20 januari 2004 Betreft: HERBEVESTIGING IV Kenmerk: 20040120JHLH

De geschiedenis van Cervantes is de geschiedenis van een filosofie

28 januari nadert al met rasse schreden. Ten tijde van mijn taleninstituut (1986-1987) was het de start van de zogenaamde wintercursussen. In die tijd deed ik verwoede pogingen om het cursistenaantal van mijn bedrijf op te voeren teneinde het in de voorgaande jaren opgelopen exploitatietekort tot redelijke proporties terug te brengen. Dat tekort was in 1983 ontstaan ten gevolge van de hoge kosten die wij hebben gemaakt voor de produktie en verspreiding van een huis-aan-huis-krant die bij meer dan 3 miljoen gezinnen in Nederland was bezorgd. Het resultaat van deze promotie-aktie was teleurstellend. Van de verwachte 7000 cursisten schreven er zich 'slechts' 3800 in. In 1986 ontstond het idee van de wintercursussen. Cursisten kregen in plaats van 28 bijeenkomsten van een uur veertien bijeenkomsten van twee uur waardoor er weer een extra instroom in de hogere niveaus werd gerealiseerd voor het nieuwe cursusjaar. Helaas heb ik daar in 1988 niet meer de vruchten van kunnen plukken. Opvallend daarbij is wel de symboliek van de getallen 14 en 28 die elke keer opnieuw terugkomt tot 28 augustus 1996 toe. Mijn naamsbekendheid was echter wel gevestigd. In de hieropvolgende Nieuw Elan-periode heb ik mij kunnen concentreren op mijn kernactiviteiten en toegevoegde waarde. Hieraan heb jij een belangrijke bijdrage geleverd. Het boekje De geschiedenis van de Baak is de geschiedenis van een filosofie - dat Henk Lulofs mij in 1995 heeft opgestuurd - werd voor mij een nieuwe bron van inspiratie. Het bracht mij terug naar mijn wortels. "Reculer pour mieux sauter". De auteur en oprichter van de Baak John Maitland heb ik voor het eerst aan het woord gehoord tijdens het veertigjarig bestaan van de Baak. Zijn zoon heb ik gesproken tijdens een borrel voor voormalige medewerkers van de Baak - waartoe ik mij vanzelfsprekend ook reken - op 26 oktober 2001 in Noordwijk, zoals aangekondigd in mijn brief 26 oktober-borrel aan Karin de Winter. Het was ten tijde van het Spaanse Staatsbezoek aan mijn bedrijf in Utrecht. Ik heb Harry Starren daar toen alsvolgt over gerapporteerd: Spaans Staatsbezoek. In Arnhem heb ik nadien gedineerd in het Sonsbeekpaviljoen (correctie 25 september 2011: Villa Sonsbeek). Daar was ik eveneens in goed gezelschap. De gehele Arnhemse Rechtbank afdeling Civiele Zaken was daar aanwezig. Een goede zaak in verband met de opname van de Arnhemse voetbalclub in onze holding. Nadien nog twee uur aanwezig geweest bij de groep van YoYo. Ik heb haar bij die gelegenheid de drukproef van de eerste honderd bladzijden van mijn boek overhandigd als Goede Fee van 's-Gravenhage. Vooral in verband met de Candle in the Wind van 1 augustus 1996 in Canterbury.

Een van de groepsleden heeft hiervan eveneens kennisgenomen. Het blijft nu feest in de Familie. Dochter voor Mathilde en Filip. Ook in Leeuwarden zijn er terzake thans ontwikkelingen gaande. Van Maaren wil van zwijgplicht af. Onze Argentijnse beleidsmedewerkster tooide gisteren eveneens met het Grootkruis van Isabel la Católica de voorpagina van het NRC. Máxima kent de mosselman. Huisman krijgt nu zwarte piet van Nina toegespeeld Nochtans komt het mij voor dat Nina thans met Cervantesonline aan het werk kan. Eerst de uitgave van het boek. Dan komt de rest vanzelf. Vanmiddag is de borrel op de Baak. Voor Harry Starren neem ik een foto mee van de auto met kenteken AA-93. Anno 1993 dus.

