Datum: 13 januari 2004 Betreft: FINISHING TOUCH Kenmerk: 20040113JHLH Onderstaand vervolg op mijn brief van gisteren. 15.10 Verzonden: Pacificatie. De term Pacificatie heb ik van PV Schuld. Het is mij niet bekend of hij hieraan nog verdere rechten kan ontlenen. 18.52 RTL4 vertoonde beelden van de butleracademie in Warnsveld. De opleiding is thans klaarblijkelijk overgeplaatst vanuit Paleis Huis de Voorst in Eefde naar het pand tegenover Het Jachthuis in Warnsveld, waar ik mijn onthullingen over Me and My Lady heb gedaan aan mijn mede-VOC-leden. De directeur van de butler-academie liet weten Paul Burrell persoonlijk goed te kennen. Volgens RTL Boulevard is Paul thans zeer actief in West End. PV Schuld heeft mij laten weten dat ik nu wel kan stoppen met overtuigen. RTL4 vertoonde wederom beelden met een orerende MAF. Vandaar dat ik een kaartje (147) heb gestuurd aan Redactie RTL-Boulevard, Franciscusweg 219, 1216 SE Hilversum, met de tekst: 12-1-2004. Geachte Redactie. Betreft: Uw mededelingen inzake het gedoe van Mohamed Al Fayed in Boulevard van vandaag. Prinses Diana was mijn partner en is tijdens een ontvoeringspoging door Dodi Al Fayed om het leven gekomen. It's as simple as that. J.L. Van der Heyden. P.S. Al Fayed dient zich niet meer bezig te houden met My Lady It's Enough! Ondanks het feit dat ik volgens Peter Schuld - nadat hij een telefoontje had gepleegd met Lochem - niet meer hoef te overtuigen citeer ik mijn dagboek van 3 oktober 2002. "Ik ben hier rond 10.00 uur naartoe gereden via Velp, waar Wim ten Hove bij L@rix een CD (H 01) heeft gebrand van 'NOUS MAINTIENDRONS'. De computer heb ik daar voor onderhoud achtergelaten.

Aankomst Warnsveld 12.20. De heer Mr. Jan Kees Meijnen gaf een correcte inleiding omtrent mijn aanwezigheid aan de overige 10 aanwezige cavalerie-officieren. Ik raakte daar al direct in gesprek met de Baron van Heeckeren uit Ruurlo. Dit in verband met de relaties in de familie. In de middeleeuwen. Hij memoreerde daarbij Jonkheer Van der Heyden van 't Onstein te Vorden. Tijdens de lunch nam hij aan mijn linkerzijde plaats. Het was een verheugend weerzien van een "schaap dat zich weer bij de kudde heeft aangesloten", waarbij van verschillende gebeurtenissen tijdens de laatste PRINSJESDAG werd kond gedaan door de voorzitter, Maj.bd HAG Nix. Geheel in stijl van het Leids Ontzet (1574) werd er haring met wittebrood en hutspot geserveerd. Tijdens mijn tafelspeech heb ik met name de juridische ontwikkelingen uiteengezet rond het Instituto Cervantes Benelux en Instituto Cervantes Engeland en Wales. Tevens mijn uitnodiging van 31 juli 1996 aan de kroonprinsen van Nederland, België, Luxemburg en Spanje in het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux en mijn reis naar Engeland op 1 augustus daaropvolgend. De periode nadien staat beschreven in mijn Letters to Diana. Ik heb ook laten weten dat ik mijn bevoegdheden direct na Diana's overlijden aan Liesbeth Halbertsma heb gedelegeerd. De heren officieren waren het ermee eens dat ik in formele zin een collega van Koning Juan Carlos van Spanje ben geworden. Reden waarom ik ook een gelijkwaardige partner nodig had in het Verenigd Koninkrijk in de persoon van Prinses Diana. Na mijn betoog heb ik de heer Nix een exemplaar van mijn boek Letters to Diana, Princess of Wales aangeboden voor de gehele Warnsveld-groep en ermee ingestemd dat hierover mededelingen worden gedaan in het VOC-mededelingenblad. Tot slot heeft de heer Nix mij verzocht uiteen te zetten "waarom ik mijzelf op een montagefoto op de plaats van Hare Majesteit heb afgebeeld temidden van het eerste paarse kabinet." Ik heb hierop laten weten dat ik zelf ook zeer verrast was toen ik deze foto voor het eerst had waargenomen op de achterpagina van het NRC-Handelsblad in 1997 en de brochure van MCN Nederland. Ik ben er steeds van uitgegaan dat deze foto met de goedkeuring van Hare Majesteit de Koningin is gepubliceerd. Een soortgelijk misverstand is ook besproken tijdens en na mijn voorlaatste bezoek aan BUCKINGHAM PALACE op 18 augustus 1997. Voorts heb ik terzake verwezen naar de inhoud van mijn boek. Met de Baron van Heeckeren heb ik nog een stuk vaderlandse geschiedenis besproken rondom het thema Nous Maintiendrons. Ik heb hem daarbij laten weten dat ik de lijfspreuk 'Je maintiendrai' ook was tegengekomen in Kensington Palace uit de tijd van William en Mary. Interessant was daarop de reactie van de heer Van Heeckeren hoe Europa eruit zou hebben gezien als dit Brits-Nederlandse koningspaar voor een nageslacht had zorggedragen. "Europa heeft altijd uit koninkrijken bestaan. Met uitzondering van een paar republieken zoals Venetië e.d." volgens Baron van Heeckeren. "Nederland is ook lange tijd een republiek geweest". Ik heb hem terzake in kennis gesteld van de oorsprong van de Nederlandse republiek: de hagepreken van Gaspar van der Heyden (Heydanus) in 1567. In mijn visie is er echter nooit van een Nederlandse republiek sprake geweest. Het stadhoudersschap was immers erfelijk en in die zin was er weinig verschil met de huidige monarchie. Mijn definitie van een republiek (alsmede van onze voormalige Minister-President): Een republiek is een land zonder staatshoofd. Gaspar van der Heydens kleinzoon Abraham is overigens eveneens predikant geworden in Leiden als zoon van eveneens Gaspar (geboren 28 februari 1566 in Frankenthal, overleden 14 januari 1626 in Amsterdam). Ik beschik over Abraham (Frankenthal 1597 - Leiden 1678) de volgende informatie:

"Hij was van 1623 tot '28 predikant te Naarden, daarna te Leiden alwaar hij in 1650 professor in de theologie werd. Zijn huwelijk staat te Amsterdam als volgt aangetekend: "Abraham Heydanus oud 29 jaar, pred. te Naarden, geassisteerd met zijne moeder Clara van den Borne, huwt 29 April 1627 Sara Looten van Amsterdam, oud 19 jaar, geassisteerd met Carel Looten haar vader en Maria de Hem." De Leidse dichter Adriaan Severeyns bezong het overlijden van Sara Looten, en er werd bij die gelegenheid een gedenkpenning geslagen, evenals op het overlijden van Abraham Heydanus. De afbeelding van de eerste is te vinden bij van Loon, waarop ook het wapen van Looten "drie bloempjes van Melioten of steenklaveren voorkomt."

Voorts werd op instigatie van de heer Meijnen mijn positie binnen de VOC besproken als 'lid' of 'buitengewoon lid'. Hierop heb ik de voorgeschiedenis uiteengezet. Op 11 september 1998 tijdens de reünie van de SROC mijn verhaal inzake mijn contacten met vijf koninklijke huizen en mijn positie als collega van Zijne Majesteit de Koning van Spanje uiteengezet en mijn toepassing van de militaire strategieën die ik als wereldwijd bekend eigenaar van het handelsmerk (t.g.v. interview via Radio Nederland Wereldomroep) vanaf het voorjaar 1991 heb gehanteerd. Ik ben daar uitgenodigd lid van de VOC te worden. In de regel is dat niet gebruikelijk en dient men minimaal de rang van reserve-officier te hebben. De majoor Nix liet echter weten dat hierop bepaalde uitzonderingen mogelijk zijn. Ik denk dat er terzake nog enkele koninklijke besluiten kunnen worden genomen. Ook is mijn aanvraagprocedure voor de grafelijke titel nog niet afgerond ten gevolge van de fatale ontvoeringspoging van de Prinses van Wales op 31 augustus 1997. Ik mag aannemen dat de heer Herman Tjeenk Willink dit in de Raad van State aan de orde kan stellen. Op 17 december is er wederom een Heinekenborrel in Amsterdam en in juni 2003 een nieuwe reünie van de SROC. Na dit genoeglijk samenzijn ben ik naar Eibergen gegaan en heb daar een onderhoud gehad met de heer Toine Lacet van Uitgeverij De Vlier in het Muldershuis aan de Mallumse Molenweg 114. Ik heb hem het boek voor mevrouw Margit Kaper van Paleis Huis de Voorst verstrekt ter bestudering, alsmede de Nederlandstalige versie op CD teneinde dit op de Nederlandse markt uit te brengen. De hierin opgenomen informatie is van belang voor de heer Paul Burrell, Prinses Diana's butler, die af en toe op De Voorst te gast is.

Op 14 oktober aanstaande dient de heer Burrell ter rechtzitting te verschijnen in het Verenigd Koninkrijk. Hij is ervan beschuldigd dat hij zich eigendommen van Prinses Diana zou hebben eigengemaakt die Zij hem heeft geschonken. Hieronder onder meer een computer met haar persoonlijke administratie. Aangezien ik op 18 april 1997 mijn bevoegdheden van Instituto Cervantes Limited England and Wales aan de Prinses van Wales heb gedelegeerd mag ik aannemen dat deze computer informatie bevat over ons geplande Nederlands-Britse familiebedrijf en ik vraag mij derhalve af of de inbeslagname door de Britse rechtbank rechtmatig is. Mijn vordering op het management van Harrods ter grootte van het vermogen van de Prinses van Wales op het moment van Haar overlijden blijft hierbij gehandhaafd. De heer Lacet maakt op 17 oktober aanstaande een afspraak voor een verdere strategiebespreking op De Voorst te Eefde. Nadien ben ik naar Eefde teruggereden. Ik trof De Voorst gesloten." De butleropleiding wordt thans verzorgd in het kasteel op onderstaande foto d.d. 2 oktober 2002.

Dinsdag 13 januari 2004
Top 100 van 272 verwijzende pagina's. Gelezen: Trouw, Building the Holding X, Cardiff en Arreglo Amistoso.
Gisteravond heb ik nog twee foto's verzonden naar Arnhem en Renkum. Ik ontving de CD van Dixons retour met de vier foto's voor de volgende mailing. Hij zou beschadigd zijn. Ik zal mij dus beperken tot het verzenden aan enkele decision makers van de Baak-kring. 14.11 Ik heb de CD getest. Er is niets mee aan de hand. Van ICMC ontving ik een originele nota 240100 ad 485,52 euro met als uiterste betaaldatum 20 januari 2004. Ik hoop dat alle nota's vanaf 1 januari 2004 direct door de holding kunnen worden betaald. Foto's verzonden aan: Cervantes Helvetia Seguros Madrid, Astrid Thomas Puerto Banús.

SUCCES MET DE AFRONDING

14 JANUARI 2004 OVERDRACHT HANDELSMERK