Maandag 1 september 2003 Vitesse heeft alweer verloren vrijdagavond. Shirtsponsor Sunweb.nl Wellicht interessant voor ons bedrijf. Zaterdag verblijf in Wellecom. Diepaand van gedachten gewisseld met Ron van Raad. Nadien in Nijmegen de film Bella Bettien gezien over Bettien Martens als medewerkster van het Calikartel in Buenaventura en de Italiaanse maffia. Tijdens haar verblijf werd zij in de film voorgesteld aan de heer Kashoggi, "een bekend wapenhandelaar" volgens Bettine in de film. De heer Kashoggi is de zwager van Mohamed Al Fayed. Broer van zijn echtgenote en oom van Dappere Dodo. Het ziet er dus naar uit dat Diana in de handen van de georganiseerde criminaliteit terecht is gekomen en hierdoor haar leven heeft verloren. In dat licht bezien begrijp ik dat de positie van Liesbeth niet eenvoudig is. Tjitse Breuker heeft niets meer van zich laten horen, hoewel ik hem heb laten weten vrijdag bereid te zijn geweest met hem van gedachten te wisselen.

2 SEPTEMBER 2003 JAN PETER NAAR AMERIKA