7 november 1997 Betreft: TROUW Kenmerk: PJ/OE971107. Beste Liesbeth, Dinsdag hield mevrouw Herma Wijffels een boeiende voordracht over Simon Vestdijk. Dat betekende veel voor mij omdat Vestdijk zijn inspiratie opdeed in dezelfde Kaapse bossen als ik in de jaren dat ik met jou samenwerkte. Ik kwam mevrouw Wijffels daar regelmatig tegen. Wij hadden dus dezelfde ervaringen. Ik heb haar ook in mijn boek vermeld en daarom woensdagmiddag even het volgende bericht bij haar afgegeven: LETTERS. Ik meld je dit uiteraard omdat de heer Wijffels ook tot de vaste relaties van de Baak behoort. Ik heb de fragmenten van 6 en 7 mei van Weekly Report 19 bijgevoegd.

Ik denk aan het gesprek met de heer Dick Coutinho. Ik heb hem eerst gelegenheid gegeven vragen te stellen over mijn beleidsplan en hem bijgaand schemaatje uitgetekend. Het werd meer een kip of het ei-discussie. Wie begint eerst. Coutinho is van mening dat eerst cursussen onder Cervantes-label dienen te worden georganiseerd. Daarna is hij bereid om het label te gebruiken en mijn markt te bedienen. Hij had ook een brochure van de club op het Domplein met tal van cursussen. Het schijnt hem niet veel te interesseren of die activiteit al of niet illegaal is. Als hij zijn boeken maar kan verkopen. Hij blijft wel geïnteresseerd voor de toekomst. Vandaar dat ik in het schema een interactief lijntje tussen Education & Training en Editions heb getrokken. Voor Education heb ik dus een manager nodig die dit gaat regelen. Daar heb ik geld voor nodig. Als er spontaan geen geld op me afkomt zie ik daartoe twee mogelijkheden: Verkoop van mijn boek en inkomsten uit de Amway-activiteit. Bijgaand ontvang je ook een foto van mijn nieuwe Amerikaanse makker Jerry Meadows.

Hij heeft zijn duim niet voor niets omhoog geheven. De heer Ron Huyers uit Huibergen heeft ooit eens zijn activiteit in Nederland geïntroduceerd en ging op zijn achtentwintigste met pensioen. Voor de uitgave van mijn boek heeft Coutinho geen capaciteit. Hij heeft me enkele namen van uitgeverijen doorgegeven en via via ben ik terechtgekomen bij de Engelse uitgeverij Harper Collins. Ik heb hen ogenblikkelijk mijn manuscript toegestuurd met de volgende boodschap: Fifth Rose Voorts heb ik met Mischa Mook en zijn tweelingbroer Camiel de O-meeting van Global Enterprises in Dordrecht bezocht. Ik doe hierbij kort verslag. Het bedrijf kent thans 50.000 permanent labourers en heeft een grote ervaring opgebouwd op het gebied van 'downsizing'. Daar kan ik dus veel van leren. Hun thema is Nothing Happens Unless First a Dream. In 40 jaar heeft Amway een totale omzet gedraaid van 57 miljard dollar. Het is niet goed om de toekomst over te laten aan een ander. Samen bouwen aan de toekomst: man en vrouw.

Martin en Janny Woudstra, twee Friese ondernemers
Martin houdt een presentatie: In meer dan 80 landen in de wereld krijgen mensen de gelegenheid om een eigen zaak op te bouwen. Weinig risico. Geborgenheid. Opbouwen met steun van mensen om je heen.

Fundamenten van het marketingplan
* Succes maak je door samen te werken met andere mensen.
* Het bedrijf bestaat sinds 1959 als initiatief van
Rich DeVos en Jay VanAndel.
Als je mensen laat meeprofiteren van de winst werken ze allemaal mee. De winst van het bedrijf vloeit naar de ondernemer zelf. Dat is de kracht van het systeem.
* De sponsor heeft jaren ervaring in het meewerken met de firma. Hij helpt bij de opbouw van het bedrijf. In mijn geval zijn dat
Patrick Stokx en Ron Huyers.
* Het systeem is gebaseerd op directe distributie van 800 kwaliteitsartikelen met 90 dagen tevredenheidsgarantie.
* Het zijn de beste produkten ter wereld, zorgvuldig uitgetest in een eigen laboratorium.
* De klant van de toekomst bestelt zijn spullen direct bij de groothandel of direct bij de producent.
* De producent levert de produkten thuis bij de mensen af.
* Bestellen via fax, telefoon, etc.
* Bedrijf heeft eigen geldsysteem ontwikkeld in punten.
* De puntenwaarde van elk produkt is over de gehele wereld hetzelfde