De Annus horribilis. Op de achterzijde van de foto voor de Baak heb ik geschreven: Noordwijk 26-10-2001 Beste Harry, Opnieuw een Nieuwe Start. Niet meer op de fiets deze keer. Dit was Utrecht 25 oktober 2001 15.00 uur. Op hetzelfde moment is er weer een nieuw koningskind geboren: Elisabeth Thérèse Marie Hélène te Brussel. De eerste vrouwelijke erfgenaam van het Instituto Cervantes Benelux De naam is goed gekozen. Even een moment om bij stil te staan. Daarna weer met volle kracht vooruit. ¡PLUS ULTRA! Ahead Only!" Tijdens die borrel sprak ik met John Maitlands zoon over mijn bezoek aan de omgeving van zijn familiekasteel Thirlestane Castle in Zuid-Schotland op 3 januari 2000.

Hij liet mij weten dat ik binnenkort hierover meer te horen zou krijgen. Nadien ben ik weer rustig verder aan het werk getogen voor de opbouw van ons netwerk. Dan ga ik thans (11.11) weer over tot de orde van de dag. Maandag 19 januari 2004. 14.44 Brief Herbevestiging III ter verzending aangeboden op het Postkantoor Nijmegen-Dukenburg, Zwanenveld 6600. 15.47 Oprah Winfrey draagt op RTL4 klaarblijkelijk de tiara van Diana. Daarvoor heeft zij mij geen toestemming gevraagd. Kan dat zomaar? 16.07 Ik zag Tjalling Halbertsma op het RTL4-journaal als fractievoorzitter van de PvdA inzake wethouder Rob Oudkerk van Amsterdam. Dat doet mij deugd. Het verhaal brengt mij in gedachten terug naar woonboot 128 van Diana na het advies van Jos Gelissen om daar eens een kijkje te gaan nemen toen ik nog op de Neude woonde in Utrecht. Informatie-overdracht vindt overal plaats in onze samenleving. Sporadisch heb ik dit soort etablissementen ook eens met een bezoek vereerd op advies van mijn voormalige echtgenote. Dit echter teneinde te onderzoeken of de desbetreffende beheerders zich aan chantagepraktijken schuldig maken, zoals My Lady is overkomen aan de Spaanse zuidkust. Ik ben in dat verband van mening dat het onmogelijk is beleidsbesluiten terzake te nemen 'without learning by experience' maar hecht daarbij wel aan collega's van de Baak-kring en de te creëren Cervanteskring. Ik vraag mij overigens af waar al die mensen zijn gebleven waarmee ik contact heb gehad in de afgelopen 25 jaar. In dit jaar 2004 vier ik tevens het feit dat ik inmiddels 25 jaar particulier onderwijsondernemer ben sinds de oprichting van het FSI in 1979. Dat is ook een gebeurtenis om feestelijk te vieren. 28 september komt dan ook nog overeen met de start van de eerste FSI-cursus. Ik geloof dat dat in Deventer was. De Franse cursus van Rolf Straver. De volgende dag kregen we direct al de concierge van de desbetreffende school aan de telefoon omdat hij cursisten van de Stichting Nationaal Onderwijs had verwacht in plaats van het FSI. Vanaf dat moment heb ik al iets aan die juridische constructie willen veranderen, maar er was geen weg meer terug. Boogaard, De Vries en Karis hadden een meerderheidsbelang in mijn bedrijf en bepaalden uiteindelijk het beleid op dat moment. Desalniettemin lees ik in mijn dagboek van maandag 10 maart 2003 Gezocht op www.ilse.nl: J.L. VAN DER HEYDEN; 1.135.444 resultaten E.H. HALBERTSMA: geen LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES: 237.940 resultaten. Ik doe dat nog eens over. J.L. VAN DER HEYDEN: na filtering 1.494.522 resultaten, E.H. HALBERTSMA: na filtering 2248 resultaten, LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES: na filtering 262.830 resultaten. Hier zit dus vooruitgang in.

