Dinsdag 1 oktober 2002 Spanning LPF naar kookpunt Ik heb uit de voorgeschiedenis van dit verhaal begrepen dat er voor smaad een bedrag van EUR 25.000 kan worden geëist. Zo heb ik toch iets geleerd van de heer Hoogendijk. Ik mag nu wel aannemen dat hij niet meer met andermans veren zal pronken. Het is echter nog niet duidelijk wie de term 'stalking' in de wereld heeft geholpen inzake mijn relatie tot mijn gevolmachtigde directeur waarmee ik reeds in 1991 belangrijke 'commitments' ben aangegaan. Ik heb terzake het Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse taal er nog eens op nageslagen. De editie van 1995. Hierin tref ik de woorden 'stalinrichting, stalle en stallen'. Het woord 'stalking' bestond toen nog niet. Het is dus zaak om uit te zoeken wie dat fenomeen in Nederland heeft geïntroduceerd en hem of haar daarvoor aansprakelijk te stellen. Daarom doe ik dit bericht ook aan de Boac-groep toekomen voor het geval die verbinding weer is hersteld. Geheimen Eikenhorst 'ter inzage' TERUG NAAR DE KUST, EVALUATIE LOOPBAANADVIES (1), EVALUATIE LOOPBAANADVIES (2). In de brief van 20 juli 1996 Betreft: THE POWER OF THE DREAM heb ik vermeld Ik kan er echter niet te lang bij stilstaan omdat er nog iemand is die ons verwacht (zie bijlagen). Hiertoe dienen de noodzakelijke voorbereidingen te worden getroffen. Bijlagen: Zijne Majesteit verwacht U..... Brief van El Jefe de la Secretaría de S.A.R. el Príncipe de Asturias d.d. 22-05-96. Vedere berichtgeving terzake: OPERATIE DE GOUDEN DRIEHOEK, DE GOUDEN DRIEHOEK, FOUR TIMES 7, MAGNIFICARE, EEN AVOND AAN ZEE..., FOR YOUR EYES ONLY. Gevolgd door een Brief aan onze vorige 'baas': PARTNERSHIP. Tot zover deze berichtgeving inzake mijn 'schaduwmanager' en het Landgoed de Eikenhorst te Wassenaar. Het bod voor het pand heb ik in augustus 1996 per fax aan de heer Leeuwenburg doen toekomen. Kort daarna heb ik hieromtrent contact opgenomen met makelaardij Zadelhoff te 's-Gravenhage. Men heeft mij toen verteld dat het pand niet meer te koop stond. Nochtans vind ik het nog steeds de perfecte lokatie voor de Stichting Cervantes Benelux. De hoofdverantwoordelijke voor de publikatie van The False Last Will of the Princess of Wales is vandaag ook weer in beeld gebracht door De Telegraaf. Ex-minnares Currie diep beledigd over "schaamte" Major. Dit soort toestanden heeft de samenwerkingsrelatie tussen John van der Heyden en Liesbeth Halbertsma ook niet sterk bevorderd. De problemen zijn nadrukkelijk uit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland komen overwaaien in die tijd. Het is goed dat dit thans aan het licht komt, zodat wij weer gewoon op de oude voet samen met elkaar aan het werk kunnen. Nu de naam 'Halbertsma Pallets' in het programma NOVA een paar keer volop in beeld is gebracht. Ik ben benieuwd wat er op mijn pad komt. Vanmiddag moet ik naar het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis voor de tweede aderlating. Donderdag ga ik voor de Nederlandstalige uitgave van mijn boek op pad en vrijdag ga ik waarschijnlijk in Velp naar de sauna. Daar komt Margit Kaper tegenwoordig ook nadat zij een aangetekende brief van de sauna in Ellecom heeft ontvangen dat zij daar niet meer welkom zijn. Het moment is nu aangebroken dat de Stichting Cervantes Benelux van de Winthontlaan in Utrecht naar de Eikenhorst in Wassenaar dient te verhuizen. Verzonden: Subject: Bericht aan mijn schaduwmanager. Date: Tue, 01 Oct 2002 13:37:10 To: Drs E.H. Halbertsma CC: Drs P. Ottenhoff. Beste Liesbeth, Voor mijn vertrek naar het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis nog even de laatste berichtgeving van de verzending van mijn werkverslag van gisteren. Verzonden: Subject: Verhuizing Stichting Cervantes Benelux naar Wassenaar Date: Tue, 01 Oct 2002 20:09:38 To: "Drs E.H. Halbertsma CC: Mr. G. van Amstel. Beste Liesbeth, Ter kennisgeving gewoontegetrouw een kopie van dit bericht naar onze advocaat. Het betreft namelijk het vestigingsadres van de Stichting Cervantes Benelux. Aangehecht tref je het wijzigingsformulier van de Kamer van Koophandel te Amsterdam, zoals ik dat aldaar op 26 september 2000 heb aangetroffen in het stichtingenregister (20000926.03).

