van de Verening Docenten Spaans in Nederland en eigenaar van het handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux altijd ingezet voor de belangenbehartiging van de Nederlandstalige docenten Spaans in de Benelux. Al vanaf juni 1977, toen ik hier in Nijmegen op Cervantes ben afgestudeerd. Mijn contacten met mijn Spaanse collega's zijn uitstekend. Mijn plan is complementair aan de activiteiten van de Spanjaarden. Wat WIJ kunnen bieden kunnen de Spanjaarden niet en wat de Spanjaarden bieden, kunnen WIJ niet. Dat geldt evenzeer in de Brits-Spaanse samenwerkingsrelatie. Aangezien mijn plan in de werkgeverskringen van het VNO/NCW is geboren spitsen mijn activiteiten zich toe op management issues, zoals de vestiging van een Cervantes Management Centre aan de Spaanse zuidkust. Als lid van de ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL zal ik mij blijven inzetten voor een gezonde samenwerking van alle bij ons beleidsplan betrokken partijen. Aangehecht treft u een foto die ik op 25 oktober 2001 bij onze vestiging in Utrecht heb gemaakt.

Ik ben ervan overtuigd dat de inzittenden van deze auto met kenteken AA 93 zich volledig zullen inzetten om de samenwerking tussen de verschillende bedrijfsonderdelen tot een succes te maken, getuige de vele wensen voor succes die ik vanuit kringen der Europese vorstenhuizen heb mogen ontvangen. Zoals u bekend zijn de staatshoofden grondwettelijk onschendbaar en bijgevolg de facto ook hun collega eigenaar van het handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux. De regering is verantwoordelijk. Vandaar dat ik terzake voortdurend heb gerapporteerd aan onze Minister-President. Ten gevolge van het beleidsvacuüm in de Nederlandse politiek onder leiding van de heer Jan Peter Balkenende heeft de voortgang van dit plan wederom onverantwoord ernstige vertraging opgelopen. Ik verzoek u derhalve uw besluit van vandaag te herzien. Elke dag vertraging levert landen miljardenschulden op in de toekomst. Vergelijk bijvoorbeeld de economische situatie ten tijde van ons eerste paarse kabinet en het Congres De Nieuwe Economie (13 november 1996) op de Baak in Noordwijk met de huidige miljardenschulden van de staat. Wij dienen daartoe opnieuw een Nieuw Elan te mobiliseren in goede samenwerking met alle betrokken partners in de Benelux, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. De redactie van Viva España kan hierin een belangrijke rol vervullen. Gelet op uw mededeling "Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Miller Media sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit electronische verzending. This e-mail is intended exclusively for the addressee(s), and may not be passed on to, or made available for use by any person other than the addressee(s). Miller Media rules out any and every liability resulting from any electronic transmission" heb ik dit bericht nog niet aan derden doen toekomen. Ik verzoek u mij echter wel toestemming te verlenen dit verder te communiceren aan mijn collega met het sterrenbeeld maagd. Althans uw reactie, die ik met belangstelling tegemoet zie. Met vriendelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN P.S. Ik heb mijn afspraak van 14 april niet doorgehaald in mijn agenda. Het zou later immers ongewenste vragen kunnen oproepen. Hetgeen ik ten zeerste zou betreuren. Vervolg. Subject: Re: Annulering afspraak 14 april 2003 Date: Wed, 19 Mar 2003 20:25:52To: Claire Eversdijk Geachte mevrouw Eversdijk, Wederom dank voor uw snelle reactie. Gaarne verneem ik van u de reden voor uw rigide opstelling. Hoogachtend, J.L. VAN DER HEYDEN Claire Eversdijk wrote: Geachte heer Van der Heijden, Even voor de duidelijkheid: ondanks uw uitgebreide reactie, Viva Espana is op geen enkele wijze geinteresseerd. Onze afspraak is geannuleerd en er zal dan ook niemand van de redactie aanwezig zijn. Claire Eversdijk Viva Espana MILLER Media B.V. Nieuwe Marktstraat 54 6511 AA Nijmegen P.O. Postbus 100, 6500 AC Nijmegen Nederland (Netherlands). Een vreemde zaak. Verzonden: Subject: Nieuwe Adel Date: Wed, 19 Mar 2003 20:29:36 To: Paul Karis Beste Paul, Vanmiddag kocht ik bij Bruna in de stationshal van Nijmegen het tijdschrift Quote, maart 2003, in de huiskleur van het Instituto Cervantes Benelux en het opschrift Nieuwe Adel in het appeltjesgroen van het IES. Hierin ook een verhaal over het fusieproces van enkele door Instituto Cervantes Holding beoogde werkmaatschappijen. Alle beschreven episodes komen mij bekend voor. Door: Mark Koster en Harry Lensink. Ik hoop van ganser harte dat de direct betrokkenen hiervan hebben geleerd en het fusieproces nog eens zullen overdoen op basis van mijn beleidsplan. De regie is naar mijn mening nog grotendeels in handen van mijn collega Liesbeth Halbertsma. Mijn ervaringen in die tijd staan opgetekend in Gran Hermano vanaf: Retour Nijmegen-Wassenaar I. Wellicht kunnen wij hier samen verder over doorfilosoferen op de Engelenburg in Brummen. Hartelijke groet, JOHN L. VAN DER HEYDEN NIJMEGEN - KINGDOM OF THE NETHERLANDS P.S. Vanavond zijn er twee belangrijke wedstrijden op de televisie: Roma-Ajax en Irak-Amerika. Eén legaal en één illegaal: de laatste.

20 MAART 2003 AMERIKAANSE AANVAL OP IRAK