cervantesonline: na filtering 108 resultaten

Op zaterdag 24 januari aanstaande wordt in de Hogeschool Domstad Academie te Utrecht de Algemene Ledenvergadering gehouden van de Vereniging van Leraren in Levende Talen. Vooralsnog zie ik geen aanknopingspunten. Het enige interessante contact is Ineke Ham uit Bilthoven, mijn voormalige medebestuurslid van de Vereniging Spaans op School, thans Vereniging Docenten Spaans in Nederland. Ik heb haar daarom twee foto's (183) gestuurd met de tekst "Beste Ineke, Ik had mij voorgenomen zaterdag naar de VLLT te komen. De VDSN vind ik echter belangrijker. Ik heb een interessant congres bijgewoond in Alcalá de Henares. Zie Verslag Alcalá de Henares en breng s.v.p. mijn groeten over aan al onze collega's die ons TROUW zijn gebleven. Hartelijke Groet, John". Ik heb kennis genomen van het emailadres van de Burgemeester van Nijmegen. 21.40 Ik loop nog even mijn dagboek door van 2003. Brief Verdere beleidsontwikkeling d.d. 26 maart 2003 heb ik opnieuw doorgelezen. Mijn liquiditeitspositie is inmiddels 50 euro en als ik zo naar die miljarden kijk inzake de potentiële waarde van mijn handelsmerk in verband met de toendertijd voorgenomen fusie tussen KPN en Telefónica vind ik dat we nu tot een definitieve waardebepaling moeten komen. Bij voorkeur nog voordat ik naar Spanje terugkeer. Ik werk ook met alle soorten van genoegen samen met jouw clubje van Action Learning in ZEIST en StreamLinks in Doorn. Dat pand is mij bekend. Wat mij betreft ligt alles open. Als we maar tot kapitalisatie van alle opgebouwde rechten kunnen overgaan. Ik ben overigens benieuwd of er al een aanvang is gemaakt met de film Soldaat van Oranje II. In het verslag van dinsdag 29 april 2003 lees ik "7.1.1 European Cervantes Foundation Komt voort uit de Stichting Cervantes Benelux in het kader van Regeren is Vooruitzien. Bestuur - Vertegenwoordigers uit regeringspartijen van Paars I en II - Diana Princess of Wales Memorial Fund - Asociación Instituto Cervantes Madrid. Doelstellingen - de bevordering van de Spaanse taal en cultuur - de bevordering van Nederlands-Spaanstalige en Engels-Spaanstalige samenwerkingsprojecten in de meest ruime zin - ontwikkelen van humanitaire projecten in Spaanstalige landen op niet-commerciële basis. Verrichte acties: Brieven aan Earl Charles Spencer, Lady Sarah MacCorquodale, Hare Majesteit Koningin Beatrix der Nederlanden, S.R.M. Koning Don Juan Carlos van Spanje, Z.K.H. Kroonprins Willem Alexander der Nederlanden, Z.K.H. Kroonprins Filip van België, Z.K.H. Groothertog Henri van Luxemburg, S.A.R. Kroonprins Felipe van Spanje, Lady Diana Frances Spencer, Prinses van Wales, Z.K.H. Prins Johan Friso der Nederlanden en Koningin Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk. 7.1.2 Instituto Cervantes Holding Limited Terug naar inhoud." Met die gedachte kwam ik rond 16.38 in Velp aan. Eerst mijn tas afgegeven aan Marcel (Keuter) om vervolgens bij L@rix naar een opmaakprogramma uit te zien voor mijn website teneinde het 'uploaden' te vereenvoudigen. L@rix was echter gesloten. In de sauna kreeg ik sleutel 4 en men speelde al gauw "If I were a carpentar and you were a lady, would you marry me anyway? Would you be my baby?" Dit onderwerp inzake de website onder meer besproken met Patricia van der Heijden, die ik daar al eerder heb ontmoet op vrijdag 4 oktober 2002. Ik citeer mijn dagboek: "Dit heb ik gedaan. Na