Dit nadat ik van de heer Van Amstel bericht had ontvangen dat de stichting in die tijd het adres vanaf 14 mei 1998 Winthontlaan 200, B12, 3526 KV Utrecht is geweest. Bij de Kamer van Koophandel verwerkt op 27 mei 1998. De op het wijzigingsformulier voorkomende handtekening, ofwel paraaf, kan ik niet thuisbrengen. Dit formulier maakt het niet erg duidelijk wie verantwoordelijk is voor deze adreswijziging. Aangezien ik jou een volmacht heb gezonden teneinde terzake alle juridische handelingen te verrichten die ten dienste staan van de opbouw van ons bedrijf heb ik dit paraaf vergeleken met dat van jou op jouw bericht van 14 september 1992 (19920914 Liesbeth),

dat mij toendertijd door Saskia Wassens is toegezonden (19920914 Saskia).

Het is mij echter niet duidelijk of het paraaf van 14 mei 1998 van jou afkomstig is. Het heeft echter wel iets weg van 'LH' of 'EH'. Aangezien op het adres Winthontlaan 200, B12 te Utrecht eveneens de Stichting Beroepsgerichte Opleidingen is of was gevestigd heb ik getracht een kopie van mijn bericht van hedenmiddag naar Drs P. Ottenhoff te mailen. Ik kreeg hierop echter de volgende reactie van de mailserver: "Subject: Mail Delivery failed: returning to sender Ik stel het thans op prijs van jou te vernemen welke acties er inzake de Stichting Cervantes Benelux zijn verricht en door wie. 15.32 Terug uit het CWZ. Geholpen door Diana Verstralen. Volgende aderlating + bloed prikken op 22 oktober 14.00 uur. Dr. Dofferhoff belt mij op woensdag 6 november 11.50 op mijn mobiel. Dit omdat ik op 28 oktober weer naar Spanje terugkeer. Rond de jaarwisseling word ik weer in het Verenigd Koninkrijk verwacht. Ik hoop dan ook voor die tijd naar Wassenaar te kunnen verhuizen en heb daar jouw medewerking voor nodig. Er ligt nog een hele waslijst aan actiepunten af te werken. Bovendien wordt het tijd voor een 'gepast 'salaris en gepaste werkomstandigheden die bij mijn verantwoordelijkheden horen. Via de televisie komen op dit moment tal van berichten door dat onder meer in de gezondheidszorg de salarissen omhoog gaan hoewel men niet weet waar het geld vandaan moet komen. De 'gele' partij kan mijns inziens ook zo snel mogelijk worden opgeheven, zodat er weer plaats komt voor Paars III, een 'club' met visie. Geld moet eerst worden verdiend voordat het kan worden uitgegeven. Daarom heb ik ook voortdurend de broekriem aangetrokken tijdens 'Paars' en het 'Vrekkenechtpaar' was niet voor niets op het congres De Nieuwe Economie aanwezig. Wij zijn in 1990 met onze visieontwikkeling begonnen en we dienen ervoor te zorgdragen dat deze thans zijn vruchten afwerpt. In het belang van de ganse Europese samenleving. Het is daarom niet langer acceptabel dat anderen de vruchten van óns werk plukken. Eerst loon naar (hard) werken. Voor jou en mij. Ik hoop gauw iets van je te vernemen. Te beginnen met een lijst van actiepunten waarmee we samen aan het werk kunnen. Hartelijke groet uit Nijmegen JOHN. P.S. Hare Majesteit was hier vanmiddag ook op bezoek voor de opening van het FC Donderscentrum ten behoeve van hersenonderzoek. Wellicht kan men mij hier nu van mijn vermoeidheidsverschijnselen afhelpen. Het werk moet immers doorgang vinden en het gestuntel in Den Haag kan ik niet meer aanzien.

Reactie op de hierboven getoonde brief van 14 september 1992: Beknopt schrijven. 21.10 De Telegraaf. De Jong en Eberhard uit LPF-fractie gezet Privé: Schadevergoeding voor Houwer Conflict 'Soldaat van Oranje II' bijgelegd. Dit bericht geeft echter nog niet aan op welke wijze mijn boek Letters to Diana, Princess of Wales onder de titel 'Soldaat van Oranje II' wordt verfilmd.

2 OKTOBER 2002 SOLDAAT VAN ORANJE II