DONDERDAG 10 JUNI 2010

DE TEERLING IS GEWORPEN. De verkiezingsuitslagen zijn bekend. Ik heb besloten vandaag af te zien van de VOC-lunch in Den Haag. Dat heb ik de heer AXEL ROSENDAHL HUBER gisteren om 17:34 per email laten weten. Ik heb vanzelfsprekend de verkiezingen op de Nederlandse televisie tot diep in de nacht gevolgd en meende zelfs ANNET DE JONG te hebben herkend als interviewster voor de NOS. Van de partijen die ik op 11 DECEMBER 1996 bij mijn beleidsplan heb betrokken staat het CDA op 21, D66 op 10, PvdA op 30 en VVD op 31. Dat zijn samen 92 zetels. Ik denk dat FEMKE HALSEMA zich met 10 zetels ook achter ONS BELEIDSPLAN kan scharen. Dan zitten we op 102. JAN PETER BALKENENDE heeft zich per direct uit de politiek teruggetrokken. De vraag is THANS wie zich nu verantwoordelijk houdt voor de uitbetaling van de in de brief 8 JUNI 2010 PAARS TER ATTENTIE VAN DEMISSIONAIR MINISTER-PRESIDENT JAN PETER BALKENENDE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN vermelde FACTUUR 001 d.d. 23 JUNI 1995 ter grootte van 73,3 miljoen Nederlandse guldens, vermeerderd met de wettelijke rente tot op heden beste MAAGD: Als u zich energiek en een doorzetter toont staat u een belangrijke dag in uw carrière te wachten. Hoofd en hart zitten op één lijn waardoor u doeltreffend kunt werken. Ga de details nog eens na van de projecten die op stapel staan, zodat ze vlot van start kunnen. Het probleem met mijn oude computer is weer opgelost. Simpelweg door het toetsenbord te vervangen. Voor de goede orde vermeld ik hierbij de projecten die op stapel staan, t.w. Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Producties, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion en Televisie. Op het journaal zag ik de afscheidsspeech van JAN PETER BALKENENDE met een applaudiserende MAXIME VERHAGEN op de achtergrond. Het brengt mij in gedachten terug naar die memorabele 8 maart 1991 in het STADSKASTEEL OUDAEN in Utrecht. Ik heb toen op soortgelijke wijze voor ANNET DE JONG staan applaudiseren. Hoewel ik niet erg gelukkig was met de wijze hoe zij mijn IMS-PROJECT daarvóór had aangepakt heb ik op die manier getracht uitdrukking te geven aan mijn waardering voor haar inspanningen. Maar al bij al beschouw ik het nu als een interessante pilot. Ik kijk nog even naar mijn opname van gisteravond en meen naast het logo van TROTS OP NL hierin inderdaad onze voormalige NIEUW ELAN-collega ANNET DE JONG te herkennen. Zij het met een andere kleur haar en een paar jaartjes ouder. SCHORPIOEN: Neem de suggesties ter harte van vrouwen om u heen die goede ideeën hebben. U brengt meer tot stand als u beter georganiseerd bent. Doe uw voordeel met de wijsheid en ervaring van anderen ook al wilt u dat misschien liever niet horen. Op dit moment heb ik geen vrouwen om mij heen. Maar het lijkt mij best wel zinvol om dat groepje projectleiders waarmee wij op maandagochtend vergaderden op de PARALLELBOULEVARD 304 weer eens bij elkaar te brengen.

De kaartjes van 27 juni en december 1991 vermelden de namen: PETRA BECK, LIESBETH HALBERTSMA, ROOS TAMERUS, ANNET DE JONG, CARLA (haar achternaam ben ik kwijt - Winkel geloof ik - , maar zij woonde in Leiden en heeft een belangrijke rol gespeeld tijdens die gezellige avond op de bowlingbaan van Noordwijk op 19 oktober 1990), LEO VAN VELZEN, ANNET SCHEER, KARIN, SASKIA WASSENS, PIERRE JONGENELEN, ANGELIQUE SCHAAFSMA en CISSY PLOEGMAKERS ("Houd het maar aan met Liesbeth" - 22 april 1992). HARE MAJESTEIT DE KONINGIN begint vanavond met de formatiebesprekingen. Te beginnen met de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer en HERMAN TJEENK WILLINK als vermeld in 6 FEBRUARI 1998 EERLIJKHEID, 10 MEI 1998 WEDEROPBOUW TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 21 MEI 1999 EUROPESE ONTWIKKELINGEN, 27 MEI 1999 DE BAAK EENS VERZETTEN, 30 MEI 1999 HOTEL DIANA, 2 JUNI 1999 PAVO REAL, 3 JUNI 1999 BESCHUIT MET MUISJES, 15 JUNI 1999 MAIN STREET IN GIBRALTAR, 18 OKTOBER 1999 CORDON BLEU CON SALSA DIANA, 14 APRIL 2000 RETOUR NIJMEGEN-WASSENAAR III, 16 APRIL 2000 ALS EEN LOPEND VUURTJE, 15 APRIL 2001 HARRY MENS EN ABRAHAM MOSKOWICZ, 24 MEI 2001 DE LIEFDE VAN PAARS, 3 OKTOBER 2002 ONZE BUTLER PAUL BURRELL, 27 MAART 2003 ADVOCATEN: NO CURE NO PAY BEPERKT TOEGESTAAN, 29 APRIL 2003 EINDSPEL, 11 APRIL 2003 VOORTGANG, 13 JANUARI 2004 FINISHING TOUCH, 22 DECEMBER 2004 ZEVEN JAAR NA KONINGIN ELIZABETH, 30 JANUARI 2005 OPLADEN VAN DE BATTERIJ, 4 MEI 2006 TOEGEVOEGDE WAARDE, 10 MEI 2006 OP ZOEK NAAR HET LANDGOED VAN DE WINDSORS, 15 MEI 2006 TWEEDE BRIEF UIT PARIJS: LA VÉRITÉ, 6 OKTOBER 2007 THE DIANA INQUEST PART 1, 13 APRIL 2008 BERT SCHAAKE, 5 MEI 2009 BEVRIJDINGSDAG 2009 OPERATIE ZUID-AMERIKA en 22 FEBRUARI 2010 KONINGIN BEGINT CONSULTATIES.

17:30 Mijn verslag 10 JUNI 2010 DE FORMATIE KAN BEGINNEN met CD 20100610www.cervantes.nu heb ik om 17:20 voorzien van 4 JOHN en DIANA-postzegels ter waarde van EUR 1,76 ter verzending in de brievenbus in het postkantoor Nijmegen Dukenburg gedeponeerd na te hebben vernomen dat MAXIME VERHAGEN het fractievoorzittersschap van het CDA van JAN PETER BALKENENDE heeft overgenomen op verzoek van het CDA-bestuur. Het doet mij deugd dat BERNARD WIENTJES op mijn lijn zit en JAN PETER nog even naar het torentje is geweest. Ik hoop dat hij zich thans heeft kunnen vergewissen van de rechtmatigheid van mijn CLAIM ON THE STATE OF THE NETHERLANDS.

VRIJDAG 11 JUNI 2010 VAN NOORDEINDE TOT JOHANNESBURG