mijn huurauto bij Bosan in Nijmegen te hebben teruggebracht (kenteken 57-JX-PD) ben ik met de trein van 14.40 naar Velp teruggekeerd voor een saunabezoek in de Stationsstraat. Ik raakte daar op de eerste plaats in gesprek met een eigenaar van een ijssalon uit Doesburg. Rond 17.30 voegde zich de zogenaamde 'Wellecomgroep' bij het gezelschap: Jan Struyk met zijn Jessica en Sjaak van de Aandelen met 'Tante Hennie'. Zij hadden naar hun zeggen afgelopen dinsdag al over mij gesproken. Ook heb ik met een aardige dame over de horoscoop gesproken, zoals het sterrenbeeld STIER. Dit was aanleiding voor een genoeglijk onderhoud met haar vermoedelijke vriendin Dagmar." Dezelfde Patricia van der Heijden was afgelopen vrijdag ook weer aanwezig. Zij herkende mij ogenblikkelijk, hoewel het inmiddels bijna negen maanden geleden is dat ik haar heb gesproken. 22.30 Ik ga nu kijken naar Napoleon. Joséphine de Beauharnais doet mij denken aan Patricia. In deze traditie ben ik grootgebracht. "Jij bent de strateeg" zei Peter-Vincent Schuld vorige week bij de chinees in Leuvenheim. Wij Van der Heydens zijn altijd grote bewonderaars van Keizer Napoleon geweest. Een groot staatsman met uitstekende militair-strategische inzichten die structuur heeft aangebracht in het toenmalige Europa waarover hij de zeggenschap had. Het is goed dat zijn leven in deze miniserie op de televisie wordt vertoond. Wij kunnen er opnieuw uit leren. Wat waren zijn verdiensten en waar ging het fout? De eerste ansichtkaart die ik ooit als kind van mijn ouders heb gekregen was van het graf van Napoleon - de Dôme des Invalides - in Parijs. Dat was in 1955. Hoewel hij vocht tegen de royalisten vestigde hij een Keizerrijk. Graaf Karel van der Heyden uit Terworm werd senator bij hem aan het Keizerlijke Hof. In Wellecom had ik op zondag 11 januari jl. een gesprek terzake over de oorspronkelijke bewoners van het pand Waterstraat 1 in Doetinchem. Top 100 van 325 verwijzende pagina's Ik mag aannemen dat alle vermelde brieven in behandeling zijn genomen en thans de opbouw van de werkmaatschappijen van de holding aan de beurt is, gezien bovenvermelde statistiek. Ik ga nog even verder met het doornemen van mijn dagboek van vorig jaar en zal je terzake nog enkele reminders doen toekomen. Ik hoop dat je de agenda klaar hebt voor woensdag 28 januari. Dan wordt het alleen nog een kwestie van tijd en plaats. Ik geef de voorkeur aan Utrecht. Dat ligt centraal en ik moet ook nog naar de postbus. Ik ben nog steeds vrij en ik voel er weinig voor om nog langer alleen te blijven. Wij hebben samen nog veel voor de boeg. Ik denk hierbij aan de familie Halbertsma. Tjalling heeft er inmiddels mee ingestemd dat Rob Oudkerk opstapt als wethouder. Hij is klaarblijkelijk niet uitsluitend voor onderzoek in de Theemsweg op bezoek geweest. Wellicht kunnen we woensdag bij Element in de Winthontlaan terecht. Regel dat maar met Peter. Op Het Loo worden er al voorbereidingen getroffen voor 28 september. In Paleis Het Loo in Apeldoorn is tot en met 2 januari 2005 bijna een jaar lang deel vijf van een fotoreportage over het koningshuis en de Nederlandse samenleving in de twintigste eeuw te zien. Foto's uit de jaren 1904 tot en met 1994 zullen de revue passeren, zoals de troepeninspectie door koningin Wilhelmina in 1914

DAT DOET MIJ DEUGD

21 JANUARI 2004 HERBEVESTIGING V TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA