Datum: 14 januari 2004 Betreft: OVERDRACHT HANDELSMERK Kenmerk: 20040114JHLH Onderstaand vervolg op mijn brief van gisteren. Brief Finishing Touch met kaarten om 16.14 uur op het postkantoor Dukenburg ter verzending aangeboden. Verder foto's met visitekaartje verzonden aan enkele leden van de Baak-kring. 22.30 Verzonden: Handelsmerk Instituto Cervantes (Aangehecht). Opmerkelijk is dat mijn brief aan Jan Peter Balkenende Paars III thans de aandacht heeft. Aangehecht nog enkele print-outs van in de belangstelling staande sites. Morgen weet ik van Dr Dofferhoff hoe het er dan met mijn gezondheid voorstaat. Zodra dat in orde is ga ik weer met jou samen aan het werk. Dat is mijn commitment en daar kun je mij aan houden. ¡COMO SIEMPRE! SUCCES MET DE ONDERHANDELINGEN

15 JANUARI 2004 CHECKLIST

ALL RECHTEN VOORBEHOUDEN