Voorts zet Martin het bonussysteem uiteen. Dit is te vinden in een handboek. Ik zal deze zaken in mijn Business Plan opnemen in Hoofdstuk 7.1.15. Amway is één van de meest gewaardeerde bedrijven ter wereld. Het heeft onder meer de Milieuprijs gekregen van de Verenigde Naties. Zij gaan uit van het Free Enterprise System: Giving to Your Favourite Charities, Unique Business Concept called networking. Network Marketing is like Franchising was ten years ago. Ik zal trachten dit concept in te passen in het Cervantes Concept: Iedereen eigen baas. Reaching out and helping each other. Freedom, the Greatest Gift of All.

Omzetontwikkeling Amway:

1959 550.00 USD
1980 1,1 miljard
1990 2,2 miljard
1996 6,8 miljard

Afspraak met Patrick Stockx. Ik blijf de 'functies' van
Global Enterprises volgen en kies vervolgens voor het uitselecteren van 20 distributeurs die bereid zijn een eigen miljoenenbedrijf voor Spanje en Latijns-Amerika op te zetten. Het belangrijke telefoontje van vandaag heb ik gepleegd in de vorm van een faxbericht om 10.15 uur naar Harper Collins in Londen. Het luidt alsvolgt: Registered Letter 3S RRRU 554838." Ik lees weer goed nieuws op de voorpagina van de Telegraaf. Het begint te werken. Koningin geeft groot feest op 60e verjaardag. Het thema Cervantes zal bij die gelegenheid uiteraard naar mijn stellige overtuiging ook thema van gesprek zijn onder de bovenvermelde vorsten. We zullen dus op 31 januari weer terug moeten zijn uit Zuid-Afrika. Ik ontving van de ING-bank een leuke attentie aangaande de Nalatenschap van Willem II. Dit past geheel in mijn nieuwe project over Koningschap. Ik zie op de voorpagina van SOURCE een dansend paar en het opschrift New Marketing De Dans Tussen Twee Partijen. Wellicht ga ik toch nog even op dansles. Dan kunnen We misschien dansen op 31 januari. Ik zond de volgende brief aan de heer Coutinho: TOEKOMSTPERSPECTIEF. Vanmiddag neem ik deel aan het Royal Captains Dinner bij de 'Koninklijke' in de koninklijke ambiance van de Sociëteit van de Koninklijke Watersport Vereniging 'Loosdrecht', aan de Oud Loosdrechtsedijk 13, te 1231 LT Loosdrecht. 22.45 Terug van Loosdrecht. Ik kwam toevallig Ed Nijpels nog even tegen. Gesproken over onze reis naar Zuid-Afrika. Hij is twee jaar geleden pas geweest en het komt hem nu niet uit. Maar wat in het vat zit verzuurt niet. Ik mag hem wel, Ed. Gewoon een sympathieke knaap. Laten we maar met ons drieën gaan: jij, Peter en ik. In Loosdrecht heb ik de beleidsplannen verstrekt aan Drs L.P. Kroes, President van Corporate Integration Consultants, D.E.H.R.C. de Bièvre, directeur Arbalète Consultancy B.V., specialisten in fusies en overnames, P.F. Claessen, belastingconsulent Niehe en Lanceé, Johan Hermes van Thermen Oud-Gastel B.V., Co van de Vooren van HATS holiday and travel services en Bob Witjas, Managing Director van Apricot Systems bv. De heer Kroes is voormalig directeur van Philips in Ecuador en vriend van Theo Mulder. Hij brengt mij met de heer Mulder in contact. Zijn echtgenote is een Zuid-Amerikaanse. Hij zal haar het plan laten lezen. De heer De Bièvre komt in beeld zodra de holding over voldoende vermogen beschikt om bestaande bedrijven te acquireren. De heer Claessen financiert kleinschalige projecten tot fl. 50.000,- t.b.v. de Amsterdamse Participatie Maatschappij, maar heeft ook andere interessante contacten. Ik heb hem voor mijn verhaal enthousiast gemaakt en gezegd 'Dit wordt een wereldconcern, dus join the club'. Hij zal het met zijn vrienden bespreken. Thermen Oud-Gastel wordt vergelijkbaar met Lucaya en zij willen Amwayprodukten uitstallen in hun bedrijf. Zij kunnen dan een downline distributeur worden van Cervantes Enterprises. De heer Van de Vooren kan wellicht iets gaan betekenen voor Cervantes Travels. De heer Witjas heeft een computersysteem van spraakherkenning ontwikkeld. Zeer interessant en kostenbesparend: je praat tegen de computer en het wordt opgeschreven. Geen toetsenbord meer nodig. In de toekomst te koppelen aan vertaalsysteem. Interessant voor Cervantes Translations. Kansen te over dus. Nu nog goede managers. Maar die moet jij kunnen leveren. Ik kijk nog even naar mijn foto op de Place d'Espagne.

Ik sta enigszins uit het lood nu het gevoel uit mijn Samsonite is verdwenen. Dat is toch wel nodig om in evenwicht te blijven. Je krijgt een zeer speciale kerstkaart dit jaar. Mijn lichamelijke klachten zijn het gevolg van de dood van Diana. 361106. Een Egyptische advocaat die in naam van de islam zonder enig succes al een reeks processen heeft aangespannen is dinsdag een rechtzaak begonnen tegen de Britse koningin Elizabeth. Advocaat Nabih el-Habishi houdt de koningin verantwoordelijk voor de dood van Diana'. Die advocaat heeft echter geen enkele kans van slagen. Diana wilde niet eens trouwen met Dodi Fayed. Dat komt wel aan het Licht als mijn boek wordt gepubliceerd. Ik neem in deze brief dienaangaande de tekst op van het artikel in de Daily Mail van 14 augustus 1997. Op 7 oktober vorig jaar heb ik haar geschreven: 'I dispose of the capacity of clairvoyance'. En ik kan mij maar één motief voorstellen waarom zij Mevrouw Rogers heeft bezocht. Zij wilde daarmee aangeven dat zij aan mij dacht op dat moment. Dat was haar communicatie-strategie. Vanaf 28 december vorig jaar heeft ze immers al mijn adviezen opgevolgd en ik heb haar door en door leren kennen. Daarbij komt dat dit artikel vier dagen voor mijn aangekondigde bezoek aan KENSINGTON PALACE in de krant verscheen. Het lijkt mij zeer onwaarschijnlijk dat zij daar geen rekening mee heeft gehouden. Bijgaand ontvang je een kopie van de brief die ik dienaangaande vandaag aangetekend aan de heer Mohamed Al Fayed heb verzonden. Op 28 november vindt de finale plaats van de Government Game Competitie in Den Haag. Aangezien dit een initiatief is van jullie zijde - dat ik zeer op prijs stel - zou ik het prettig vinden vanuit een initiatief van de directie van de Baak een uitnodiging hiervoor te ontvangen. Dat geldt ook voor de prijsuitreiking op 12 december voor de Starter van het Jaar. Ik ontving ook Informatieblad nr. 54 van de Vereniging Spaans op School. Dit blad komt een keer in de drie maanden uit. Ik neem mij voor mijn beleidslijnen in het volgende nummer (55) uiteen te zetten, zodra ik meer zicht heb op het geheel. In het vertrouwen je hiermee naar tevredenheid te hebben geïnformeerd hoop ik op verdere medewerking van jou te mogen rekenen. Liefs, John. Bijlagen: Handgetekend organisatieschema; Foto Jerry Meadows en 'Cervantes' met zijn helden; Brief Birthday d.d. 7 november 1997.

8 NOVEMBER 1997 NIGHTS OF WHITE SATIN